January 29, 2017

ABU AL-QASIM AL-JUNAYD BIN MUHAMMAD IMAM SUFI SUNNI


BBB,  29 Rabi`ul-Akhir  1438H. =  28 Januari 2017 (Sabtu):
Al-Junayd  ialah seorang tokoh besar sufi dan imam bagi mereka. Nama penuhnya ialah Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Kharraz. Berasal dari Nahawand, terdidik dan dilahirkan di Iraq. Bapanya seorang peniaga kaca, sebab itu dipanggil `Al-Qawariri` (Penjual Kaca).  Dia adalah seorang faqih dan menurut madzhab Abi Thaur dan memberi fatwa di kalangan halaqahnya . Dia bersahabat dengan  Al-Sari al-Saqati, Al-Harith al-Muhasibi, Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab al-Baghdadi dan lain daripada mereka itu. Al-Junayd  disifatkan sebagai Imam Besar Kaum dan Tuan mereka, dia pengukuh Sunni dan diterima oleh berbagai pihak. Dia meninggal pada tahun (m. 297H.).
Al-Junayd mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w., iaitu:
``Bercakap kepada kami oleh Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz*, berkata, bercakap kepada kami Bukayr bin Ahmad al-Haddad al-Sufi (di Makkah), bercakap kepada kami Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Sufi, bercakap kepada kami Al-Hasan bin `Arafah, bercakap kepada kami Muhammad bin Kuthayyir al-Kufi daripada `Amri bin  Qays al-Mala`iyy daripada `At*iyyah daripada Abi Sa`id r.a. berkata, bersabda Rasulullah  s.a.w. bermaksud:
`Waspadalah daripada firasat orang mu`min, kerana dia melihat dengan nur Allah Ta`ala dan Baginda membaca, bermaksud:  (Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya.`` (Al-Hijr: 75).
Al-Mutasawwimin diberi erti sebagai al-mutafarrisin.
Antara kata-kata Al-Junayd (diangkat rawi terakhir sebelum matan).
Al-Farghani berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, yang dia disoal tentang ``Siapakah `al-arif itu ?``.  Maka katanya, `Ialah yang bercakap tentang rahsia engkau, sedangkan engkau diam !``
Abu Muhammad al-Jariri berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, ``Aku tidak mengambil maksud tasawuf daripada `al-qil dan al-qal` (kata-kata semata-mata), akan tetapi daripada lapar, meninggalkan dunia, memutuskan daripada perkara yang melalaikan dan mempesonakan.``
Abu `Ali al-Rudzbari berkata, aku mendenar Al-Junayd berkata,  `Seorang lelaki bercakap tentang ma`rifat, katanya ahli ma`rifat dengan Allah sampai kepada meninggalkan harakat dari segi kebaikan dan taqarrub kepada Allah `Azza wa Jalla, Maka kata Al-Junayd (mengecam pendapat sedemikian).  Ini perkataan kaum yang bercakap menggugurkan amalan. Bagiku perkara ini besar ! Yang mencuri dan berzina lebih baik daripada hal daripada apa yang dikata ini.
Sesungguhnya kalangan  `arifin dengan Allah Ta`ala melakukan amalan kepada Allah Ta`ala dan kembali kepadaNya. Andainya umurku sampai seribu tahun, aku tidak akan terhenti dari melakukan amalan kebajikan walau sedzarah pun - Insya Allah.``
Berkata Al-Junayd,  ``Siapa yang tidak menjaga (mengikuti) Al-Qur`an dan Al-Hadith Tidak boleh diikuti dengannya, kerana ilmu kita berkait dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah.``
Abu `Ali  al-Rudzbari berkata, kata al-Junayd, ``
``Madzhab kita adalah terikat dengan usul Kitab dan Sunnah.``
Dan berkata Al-Junayd, ``Ilmu kita ini dikukuh dengan Hadith Rasulullah s.a.w.``
Berkata Abu al-Husain `Ali bin Ibrahim al-Haddad berkata, ``Aku menghadiri majlis Abu al-`Abbas bin Shurayh*, maka dia bercakap pada furu` dan usul dengan percakapan yang cantik hingga aku terpesona dengannya. Tatkala dilihat aku takjub dengannya, dia bertanya, ``Dari mana yang aku katakan yang dikatakan dengannya oleh al-qadhi, maka katanya, ini adalah dari berkat dari majlis Abu al-Qasim al-Junayd. Dan dikatakan bagi Al-Junayd, `Dari manakah engkau mendapat faedah dari ilmu ini ?. Maka katanya, daripada dudukku ` berpengajian` selama tiga puluh tahun di dalam darjah pengajian, maka ditunjuk kepada darjah di dalam rumahnya.
Mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, kata Al-Junayd, ``Dengan  al-wajd adalah menghimpunkan dan ghaib dengan manusia memecahkan.``
Mendengar Al-Hammam bin  al-Harith berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, ``Pintu tiap-tiap ilmu kita menekuninya dengan usaha bersungguh-sungguh. Siapa yang menuntut (mengenali) Allah tidak menuntut kesungguhan (buktinya  di mana-mana), tapi adalah dengan kemuliaan (al-jud).
Ja`afar bin Muhammad bin Nusair berkata, ``Aku mendengar Al-Junayd berkata, ` Allah Ta`ala membersih hati hamba dengan kelelebihannya sebagaimana engkau menyediakan hati bagi mendzikirkanNya. Lihatlah apa yang teradun dalam hatimu.``
Ja`afar al-Khuldi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata (bersifat tabhil dan dzikir):
``Wahai yang  berdzikir dari kalangan pendzikir dengan apa yang mereka dzikirkan, Wahai yang `arif dari kalangan `arifin dengan apa yang mereka `arif. Wahai yang mendapat taufiq dari kalangan `abid yang salih dengan apa yang mereka amalkan, yang memberi shafaat kepada engkau dengan izinNya dan yang mendzikirkan Engkau dengan fadhilat dari Engkau.``
Abu Bakar al-Mala`iqi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Adapun nama ini – yakni al-tasawwuf, sifat yang diamalkan oleh hamba dengannya, Kataku, ``Wahai Sayyidi, sifat bagi hamba atau kepada yang Haqq ? Katanya Sifat bagi yang Haqq adalah hakikat dan  sifat bagi hamba adalah bayangan semata-mata.``
Abu `Amrin al-Anmat*i berkata , aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Sebagai hamba engkau tidak sampai kepada hakikat, sesuatu yang lain selain dariNya hilang, engkau tidak sampai kepada kebebasan ketara. Engkau adalah di atas hakikat `ubudiyyah. Engkau dengan kedudukan hamba tiada bagi engkau merdeka.``
Abu Ishak al-Dinuri berkata, ditanya Al-Junayd tentang, ``Siapakah yang `arif ?``. Maka dijawabnya,
``Siapa yang tidak menawannya oleh lahz*ah, maka tiada bagi lafz*ah  (perkataan).
Berkata Al-Junayd, Segala jalan adalah terhad, melainkan siapa yang mengikut jalan Rasulullah s.a.w., menurut Sunnahnya, melazimkan dengan jalannya (t*ariq). Sesungguhnya jalan kebaikan semua terbuka bagi yang mau melaluinya.
Demikianlah  Al-Junayd yang tasawufnya adalah menurut Sunnah dan mempertahankan Kitab dan Sunnah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment