June 30, 2014

Teori Takmilah, Aplikasi Pada Masjid Al-Umm

-->
BBB, 01 Ramadhan 1435 = 29 Jun 2014 (Ahad):

Menyambut Ramadhan 1435, di hari yang berkat ini Penulis sengaja memilih dan mulai menulis membicarakan Masjid Al-Umm yang sedang dalam pembinaan dengan menggunakan Teori Takmilah sebagai aplikasi pendekatan. Penggunaan teori ini kepada seni bina, khususnya masjid, bukan merupakan permulaan, tetapi sesudah melalui perjalanan panjang yang membawa kepada penemuan-penemuan.

Teori Takmilah terawal dikemukakan pada 1992 sebagai Teori Sastera Islam yang menyedari Kesempunaan Pencipta dan Keindahannya yang mendamba hamba sebagai makhlukNya yang lemah dan kekurangan rindu kepada Kesempurnaan dan KeindahanNya (Shafie Abu Bakar, Takmilah: Teori, Falsafah Dan Prinsip, dlm. Mana Sikana, Teori Sastera Dan Budaya Dalam Kajian Akademik, JPM, UKM, Bangi, 1997: 125). Sesungguhnya tiada siapa yang tidak mau kepada yang sempurna dan indah dan setiap yang kita lakukan kita maukan hasil yang sempurna, indah dan baik, bahkan adalah menjadi budaya yang terpuji jika kita melakukan sesuatu kerja yang menghasilkan sesuatu hasil yang sempurna, indah dan terpuji. Demikianlah Teori Takmilah dihasilkan sebagai mekanisme menggalak, menilai, dan menghasilkan hasil-hasil sastera yang bernilai, bermutu, indah dan baik menurut skima Islam sebagai Teori Sastera Islam. Kita menghasilkan Teori Takmilah lantaran kecintaan terhadap Ilmu dan tidak mau kita selamanya bergantung kepada teori luar dalam melihat sastera, khususnya sastera Islam. Kita juga tidaklah mengharapkan apa-apa sanjungan dari mana-mana pihak di atas usaha membina Teori Sastera Islam ini, walau bagaimana pihak Persatuan Sasterawan Numera Malaysia memberi pengiktirafan di atas usaha membina Teori Takmilah ini dengan menobatkan Penulis sebagai Tokoh Persuratan Dunia Nusantara Melayu Raya (Numera) bagi tahun 2013 pada 20 November 2013 dari Malaysia bersama penulis terkenal Indonesia Profesor Dr. Abdul Hadi W.M. dari Indonesia dan Profesor Madya Dr. Victor Pagadaev  dari Rusia kerana peranan mereka memperkembangkan bahasa Melayu di dunia. Terima kasih di atas pengiktirafan.


Setelah lebih dari dua dekad tumpuan Teori Takmilah terhadap Sastera Islam. Dalam seminar bertemakan ``Teori Takmilah: Perluasan Dan Penafsiran`` yang diadakan di UPSI di bawah anjuran Persatuan Penulis Budiman Malaysia dengan kerjasama UPSI dan DBP pada 27.3.2014 yang penulis adalah salah seorang pembentang kertas kerja, Maka dalam seminar itu Penulis membentangkan kertas kerja berjudul, `Perluasan Teori Takmilah`. Dalam kertas kerja ini Penulis menampilkan gagasan sebagai dimensi baru yang memperluaskan skop Teori Takmilah, kata Penulis:


``Penulis tidak mau mengulangi apa yang Penulis katakana mengenai Teori Takmilah, sebaliknya melalui pengalaman, perhubungan dan pendedahan dengan berbagai episode hidup dari tanggapan estetik hinggalah kepada politik terbuka pandangan yang melihat bahawa Teori Takmilah tidak hanya boleh digunakan bagi menghurai, menilai dan mengkaji terhadap bahan-bahan sastera sahaja, tetapi dapat diperluaskan kepada bidang-bidang lain. Selain dari sastera yang menggunakan berbagai medium bahasa, maka seni-seni yang lain juga yang tidak menggunakan medium bahasa mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sastera …
Kalau penghayatan sastera menggunakan medium bahasa maka seni yang lain yang tidak menggunakan bahasa, tetapi penghayatan, misalnya melalui penglihatan dan pengertian (kefahaman) dapat dinilai dan diaplikasi dengan Teori Takmilah.``
(Shafie Abu Bakar, Perluasan Teori Takmilah, dlm. Abdul Halim Ali (Penyelenggara), Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjung Malim, 2014: 22-23).


Sebenarnya banyak ayat Qur`an mengisyarat kepada kepentingan pembacaan secara minda terhadap `Aayaat-Aayaat`. Antaranya firman Allah: Bermaksud:

``Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan silih bertukar malam dan siang adalah
Aayaat (tanda-tanda) yang dapat dibaca oleh para ulu al-albab.`` (Ali Imran: 190).
Dan lagi firmanNya yang bermaksud:

``Sesungguhnya mereka yang tidak beriman dengan aayaat-aayaat Allah, mereka itu tidak mendapat pertunjuk Allah.`` (Ali Imran: 104).

Semasa membentangkan kertas kerja di UPSI Penulis telah membicarakan secara ringkas lima bidang seni yang dapat diaplikasi dengan Teori Takmilah, iaitu sastera, khat, seni bina masjid, seni suara dan lagi muzium dari segi Takmilah. Berikutnya melalui blog Penulis menambahkan lima bidang yang lain, iaitu seni Al-Qur`an, landscaping dan seni taman, perfileman, seni lukis, grafik dan animasi dan seni kraf, anyaman juga tenunan. Kesemuanya sepuluh bidang dan mungkin boleh ditambah lagi.

Penulis memberi perhatian terhadap seni bina – seni bina masjid, kerana secara kebetulan Penulis kini sebagai Pengerusi Induk bagi jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi. Keterlibatan Penulis sebagai Pengerusi Jawatankuasa banyak memberi kefahaman terhadap keperluan, pembinaan dan aspek seni pembinaan Masjid Al-Umm. Dengan keterlibatan secara langsung ini dan kefahaman yang ada dan dengan bantuan dan kerjasama ahli jawatankuasa diharap Penulis dapat menulis dengan lebih menyeluruh dan lepih tepat. Diharap dengan tulisan ini bukan saja  dapat mendokumentasikan aspek pembinaan Masjid Al-Umm, tetapi juga mengukuhkan Teori Takmilah yang diperluaskan kepada Seni Bina – Masjid.

Sekian.

June 29, 2014

Masjid Hendaklah Dibina Secara Bersih, Jangan Ada Sesuatu Yang Boleh Menghilangkan Kepercayaan Masyarakat - Dato` Dr. Haron Din

-->
BBB, 30 Sya`ban 1435 = 28 Jun 2014 (Sabtu):

Sempena kehadiran Ramadhan esok hari dan harapan agar Masjid Al-Umm dapat digunakan pada Ramadhan akan datang (1436H./2015M.), AJK Induk Pembinaan Masjid Al-Umm membuat temu janji bagi melaporkan kegiatan Pembinaan Masjid Al-Umm dan Pengisian kepada Dato` Dr. Haron Din selaku Penaung dan Penasihat Masjid Al-Umm.


Sebagaimana ditentukan masa pada pagi ini jam 10.00 pagi, maka AJK Pembinaan Masjid Al-Umm, antara yang hadir, iaitu Dr. Shafie Abu Bakar Selaku (Pengerusi) dan AJK, Tuan Haji Mohd Nor bin Haji Mohd Yasin (Bendahari), Tuan Haji Suib bin Maulud (Setiausaha), Tuan Haji Abdul Rahman bin Daud, Tuan Haji Ghazali bin Hussin dan saudara Adham bin Anuar hadir bertemu dengan Dato` Dr. Haron Din di rumahnya bagi memberi laporan berkenaan dengan perkembangan pembinaan Masjid al-Umm.

Antara pesanan utama yang disampaikan oleh Dato` Dr. Haron Din bahawa,
``Pembinaan masjid hendaklah secara bersih baik dari segi fizikal, mau pun pengurusan,`` tambah Dato` Dr. Haron Din, ``Jangan ada sesuatu yang boleh menjejaskan keyakinan masyarakat, terutama dari segi pungutan kewangan.`` Kata Dato` Dr. Haron Din. Beliau membawa contoh sambil menunjukkan gambar-gambar masjid yang dibinanya di Perlis, bahawa beliau mempastikan pekerja-pekerja yang membina masjidnya adalah orang Islam. Menurutnya, pada bulan Ramadhan tahun lepas, beliau mempastikan bahawa pekerja-pekerja pembinaan yang sebahagian besar dari Myammar Muslim mereka adalah berpuasa. Pada sebelah petang ada shift dari pekerja yang memasak untuk mereka berbuka. Masjid yang didirikan oleh Tuan Guru di Perlis telah siap.


Berbalik kepada Masjid Al-Umm, Tuan Guru mau pekerja-pekerja seperti memasang tile masjid kelak hendaklah dilakukan oleh pekerja-pekerja muslim. Pada bulan Ramadhan ini jangan ada dari kalangan mereka yang tidak berpuasa. Dato` Dr. Haron Din juga mencadangkan agar pihak AJK berusaha mendapat waqaf dari pihak-pihak tertentu untuk dijadikan asset masjid dan perjalanannya lebih berdikari.

Berhubung dengan progress pembinaan Masjid Al-Umm Tuan Guru dimaklumkan bahawa setakat 31 Mei, 2014 status pembinaan oleh Syarikat Tekad Nusantara adalah 11.23%, iaitu 0.34% lebih cepat dari jadual asal (10.89%). Setakat ini pembinaan memakan masa 173 hari daripada 532 hari. Pembinaan dipantau oleh AJK Teknikal dan Tapak yang melaporkan perkembangan dari masa ke masa kepada AJK Induk, khususnya di dalam mesyuarat bulanan yang diadakan. Adalah dijangka, jika tidak ada masalah, maka Masjid Al-Umm akan dapat digunakan pada bulan Ramadhan 1436 akan datang insya Allah.

Berhubung dengan pengisian di Masjid Al-Umm bila siap kelak, Penulis menyerahkan kepada Ybhg. Tuan Guru satu salinan kertas kerja ``Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu – Integrasi Berbagai Institusi Berindukkan Masjid Al-Umm`` yang dibentangkan di dalam Bengkel Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu dianjurkan oleh Persatuan Pemuda Prihatin pada 16 Sya`ban 1435 = 14 Jun 2014 bertempat di Puri Pujangga, UKM. Kertas ini diterima oleh AJK Induk dalam mesyuaratnya pada 26 Sya`ban 1435 = 24 Jun 2014 untuk dijadikan kertas panduan.

Dato` Dr. Haron Din bersetuju bagi mengadakan kerjasama secara integrated antara pusat-pusat pengajian dan keilmuan, terutama di `Wadi Ilmu` Bandar Baru Bangi, seperti antara Masjid Al-Umm, Dar Al-Shifa`, Surau Al-Nur dan Kmpleks Pendidikan Islam (KPI) Bangi. Bila Penulis menyebut antara rancangan mengadakan Pengajian Masjid, Tahfiz, Pengajian Pondok dan Pengajian secara berpekeg yang antara bidang keilmuan melibatkan aqidah, fiqh, tasawuf, Qur`an, Hadith, tafsir, bahasa `Arab, Ekonomi Islam, kesihatan, penulisan, bahasa Melayu dan Inggeris dan kemahiran Seni (contoh khat, graphic dan animasi). Tuan Guru tidak menafikan cadangan, tetapi mengingatkan:


``Jangan terlampau ghairah untuk mengadakan pengajian pada peringkat tinggi, sedangkan dari pengalaman yang kita lalui, ramai masyarakat yang tidak betul membaca Al-Qur`an, seperti Al-Fatihah juga tahiyyat dan tidak tahu mengenai hukum hakam yang basic !`` Mereka perlu bertalaqqi dengan guru-guru secara langsung.
Tuan Guru merujuk kepada ayat Al-Qur`an berkenaan `Talaqqi` , bermaksud:

Dan sesungguhnya  engkau (wahai Muhammad) diberikan menyebut dan menerima Al-Qur`an dari sisi Allah Yang Amat Bijaksana, lagi Amat Mengetahui (Al-Naml: 6).
Tuan Guru mau pengajaran disediakan dari peringkat basic disampaikan kepada semua pihak yang memerlukan tanpa mengira kedudukan.

TG menyebut bahawa ada kesilapan pada sistem pendidikan kita dari peringkat rendah lagi. Contoh anak-anak diajar guru tak terlatih menyebabkan anak-anak tidak dapat membaca dengan betul. Beliau mau kemampuan guru dipertingkatkan, supaya pengajian yang diterima tidak salah. Pembelajaran secara talaqqi bagi Al-Qur`an – khususnya pembacaan Fatihah dan tahiyyat dipastikan betul dari segi pembacaan.

Tuan Guru bersetuju diadakan kerjasama antara institusi penting di sini dan pelajar-pelajar berkelayakan boleh memilih dan menghadiri kursus pilihan. Contoh menurut Tuan Guru kuliah-kuliah di Darul Shifa` bekerjasama dan dihadiri pelajar-pelajar dari Pusat Dakwah Serantau, Sungai Merab,  Institut Perguruan Islam Bangi, pelajar-pelajar UKM, UM dan UIA. Mereka menerima ijazah bila mencukupi syarat dan memenuhi keperluan unit. Bila ditanyakan tentang jumlah keluaran Dar al-Shifa` setakat ini. menurut Tuan Guru jumlah bagi semua cawanngan setiap negeri, termasuk Brunei menghampiri 10,000 orang.

Berhubung bagaimana cara mengintegrasi kursus pengajian, maka Bengkel Pengisian Pengajian Masjid Al-Umm secara integrasi akan diadakan. Menurut saudara Haji Suib Maulud, Setiausaha, tarikhnya ialah pada 21 September 2014, tempatnya akan ditentukan kemudian.

Sekian.

June 28, 2014

Abdullah Munshi Pelapor Teliti Dan Pengkritik Tajam

-->
BBB, 29 Sya`ban 1435 = 27 Jun 2014 (Juma`at):

Antara ciri pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munshi di dalam karya-karyanya, terutama di dalam Kesah Pelayaran Abdullah bahawa bersama beliau menulis tentang sesuatu yang real yang dipandang dengan mata, didengar dengan telinga dan dibaca dengan minda, bahawa beliau membawa gaya penulisan secara `melapor` bagai gaya penulisan wartawan. Contoh dalam pelayarannya ke Pahang Abdullah mencatat,
``Maka saya lihat hal negeri Pahang itu seperti dusun adanya, tiada berpasar dan kedai, dan tiada lorong yang boleh berjalan-jalan, melainkan di kampong Cina itu sahaja yang boleh berjalan, ada kira-kira lima puluh depa.``
(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: 11).


Bersama dengan gambaran tentang masyarakat di Pahang beliau mengkritik,
``Tetapi adalah tanah Pahang itu saya lihat terlalu sayang hati sebab terbuang dengan menjadi hutan rimba sebab malas dan lalai orang dalam negeri itu. Maka sekalian benih dan pohon, jika ditanamnya, nescaya menjadi; sebab saya lihat segala pohon-pohon semuanya subur-subur belaka. Maka adalah saya lihat orang-orangnya , dalam seratus barangkali sepuluh sahaja yang bekerja dan yang lain itu lalai sahaja sepanjang hari, dalam hal miskin dan jahat, melainkan adalah pada seorang empat lima jenis senjata, sentiasa hari tiada bercerai daripada tubuhnya.`` (Kesah Pelayaran Abdullah, hlm.11).

Kritik sosialnya terhadap masyarakat di Pahang,
``Kalakaian kebanyakan pula anak-anak raja di situ anak raja di sini, maka adalah masing-masing itu menaruh berpuluh-puluh kawannya. Maka adalah pada fikiran saya orang itulah yang membuat gaduh sehari-hari dalam negeri atau di rumah-rumah orang. Maka hamba raja pun terlalu banyak dalam negeri. Demikianlah asalnya menjadi banyak itu.`` (Kesah Pelayaran Abdullah, hlm. 16).

Gaya dan fokus yang digambarkan oleh Abdullah ini lain daripada tulisan-tulisan mengenai sejarah Pahang yang lebih berfokus kepada politik pemerintahan, tetapi Abdullah lebih tertumpu kepada keadaan dan kehidupan masyarakat.
(Muhammad Yusoff Hashim & Aruna Gopinath, Tradisi Pensejarahan Pahang Darul Makmur 1800-1930, Tempo Publishing (M) Sdn Bhd., Petaling Jaya, 1992: 416hlm.


Gambaran Abdullah ketika samapai ke Kuala Terengganu,
``Maka adalah pada tiap-tiap rumah dan kampung mereka itu penuh dengan pohon kelapa. Dan lagi tiap-tiap kampung itu ada `madrasah` itu pun atap juga. Dan lagi sekalian rumah mereka itu tiada sama hadapnya, ada yang membelakang jalan, ada yang mengiring jalan, ada yang berhadapan, ada yang tempat jalannya, selurus-lurus orang sahaja. Maka ketika saya berjalan itu ada melalui kedai-kedai orang yang jual makanan sedikit-sedikit dan penganan cucur, rending pisang dan keladi rebus, dan penganan talam, dan buah melaka, dan keria, dan tepung manis, tetapi semuanya perempuan sahaja.`` (Hikayat Pelayaran Abdullah, hlm. 28).

Tambah Abdullah berhubung dengan masyarakat di Terengganu,
``Bermula adalah pasar itu pada petang sahaja. Maka sekalian orang yang berkedai dan berjaja daripada jenis-jenis makanan dan pakaian itu semuanya perempuan belaka. Maka adalah mereka itu, apabila condong matahari, maka segala perempuan yang dalam negeri, dan yang di dusun-dusun, dan yang di hulu, masing-masing menjunjung bakul di kepalanya, maka adalah dalam bakul itu jenis makanan atau pakaian datanglah di pasar itu, duduk berkedai. Maka barang siapa yang hendak membeli barang sesuatunya, waktu itulah, hingga sampai masuk matahari, maka masing-masing pun kembalilah ke tempatnya. Maka sunyilah pasar itu sampai esok pada waktu yang tersebut itu pula. Maka namanya pasar itu Pasar Kampung Laut.`` (Hikayat Pelayaran Abdullah, hlm. 29). Kritik tajam Abdullah terhadap orang Terengganu.
``Sebemula maka sungguhpun saya belayar itu, tiada juga lepas hati saya daripada memikirkan segala perkara yang saya lihat di Terengganu, seperti hal perempuan-perempuan, dan adat-adat bodoh dan jahat, seperti memakai senjata pada tiap-tiap hari dan sebagainya, hanya suatu perkara yang teramat jahat dalam fikiran saya, iaitu jalan yang teramat jahat sebab kekurangan pelajaran anak-anak raja itu tatkala ia lagi kecil, bahawa inilah akar segala kelemahan kerajaan Melayu, dan sengsara atas segala rakyatnya.`` (Hikayat Pelayaran Abdullah, hlm. 35.

Abdullah nampaknya terlalu berani mengkritik tentang anak-anak raja, lantaran beliau bukan anak tempatan, bukan secara berdepan, bertulis dan diterbitkan jauh terkemudian.

Antara gambaran masyarakat di Kelantan, kata Abdullah,

``Maka adalah sejam pelayaran jauhnya dari Kuala Kelantan itu ke Sabak. Maka setelah sampailah ke situ, maka saya lihat kampong itu di tepi laut.; adalah kira-kira rumah itu hampir seratus buah di tepi laut.. Maka pohon nyior terlalu banyak di situ. … Maka berkampunglah segala orang-orang di kampong itu datang melihat saya sekalian. Maka saya lihat hal mereka itu sekaliannya miskin, dan kain bajunya compang camping dan kebanyakan mereka itu dengan bergondol sahaja. Bermula adalah kehidupan mereka itu memukat ikan dan bertanam padi adanya. Maka adalah darihal rumah mereka itu, sekaliannya pondok-pondok atap; dan dindingnya pun atap juga, dan lantainya jongket-jongkitan dan atapnya bintang-bintangan, dan busuk bau rumah-rumah itu, janganlah dikata lagi.`` (Hikayat Pelayaran Abdullah, hlm. 77).

Jelas Abdullah memerhati masyarakat Melayu di Pantai Timur dari Pahang, Terengganu dan Kelantan dengan pandangan negatif. Pemerintahan tidak stabil dan selalu brperang dan kehidupan rakyat mundur, tidak semaju kehidupan masyarakat di bawah Inggeris seperti di Singapura. Abdullah berani mengkritik secara tajam, kerana dia bukan berada di bawah negeri-negeri yang dikritiknya. Abdullah peka terhadap ekonomi masyarakat Melayu yang amat lemah dan kehidupan sosial yang tidak teratur’

Dilihat kepada laporan yang dibuat Abdullah dia amat peka terhadap sejarah, misalnya beliau mencatat tahun pelayarannya iaitu pada tahun 1253H. (hlm. 1), tarikh keluar dari Pahang ke Terengganu pada sebelas Muharram, pada pagi Sabtu, pukul tujuh, maka Enche Ribut dan Enche Buntal pun melangkahkan perahu (hlm. 23) dan, ``Maka tamatlah kisah ini kepada tarikh sanat 1254 tahun pada sehari bulan Dzul Kaedah, hari Jumaat, waktu lohor bi`l-khairi wa`s-salam, iaitu pada tahun Masehi 1852, kepada lima lekor haribulan August. Tamat. (hlm. 110).

Sememangnya karya Abdullah banyak membawa kelainan dan menyimpang dari karangan-karangan lama sebelumnya. Ianya bukan saja bersifat laporan dan kritikan, tetapi juga sejarah yang menggambarkan masyarakat tradisional Melayu, juga politik pemerintahan tradisional pada zaman berkenaan. Namun karangan Abdullah dari segi zaman masih dikategorikan sebagai Kesusasteraan Melayu Lama. Jadi adakah beliau diberi gelar sebagai Bapa Persuratan Melayu Moden ?

Sekian.

June 27, 2014

Tadarrus Perdana Persatuan Penduduk Diteruskan, Masjid Al-Hasanah Bertaraf Lima Bintang Dan Masjid Al-Umm Diberi Peluang Menyampaikan Penerangan

-->
Masjid Al-Hasanah, 28 Sya`ban 1435 = 26 Jun 2014 (Khamis):


Adalah menjadi tradisi bagi Persatuan Penduduk BBB (PPBBB) mengadakan tadarrus bulanan secara giliran dari surau ke surau seluruh BBB. Pada malam ini tadarrus diadakan secara lebih besar dan meriah kerana sempena menyambut Ramadhan 1435 dan tempat diadakan pula ialah di Masjid Al-Hasanah sendiri, iaitu satu-satunya masjid yang ada diBBB setakat ini. Tadarrus malam ini boleh juga dianggap sebagai permulaan tradisi tadarrus yang digalakkan terutama pada bulan Ramadhan. Bagi kali ini semua surau-surau digalakkan menghantar wakil-wakil ke Tadarrus Perdana pada malam ini. Khabarnya ada pihak yang sponsor jamuan berikutan dari khatam tadarrus dan aqiqah 6 orang anak.


Kaedah tadarrus adalah sebagaimana biasa bahawa hadirin akan dipecahkan kepada 30 kumpulan (kali ini 60 kumpulan bagi 30 juz`), bagi setiap kumpulan biasanya tiga orang atau lebih, mereka membaca juz` yang ditentukan secara bergilir sambil ditegur mereka yang ada dalam kumpulan jika ada kesalahan. Selepas tamat pembacaan diadakan majlis tadarrus dan doa.


Sebelum tadarrus Nazir Masjid Al-Hasanah Tuan Haji Napiah Shahrani mengucap terima kasih  kepada pihak PPBBB yang memilih Masjid Al-Hasanah giliran tadarrus pada kali ini. Beliau memaklumkan khabar gembira yang Masjid Hasanah terpilih sebagai Masjid 5 Bintang kerana kegiatannya dan akan menerima anugerah yang akan disampaikan oleh Dato` Menteri Besar Selangor pada Sabtu hampir bersama 20 masjid yang lain di Selangor. Tuan Haji Ghazali Abbas Pengerusi Tadarrus pula menyebut bahawa tradisi tadarrus Al-Qur`an yang dianjur oleh PPBBB ini kini sudah berusia sepuluh tahun. Disamping bertadarrus menurutnya dapat menemukan pimpinan masjid dan surau-surau di BBB. Beliau menyebut pada kali ini ada pelajar dari Institut Perguruan Islam Bangi dan Ma`had Mustafawiyyah Bangi turut sama menyertai tadarrus.


Selepas selesai tadarrus, khatam Qur`an diadakan dipimpin oleh Imam Sayyid Othman dan dikuti dengan solat Isya` berjamaah. Selepas solat Isya` Majlis disambung dengan ucapan YDP PBBB Tuan Haji Ahmad Sufi Munassir menyebut tentang kegiatan koperasi PPBBB yang baru-baru ini telah bermesyuarat Agung yang telah mengeluarkan 10% dividen kepada pencarum dan zakat yang dikeluarkan. Koperasi setakat ini menurut YDP dianggotai 300 ahli dan mengharapkan penduduk yang belum menjadi ahli dapat menjadi ahli. Koperasi kini mempunyai asset RM1.3 juta dengan memiliki 4 bangunan komersil di BBB. Menurut Tuan Haji Sufi Kompleks Pendidikan Islam (KPI) akan menubuhkan Yayasan, setakat ini mengendalikan Kafa dan akan menubuhkan Sekolah Rendah Islam dan dalam jangka 5 tahun akan datang akan menubuhkan Ma`had Tahfiz Sains. Pihak KPI memerlukan peruntukan sebanyak RM1 juta dan beliau menyeru orang ramai menderma bagi menjalankan projek  di KPI.


Selepas YDP PPBBB Tuan Haji Ahmad Sufi berucap, Penulis selaku Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Hasanah dan PPBBB yang memberi peluang kepada Penulis melaporkan tentang progress pembinaan Masjid Al-Umm. Kata Penulis.

``Selepas pelancaran Dana Masjid Al-Umm pada 19 Mei 2012 dan Perasmian Tapak secara Kenduru Kampung oleh Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim pada 6 Januari 2013, maka pembinaan Masjid bermula pada pertengahan Disember 2013 oleh Kontrektor Tekad Nusantara. Kini progress pembinaan setelah 6 bulan  setakat akhir Mei 2014 adalah 11.23%, iaitu 0.34% lebih cepat dari jadual sepatutnya (10.89%). Masjid memerlukan kewangan bukan setakat pembinaan, tetapi pengisian dan pemilikan asset sebagai harta masjid untuk lebih berdikari. Sempena bulan Ramadhan yang akan disambut, tentu ramai yang ingin menderma, kerana pahala menderma pada bulan Ramadhan berganda. Penulis menyeru kepada semua untuk menderma kepada Tabung Masjid Al-Umm. Pamflet turut diedarkan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah dan akan menderma dan kepada semua Penulis mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan al-Mubarak. Semoga ibadat kita diterima Allah.``

Selepas ucapan ringkas dari Tuan Haji Sufi YDP PPBBB dan Penulis, solawat beramai-ramai sambil berdiri dipimpin Tuan Nazir Tuan Haji Napiah dan 6 anak yang diaqiqah diperkenalkan secara berkeliling dalam bulatan. Majlis diikuti jamuan dan berakhir jam 10.00 malam.

Sekian.

June 26, 2014

Pendapat Profesor Ismail Hussein Tentang Abdullah Munshi

-->
BBB, 26 Sya`ban 1435 = 24 Jun 2014 (Rabu):

Profesor Ismail Hussein yang pernah mengetuai Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya (1976-1980) dan memimpin selaku Ketua Satu Gapena sejak ditubuhkan (1970) dan berterusan lebih tiga dekad adalah tokoh penting dan berpengaruh di dalam Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Pendiriannya sebagai imej kepada Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Gapena yang dipimpinnya. Dalam masa dunia persuratan Melayu sebok memperkatakan tentang Bapa Persuratan Melayu. Ismail adalah tokoh kukuh dengan pendapat bahawa Abdullah Munshi adalah Bapa Persuratan Melayu Moden. Alasan utama Ismail Hussein,


``Abdullah adalah penulis Melayu yang pertama yang karyanya dapat dicetak dan diterbitkan.``
(Abdullah Munshi, Wajah: Biografi Seratus Penulis, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,, 1981: 66).
Karya  seperti Kesah Pelayaran Abdullah (ditulis 1253H.) dicetak (1838M.) dan Hikayat Abdullah dicetak 1848. Percetakan dan penerbitan di dalam bahasa Melayu pada masa itu adalah menggunakan tulisa jawi. Tetapi Abdullah menurut pengenalan bagi Kesah Pelayaran Abdullah:

``Adapun Kesah Pelayaran Abdullah ini telah dicetak mula-mula sekali di Singapura oleh pengarangnya sendiri, Munshi Abdullah, iaitu sebelah muka dengan tulisan Jawi dan sebelahnya pula dengan tulisan Rumi. Lepas itu buku ini telah dicetak beberapa kali di negeri Belanda. Dan dalam tahun 1886 sekali lagi buku ini dicetak di Singapura.``

(Abdullah bin Abdul Kadir, Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: III).

Merujuk kepada pengeluaran kitab bercetak bertulisan jawi, sekadar bandingan, maka adalah yang terawal dicetak antaranya di Mesir seperti Percetakan al-Maymaniyyah (1309H.), al-Matba`ah al-Karimi al-Islamiyy, Misr (1315H.), al-Matba`ah al-Miriyyah al-Ka`inah, Makkah (1300H.), al-Matbaah al-Imam Singapura (1326H.). Percetakan-percetakan yang lain lebih kemudian dari tarikh-tarikh di atas. (Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Tesis Sarjana di IBKKM, UKM, 1976/77: 487-511).


Soal karya Abdullah Munshi dikatakan tulisan di dalam bahasa Melayu terawal dicetak maka adalah difahami bahawa buku Kesah Pelayaran Abdullah dicetak mula-mula sekali di Singapura oleh pengarangnya sendiri 16 tahun sebelum beliau meninggal (Abdullah meninggal 1854M.). Ini bererti dia mencetak dan menerbitkan karangannya sejak lebih 150 tahun lepas, berbanding kitab-kitab Jawi tertua (1435-1300H) adalah sejak 135 tahun yang lepas. Ertinya buku Hikayat Pelayaran Abdullah memanglah lebih awal dicetak dari percetakan kitab-kitab yang pada awalnya dicetak di Makkah, Mesir dan kemudian di Singapura – juga Pulau Pinang.

Tetapi persoalannya, apakah tujuan Profesor Ismail Hussein menjadikan faktor percetakan sebagai ciri moden dan Abdullah Bapa bagi Persuratan Melayu ? Kita berpendapat baharu dan moden seharusnya dikira dari segi kandungan yang membawa kelainan dan pembaharuan. Berbanding pada masa yang sama ulama` seperti Shaykh Daud Patani yang bergiat di Makkah pada pertengahan abad ke 19, lebih kurang sezaman dengan Abdullah Munshi. Beliau mengarang lebih dari 30 buah kitab untuk dakwah Islamiah. Dalam kajian Penulis:

``Bahkan pada masa itu semua kitab-kitab disalin tangan, manakala kitab-kitab di dalam bahasa Melayu masih sedikit. Kekurangan ini telah menimbulkan dorongan Shaykh Daud al-Fatani untuk mengarang kitab-kitab jawi. Pelajar-pelajar pada masa itu terpaksa  membelinya dari penyalin-penyalin atau mengupah penyalin-penyalin khusus atau menyalinnya sendiri. Shaykh Daud sendiri mempunyai kumpulan penulis-penyalin setiap kitab yang dihasilkannya, sedia disalin dalam jumlah naskhah yang banyak oleh pegawai-pegawai penyalinnya untuk dimiliki oleh orang lain.``

(Shafie bin Abu Bakar, Haji Abdul Malik bin Isa (Cicit Tok Pulau Manis, Pesaka VIII, Lrmbaga Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, 1992: 30).

Antara kitab Shaykh Daud al-Fatani yang popular disalin ialah Munyat al-Musalli dikarang 1242H.(disalin 1277H.). Kitab-kitab Shaykh Daud yang disalin disebarkan kepada para jamaah Haji yang datang ke Makkah dan mereka membawa balik kitab-kitab yang disalin untuk dijadikan bahan pengajaran di tempat masing-masing di Kepulauan Melayu.

Sama ada pada masa zaman belum ada percetakan karangan Shaykh Daud telah popular dan tersebar di pelusuk Nusantara, lebih-lebih lagi selepas adanya percetakan. Ini ialah kerana karangan-karangannya ialah panduan keilmuan Islam yang diamal oleh masyarakat umat Islam. Kita tidak fikir karangan Abdullah Munshi popular di tengah masyarakat sebagaimana karangan-karangan Shaykh Daud Patani. Significantnya adalah kerana pembaharuan yang dibawa di dalam karangannya.

Point yang Penulis ingin tekankan, bahawa faktor percetakan tidak kuat untuk dijadikan hujah, bahawa dengannya menjadikan sesebuah karang ini moden, mendahului zaman dan sebagainya. Faktor penentu utamanya ialah kandungan yang dibawa dan sejauh mana ianya membawa perubahan dan perspektif baru dalam bidang persuratan. Memang banyak elemen-elemen pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah, tetapi percetakan bukan elemen yang menjadikannya moden atau sebaliknya. Pembaharuan ini tetap dikira sekiranya buku-buku Abdullah dicetak kemudian dari tarikh-tarikh percetakan kitab-kitab di atas atau buku-buku yang lain. Keberadaan beliau pada zamannya dengan pembaharuan yang dibawa lebih penting dari karyanya dicetak atau tidak.

Sekian.

June 25, 2014

Hujah Abdullah Munshi Sebagai Bapa Persuratan Melayu Moden

-->

BBB, 26 Sya`ban 1435 = 24 Jun 2014 (Selasa):

Hujah-hujah dapat dibuktikan dengan adanya warisan penulisan Abdullah Bin Abdul Kadir Munshi, iaitu:

1. Hikayat Abdullah Jilid 1 & 2.
2. Kesah Pelayaran Abdullah


Mereka yang menghujahkan bahawa Abdullah Munshi, terutama Profesor Ismail Hussein dan pengikut-pengikutnya adalah berdasarkan pada karya-karya Abdullah di atas. Abdullah berketurunan peranakan Arab-India. Pada masa kecil dididik orang tuanya hingga tamat mengaji Qur`an. Dia juga diajar oleh kedua-dua saudaranya Ismail Lebai dan Muhammad Latif membaca dan menulis. Beliau mempelajari bahasa Tamil, bahasa Arab dan tatabahasa Melayu. Beliau mempertingkatkan pengajian bahasa Melayunya di bawah Datuk Sulaiman dan Datuk Astor. Pengajian agama Islamnya di dalami dari gurunya Mualim Muhyiddin dari Syed Sheikh Alwi yang kedua-duanya orang Arab. Mulai tahun 1823 Abdullah belajar bahasa Inggeris dari Paderi Milne dan Thompson yang mereka pula belajar bahasa Melayu dari Abdullah. Abdullah juga mengajar bahasa Melayu kepada askar-askar dan bangsa India. Dari mereka Abdullah beroleh gelaran sebagai `Munshi`. Beliau pernah bertugas dipenerbitan milik Inggeris. Beliau pernah memangku Pengetua Anglo-Chinese College di Singapura apabila Pengetuanya Thompson pulang ke England beberapa bulan. Dengan kemampuan dan penguasaannya terutama terhadap bahasa Melayu melayakkannya mengarang Hikayat Abdullah dan Kesah Pelayaran Abdullah. Beliau mendidik anaknya Munshi Ibrahim menguasai bahasa Melayu dan karang mengarang, walaupun jejaknya diikuti anaknya Munshi Ibrahim, tetapi tidak secemerlangnya. Abdullah menunaikan Haji pada tahun 1854 dan beliau meninggal dalam perjalanannya ke sana. Pada masa Abdullah terdapat ulama terkenal seperti Syeikh Daud bin Abdullah Patani, Syeikh Abdul Samad Palembang.
Antara ketokohan Abdullah di dalam bidang persuratan bersandarkan dua buah karya utamanya:


1)      Abdullah memulakan tradisi pengarangan baru yang keluar dari alam yang tidak real – contoh Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Hang Tuah kepada gambaran alam nyata yang dihadapi dan dialami sebenarnya. Contoh karangan mengenai hal dirinya:

``Sebermula adapun moyangku laki-laki itu seorang orang Arab, negerinya Yaman, dan bangsanya Uthmani, dan namanya Sheikh Abdul Kadir, maka adalah pekerjaannya itu menjadi guru daripada agama dan bahasa. Maka iaitu turun dari Yaman ke bawah angin, maka singgahlah ia di tanah Keling, dalam negeri Nagur, lalu mengajarlah orang-orang di sana dengan beberapa lamanya. Dalam hal yang demikian, maka diperisterikan oranglah akan dia. Hatta maka iapun mendapat empat orang anak laki-laki, seorang bernama Muhammad Ibrahim, dan seorang Muhammad Desa, dan seorang Nur Muhammad dan seorang Zainul Abidin, maka kemudian iapun matilah di sana.``

(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Hikayat Abdullah, Jil. 1,Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 4 - 5).

