January 16, 2017

SEBAB-SEBAB KEINSAFAN: ASPIRASI DARI DA`WUD AL-T*A`I DAN SHAQIQ AL-BALAKHI


BBB,  16 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 15 Januari 2017M. (Ahad):
Sebagaimana di dalam sebuah cerita termasuk anekdot, maka cerita tidak berlaku dan berkembang tanpa ada masalah. Konflik misalnya mengundang pendekatan bagi menyelesaikan. Semakin besar konflik, semakin besar cabaran dan perlunya kebijaksanaan dan cara sampai kepada penyelesaian menjadikan cerita atau masalah lebih menarik.
Alam kesufian yang dilalui oleh tokoh-tokohnya tidak kurang bermula dari mengalami konflik, membawa kepada cabaran, membawalah kepada keinsafan dan  melakukan tindakan dan amalan.
Tokoh-tokoh  sufi seperti Daud al-T*a`i dan Shaqiq al-Balakhi menghadapi situasi sedemikian.
Daud al-T*a`i. Nama lengkapnya ialah Abu Sulaiman, Dawud bin Nus*air al-T*a`i (m. 165H.) seorang yang berwibawa. Dia bertalaqqi ilmu dengan gurunya Abu Hanifah dan di dalam pengajiannya dia mengalami keperitan untuk mendapat ilmu pengetahuan, iaitu keperluan nafkah bagi membiyayai pengajian dan dia pernah ditanya tugasnya selepas  mendapat ilmu, maka jawapannya ialah tanggungjawab mengamalkan dan menyebarkan ilmu.
Di dalam kehidupannya Da`wud al-T+a`i  menghadapi dua konflik yang menuntut dia menyelesaikannya. Pertama kefakirannya di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Adalah menjadi budaya pengajian pada zaman tradisi menghadapi  kesempitan perbelanjaan.  Sebagai contoh dalam  pengajian tradisi pondok pelajar  menghadapi kehidupan yang daif. Tiada siapa yang menaja pengajian kecuali dari sedekah masyarakat keliling, makan minum adalah terhad dan biasanya pelajar-pelajar memasak sendiri secara ala kadar dan tidak mencukupi dari segi keperluan kesihatan. Setengah pelajar terpaksa mengambil upah menuai pada pada musim menuai bagi mendapat sedikit beras sebagai sumber makanan dengan lauk ala kadar dan biasanya berlaukkan ikan kering. Cara hidup dan belajar mereka dapatlah dikatakan sebagai suasana kesufian.
Sebanding dengan kesempitan pelajar pada zaman tradisi, begitu sukar juga bagi Da`wud al-T*a`i menghadapai pelajaran pada zaman awal Islam dalam mana dia berguru dengan Al-Imam Abu Hanifah. Sebagaimana dikhabarkan oleh Abu `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a. berkata, mengkhabarkan kami oleh Abu `Umar al-Mat*ar berkata, mengkhabarkan kami oleh Muhammad bin al-Musayyab, berkata, bercakap kepada kami Ibn Khabiq berkata, berkata Yusuf  bahawa mewarisi Da`wud al-T*a`i wang sebanyak 20 dinar (emas), maka dengan kewangan tersebut dia membelanjakan di dalam pengajian dan kehidupannya selama 20 tahun !
Dengan keberkatan pengajian dan perbelanjaannya, maka Da`wud al-T*a`i adalah ulama dan tokoh terbesar pada zamannya. Sebagai ilmuan dan sufi terbesar, beliau pernah ditanya, masalah keilmuan yang dihadapi. Jawapannya adalah amat menarik dan penuh bertanggungjawab yang juga merupakan sebagai ilmuan sejati. Beliau menjawab ialah `Masalah Mengamalkannya – termasuk menyebarkannya`.
Demikianlah masalah jahil, ialah tidak mau belajar. Manakala masalah bagi ilmuan, ialah mengamalkannya. Konsep mengamalkan ini adalah luas. Ini termasuk mengamalkan bagi dirinya apa yang diepelajari dan diketahui, lantaran jika tidak beramal tidak memberi erti kepada diri sebagaimana kata pepatah:
`Berilmu tidak beramal seperti pokok yang subur rendang, tetapi tidak mengeluarkan buah.
Konsep amal juga ialah mengajar kepada orang ramai yang sepatutnya dilakukan dengan ikhlas bagi mengembangkan ilmu dan menjadikan orang ramai tahu tentang ilmu dan kewajipan mereka. Antara maksud amal ialah meluaskan ilmu itu dengan kajian, penyelidikan dan penerbitan. Dengan itu ilmu berlanjutan dan dapat diwarisi-generasi mendatang.
Disebalik dari apa yang dihadapi oleh Da`wud al-T*a`i, ialah apa yang dihadapi oleh Abu `Ali Shaqiq bin Ibrahim al-Balakhi (m.139H.). Shaqiq al-Balakhi adalah seorang berada dan giat berniaga sehingga ke Turki (Rum). Dalam pemergiannya ke Rum dia amat terkesan dan keciwa, terhadap golongan yang memperhambakan diri terhadap berhala yang dibuat dengan tangan sendiri. Selain dari rasa keinsapan terhadap perhambaan manusia kepada berhala, dia juga amat terkesan  dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, iaitu kasihan terhadap golongan yang miskin dan papa kedana dan hidup merempat. Kedudukannya sebagai orang berada dia menumpukan perhatian pada menyedarkan manusia terhadap mengesakan Tuhan dan menyembah tidak lain daripadaNya. Ianya tidak lain daripada berdakwah dan mendidik manusia dengan didikan keislaman, manakala  dari segi kemiskinan tidak lain dari membantu mereka dari segi kewangan dengan bersadaqah dan mewaqafkan sebagaian daripada harta kepada badan-badan yang menjalankan kegiatan membantu mereka dan memberi peluang bagi mereka mendapat pekerjaan.
Apa yang berlaku kepada Da`wud al-T*a`i dan Shaqiq al-Balakh adalah releven dengan suasana semasa di dalam kehidupan moden kini. Misalnya masalah kemiskinan dan menyediakan peluang belajar  bagi anak-anak terutama mereka yang dari kalangan miskin adalah menjadi tugas pemerintah. Tentulah pada zaman moden ini melalui institusi-institusi pengajian yang disediakan oleh kerajaan, bahkan di dalam pemerintahan peruntukan yang besar perlu diperuntukkan bagi mendidik masayarakat di dalam pelajaran dari peringkat rendah hinggalah kepada peringkat menengah dan kepada peringkat universiti, lantaran memberi pelajaran adalah faktor penting yang dapat mengangkat masyarakat dan menjadikan mereka kalangan yang berilmu. Sebagaimana peluang ekonomi dan pekerjaan wajar disediakan, maka dengan masyarakat yang berpelajaran adalah lebih mudah bagi menggerakkan kemajuan bagi masyarakat dan negara sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Da`wud al-T*a`i, bahawa tugas dan tanggungjawab yang penting dan berat bagi kalangan ilmuan ialah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jika kesedaran demikian ada di kalangan ilmuan, iaitu berusaha memperkembangkan keilmuan yang dimiliki, maka makin mudahlah maju masyarakat, apa lagi jika galakan dan infra-struktur disediakan kepada golongan berkenaan ditambah dengan inisiatif yang tinggi yang ada di kalangan mereka..
Kemajuan tentulah lebih tinggi, jika ada kalangan yang kaya, seperti kesedaran yang timbul dari Shaqiq al-Balakhi bersama ilmuan mengambil inisiatif bagi meningkatkan keilmuan masyarakat, mengangkat mereka dari jahil kepada kesedaran keilmuan yang tinggi. Adalah kesedaran berkenaan lebih  murni, bahawa walau bagaimana digerakkan masyarakat ke arah kemajuan, tetapi sudah pasti ada yang ketinggalan, disebabkan oleh halangan-halangan tertentu, mereka tetap terbelenggu dengan kemiskinan, maka dengan kekayaan yang ada dan keinsafan dan kemanusiaan yang tinggi masyarakat yang kurang bernasib baik ini tetap dibela dengan berbagai cara, sehingga mereka tidak tertinggal jauh ke belakang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment