May 31, 2017

MENGUMPAT: KEKEJIAN MENGALIR MELALUI LISAN


BBB, 04 Sha`ban 1438H. =  30 Mei 2017M. (Selasa):
Sebagaimana telah dibicarakan nelalui pendekatan hati yang keji atau rosak atau diistilahkan juga oleh Al-Qur`an sebagai `Shajarah Khabithah`  -`Pokok Ya ng Keji` (Ibrahim: 26) yang akarnya tercabut dari bumi, maka demikianlah orang yang rosak hatinya, maka kerosakkannya pula keluar dari berbagai bahagian diri. Salah satu medium yang turut sama menyalurkan kekejian dalaman hati orang yang rosak ini ialah mulut. Kekejian keluar melalui percakapan atau kalam.
Bagi jiwa yang baik dia tidak bercakap kecuali diperlukan dan bercakap perkara yang baik dan jika tidak perlu lebih baik berdiam diri. Adapun jiwa yang rosak, maka salah satu bagi mengeluarkan kebusukan dan kekejian dalaman ialah melalu lisan. Antara konsep  `ammarah bi al-su`  ini ialah melalui apa yang diistilahkan ialah `Al-Ghibah`, iaitu mengumpat.
Mengumpat ialah mengatakan sesuatu tentang seseorang tanpa berdepan dengannya mengenai perkara  yang tidak disukainya.
Timbulnya mengumpat ada pertalian dengan rasa hasad dengki terhadap orang yang diumpat agar maruahnya jatuh dan boleh merosakkannya. Perkara yang asalnya bersifat dalaman, keluar melalui lisan dan percakapan. Perkara yang diperkatakan mungkin benar dan sepatutnya dirahsiakan bagi menjaga maruah orang berkenaan, tetapi ianya diambil peluang oleh yang hasad itu mengumpat dengan maklumat yang diketahui bagi menjatuhkan kedudukan orang yang diumpat.
Jika apa yang diperkatakan oleh orang yang mengumpat tidak benar, maka orang yang bercakap tentang orang yang diumpat itu sudah bersifat dusta dan dia menerima dua dosa besar. Dosa mengumpat dan dosa berdusta.
Mengumpat juga membawa kepada persengkitaan, bukan saja antara yang mengumpat dan yang kena umpat, tetapi lebih daripada itu, ianya boleh membesar kepada fitnah dan perbalahan antara pendukung kedua-dua belah pihak. Jika tercetusnya perkelahian dan penggunaan senjata ianya boleh membawa kepada pembunuhan dan sebagainya yang perkara ini boleh dibawa kepada pihak pengadilan.
Al-Qur`an menyifatkan perbuatan mengumpat sebagaimana diangkat oleh Al-Qushairy  ayat berikut bermaksud:
``Dan janganlah mengumpat setengah  kamu akan setengah yang lain. Adakah suka salah seorang daripada kamu  memakan daging saudaranya yang mati, maka tentulah kamu tidak menyukainya. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat Memenerima Taubat lagi  Amat Mengasihani.`` (Al-Hujurat:  12).
Demikianlah begitu jijiknya perbuatan mengumpat sehingga Allah membandingkan jijiknya perbuatan mengumpat sebagai memakan daging saudara yang telah mati !.
Mengkhabarkan kami  Abu Sa`id Muhammad bin Ibrahim al-Isma`ili berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin al-Hasan bin al-Khalil, berkata, bercakap kepada kami `Ali bin al-Hasan berkata, bercakap kepada kami Ishaq bin `Isa Ibn Binti Da`wud bin Abi Hind berkata, bercakap kepada kami Muhammad Ibn Abi Hamid daripada Musa bin Wardan daripada Abi Hurairah,
``Bahawa seorang lelaki berdiri sedang dia bersama Rasulullah s.a.w. sebelum daripada itu dia duduk, maka kata setengah mereka (kaum), ``Alangkah lemah sianu itu !``. Maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Dengan kamu mengumpatnya, kamu memakan daging saudara kamu.``
Allah Ta`ala telah mewahyukan kepada Nubi Musa a.s.
``Siapa yang mati dan bertaubat daripada mengumpat, maka dialah yang terakhir masuk syurga. Dan siapa yang mati, sedangkan dia sebelumnya adalah berterusan mengumpat, maka dia adalah yang awal masuk neraka.``
Demikianlah besarnya dosa orang yang mengumpat, lantaran mengumpat boleh merosakkan  reputi seorang di mata masyarakat, apa lagi jika umpat dimaksudkan tidak benar.
Konsep umpat, memang asalnya adalah turunnys sifat kekejian umpat ini melalui lisan dan percakapan yang mengandungi umpatan.
Walau bagaimana umpatan juga berlaku melalui tanpa suara. Ianya boleh melalui tulisan sama ada bersifat surat atau melalui akhbat yang kesannya lebih luas penyebarannya.
Dalam zaman komunikasi canggah sekarang. Mengumpat yang bersifat fitnah dan dusta dapat disebarluaskan melalui media letronaik seperti radio dan tv dan kini alat komunikasi lebihj canggih dengan menggunakan berbagai kaedah seperti wasup dan kaedah-kaedah yang seumpamanya dapat disebarkan secara segera dan pantas serta meluas. Mengumpat sama ada secara pendekatan tradisi atau pendekatan canggih seperti sekarang, maka perbuatan mengumpat tetap salah dan hukuman terhadap yang bersalah dapat diambil, terutama oleh pihak yang berkuasa untuk mengelak dari tersebarnya fitnah dan berita palsu. Mengumpat tetap salah baik secara tradisi atau pendekatan moden kini.
Cuma perlu diingat sebagaimana diperingat oleh Al-Qur`an dan Hadith Nabi atau berbagai cara kaedah komunikasi moden, bahawa sebelum mengambil tindakan untuk mengumpat apa lagi  fitnah, maka hendaklah dinilai dan difikir terlebih dahulu apa yang dijadikan bahan itu benar atau palsu, menjadi sensitif kepada orang atau menjatuhkan maruah seseorang atau tidak, supaya pihak bercakap dinilai  sama ada termasuk di bawah mengumpat atau tidak.
Sebarang kesalahan yang dibuat mungkin diambil  tindakan oleh yang kena fitnah. Jika perkata yang berhubung dengan mengumpat melibat orang ramai dan melibatkan kerajaan, maka sudah tentulah tindakan akan diambil oleh pihak pemerintah agar perbuatan mengumpat tidak berleluasa dan ketenteraman dapat dikawal.
Balasan mengumpat diambil tindakan di dunia dan lebih-lebih lagi  tindakan dikenakan di akhirat.
Jauhi dari mengumpat agar kehidupan selamat.

Sekian.

May 30, 2017

HASAD-DENGKI KEKEJIAN NAFSU UTAMA


BBB, 03 Ramadhan 1438H. = 29 Meiu 201`7M. (Isnin):
Di dalam pembicaraan Al-Qushairy berhubung dengan `Penentangan Terhadap Nafsu Dan Mengenali keaiban-keaibannya,`` Kelihatan Al-Qushairi belum dapat membuat rumusan berhubung dengan sumber sifat-sifat nafsu. Sebaliknya terus disusuan dan dibicarakan satu persatu berhubung dengan sifat nafsu ini, Di sini ditampilkan sifat nafsu yang utama, iaitu hasad.
Walau bagaimana, selepas pendekatan tasawuf yang dikenali dengan maqam dan hal, maka Al-Qushayri adalah dengan secara peka membicarakan tentang jenis-jenis sifat nafsu. Ini membuka jalan kepada pendekatan yang mengkategorikan sifat-sifat nafsu jahat kepada muhlikat dan yang baik kepada munjiyat sebagai dibuat pebdekatan oleh Al-Ghazali kelak, yang dikenali sebagai pendekatan akhlak. Lebih dari itu dikenali bahawa bagi diri manusia ada diri fizikal dan ada diri maknawi (batini). Sebagaimana diketahui diri fizikal manusia  jika tidak dijaga, maka ianya  boleh  menagalami penyakit yang merosakkan fizikal, bahkan boleh membawa kepada kematian. Demikian dengan diri maknawi, yang diistilahkan sebagai `Hati` - bukan bermaksud sekeping hati fizikal di dalam dada, tetapi konsepsi hati, sebagai induk bagi diri maknawi.
Hati maknawi ini mungkin berada di dalam keadaan sihat, apabila ianya dididik dengan didikan yang baik, tetapi sebagaimana diri fizikal boleh mengalami penyakit, kerana terabai dari pendidikan dan jagaan, maka demikianlah dengan diri maknawi boleh mengalami penyakit jika ianya diabai dan tidak diberi perhatian. Hasad dengki adalah penyakit hati yang boleh berlaku pada diri seseorang.
Tentang hasad dan dengki sebagai kekejian nafsu Al-Qushairi mengambil hujah dari ayat Al-Qur`an, iaitu Surah Al-Falaq sepenuhnya yang bermaksud:
``Katakanlah (ya Muhammad) aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk
Dan dari kejahatan makhluk-makhluk apabila ia menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan)
Dan kejahatan orang-orang yang hasad dengki, apabila ia melakukan kedengkian.``
Sifat hasad dengki timbul dari jiwa yang tidak merasa senang dengan kenikmatan atau kurniaan yang diteriam oleh seseorang. Kalau dapat dia mau memiliki nikmat yang dimiliki orang dihasad dan sekaligus maukan nikmat itu hilang dari yang mendapat kurniaan.
Rasa tidak puashati – hasad dengki, tidak terhenti setakat itu. Hasad dengki menjadi gangguan mental dan emosi yang dengki yang menyebabkan dia tidak tenteram serta gelisah. Pada peringkat tertentu dengan desakan nafsu jahat ini, pihak yang hasad dengki sanggup melalukan tindaklan di luar dari kewajaran seperti memusnahkan harta benda atau keluarga yang dihasad bahkan sanggup menggunakan orang upahan bagi memusnahkan orang dihasad dengki. Demikian akibat dari hasad dengki, tidak saja merosakkan hati orang yang dengki dan merosakkan segala yang berkaitan dengan orang yang didengki.
Contoh Hadith Rasulullah s.a.w. di bawa oleh Al-Qushairy:
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Hasan al-Ahwazi, berkata mengkhabarkan kami oleh Ahmad bin `Ubaid al-Bas*ri, berkata, bercakap kepada kami Ismai`il bin al-Fadl, berkata bercakap kepada kami Yahya bin Mukhallad berkata, bercakap kepada kami Mu`afin bin `Amran daripada al-Harth Ibn Shihab daripada Sa`id daripada Abi Qallabah daripada  Ibn Mas`ud berkata, bahawa Nabi s.a.w. bersabda:
``Tiga perkara yang menjadi asal bagi kesalahan, maka takutlah kamu dan berwaspadalah kamu:
Kamu jaga daripada takabbur, maka sesungguhnya Iblis membawa takabbur supaya tidak sujud kepada Adam.
Dan jaga daripada tamak, kerana Adam membawa tamak daripada makan buah daripada pokok
Dan jaga daripada hasad, kerana anak Adam membunuh salah seorang daripada mereka, lantaran hasad. (Dikeluarkan oleh Ibn `Asakir dari Abi Mas`ud).
Berkata Mu`awiyah, ``Tiap-tiap manusia merelakan apa yang diberikan kepadanya, melainkan orang yang hasad, kerana ia tidak meredhainya, melainkan jika hilang nikmat apa yang didapati oleh orang yang dihasad.``
Kata `Umar bin `Abdil  `Aziz ``Aku tidak melihat orang yang zalim, melainkan orang yang hasad. Dia gelisah dan risau.``
Dikatakan alamat orang hasad bahawa dia tidak tenang melihat yang dihasad dan dia mengumpatnya bila di belakang. Dia suka bila yang dihasad mengalami musibah.``
Pendek kata hasad dengki ialah penyakit dalaman diri (hati) yang dialami oleh yang tidak mendapat didikan agama dan akhlak. Penyakit yang sepatutnya tidak  ditanggung, tetapi menjadi beban baginya, bila dia iri hati dan tidak senang dengan kelebihan seseorang dan tanpa fasal, dia  menanggung penyakit dengki. Dengan demikian dia mengalami beban dan hilang ketenangan dan kebahagiaan. Orang dengki tidak merasa nikmat dan ketenteraman yang diberi Allah kepadanya, namun dia lebih melihat kepada nikmat yang didapati orang lain dan berusaha supaya orang berkenaan hilang nikmat berkenaan.
 Orang bersifat hasad-dengki tidak berjaya di dalam hidup. Dengki sebagaimana dibandingkan oleh Rasulullah s.a.w. menyimpan dendam adalah sebagai api yang memakan sekam di dalam dirinya. Kebaikan yang ada pada dirinya menghilang, bahkan dia terbakar dan binasa dengan sifat hasadnya.

Sekian.

May 29, 2017

MENENTANG NAFSU DAN MENGENALI KEKEJIAN


BBB,  02 Ramadhan 1438H. =  28 Mei 2017M. (Ahad):
`Al-Nafs` dari segi perkataannya bermaksud `Diri`. Bagi konsep diri maka ianya bersifat neutral. Maka ianya bersifat sebagai ruang kenderaan yang boleh  diisi dengan berbagai nilai – Baik dan buruk. Kenderaan `Diri` ini boleh digerakkan kemana arah yang ditentukan oleh tuannya kepada diri – ke arah yang baik dan menyelamatkan atau ke arah yang jahat dan membinasakan.
Sesungguhnya telah dibicarakan tentang kategori nafsu dari yang jahat seperti ammarah, lawwamah, mulhamah dan kepada yang baik seperti mut*mainnah, radhiyah dan mardhiyyah. Jadi nafsu ada yang buruk dan ada yang baik. Kedua-dua kategori ada disebut di dalam Al-Qur`an.
Namun di dalam tanggapan biasa `Nafsu`   adalah sesuatu yang buruk dan keji.
Al-Qushairy, di dalam membicarakan tentang nafsu ini melihat nafsu sebagai perkara keji dan perlu menentangnya di samping mengenali kekejiannya.
Di dalam membicarakan tentang nafsu ini Al-Qushairy bertolak dari ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan adapun orang yang takut kepada maqam Tuhannya dan menegah daripada  keinginan hawa nafsu, maka syurgalah baginya sebagai tempat tinggalnya (Al-Nazi`at: 40 – 41).
Adapun dari Hadith Nabi adalah:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin  `Abdan berkata, bercakap kepada kami Ahmad bi `Ubaid berkata, mengkhabarkan kami Tammam berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Mu`awiyah
Al-Naisanury berkata bercakap kepada kami `Ali bin Abi `Ali bin `Utbah bin Abi Lahab daripada Muhammad bin al-Munkadir daripada Jabir bin `Abdullah daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud:
``Adalah ditakuti apa yang aku takut keatas umatku mengikut hawa nafsu dan panjang angan-angan.
Adapun mengikut hawa nafsu, maka dia tersekat dari kebenaran. Manakala panjang angan-angan melupakan akhirat.`` (Riwayat Al-Hkim dan Al-Dailamy).
Kemudian kata Al-Qushairy, bahawa menentang nafsu (jahat) adalah kepala ibadah.
Telah ditanya shaykh-shaykh Islam, maka kata mereka itu, ``Disembelih manusia dengan pedang-pedang penentangan.
Ketahuilah siapa yang tidak ada jalan bagi dirinya, maka luputlah cahaya kemesraannya.
Berkata Dhu al-Nun al-Mis*ri, ``Kunci ibadat ialah berfikir dan alamat benar, ialah melawan nafsu dan hawa dan menyalahi kedua-duanya dengan menyalahi  syahwat kedua-duanya.
Berkata Ibn `At*a, ``Nafsu mendorong kepada kekejian adab dan manusia disuruh supaya melazimkan adab dan nafsu bergerak secara tabiat di medan pertentangan dan hamba menolaknya dengan kesungguhan daripada tuntutan kejahatan, siapa yang terdorong kepadanya  maka dia sama dengan kejahatan.``
Aku mendengar Al-Shaykh Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Al-Shaykh Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Amrin al-Anmat*i berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Al-Nafsu al-ammarah dengan kejahatan dia membawa kepada kebinasaan sebagai seteru yang mengikut hawa nafsu dengan berbagai kekejian.
Berkata Abu Hafs*, ``Siapa yang tidak tertohmah dirinya sepanjang waktu dengan kejahatan, tetapi dia tidak berusaha menentangnya dalam segala hal dan tidak berterusan membenci dalam kehidupan hariannya, maka dia adalah disifatkan sebagai orang yang sombong.dan siapa yang beristihsan dengannya merosakkannya. Bagaimanakah boleh berhimpun antara  akal dan redha.``
Aku mendengarnya  berkata, aku mendengar datukku berkata:
``Kekejian hamba ialah dengan meredhakan diri dengan apa yang ada padanya.``
Jelas dibaca keseluruhan bab ini ``Menentang nafsu dan mengenal keaibannya`, bahawa orientasi dan sudut pandangan yang dilihat oleh Al-Qushairy, bahawa nafsu adalah perkara yang jahat. Dia merujuk kepada ayat Al-Nazi`at (40 – 41) tetapi tidak merujuk kepada sifat-sifat nafsu yang lain seperti ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawwamah.`` (Al-Qiyamah: 1-2)
Al-Nafsu al-Lawwamah`, yakini jiwa yang senantiasa menegur  dan menempelak dirinya sendiri semasa berbuat baik, lebih-lebih lagi kejahatan
Juga ayat Al-Qur`an yang merujuk kepada nafsu mulhamah – ayat bermaksud:
``Serta mengilhamkan (untuk mengenal) jalan yang membawa kepada kejahatan dan yang membawanya kepada taqwa.`` (Al-Shams: 8).
dan mengenai nafsu yang positif.
 Firman Allah bermaksud:
Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap denga kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuashati (dengan segala ni`mat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu).
Ini menunjukkan banyak kategori nafsu dan tidak terhad kepada yang jahat semata-mata. Bahkan ianya menjadi tangga bagi peningkatan jiwa dari ammarah menbawalah mutmainnah-radhiah-mardhiah.
Tetapi adalah difahami bahawa Al-Qushairy membicarakan tentang nafsi jahat ini bagi membuka jalan berbagai-bagai pekerti akhlak yang jahat.
Dapat juga dikatakan, bahawa Al-Qushairy  dengan bab ini membuka ruang kepada membicarakan persoalan akhlak yang kelak dikategorikan oleh Al-Ghazali sebagai Al-Muhlikat.

Sekian.

May 28, 2017

TAWADHU` : SIKAP MENYENANGKAN


BBB, 01 Ramadhan 1438H. = 27 Mei 201`7 (Sabtu):
Tajuk `Tawadhu` pada asalnya disekalikan pembicaraan oleh Al-Qushairy. Memandangkan tajuk ini penting dan jika disekalikan  kurang jelas untuk pembezaan. Telah dibicarakan bahawa, khushu` adalah gambaran seorang  yang berada pada  ketenangan, seperti di dalam solat atau di dalam mengikuti pengajaran atau penghayatan terhadap sesuatu yang diberi tumpuan tinggi. Timbul kekhushukan ini oleh adanya persediaan dalaman, bahkan luaran yang membawa orang khushu` itu ke tahap ke khusyukan yang dicapai.
Adapun tawadhu` ialah perlakuan peribadi seseorang yang berjiwa lembut dari orientasi keilmuan dan pembawaan peribadi. Dia biasanya bersifat lembut, amat menghormati orang lain. Tawadhu` dapat dilihat dari cara pergaulan yang dengan penghormatan dan pembawaannya dihormati sebagaimana dia menghormati orang. Tawadhu` adalah tergolong di bawah sifat-sifat terpuji yang menjadi identiti bagi yang bersifat tawadhu`. Perlu diingat tawadhu` adalah di bawah sifat terpuji dan tidak boleh disifatkan kelemahan, kerana jika berlaku demikian, maruah perlu dipertahankan. Contoh tawadhu` sebagaimana digambarkan Rasulullah s.a.w di dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah s.a.w. menunggang unta, menolong kerja rumah, menampal kasutnya yang koyak, menjahit bajunya yang carit, memerah susu biri-biri dan makan bersama khadam dan mengisar gandum. Baginda tidak malu membawa barangnya sendiri daripada pasar untuk keluarganya. Baginda bersalam dengan orang kaya dan orang faqir dan Baginda memberi salam awal kepada yang ditemui dengan wajah manis.``
Baginda juga digambarkan:
``Menziarahi orang sakit, mengiringi janazah, menunggang himar dan menunaikan permintaan seseorang`, yang perbuatan ini adalah tidak menjatuhkan maratabat Baginda dan  tidak  menandakan sifat tawadhu` Baginda.``
Mencatat oleh Al-Qushairy, bahawa:
``Tawadhu` ialah penerimaan yang benar, dan tidak mencanggahi hukum.``
Cerita berhubung dengan tawadhu` dikaitakan dengan Sayiduna `Umar al-Khattab, walaupun sebagai seorang khalifah, dia berbaring di bawah pokok tamar  dengan kesan-kesan tikar melekat pada tubuhnya.
Cerita juga dikaitkan dengannya, bahawa pada malam hari dia keluar bagi mengetahui keadaan rakyatnya. Dikatakan dari jauh dia milihat api dari sebuah khemah. Apabila didekati dilihat seorang ibu sedang memasak batu, bagi melalaikan anaknya yang sedang lapar itu. Melihat keadaan, menimbulkan keinsafan kepada `Umar dan dia sendiri telah pergi ke gudang baitul  mal dan membawa ganduam kepada ibu dan anaknya, bahkan tolong memasaknya.
Antara sifat tawadhu`,  bahawa Khalifah `Umar al-Khattab memberi elaun bulanan kepada isterinya untuk  perbelanjaan harian, tetapi apabila diketahui bahawa elaun yang diberinya itu berlebihan dari keperluan, maka elaun tersebut dipotong kepada jumlah secukup yang diperlukan.
Sifat tawadhu` juga dikaitkan dengan Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz, bahawa beliau tidak menggunakan harta kerajaan untuk urusan peribadi. Dikatakan pelita dinyalakan  untuk urusan kerajaan, tetapi beliau memadamkannya dan menggunakan pelita sendiri bagi urusan peribadi dan persendirian.
Berkata Al-Fudhail bin `Iyadh, ``Siapa yang melihat dirinya berharga, maka tidaklah digolong dari kalangan orang tawadhu`.
Aku mendengar kata Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Ibrahim bin Fatik berkata ditanya Al-Junayd tentang tawadhu`, maka katanya ialah merendahkan sayap diri dan menolong mereka yang memerlukan.``
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Ibrahim bin Shaiban berkata,
``Mengenal tentang al-tawadhu` ialah kemuliaan dari segi tawadhu` yang berkait dengan taqwa dan bersifat qana`ah.``
``Aku mendengar, katanya, aku mendngar Hasan al-Sawi berkata aku mendengar Ibn al-A`rabi, berkata kepada seorang pemuda:.
`Semulia makhluk lima jenis: `Alim yang zahid, faqih sufi, orang kaya yang tawadhu`, faqir yang bersyukur dan orang mulia yang tidak menunjukkan kemuliaannya.``
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, Tawadhu` ialah elok kepada semua orang.
Berkata Ibn `At*a`: Tawadhu` ialah menerima kebenaran dari mana jua.``
Tawadhu` dapat dikatakan bahawa seorang yang merendhkan diri dari kedudukan sepatut yang dengan kedudukan ini bukan bererti menghina diri. Sebaliknya dengan sifat tawadhu`seorang itu lebih tinggi di pandang, ibarat kata pepatah,
``Harimau yang menyusur akan tidak menghilankan bisanya.``
Tawadhu` adalah antara sifat akhlak yang dipuji. Dia adalah kontras dari sifat takabbur dan riya` yang seorang itu mengankat diri di kalangan orang ramai dengan memuji diri, yang mungkin apa yan dipuji tidak  benar seperti yang mau digambarkan.
Tawadhu` adalah hasil dari didikan akhlak yang tinggi. Sikap tawadhu` dihormati oleh semua pihak.

Sekian.

May 27, 2017

KHUSYU` - BUKAN DIBUAT-BUAT. HASIL DIDIKAN PANJANG


BBB,  29 Sha`ban 1438H. =  26 Mei  2017H. (Juma`at):
Al-Qushairy memasukkan pembicaraan `Khusyu` sebagai  pembicaraan yang khusus,  ini tidak diberi kedudukan  utama (sebagai bab atau fasal) sama ada oleh  Al-Sarraj di dalam Al-Luma`, maupun oleh Al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`arruf.
Khusyu` adalah merujuk kepada hal diri seseorang atau lebih merujuk  khusyu` kepada hati seseorang yang bersifat tenang, penuh tumpuan, seolah tidak diganggu oleh keadaan keliling. Khusu` adalah gambaran yang dikaitkan dengan diri dalam ibadat atau mendengar pengajaran atau penghayatan terhadap sesuatu. Berhubung dengan khusyu` ini Al-Qushairy membawa ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukminun yang mereka di dalam solat mereka di dalam keadaan khusyu`  (Al-Muminun: 1 -2).
Pada ayat yang lain Allah berfirman bermaksud:
``Dan minta pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjaklan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyu`. (Al-Baqarah: 45). Juga ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, untuk khusyu` hati merela mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Qur`an yang diturunkan  (kepada mereka).`` (Al-Hadid: 16).
Dari ketiga-tiga ayat Al-Qur`an di atas khusyu` adalah merujuk kepada suasana hati, khususnya di dalam menjalankankan ibadat, khususnya solat, bagi ayat pertama dan kedua. Manakala yang ketiga khusyu` merujuk kepada seperti mendengar pengajaran, bahkan mendengar Al-Qur`an, khususnya mengambil tadabbur dari kandungannya.
Al-Qushairy juga mengambil Hadith Rasulullah s.a.w. sebagai hujah  bagi khusyu`;
Mengkhabarkan kami Abu al-Hasan `Abdul Rahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Fadhl Sufyan bin Muhammad al-Jauhari berkata, bercakap kepada kami `Ali bin al-Hasan berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Hammad berkata, bercakap kepada kami Shu`bah daripada Abban bin Tha`lab daripada Fudhail al-Qafji daripada Ibrahim al-Nakha`i daripada `Alqamah bin Qays daripada `Abdullah bin Mas`ud daripada Nabi s.a.w. bahawasanya Baginda bersabda bermaksud:
``Tidak masuk syurga siapa yang di dalam hatinya seberat zarrah daripada takabbur dan tidak masuk neraka siapa yang di dalam hatinya seberat zarrah daripada iman.``
Berkata seorang lelaki, ``Wahai Rasulallah, kalau seorang lelaki yang suka bajunya kelihatan elok ? Maka bersabda Baginda, ``Bahawasanya Allah Ta`ala itu indah dan Dia suka kepada keindahan.``
Maksud khusyu` sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qushairy: Disoal setengah mereka itu tentang khusyu, maka katanya:
``Khusyu` ialah mendirikan hati berdepan dengan Yang Haqq. Subhanahu wa Ta`ala dengan mereka itu secara majmu`.``
Berkata Sahl bin `Abdullah, ``Siapa yang khusyu` hatinya, maka dia tidak dihampiri oleh syaitan.``
Dan dikatakan alamat khusyu` bagi hamba ialah apabila dia dimarahi, atau dianggap bertentang atau ditolak (pendapatnya) maka dia sedia menerima –untuk diperbaiki.
Dikatakan khusyu` hati ialah mengawal mata dari segi penglihatan.``
Dan berkata Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi, ``Orang yang khusyu` `` ialah orang yang memadamkan api syahwatnya dengan dada tenang dan bersifat  menghormati orang di dalam hati  dan mati syahwat, tetapi hidup kalbunya. Dan khusyu`lah anggotanya.
Berkata Hasan Basri, `Khusyu` ialah takut yang berterusan yang melazimkan hati.``
Dan disoal Al-Junayd tentang khusyu`, maka katanya, ``Merendahkan (menghinakan) hati dihadapan  Yang Maha Mengetahui tentang keghaiban.`` Sebagaimana firma Allah bermaksud:
``Dan hamba Al-Rahman yang berjalan di muka bumi di dalam keadaan merendah  hati.`` (Al-Furqan: 63).
Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. melihat seorang lelaki mengelus-ngelus janggutnya dalam solat. Maka bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud: ``Kalaulah khusyu` hatinya ini, nescaya,  khusyu` anggotanya.``
Dan dikatakan syarat khusyu`  di dalam solat, bahawa dia tidak mengenal siapa di sebelah kanannya dan siapa di sebelah kirinya.``
Dikatakan, khusyu` ialah cair hati dan gerun nerhadapan dengan Tuhan Yang Hakiki.
Dikatakan,  ``Khusyu` adalah muqaddimah bagi mengalahkan  kehaibatan.``
Pada dasarnya, biarpun khusyu` dilihat sebagai manifestasi seorang dalam perlakuan, khususnya ibadat dan perkara-perkara yang berhubung dengan pengajian dan penghayatan terhadap sesuatu perkara yang membawa kepada ke khusyukan, pada dasarnya ia bukan perkara yang dibuat-buat, tetapi ia adalah hasil didikan jiwa yang lama yang mampu menjadi, bahkan menerbitkan rasa khusyu` di dalam jiwa seseorang.  Khusyu` tidak boleh berlaku secara pura-pura, tetapi dia adalah himpunan ilmu dan nilai yang dapat memberi kefahaman, keinsafan dan menjadikan seorang  khusyu`. Bayangkan untuk menjadi seorang itu khusyu` dalam solat, pada dirinya telah terbina pegangan akidah yang kukuh. Terbina sudut pandangan, bahawa bersolat adalah berdepan dengan  Allah Yang Maha Agung, maka berdepan dengan Allah sifat khusyu` itu datang bukan dibuat-buat. Sesungguhnya mencapai tahap khusyu` tidak mudah bagi seseorang. Ia perlu melalui didikan yang mantap dan panjang.

Sekian.

May 26, 2017

LAPAR LEBIH BERI PENGAJARAN DARI KENYANG DAN SYAHWAT


BBB,  28 Sha`ban 1438H. = 25 Mei 2017M. (Khamis):
Dua faktor – `Lapar dan Kenyang` adalah ujian terhadap diri. Al-Qushairi bertolak bagi membicarakan topik ini dari firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Selagi kamu diuji dengan sesuatu daripada ketakutan dan lapar, kekurangan harta benda, kematian dan kekurangan hasil tanaman. Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.`` (Al-Baqarah: 155).
Seterusnya firman Allah bermaksud: `` Dan mereka terkesan (dengan kesusahan) di atas keutamaan yang mereka beri, walaupun mereka sendiri amat memerlukan.`` (Al-Hashr: 9).
Kemudian diikuti dengan Hadith Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kepada kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-Saqqar berkata,, bercakap kepada kami `Abdullah Ibn Ayyub berkata, bercakap kepada kami Abu al-Walid al-`T*ayali berkata, bercakap kepada kami Abu Hashim S*ahib al-Za`farani berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdullah daripada Anas bin Malik, bahawasanya dia bercakap kepadanya berkata, ``Telah datang Fatimah r. `anha dengan sepotong roti untuk Rasulillah s.a.w. Maka Baginda bertanya, ``Apakah potongan ini wahai Fatimah. Berkata Fatimah  sekeping roti yang anakanda memasak sendiri. Diriku tidak tenang selagi tidak menyampaikan kepingan roti ini. Maka Baginda bersabda, ``Adapun bahawasanya adalah makanan pertama yang masuk ke dalkam perut bapamu sejak tiga hari.`` (Riwayat al-Harith bin Abu Usamah di dalam Musnadnya – dikategorikan Hadith  dhaif). Dalam setengah riwayat yang lain diriwayatkan:
``Datang Fatimah r.`anha dengan sekeping roti syair.``
Ujian lapar dari sifat kaum sufi dan dikatakan adalah merupakan salah satu rukun mujahadah, kerana keperluan  orang suluk ialah bertahap kepada kebiasaan lapar atau menahan diri daripada makan dan darinya sebagai mata air melahirkan hikmah dalam masa lapar. Banyak hikayat yang dicerita berhubung dengan lapar ini.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin `Abdullah bin `Ubaidillah berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Husain al-Arjani berkata, mengkhabarkan kami Abu Muhammad `Abdullah bin Ahmad al-Is*tikhri di Makkah dipelihara Allah Ta`ala baginya berkata,  berkata Sahl bin `Abdullah,
``Tatkala Allah Ta`ala menciptakan dunia dia menjadikan pada kekenyangan maksiat dan kejahilan dan menjadikan dalam kelaparan ilmu dan hikmah.``
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, ``Lapar bagi murid adalah riadhah, bagi orang taubat ujian, bagi para zuhhad ialah siasah dan bagi orang `arifin ialah kemuliaan.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bi al-`Alawi berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim al-Qadhi di Damshiq berkata,, aku mendengar Muhammad bin `Ali bin Khalaf berkata, aku mendengar Ahmad bin Abi al-Hawari berkata, aku mendengar Aba Sulaiman al-Darani berkata,
``Kunci dunia ialah kenyang dan kunci akhirat ialah lapar.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin `Ubaidillah berkata, aku mendengar `Ali bin al-Husain al-Arjani berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Ist*ikhri berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah, dan dikatakan kepadanya seorang lelaki:
``Makan sehari satu makanan, maka katanya makan para s*iddiqin, katanya
Dua makanan, maka katanya, makanan para mu`minin, katanya
Maka tiga, katanya katakanlah kepada keluarga engkau, mereka bergantung keperluan kepada engkau.``
Dan aku mendengarnya berkata, bercakap kepada kami `Abdul `Aziz bin al-Fadhl berkata, bercakap kepada kami Abu Bakar al-Sa`ih* berkata, aku mendengar Yahya bin Mu`adz berkata:
``Lapar itu cahaya dan kenyang itu api. Dan nafsu itu mengandungi kayu api yang menghasilkan bakaran dan tidak padam apinya hingga terbakar tuannya keseluruhan.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Abu al-Farj al-Warthani berkata,, bercakap kepada kami  `Abdullah bin Muhammad bin Ja`far berkata, bercakap kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin al-Harth berkata, bercakap kepada kami Sulaiman bin Da`wud berkata,, bercakap kepada kami Ja`far bin Sulaiman berkata, kami mendengar Malik bin Dinar berkata, ``Siapa yang dapat mengalahkan nafsu syahwat dunia, maka dia dapat memisahkan syaitan dari bayangannya.``
Dan aku mendengarnya, berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah al-As*fahani berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata:
``Apabla engkau mendengar seorang sufi selepas lima hari,  berkata, `Aku lapar,` maka bawalah dia ke pasar dan suruhlah dia bekerja``.
Demikianlah di dalam kehidupan, teruji antara kemiskinan dan kemewahan. Dengan kemewahan biasanya  teruji dan membawa kepada kelalaian dan lupa daratan yang boleh membawa kepada kebinasaan. Demikian juga ada yang teruji dengan kekurangan yang memerlukan usaha dan penjimatan. Darinya dapat pengajaran agar berhati dan berdikit-dikit. Pengajaran secara sederhana dan berdikit biasanya menyelamatkan. Di dalam pengajian dan latihan kerohanian, kesenangan dan kemewahan sukar mendisiplinkan diri dan tidak dapat memberi tumpuan, lantaran itu kesempitan, kekurangan bahkan kelaparan mengajar diri dengan sifat jimat, waspada yang lebih mencabar diri untuk bersungguh dan menghasilkan kejayaan. Sesungguhnya kekenyangan  malas dan melalaikan, manakala lapar dan kesusahan cabaran menjadikan diri bersungguh dan lebih manis dalam mencapai kejayaan.

Sekian.

May 25, 2017

DUKA MENINGKATKAN KUALITI ROHANI


BBB,  27 Sha`ban 1437H. = 24 Mei 2017M. (Rabu):
Duka  adalah tekanan emosi yang berlaku pada diri disebabkan  oleh sesuatu hal, misalnya berlaku kematian orang  yang dikasihi, diri mengalami sakit yang berat, terpisah dari keluarga, kerugian di dalam perniagaan, kemalangan  dan sebagainya. Kesan dari dukacita menyebabkan berlaku kemurungan dan tangisan yang antara tanda-tandanya mengeluarkan air mata, hilang keceriaan, berubah sikap, tidak mau makan dan jika duka berterusan dan hilang selera makan boleh membawa kepada penyakit dan kematian. Dilihat dari segi kerohanian duka adalah positif dan jalan meningkatkan kualiti kerohanian.
Dari satu segi, tekanan dukacita boleh membawa pengajaran. Misalnya dulunya bersifat sombong bertukar menjadi insaf, kalau dulu angkuh dan tidak menghormati ibu bapa dan keluarga boleh bertukar menjadi baik. Begitu juga kalau dahulunya tidak mematuhi perintah Allah, maka melalui keinsafan  seorang  boleh menjadi  yang ta`at. Dukacita antaranya boleh menjadi mekanisme ke arah keinsafan dan mendekati diri kepada Allah.
Dalam memulakan pembicaraan tentang dukacita Al-Qushairy memetik firman Allah yang bermaksud:
``Dan mereka berkata, `Al-hamdulillah yang menghilangkan  dari kita dukacita.`` (Fat*ir: 34).
Berikutnya disertakan Hadith Rasulullah s.a.w. berhubung dengan duka:
Mengkhabarkan kepada kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan, dia berkata, mengkhabarkan kami oleh Ahmad bin `Ubaid berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Hubaish berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin `Isa berkata, bercakap kepada kami Ibn Wahab berkata, bercakap kepada kami Umamah bin Zaid al-Laythi daripada Muhammad bin `Amrin bin `At*a` berkata, aku mendengar `At*a` bin Yasar berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Khudri  berkata, aku mendengar Rasyulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
`` Tidaklah daripada sesuatu yang mengenai hamba mu`min daripada  penderitaan  atau penyakit atau dukacita atau rasa sakit yang merisaukannya, melainkan dikaffarah oleh Allah Ta`ala daripada kesalahan-kesalahan yang mendukakannya.`` (Hadith Bukhari dan Muslim dari Abi Sa`id dan Abi Hurairah).
Sedih kata Al-Qushairy ialah hal yang dapat menyelamatkan hati daripada  tersesat di lembah kelalaian dan kedukacitaan. Sedih adalah merupakan antara sifat-sifat ahl al-suluk.
Berkata Bashar bin al-Harth, ``Duka ialah memiliki, apabila dia bertempat di suatu tempat, dia tidak redha yang lain bertempat padanya.``
Dan dikatakan bahawa hati apabila tidak ditempati duka, maka dia akan binasa, sebagaimana rumah apabila tidak diduduki boleh roboh.``
 Berkata Abu Sa`id al-Qurashi, ``Tangis duka boleh membutakan, tetapi tangis cinta mengembalikan penglihatan, sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan putih kedua matanya kerana duka, maka dia menahan ammarahnya (Yusuf: 84).
Berkata Ibn Khafif, ``Dukacita mengepung nafsu daripada bangkit bergembira.``
Mendengar Rabi`ah al-`Adawiyyah seorang laki-laki berkata, ``Alangkah dukanya.`` Maka katanya kepada lelaki, ``Alangkah kecilnya duka, kalau sebenar-benar duka nescaya engkau tidak bernafas.``
Berkata Sufyan bin `Uyaynah, ``Jika ada di kalangan kaum yang menangis, Allah mengasihi terhadap mereka yang sama simpati.
Dikatakan sedih menahan orang dari makan,  dan takut menahan orang dari melakukan dosa.``
Berkata Abu `Uthman al-Hiri, Duka dari mana wajah adalah fadhilat dan bertambah dengan syarat tidak berkait dengan maksiat.``
Berkata setengah shaykh, apabila salah seorang daripada mereka bermusafir,  jika disebutkan kepadanya duka, maka ucapkanlah kepada salam sejahtera.
Aku mendengar Al-Ustaz `Ali al-Daqqaq berkata, setengah daripada mereka berkata, `Ketika hari lembayung senja adakah bertukar hari kepada duka ?``
Dan Hasan Basri tidak melihat seseorang melainkan dia mengalami  musibah yang mendukakannya.
Berkata Waki`, apabila Al-Fudhail meninggal, dia berkata, hilang kedukaan pada hari ini dari bumi.
Dan berkata setengah al-salaf, ``Kebanyakan apa yang didapati oleh orang mu`min di dalam lembaran hariannya adalah kebaikan-kebaikan akibat dari rasa duka.
Aku mendengar Aba `Abdullah al-Shirazi berkata, aku mendengar `Ali bin Bakran berkata,, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Maruzi berkata, aku mendengar  Ahmad bin Abi Rauh berkata, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Al-Fudhail bin `Iyadh berkata, adalah kalangan salaf berkata, ``Bahawa di atas sesuatu ada  zakat dan zakat akal ialah panjang duka.``
Aklu mendengar Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata,, aku mendengar Muhammad bin Ahmad al-Farra` berkata,, aku mendengar Aba al-Husain al-Warraq berkata,, aku bertanya kepada Aba `Uthman al-Hiri pada satu hari tentang duka, maka katanya,
``Orang yang duka tidak mempunyai masa untuk menyoal, engkau bersungguh dan bila mendapat pengalaman tentang duka, maka ketika itu bertanyalah.``
Demikianlah duka dilihat bukan sesuatu  yang negatif yang menahan perkembangan kerohanian, tetapi dilihat duku adalah wadah yang pentng di dalam menggarap pengalaman diri dan meningkat rohani. Duka adalah gelombang laut yang menghidupkan dan menginsafkan yang dapat meningkatkan kualiti rohani.