Jelas bahasa Abdullah adalah bahasa Melayu moden dalam konteks zamannya. Ia membicarakan turunannya secara realiti dan tidak ada unsur-unsur supernatural. Bahasanya mudah dan langsung Keadaan sedemikian juga - gambaran realiti pada bahagian-bahagian lain dari karangannya.

Berhubung dengan karya-karya Abdullah Kassim Ahmad Pengkaji Hikayat Hang Tuah berkata,
``Dengan karya-karya Abdullah, kesusasteraan Melayu telah mencapai satu perubahan struktur, yakni telah melangkah dari bumi feudal Hikayat Hang Tuah ke alam demokrasi yang lebih luas dan realistik.`` tambahnya lagi,
``Latar belakang serta persoalan karya-karya Abdullah ialah tentang masyarakat zamannya, satu masyarakat yang hidup di bumi nyata.``
(Wajah, Biografi 100 Penulis, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 66).

Selain dari menggambarkan realiti, Abdullah memecahkan tradisi kepengarangan Melayu yang biasanya berselindung dan tidak menonjolkan nama, tetapi Abdullah selain bertanggungjawab dan menampilkan nama, ia secara terang membahasakan dirinya `Aku` kepada khalayak pembaca yang mencerminkan sifat individulis yang bukan menjadi watak Melayu, khususnya tradisional. Menceritakan bagaimana ia belajar membaca dan menulis kata Abdullah:

``Sebermula maka adalah kira-kira delapan sembilan bulan aku bertekun mengaji dan menulis itu, maka tinggilah sudah bacaanku, maka makinlah terbuka jalan pengajian itu kepadaku, maka adalah waktu tengahari, lepas-lepas mengaji itu, aku perbuat layang-layang lidah kecil, ku jual kepada budak-budak, satu duit harganya, maka itulah menjadi belanjaku membeli penganan dan buah-buah. Adapun daripada layang-layang itulah asalnya aku tahu menulis bunga-bunga dan gambar-gambar, kerana pada masa itu aku biasakan tanganku, dan aku perhatikan barang-barang di mana ku lihat orang Cina membuat gambar-gambar dan bunga-bunga, maka aku tuliskan kepala layang-layang, maka ada juga orang lain-lain pun membuat layang-layang dijualnya.``
Nampaknya Abdullah sejak muda telah mempunyai `business minded` seperti orang Cina yang berbeza sekali dengan minda orang Melayu. Budaya ini bagi orang Melayu berlaku sejak zaman tradisi hingga kini.

(Abdullah Abdul Kadir Munshi, Hikayat Abdullah, Jil. 1, 1963: 24).

Abdullah mempunyai keluarga turun temurun dari kalangan mereka yang kuat beragama dan mementingkan pelajaran – membaca dan menulis. Ini adalah diwarisi dari budaya keluarganya yang berpendidikan Islam. Sifat mementingkan pelajaran ini diperkukuhkan lagi dengan pertembungan budaya barat yang dialaminya di Melaka dan Singapura, lantaran kesedaran pelajaran dan mementingkan kemajuan ketara Abdullah terkedepan berbanding dengan masyarakat Melayu tradisional yang sezaman dengannya..

Sekian.

June 24, 2014

Polemik Intelektual: Siapa Bapa Persuratan Melayu ?

-->
BBB, 25 Sya`ban 1435 = 23 Jun 2014 (Isnin):

Polemik Intelektual satu cara yang baik bagi memperkembangkan ilmu dan meningkatkan imej sesebuah institusi. Seawal UKM ditubuhkan dan berterusan hingga ke 1980an – sepanjang Prof. Dr. Syed Naguib al-Attas mengendalikan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) semacam ada pertembungan pendapat antara kepimpinan di IBKKM dan pengikut-pengikutnya di UKM dan kepimpinan di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya dan pengikut-pengikutnya di bawah Profesor Ismail Hussein. Naguib yang mengkaji Hamzah Fansuri dengan tesisnya The Mysticism of Hamzah Fansuri berpendapat bahawa Hamzah Fansurilah Bapa Persuratan Melayu Moden (lebih tepat dari Kesusasteraan), manakala Profesor Ismail Hussein berpendapat bahawa Abdullah bin Abdul Kadir Munshi adalah Bapa Persuratan Melayu Moden. Secara lahir dua institusi yang mendukung perjuangan bahasa, kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu itu membawa bendera berlainan, walaupun bersatu tujuan, iaitu sama berjuang menegakkan Bahasa, Kesusasteraan Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan.


Antara hujah bahawa Hamzah Fansuri sebagai Bapa Persuratan Melayu moden bahawa:

1)      Hamzah adalah pelopor mencipta puisi Syair `Ruba`inya` di dalam bahasa Melayu sebagaimana yang dihujahkan oleh Syed Naquib dalam bukunya The Origin of Malay Shair. Sehingga ke zamannya belum ada puisi syair tercipta di dalam bahasa Melayu. Menurut Naguib, zaman Hamzah ialah pada zaman pemerintahan Sultan Ala`ul-Din Ri`ayat Shah Acheh (1588-1604). Ini terbukti dari ungkapan puisi Hamzah Fansuri:

    ``Hamzah mengikat sha`ir ini
             Di bawah hadrat raja yang wali.`

Dimaksudkan Raja Yang Wali ialah Sultan Ala`ul-Din Ri`ayat Shah  yang terkenal dengan gelaran Shah `Alam yang juga dikenali sebagai Sayyid al-Mukammil. Kata Hamzah Fansuri:

Shah `Alam raja yang adil,
Raja qutub sempurna kamil
Wali Allah sempurna wasil
Raja Arif lagi mukammil.

 Syair Ruba`I Hamzah Fansuri seperti ini menjadi asal usul bagi syair Melayu
(Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, Universiti of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 12).
Juga (Syed Muhammad Naguib Al-Attas, Concluding Postscript To The Origin Of The Malay Sha`ir, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1971: 11).


2)      Hamzah Fansuri membicarakan persoalan rasional yang melibatkan persoalan falsafah, tasawuf dan kerohanian. Pembicaraan secara teratur dan bersifat ilmu. Karya-karya Hamzah membawa pengaruh tokoh-tokoh besar Islam seperti Ibn `Arabi, (1240M.), Abdul Karim al-Jili (1428M.) dan beberapa yang lain. Pemikiran ini berkembangan terutama di Aceh.

3)      Hamzah berperanan bukan saja penggubah puisi terawal di dalam bahasa Melayu, tetapi juga memperkayakan bahasa Melayu dengan istilah-istilah keislaman bukan saja melalui puisi rubainya, tetapi juga melalui karangan prosanya seperti Asrar al-Arifin, Sharab al-Ashiqin dan al-Muntahi.

