January 3, 2017

TASAWUF TAHSIN AL-`AMAL DALAM IBADAT


BBB,  03 Rabi`ul Akhir 1438H. =  02 Januari 2017M. (Isnin):
Kita telah membicarakan beberapa  daripada  rukun Islam, iaitu solat, puasa, zakat dan haji. Semua nya  teratur menurut kaedah-kaedah ibadat-ibadat berkenaan, termasuklah yang tidak dibicarakan misalnya dari segi mu`amalat, munakahat dan jinayah adalah lengkap dari segi kandungan dan panduan. Tanpa panduan dari tasawuf, tidak mencacat cela dari segi peraturan. Namun  dari segi amali yang dilakukan oleh seseorang itu  mungkin ada  yang kurang dari segi kualiti amalan.
Di dalam hal ini bolehlah diibaratkan amalan seseorang terhadap kefardhuan yang dilakukan misalnya solat dan puasa diibaratkan sebagai membina sebuah bangunan kediaman – rumah. Ianya siap, bahkan boleh didiami, namun ada ruang-ruang yang boleh dipertingkatkan dan dibaiki sehingga ianya menjadi lebih sempurna, menarik,  indah dan berestetik,  seperti menyempurnakan lagi dari segi lantai, siling dan berbagai-bagai alat perabut yang lebih  sempuna. Jika di luar disempurnakan dari segi landscaping, taman dan tambahan perkara-perkara yang perlu, termasuk kebersihan.
Demikianlah dibanding sebagai contoh misalnya untuk mendirikan solat perlu kepada pra-syarat, iaitu taharah. Bagi membicarakan soal taharah ini dibicarakan dari segi kebersihan air atau tanah untuk ditayammum. Kedua-duanya pula perlu bersih,  bagi membersih  dengan  mengangkat hadath bagi membersihkan dirinya sama ada dari hadath kecil atau besar. Dan ada kaedah-kaedah bagi mengangkat kedua hadath  yang membolehkan seseorang itu bersolat. Kita lihat bahawa konsep bersih yang ditekankan adalah bersih dari segi lahir dari air, tanah dan tubuh seseorang. Tetapi di sana ada satu lagi aspek bersih iaitu bersih dalaman. Ini dibicarakan oleh bidang tasawuf, iaitu seperti bersih hati dari diganggui oleh nafsu dan syaitan, tawadhu`, tumpuan jiwa kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, takut, khudhu` tartib, dan taqwa. Persoalan-persoalan seperti ini adalah dibicarakan oleh tasawuf. Kombinasi bersih luaran dan dalaman meningkatkan lagi kualiti solat seseorang. Ini dimaksudkan bahawa apa yang dibicarakan di dalam bidang fiqh tentang solat adalah mencukupi, tetapi pertambahan  penyempurnaan aspek-aspek dalaman lebih meningkatkan lagi kualiti solat, dan yang menunaikan solat lebih khusyu` tenteram dan kurang gangguan terutama dari segi dalaman.
Sebagai contoh lagi  baik dari segi ibadat solat dan puasa, sah atau tidak berpuasa misalnya bergantung pada niat. Tanpa niat, kedua-duan ibadat berkenaan tidak sah. Lantaran Hadith Rasulullah s.a.w. – Riwayat Bukhari, bermaksud:
``Bahawasanya semua amalan hendaklah dengan niat.``
 Menurut Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari di dalam kitabnya berjudul: Sabil al-Muhtadin bahawa niat ialah ``Qasad tentang sesuatu beserta melakukannya.``  Menurutnya lagi , bagi niat ada tujuh perkara, iaitu hakikat, hukum, tempat, zaman, kayfiyat, syarat dan maksud yang baik.
Hakikat niat pada lughah ialah qasad ertinya menyehaja dan pada shara`, ialah qasad tentang suatu perkara yang disertai dengan perbuatan
Hukumnya ialah wajib,
Tempat di dalam hati
Zaman ialah masa permulaan ibadat yang lain daripada puasa fardhu
Kayfiyat niyat berlainan sebab berlainan jenis ibadat,
Syarat, ialah Islam orang yang beribadat, juga mumayyiz
Dan maksud berniat ialah melakukan perkara yang baik untuk solat.
Jelas apa yang diterangkan oleh Shaykhk Muhammad Arshad begitu detail dan halus dari segi persoalan niat.
Namun dari segi niat tersebut ada ruang yang dapat dipertingkat niat, bahawa niat melakukan sesuatu perkara ibadat lebih tinggi mutunya, jika dia adalah timbul dari hati yang berniat itu dengan penuh ikhlas hati – sepenuhnya kerana Allah, bukan kerana menunjuk-nunjuk atau takut dikatakan `orang yang tidak solat dan sebagainya.
Persoalan ikhlas ini dibicarakan dari sudut tasawuf.
Berkata Abu al-Qasim al-Qushairi r.h.a. tentang ikhlas bahawa ikhlas ialah:
``Mengifradkan Allah Subhanahu wa Ta`ala pada kataatan dengan qasad. Bermaksud dengan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala, tidak kepada sesuatu yang lain.``
Atau dapat dikatakan bahawa,, ``Ikhlas ialah membersihkan perbuatan bukan untuk perhatian atau sanjungan makhluk.``
Atau menurut pendapat al-Imam Al-Junayd  r.h.a.
``Ikhlas ialah rahsia antara Allah dan hamba, yang tidak diketahui malaikat hingga dia menulisnya, tidak diketahui syaitan hingga dia merosakkannya dan tidak diketahui hawa nafsu hingga dia cenderung kepadanya.``
Demikianlah halusnya makna ikhlas, maka jika ianya dapat diaplikasikan ke dalam amalan ibadat seperti solat yang bermula dengan niat yang dari awal dilakukan dengan ikhlas dan juga pada aspek-aspek yang lain dilakukan dengan khusyu`, tawadhu`, tama`ninah dan taqwa, maka dapat meningkatkan lagi kualiti solat. Sebagaimana kata Al-Suhrawardi di dalam kitab  Awarif al-Ma`arif bahawa:
``Sebaik-baik adab orang yang bersolat tidak ada suatu mengganggu kalbunya, dari solat walau sedikit pun.``
Tambahnya, ``Hadir solat adalah kenyataan lahir dan mengosongkan hati dalam solat, selain daripada Allah adalah pernyataan batin.``.
Demikianlah misalnya puasa bukan sahaja dalam erti biasa, iaitu dengan berniat puasa pada malam dan menahan diri dari makan minum dan perkara yang membatalkana puasa pada siang, tetapi menurut adab puasa dari segi kesufian sebagaimana lata al-Suhrawardi:
``Bahawa puasa adalah melibatkan  dhabt zahir dan batin, mencegah anggota dari dosa-dosa seperti menegah nafsu dari makan atau menyekat nafsu dari perhatian dan bahagian.``
Pendeknya walaupun tanpa tasawuf tidak menyebabkan ibadat rosak, tetapi dengan kebersihan dan penekanan aspek-aspek pembaikan dalaman  menjadikan  meningkatnya kualiti amalan.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment