June 12, 2014

Islam Memartabatkan Bangsa Dan Bahasa Melayu

-->
BBB, 13 Sya`ban 1435 = 11 Jun 2014 (Rabu):

Sebelum abad ke 13M. Alam Melayu di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya (abad k 7-12M.), diikuti Kerajaan Majapahit sehingga Islam datang pada akhir abad ke 13, iaitu dengan kenaikan kerajaan Pasai (Abad 13-15). Istilah Melayu sebelum Islam tidak dikenali. Yang mendominasi kebahasaan sebelum Islam ialah bahasa Sanskrit campuran dengan bahasa tempatan sebagaimana terbukti di banyak prasasti seperti prasasti Kutai sejak awal abad 4 SM. yang menggunakan huruf Pallawa (Abad ke 4 ke pertengahan abad ke 8), diikuti dengan tulisan Kawi Tua  (750M. ke Awal abad ke10M.) diikuti tulisan huruf Rencong di Palembang (Abad 14-15). Penggunaan huruf-huruf ini berlaku di kalangan atasan, tetapi tidak berlaku di kalangan masyarakat awam.
(Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad,, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, Brunei, 1995: 6-10).


Menurut Prof. Dr. Teuku Iskandar, bahawa Istilah Melayu sebelum Islam tidak dikenali. Menurutnya istilah `Melayor` adalah merujuk kepada satu daerah terpencil di Sumatera pada zaman kerajaan Pasai. Bila Islam datang ke Kepulauan Melayu, khususnya ke Pasai pada zaman Sultan Malikul Saleh (m.1297M.) - Islam tiba tentu lebih awal dari itu, maka Islam berdepan dengan masalah bahasa yang mau digunakan bagi menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk setempat. Telah dibicarakan bahawa bahasa setempat pada zaman sebelum Islam amat dipengaruhi bahasa Sanskrit yang melibatkan bukan bahasa biasa, tetapi falsafah agama Hindu-Buddha sebelum zaman Islam. Keadaan yang sama berlaku pada bahasa Jawa di Kepulauan Jawa dan sekitar pada zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Jawa mempunyai hiraki Ngoko dan Kromo misalnya. Implikasinya jika dipilih bahasa yang tebal dengan pengaruh Sanskrit Hindu-Buddha, maka Islam berdepan dengan istilah-istilah Sanskrit Hindu-Buddha yang kelak bercampur aduk dengan istilah-istilah keislaman yang mengelirukan untuk disampai dan diterima masyarakat. Lantaran itu Islam memilih bahasa yang bersih dari pengaruh falsafah Hindu-Buddha. Bahasa yang dilihat bersih dari kawasan Melayor yang dari tempat ini diambil nama bagi bahasa tersebut yang dikenali dengan bahasa Melayu. Maka melalui bahasa inilah Islam dikembangkan bermula di Pasai. Maka bahasa Melayu yang asalnya bersifat pinggiran mulai menerima istilah-istilah falsafah dan berbagai keilmuan seperti persoalan dan istilah aqidah, keilmuan fiqh, tasawuf, akhlak, keilmuan yang berhubung dengan al-Qur`an dan al-Hadith, falak dan berbagai lagi. Menurut Profesor Dr. Syed Naquib:

``One of the most important single cultural phenomenon directly caused by the influence of Islamic culture was the spread of the Malay language as a vehicle, not only for epic, romance literature, but even more so for philosophical discourse. The use of Malay as the language of Islamic philosophical literature in the Archipelago enriched its vocabulary and technical terminology considerably and was one of the paramount factors that displaced the hegemony of Javanese, Further, the use of the Malay language for the flowering of Islamic literature modernized the language, making possible its widespread usage  in the Archipelago.``

(Syed Naguib Al-Attas, Preliminary Statement On A General Theory Of  The Islamization Of The Malay-Indonesian Archipelago, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1969: 6-7).

Demikianlah kawasan yang terpencil dan bahasanya yang terpinggir diangkat oleh Islam menjadi bahasa perantaraan bagi menyibarkan Islam dari Pasai dan berkembang ke seluruh Nusantara dengan menggunakan bahasa Melayu. Amat menarik bahawa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa perantara ini juga turut mengangkat kawasan yang menggunakan bahasa tersebut menjadi negeri Melayu yang asalnya dari Pasai dan Palembang.


Dari Palembang ini Raja Kecil Besar dan pengikutnya turun dari Bukit Seguntang ke Melaka menerima Islam bergelar Raja Iskandar. Baginda dan turunannya membangun Melaka dan Melaka sebagai negeri Melayu memperkembangkan Agama Islam dan dalam masa yang sama memajukan Melaka sebagai pelabuhan enterport yang datang kepadanya pedagang-pedagang Islam dan lain-lain memajukan Melaka. Melaka mencapai puncak keagungan pada zaman Sultan Mansur Shah dengan Bendaharanya Tun Perak dan Pahlawannya Hang Tuah yang pernah mengungkapkan:

``Takkan Melayu Hilang Di Dunia``

Melayu yang diangkat oleh Islam sehingga kini Bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbanyak digunakan di dunia !

Terkenalnya bahasa Melayu yang diangkat oleh Islam, maka bahasa yang digunakan di alam Melayu sebelum Islam yang lebih dikenali dengan nama tempat seperti bahasa Jawa kerana berkembang di Jawa, bahasa Sriwijaya kerana berkembang di Sriwijaya dan sebagainya, maka bahasa-bahasa lama yang berkembang sebelum terkenalnya bahasa Melayu, juga diberi pengenalan sebagai bahasa Melayu klasik. Ertinya istilah Melayu dikenakan kepada bahasa lama dan purba berkenaan. Demikianlah popularnya bahasa Melayu diperkenalkan oleh Islam. Lantaran itu kalau kita baca msnuskrip atau kitab-kitab Jawi seperti Kitab, Fiqh dan Tasawuf, maka sebahagian besar dari istilah-istilah di dalam keilmuan-keilmuan berkenaan adalah Istilah Islam. Pengaruh sedemikian juga masih berlaku di dalam bahasa Melayu moden yang tak terpisah dari Islam. Begitulah rapatnya Islam dengan bahasa Melayu yang juga memperkenalkan bangsanya. Bahkan Bahasa Melayu juga dikenali sebagai salah satu `Bahasa Islam`.

Sekian.

No comments:

Post a Comment