4)      Kehadiran Hamzah mencetuskan polimik keilmuan dan pendukung-pendukungnya dengan pengikut-pengikut Nuruddin al-Raniri yang datang kemudiannya dan pengikut-pengikutnya.


5)      Dengan kehadiran Hamzah Fansuri dan pengikut-pengikutnya mencetuskan suasana ilmiah di Acheh terutama dari akhir abad ke 16 sehingga ke pertengahan abad ke 17. Suasana ini mempengaruhi kawasan di luar dari Acheh termasuklah ke Tanah Melayu.

6)      Dari kesedaran keilmuan di Aceh mencetuskan tradisi intelektual. Dalam maksud bermula dari zaman Acheh melahirkan tradisi mengarang dan menghasilkan karya-karya besar seperti Taj al-Salatin oleh Bukhari al-Jauhari, Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri di samping kitab Sirat al-Mustaqim, Shamsuddin al-Sumatrani seperti Naskhah-naskhahnya berhubungan dengan wahdatul wujud, Abdul Rauf Singkel dengan kitab Umdat al-Muhtajin dan Mir`at al-Tullab dan Tun Seri Lanang dengan Sulalat al-Salatin.

7)      Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu berkembang subur dengan tradisi keilmuan di atas.

(T. Iskandar, Shamsuddin as-Sumatrani Tokoh Wujudiyah, Dewan Bahasa April 1965: 148-157,  juga: T. Iskandar, Abdurrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad 17), Dewan Bahasa, Mei 1965: 195-200).

Sesungguhnya dengan cetusan puisi dan ilmu pada zaman Hamzah Fansuri menjadikan Aceh Negara yang mendukung budaya dan keilmuan Islam, maka atas peranan yang mula dicetus oleh Hamzah Fansuri ada yang berpendapat, melayakkannya digelar sebagai Bapa Persuratan Melayu moden.

Sekian.

June 23, 2014

Syed Naquib Menyelesaikan Mistri Tarikh Pada Batu Bersurat Terengganu

-->
BBB, 24 Sya`ban 1435 = 22 Jun 2014 (Ahad):


Salah satu sumbangan penting Profesor Dr. Syed Naquib al-Attas dalam bidang akademik bahawa beliau dapat menyelesaikan tarikh pada Batu Bersurat Terengganu yang menjadi andaian dan teka teki sejak Batu Bersurat Terengganu itu ditemui. Batu Bersurat Terengganu ini dijumpai pada tahun 1902 oleh seorang peniaga Arab bernama Saiyed Husin bin Ghulam Bukhari yang datang ke Hulu Terengganu berurus bagi pembukaan perusahaan bijih di Bukit Tawang, Hulu Terengganu. Seorang bangsa Australia Hendry Gild bersetuju menjalankan usaha sama dan membuka pejabat di Kedai Binjai Kuala Terenggnu. Adapun Saiyed Husin dalam satu lawatannya ke Bukit Tawang telah singgah di sebuah surau di Kampung Buluh dan melihat batu mengandungi tulisan yang dijadikan pengalas basuh kaki untuk naik ke surau (Batu dipindah ke surau dari Tebing Sungai Tersat berkualakan Sungai Berang pada 1887M.). Batu itu dengan persetujuan Penghulu Ali bin Sulaiman dan Bilal dibawa ke Kuala Terengganu oleh Saiyed Husin dan dipersembahkan kepada DYMM Sultan Zainal Abdin Ketiga (m. 1918). Oleh kerana tidak ada kepastian tentang kandungan Batu Bersurat tersebut, maka diperintah Sultan agar menyimpannya di atas Bukit Puteri. Bukit di tepi Kuala, Kuala Terengganu – Kini berhampiran Pasar Payang, Kuala Terengganu.

20 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1922, seorang Ketua Majlis Bandaran Kuala Terengganu yang juga Penolong Penasihat British (selepas beberapa tahun British campur tangan dalam pemerintahan negeri Terengganu), Major H.S. Paterson telah membawa Batu Bersurat yang disimpan di Bukit Puteri, Kuala Terenggnu ke Majlis Bandaran Kuala Terenggnu bagi menyelidiki tulisan yang ada pada Batu Bersurat itu. Iaitu dengan cara mengapuri permukaan Batu Bersurat, tetapi usaha membacanya tidak dapat dilakukan. Tulisan Paterson tentang hal ini dlm. Malayan Branch Royal Asiatic Society Jil 11 part 111, December 1924. (Haji Muhammad Saleh Bin Haji Awang (Misbaha), Terengganu Dari Bentuk Sejarah, Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur, 1978: 43- 48).

Berikutnya berbagai-bagai usaha dilakukan untuk dapat diketahui tulisan pada Batu Bersurat Terengganu, antaranya salinan tulisan itu telah dihantar ke Makkah untuk diterjemahkan, tetapi tidak diketahui apakah natijah akhirnya. Batu Bersurat itu diambil gambar oleh seorang Tukang Gambar Jepun di Kuala Terengganu dan salinannya dihantar ke Universiti Oxford di England, maka tulisan itu dapat dibaca, bahawa ianya mengenai undang-undang Islam, hukuman kesalahan zina dan hukum hutang piutang yang dijalankan pada zaman Kerajaan pemerintahan Raja Mandalika di Hulu Terengganu (Usaha pembacaan ini berlaku antara 1922-1926).

Masalah pembacaan ialah kerana sebahagian dari tulisan sudah haus lantaran geseran kaki semasa digunakan sebagai tapak membasuh kaki untuk naik ke surau, tulisan pula  antaranya ketiadaan titik. Yang paling menyusahkan kerana sebahagian dari permukaan bahagian bawah bagi tulisan telah patah. Bagi mendapatkan bahagian yang patah, kerajaan negeri Terengganu telah membuat tawaran pada 18 Rabiul Awwal 1343H. kepada sesiapa yang menjumpai bahagian yang patah akan diberi hadiah sebanyak RM500/= nilai pada masa itu, tetapi bahagian yang dikatakan patah itu tidak diketemui.
Persoalan mengenai tarikh amat penting, malangnya pada bahagian tarikh yang pada bahagian bawahnya patah menimbulkan persoalan. Adakah selepas kata `dua` ada lagi sambungan tarikh.

`Tahun menduduki tamra ini di Benua Terengganu ada pertama ada
Jumaat di bulan Rajab di tahun Saratan di sasanakala
Baginda Rasulullah telah lalu tujuh ratus dua
(Misbaha, Mengkaji Sejarah Terengganu, Mansur Press, Kuala Terengganu, 1954: 29-31).

Oleh kerana serpihan berlaku selepas kata `dua`  berbagai anggapan tentang kemungkinan tambahan nombor selepas `dua`.

Blagden seorang pengkaji berkata:
``If, however, the statement of the date ran over onto the next face, the upper part of which is unfortunately lost, various possibilities arise``.
(Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Correct Date of The Trengganu Inscription, Muzium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia, 1970: 13).

Dengan andaian ada nombor lagi selepas `Tujuh ratus dua`, maka kemungkinan ada 21, bahkan  32 alternatif tarikh:
Dua belas             1
21 – 29       =       9
720- 29       =      10
708m 718,780, 781 – 789 = 12

Bagi Syed Naquib bahagian bawah tidak merosakkan tarikh yang baginya sudah lengkap dan tidak ada sambungan ke bahagian atas dari segi tarikh (ruangnya luas, menunjukkan berakhir ruang tarikh) bahkan bahagian atas adalah sambungan dari pemukaan yang lain. Beliau mengukuhkan pendapatnya dengan menghuraikan konsep `Sharatan` pada Batu Bersurat dalam kiraan bulan Islam.