Sekian.

May 24, 2017

KONSEP AL-RAJA` - PSIKOLOGI ROHANI MEMANTAPKAN DIRI


BBB, 25 Sha`ban 1438H. = 22 Mei 2017M. (Selasa):
Al-Raja` bererti `Harap`, ia adalah merupakan satu tahap kualiti perjalanan rohani.  `Al-Raja`termasuk di bawah `Hal`. Al-Qushairy bertolak membicarakan tentang hal dengan mengambil firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Siapa yang berharap menemui Allah, maka yang ditentu Allah nescaya akan datang.`` (Al-`Ankabut: 5).
Manakala Hadith Nabi yang berhubung dengan  al-raja`:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad, katanya mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata, bercakap kepada kami Bashar bin Musa berkata, bercakap kepada kami Khalaf bin al-Walid berkata bercakap kepada kami Marwan bin Mu`awiyah al-Qazari berkata, bercakap kepada kami Abu Sufyan T*arif daripada `Abdillah al-Harth daripada Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Berfirman Allah Ta`ala pada hari kiamat, keluarkan mereka daripada api neraka, siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji syair daripada iman. Kemudian Ia berfirman, keluarkan mereka dari api neraka siapa yang ada di dalam hati seberat biji sawi (khardal) daripada iman. Kemudian dia berkata , Demi KemuliaanKu  (Izzati) dan JalalKu, Tidak aku jadikan siapa yang beriman denganKu sesaat daripada malam atau siangnya seperti orang yang tidak beriman denganKu.`
(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Da`wud, daripada `Abdullah bin Mas`ud).
Kemudian Al-Qushairy menerangkan tentang konsep al-raja`, bahawa  al-raja` ialah ta`allq atau sesuatu yang berhubung dengan hati yang mengharapakan – secara baik, berpihak kepada kemahuannya apa yang akan terjadi pada masa hadapan, sebagaimana takut juga berlaku pada masa depan dari masa yang bakal berlaku. Begitu juga al-raja` berlaku daripada yang diharapkan pada masa hadapan.  Dengan al-raja ada hidup hati dan kebebasannya. Perbezaan antara al-raja` dan angan-angan, bahawa, angan-angan boleh membawa kepada yang berangan-angan bersifat malas dan tidak ada kesungguhan dan perjuangan, iaitu sebalik dari sifat al-raja`. Sebab itu al-raja`  adalah terpuji dan angan-angan dikeji.
Memperkatakan tentang al-raja`, berkata Shah al-Karmani, ``Alamat al-raja`, ialah baik dari segi ketaatan.
Dan berkata Ibn Khabiq, ``al-raja` ada tiga jenis.
Lelaki yang elok, maka dia mengharapkan diterima raja`nya.
Lelaki yang mengamalkan kejahatan, kemudian dia taubat dan mengharapkan keampunan dari Allah, dan terakhir (ketiga), lelaki yang berdusta yang bergelumang dengan dosa dan berkata, ``Aku mengharapkan keampunan.
Dan siapa yang menyedari dirinya banyak melakukan kejahatan, sayugia dia lebih takut dan lebih tinggi daripada raja`nya. Dikatakan raja` itu  pada kemurahan daripada Allah yang al-Karim dan al-Wadud. Dikatakan al-raja` ialah melihat Allah dengan mata al-Jamal. Dan raja` juga dikatakan dekat hati daripada kelembutan al-Rabb dan dikatakan gembira hati dengan keelokan kembali . Dan al-raja` juga melihat kepada keluasan rahmat Allah. 
Aku mendengar al-Shaykh Aba  `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Khauf dan raja` kedua-duanya  seperti dua sayap burung, apabila seimbang, maka seimbang dan sempurnalah terbang, apabila kekurangan sebelah, maka tidak seimbang yang boleh membawa kepada jatuh dan kemalangan, bahkan boleh membawa maut.
Dan dia berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata,, aku mendengar Ibn H*atim berkata, aku mendengar `Alin bin  Shahradzan berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi  disoal, apa alamat al-raja` pada seseorang hamba, maka katanya,
``Apabila meliputi seseorang hamba dengan ihsan, terilham kepadanya rasa syukur, mengharapkan sempurna ne`mat daripada Allah Ta`ala di dunia dan sempurna kemaafanNya di akhirat.
Dan berkata Abu `Abdillah bin Khafif , raja` ialah rasa gembira dengan kelebihanNya.``
Dan dikatakan, ``Lapang hati kerana melihat kemuliaan kekasih yang dikasihi.``
Demikianlah bahawa kehidupan manusia di dalam waktu, sama ada yang telah berlalu yang jika apa yang dilakukan baik dia bersyukur dan jika tidak baik dia kesal dan bertaubat, dan masa yang akan datang dihadapi manusia di dalam tidak ketentuan, lantaran ada di dalamnya harap atau raja`. Seharusnya di dalam menghadapi masa depan perlu ada sifat positif dan raja`  , bersifat tafa`ul – bersangka baik. Dengan bersangka baik, terdorong kepada berbuat baik dan insya Allah natijah dari sangka baik Allah meluluskan harapan baik dengan hasil yang baik dan bersyukur. Sebaliknya, tidaklah selari dengan raja` jika, ada padanya sangka jahat, dengan sangka jahat terhadap Yang Berkuasa, bererti dari awal sudah diletakkan buruk sangka dan keciwa yang bukan sebenarnya raja` tetapi, tiada harapan dan keciwa yang membawa natijah kekeciwaan yang membawa kepada kegagalan. Al-Raja` sebenarnya ada elemen psikologi yang berpandangan positif dan negatif. Seharusnya seorang Islam selalu memandang positif dan meletakkan `raja` terhadap sesuatu bersifat baik dan insya Allah berbagai kebaikan dilakukan bagi mencapai natijah raja` yang baik dan orang itu dari awal bersikap dan berharap yang baik yang biasa mencapai natijah yang membawa kepada kesyukuran. Tetapi andai natijahnya negatif dan keciwa maka yang menghadapi ujian, dia dituntut agar bersabar dan pada peringkat yang lebih tinggi membawanya kepada redha. Ianya merupakan didikan rohani yang menjadikan seseorang lebih matang.

Sekian.