``The inscription then dates from the first Friday of the month of Rajab in the Muslim Lunar Year when the Moon was at the 1st manzil or Mansion Sharatan, in the constellation Aries, in the year 702 after the Hijrah. No other year in the conceivable seven hundreds fulfil the above conditions in all respects. Now the year 702 A.H. began on the 26th of August 1302 A.C. The day on which the Christian Year began for that Muslim year was a Monday (i.e. the first of January 1302 A.C. was a Monday), and 237 days had elapsed in the Christian year when the Muslim year began on the 1st of Muharram (i.e. the 26th of August 1302 A.C.). Rajab is the 7th month of the Muslim year, and since the year 702 A.H. began in August 1302 A.C, it therefore occurred in the  month of February 1303 A.C., which Christian Year began on a Tuesday. Bearing in mind that the Christian Year began on a Tuesday, it is found that only the 4th day of Rajab, which was the 181st day of the Muslim Year 702 A.H., agrees with the computation of the date. Moreover, the 4th of the Rajab confirms our computation because it was a Friday.
The Following formula explains the method of computing the above date.

Rajab 702 A.H.
702 A.H. began 26th August 1302 (Monday)  =  237  (days elapsed in the Christian Year)
4 Rajab
Elapsed in the Muslim Year)         = 181
                                                           ----
                                                           418

Deduct the number of days in 1302 A.C. = 365 (it was not a Leap Year)
                                                                        53
53 days after and including 1st January 1303=31+22
A.C.                                                               = 22 February 1303
                                                                          A.C. Friday.
 (Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Correct Date Of The Trengganu Inscription, 1970: 22-23).

Dengan penyelesaian yang dibuat Syed Naquib ini, setakat ini tiada yang menyanggah tentang kebenaran tarikh hasil dari penyelidikan dan kajiannya.

Sekian.

June 22, 2014

Etika Pendakwah

-->
Shah Alam, 21 Sya`ban 1435 = 19 Jun 2014 (Khamis):


Adalah berbentuk forum. Tiga orang bercakap di dalam forum berkenaan tajuk di atas. Mereka ialah:

1)      Haji Ahmad Zaki bin Arshad – Timbalan Pengarah JAIS
2)      Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri  - Difahami Al-Fadhil dilantik menjadi Mufti Wilayah (Jika benar, tahniah dan selamat bertugas kerana Allah).
3)      Ustazah Zawiah bt. Hassan – Pedakwah

Moderator: Ustaz Ayub bin Baharudin.

Di dalam memperkatakan tentang etika pendakwah (da`i) Ustaz Ahmad Zaki berpendapat. Ramai yang mengaku sebagai da`I (pendakwah), tetapi tidak mempunyai kelengkapan ilmu sebagai da`I dan tidak memahami situasi mad`u (yang didakwah) dan tidak bersifat ikhlas. Akibat dari kejahilan da`I sendiri orang yang terkeliru, misalnya taksub terhadap seseorang tokoh dan dia sendiri terjebak di dalam ajaran sesat.

Pendakwah kadang-kadang lupa menjaga etika diri sebagaimana firman Allah bermaksud:

``Adakah kamu menyuruh manusia membuat kebaikan, sedangkan kamu lupa tentang diri kamu ? (Al-Baqarah: 44).

Pendakwah di dalam kehidupan harian kadang-kadang tidak menjaga maruah diri, kelihatan tidak berbaju, membuka aurat, merokok dan sebagainya.

Menurut Ustaz Zaki untuk menjaga kesucian dakwah dan kredebiliti pendakwah lantaran itu JAIS perlu mengadakan tapisan, bukan menghalang. Untuk mendapat tauliah mengajar dan berdakwah tapisan diadakan melalui interview dan memenuhi syarat, antaranya iaitu

·         Warganegara
·         Tak sabit sebarang kesalahan jenayah syariah dan civil. Contoh ada  
       pemegang tauliah yang melakukan perceraian di luar mahkamah
·         Berkelayakan dari segi keilmuan.

Kategori tauliah D1 untuk ceramah umum dan D2 mengajar berkitab.
Ada tauliah khusus seperti tauliah mengajar al-Qur`an. Ada tauliah umum seperti kepada Pakar Ekonomi, Pakar Kaunseling. Setakat ini tauliah yang dikeluarkan oleh JAIS berjumlah 3,500 orang di Selangor.

Panel Kedua  Dr. Zulkifli Mohamad berpendapat bagi meningkat dan memartabatkan dakwah amat perlu pedakwah mengetahui etika da`i. Dr. Zulkifli bertolak dari ayat al-Qur`an bermaksud:

``Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia kerana kamu menyuruh membuat perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang munkar (Ali Imran: 110).

Bermaksud umat terbaik dari segala umat (umam).
Bahawa amar makruf dan nahi munkar adalah sifat terpuji – Pendapat beberapa ulama seperti al-Sabuni, Ibn Kathir dan al-Sha`rawi.
Sesungguhnya Islam tersebar melalui ilmu dan dakwah.

Dr.  Zulkifli memetik pendapat tentang ilmu dakwah yang antaranya:
``Ia adalah ilmu diketahui selok belok dengan pelbagai cara untuk menyeru manusia kepada Islam yang terangkum padanya akidah, syariat dan akhlak  (Dr. Ahmad Ghalusy).

Ilmu dakwah adalah penting, da`I menyampaikan dakwah dengan uslub hikmah dan keilmuan dalam mencapai matlamat. Seorang da`I perlu:

·         mengetahui kandungan al-Qur`an dan al-Sunnah dan perjalanan khalifah
·         Mengetahui keadaan yang didakwah
·         Mengetahui kaedah berkumunikasi – termasuk bahasa
·         Mengetahui latar pegangan yang didakwah

Untuk Etika Pendakwah

·         Berakhlak Islamiyyah
·         Berkeperibadian yang unggul
·         Ikhlas yang tinggi
·         Benar dalam percakapan dan tindakan
·         Mempunyai matlamat yang jelas
·         Mempunyai uslub berhikmah
·         Penampilan yang menarik

Antara ciri-ciri yang memberi kesan ialah getaran jiwa, pantulan wajah, kelembutan perasaan, penampilan yang simpatik, keimanan yang mendalam, kefahaman yang tepat dan menyeluruh.

Panel ketiga Ustazah Zawiah bt. Hassan menyebut sukarnya untuk mendapat pendakwah wanita oleh kerana banyak kekangan antaranya keselamatan dari segi pergerakan, diikat oleh tugas asasi sebagai pekerja atau pegawai, terikat dengan keluarga bila berkeluarga, lebih-lebih terikat bila sudah mempunyai anak yang memerlukan perhatian dan pendidikan. Kegiatan dakwah kena mendapat izin suami, itu jika suami seorang yang simpati, jika tidak tidak dapat keluar. Sebagai pendakwah kita kadang-kadang dihubungi pengadu yang kadang-kadang tidak kira masa yang mungkin tidak disenangi suami. Soal bayaran yang tidak setimpal juga ditimbulkan. Pihak penganjur diminta nilai kehadiran pendakwah dari segi jauh dan dekat datangnya. Sebaik-baiknya jangan dikategori penceramah dan jangan ditanya bayaran, tapi nilai mengikut adat dan kesesuaian.

Ruang pertanyaan turut diberi kepada peserta-peserta dan beberapa mengambil bahagian.

Sekian