May 23, 2017

MENCARI AKAR TRADISI MELAYU DAN MERIMBUN SUBURKANNYA


BBB,  25 Sha`ban 1438H. = 22 Mei, 2017M. (Isnin)Mengikuti apa yang diperkatakan oleh Dr. Mohd. Alinor bin Abd. Kadir di dalam Wacana 40 Tahun BBB, di pinggir Tasik Cempaka pada pagi Sabtu 20 Mei 2017 adalah berlainan dari catatan beliau yang diedarkan, iaitu berkenaan Tomes Pires  (1512 – 11515) dari bukunya Suma Oriental mengenai Melaka.  Namun dari apa yang diperkatakan dapat Penulis  rumuskan bahawa beliau memperkatakan tentang`Akar Tradisi Melayu`.   Penulis mengolah sesuai dengan tajuk artikal  di atas.
Melayu adalah `Bangsa Pelaut` yang mendiami kawasan laut yang amat luas bermula dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu di Lautan Pasifik meluasa ke  barat hingga ke Madagascar, ke Utara hingga ke Taiwan, ke timur hingga ke Hawai,  ke pulau-pulau Soloman dan ke Selatan hingga ke Australia. Bukti kaitan hubungan mereka ialah berdasarkan dapatan  linguistik yang dikaji oleh pakar-pakar bahasa. Di ruang alam luas terbentang budaya mereka  dipengaruhi suasana laut. Mereka bergerak melalui perahu-perahu primitif yang merupakan teknologi kenderaan awal dan alat perhubungan mereka. Kewujudan mereka dikesan sejak dari zaman neolithic sebagai terbukti dari Perak man dan Java man.
 Kawasan ini sejak tradsi berada di bawah dua pengaruh iaitu  K un Lun (Chin)  dan Dvipantara (India). Sebelum Masihi berlaku perubahan politik  di utara kawasan dikenali dengan Khemir yang mempunyai pertalian dengan Melayu yang dikenali dengan Champ. Kemudian diikut dengan kerajaan Funan. Bermula dengan kerajaan-kerajaan ini  masuknya Hindu.
Menurut Ptolemy geographer Italy pada abad ke 2M. Bahawa kawasan Polynisia  pada masa ini turut termasuk  di bawah pengrauh India. Menurut Ferrand yang membuat catatan (132M.) bahawa Jawa pasa nasa itu sudah jelas di bawah pengaruh Hindu. Ini ditulis oleh  Coedes di dalam bukunya berjudul `The Indianized States of Southeast Asia.
Kerajaan Melayu yang jelas dengan kawasan pemerintahan dan struktur politiknya yang terpisah dari kerajaan Funan ialah Kerajaan Srivijaya berpusat di Sumatera  (Abad k 7 – 12M) dan meluas pengaruhnya ke Langkasuka di kawasan Melayu di selatan Thai dan Tanah Melayu sekarang. Pengaruhnya ketara di Borneo, kawasan-kawasan dari Tanah Besar dari selepas  Funan seperti Kamboja, Loas, Siam, Vietnam sampai ke selatan seperti Jawa, di Borneo adalah di bawah pengaruh budaya  Hindu. Pengaruh bahasa Sanskrit adalah meluas. Ini dapat di kesan istilah-istilah Sanskrit begitu banyak sekali di dalam bahasa Melayu sebagaimana di dalam bahasa-bahasa yang lain di bawah pengaruh Hindu ini. Maksud Hindu ini termasuklah pengikut Buddha yang sampai ke negeri Cina yang juga berasal dari India. Ada kaitan pengaruh karya Mahabharata – Upanishad dengan Nagara Kartagama bahkan kepada karya tempatan yang lebih kemudian seperti Hikayat Hang Tuah.
Selain dari kesan pada bahasa, begitu banyak artifek-artifek sebagai tinggalan dari pengaruh Hindu, iaitu sebagaimana terdapat di sekitar Bukit Seguntang seperti prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Sungai Mahakam di Borneo. Bukti pengaruh Hindu yang ketara sepert Angkor Watt di Kemboja, maka demikian dengan  Borobodor di Jawa. Di Malaysia seperti di Kedah. Sumatera pada masa itu juga menjadi pusat pengajian Hindu antaranya I Chin yang singgah belajar dengan guru Dharmakarti di Sumatera sebelum bertolak ke India di Nalanda sebagai pusat pengajian yang lebih tinggi. Pengaruh Hindu berterusan dari awal abad Masihi hingga ke Abad k 12M.


Dapatlah dikatakan nilai yang datang bersama kebudayaan Hindu adalah penambahan nilai budaya Melayu setempat yang sedia ada pada masa itu.
Rantau Alam Melayu, khususnya Tanah Melayu yang disifatkan sebagai Golden Khersonese (Semenanjung Emas) adalah menjadi jalan bukan saja bagi perniagaan, tetapi juga kepercayaan dan dapatlah juga dikatakan masyarakat Melayu di rantau sebelah sini adalah bernasib baik, kerana ianya dilalui dan didatangi budaya-budaya tinggi dan masyarakat di sini adalah menjadi pemilih yang teliti dan bijaksanana. Apabila dakwah Islam tiba di Alam Melayu pada  akhir abad ke 13, masyarakat di sini memilih agama Islam yang mempunyai akidah yang kukuh dan nilai keilmuan dan peradaban yang tingg.   Pada  1280an didapati sudah ada perutusan dari Pasai ke Cina bernama Hasan dan Sulaiman yang menandakan bahawa negeri itu telah nenerima Islam. Ini dibuktikan lagi dengan tarikh kematian Sultan al-Mnalikul Salih pada kuburannya bertarikh (1297M.). Ibn Battutah melawat Pasai pada akhir abad k 13M dan membuat catanan berkenaan Pasai  di d alam bukunya berjudul Rihlah Ibn Battutah. Bukti keislaman  diperkukuhkan dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 4 Rejab 702H. = 22 Februari 1303M (Jumaat). Ini menandakan bukan saja penerimaan agama, tetapi tradisi intelektual yang mana melalui penerimaan Islam melalui agama Islam tradisi membaca menjadi budaya masyarakat. Islam dan keilmuan Islam berkembang melalui pusat-pusat keislaman dan keilmuan pada peringklat awal seperti mel;aui Pasai, Terengganu,  Melaka, Aceh, Patani, Demak, Sulu dan berbagai tempat sehingga Islam diterima menyeluruh di Alam Melayu.


Kalau pada zaman Hindu sebelum ada tradisi menulis pada helaian manuskrip, banyak dokumen dan prasasti adalah terakam pada batu bersurat di dalam tulisan Sanskrit, Palava dan kemudian di dalam, bahasa tempatan. Dalam masa perkembangan Islam terhasil  banyak manuskrip bertulisan tangan di berbagai-bagai pusat pengajian keislaman sehingga dikatakan jumlah manuskrip Melayu melebihi dari 15,000 naskhah yang tersimpan di pusat-pusat atau muzium tempatan dan juga berada di luar negara seperti di Leiden, di London, Di Rusia dan berbagai-bagai tempat lagi. Jika setengah negeri bermegah dengan hanya dengan ada beberapa buah manuskrip, tetapi bahasa dan peradaban Melayu adalah merupkan antara bangsa yang kaya dengan munuskrip dan artifak-artifak yang seharusnya dikaji dan menjadi bukti  akan peradaban dan tamadu Melayu.
Dalam menerima bahan dan pengaruh luar kita kira, kita seharusnya bersifat terbuka dan memeilih yang baik untuk generasi kita. Keadaan yang sama sikap terbuka juga seharusnya berlaku terhadap gelombang ketiga yang berlaku dan masih berlaku, bermaksud gelombang dan pengaruh Barat, yang walaupun setengahnya bersifat negatif tapi jauh lebih banyak yang positif.  Ibarat seorang yang banyak mendalami berbagai ilmu pengetahuan dan banyak menghimpun pengalaman menjadi seorang yang berilmu dan bijaksana dalam tindakan maka dia dihormati dan dikagumi. Maka demikianlah   bahawa segala tamadun dan peradaban yang berlaku pada pihak lain dan masuk ke dalam budaya kita, seharusnya tidak dianggap sebagai negatif, tapi ia adalah membijaksanakan kita . Ianya seharusnya diadun dengan peradaban dan tamadun kita. Pokoknya ianya adalah peradaban bangsa manusia yang antara satu sama lain seharusnya turut mengambil manfaat bersama.
Persoalan dan perbicaraan di atas menjelaskan bahawa kita amat kaya dengan   nilai budaya, bahan-bahan artifek yang mencerminkan ketinggian tamadun dan peradaban kita sama ada bersifat tempatan dan adunan dari yang mendatang. Namun semuanya ini masih berupa bahan mentah yang berharga yang menunggu mereka yang pakar di dalam bidang-bidang berkenaan mengolah dan membina imej  unggul bagi negara bangsa yang kita kasihi.

Sekian.

May 22, 2017

SIAPA CENDEKIAWAN: KATEGORI PROFESOR DI BANGI !


BBB, 24 Sha`ban 1438H. = 21 Mei, 2017M. (Ahad):
Seorang lagi pembentang  kertas kerja sempena 40 tahun BBB bertempat di pinggir Tasik Cempaka, Seksyen 9, BBB, ialah Prof Dr. Shahrir Mohd. Zain Prof. Emiritus Matematik UKM (Mantan).
 Pengasas Akademi Sains Islam, Malaysia itu  memulakan pembicraan dengan mengemukakan pertanyaan, `Siapa  Itu Cendekiawan ?`
Menurutnya semua ilmuan adalah cendekiawan.  Juga  ilmuan atau cendekiawan adalah `ulama, namun kini semacam dibedakan dan dilebalkan oleh pihak tertentu, bahawa,`` `Ulama` ialah mereka yang berpengajian agama (Islam) dan berkelayakan mengajar dan menyampaikan ceramah dan memberi jawapan terhadap persoalan-persoalan yang berhubung dengan agama.``
Menurutnya ini berbeza dengan pandangan dalam tradisi Islam, bahawa `ulama` ialah yang `takut` kepaa Allah mendalam dalam  bidang agama dan menintegrasikannya dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Maka dengan itu `ulama juga diberi kepada tokoh perubatan, fizik, matematik juga bidang sosial dan sebagainya. Beliau juga menyebut sebuah lagi istilah, iaitu `ulu al-bab` yang juga bermaksud `ulama` - Seseorang yang berakal.
Menurut Prof. Shahrir, Di Malaysia kini terdapat lebih kurang 1,500 profesor. Daripada jumlah tersebut 50 orang daripada mereka terdapat di  BBB. Mereka adalah dari berbagai-bagai universit di Bangi dan sekelilingnya (19 buah universiti) yang menetap di BBB. Profesor-profesor ini sebagaimana bagi jumlah keseluruhan dapat dikategorikan kepada tiga.
1)      Profesor elitis individualis
2)      Profesor hambawan (hamba yang mau mengambil hati pemerintah)
3)      Profesor Komited (cakna masyarakat).


BBB yang dibuat penyelidikan (1998) adalah bandar yang paling tinggi pendapatan per kapita Melayu Islam di Malaysia), dan mugkin di dunia, tambah profesor Shahrir, mereka  adalah terbahagi kepada tiga kategori di atas.
Jumlah paling ramai profesor di BBB  ialah dari kelompok pertama, lebih kurang 60%n ialah cendekiawan –profesor elitis individualis. Mereka ini disifatkan berada di menara gading dan tidak turun kepada masyarakat. Mereka terasing dan mementingkan kejayaan individu yang menghasilkan kajian-kajian, merumus teori dan menerbitkan buku-buku dan mengejar KPI seperti profesor, profesor emeritus dan gelaran-gelaran yang lain yang menunjukkan prestasi tinggi mereka dari segi akademik dan kedudukan di tengah masyarakat. Mereka tidak melibatkan diri dengan  mana-mana pihak. Ia juga sebagai jalan selamat bagi kedudukan mereka.
Prof. Dr. Shahrir menyebut  profesor hambawana (daripada perkataan hamba) sebagai kategori kedua yang dijangka dalam lingkungan 30% daripada mereka bermaksud mereka yang berjwa hamba, bahkan bersifat feudal, yang sanggup turut tunduk kepada pihak berkuasa, kerana menjaga kedudukan, bahkan kerana mau mendapat kedudukan, walaupun tidak layak, tetapi dengan kepatuhan dan ikut apa yang disuruh dan mencari apa yang dapat dijadikan mekanisme mendekati pihak atas digunakan bagi mendapat kedudukan. Pada satu peringkat mereka sanggup menjual maruah mereka  menjadi  `penulis upahan` bagi mendapat kedudukan, walaupun diketahui sikapnya bercanggah dengan kebenaran. Menurut profesor Shahrir, termasuk mereka yang mencari kesempatan yang sedemikian ialah sebahagian golongan wartawan dan sasterawan, yang antaranya terkenal sebagai hambawan upahan.
Kategori ketiga ialah profesor yang komited turun  membela masyarakat dan berusaha menegakkan kebenaran, walaupun terpaksa menentang  pihak establishment. Menurut Prof. Shahrir, untuk mendapat profesor yang komited dan cakna masyarakat ini adalah sukar. Beliau menyebut dari 50 profesor  yang berada di Bangi agak sukar bagi mendapat beberapa orang sahaja daripada mereka. Mungkin sebahagian daripada mereka sedar tentang kebobrakan, penyelewengan dan sebagainya, tetapi tiada keberanian untuk bertindak. Mereka lebih takut kepada tekanan dan lebih suka bersikap diam. Prof. Shahrir menyebut beberapa contoh yang mungkin tidak wajar disebut di sini. Beliau menyebut beberap isu yang takut diperjuangkan sebagai contoh satu masa dulu ialah soal PPSM, soal bahasa Melayu yang sudah tidak disokong oleh setengah Melayu dan sebagainya.
Di atas merupakan pandangan Prof. Sharil, namun boleh dipersoalkan dari segi falsafah berhubung dengan ilmu,  misalnya ``Ilmu kerana ilmu,  Ilmu kerana masyarakat jagat dan Ilmu kerana Allah ?.``
Dalam sesi soal jawab, Prof Shahrir ditanya tentang bagaimana mau bertindak menentang  ketidakadilan dan penyelewengan. Prof Sharir menjawab paling penting ialah menentang dengan hujah ilmiah yang fakta-fakta sebagai hujah bagi menjelaskan sesuatu persoalan.
Beliau menekankan, bertindak secara perseorangan kurang berkesan yang mungkin membahayakan diri. Apa yang lebih baik hendaklah bergerak secara kumpulan di dalam badan-badan seperti NGO dan sebagainya. Dengan secara badan persatuan lebih didengari dan diambil tindakan.
Berhubung dengan persoalan perjuangan Melayu Islam  dan Islam Melayu yang ditimbulkan oleh Dr. Tajul, Ariffin Noordin, beliau bersetuju dengan pendekatan dan perjuangan berasaskan Islam-Melayu yang lebih  luas ruanglingkup seluas Islam itu sendiri, tetapi dengan Melayu-Islam adalah terhad dan terikat.  Berhubung dengan istilah dan konsep `ulama,  beliau sekali lagi menjelaskan  ianya perlu bersifat terbuka, ianya bukan khusus bagi yang di dalam agama, tetapi juga di dalam bidang kemanusiaan, perubatan, matematik dan lain-lain sebagaimana maknanya yang asal dengan syarat ulama` berkenaan turut menguasai bidang keislaman secara integrasi. Beliau juga berpegang pada pendapat memasyarakatkan ilmu selari dengan pendapat perlunya komitmen ilmuan terhadap kebenaran dan aplikasinya terhadap masyarakat – sebagai jawapan kepada salah satu soalan yang ditimbulkan.
Berhubung dengan soalan tentang manuskrip Melayu yang berjumlah 15,000 buah yang kebanyakan di luar negara  setakat ini hanya 5,000 saja dikaji. Menurut Prof. Shahrir, soal di mana manuskrip berada, tidak menjadi masalah kini boleh diakses dan terbuka, masalah tidak ramai yang berminat. Beliau juga ditanya tentang konsep `khashyah` yang dikaitkan dengan `ulama. (Firman Allah bermaksud:  Adapun yang takut kepada Allah daripada hambanya ialah `ulama`  - Fat*ir: 28).
Sekali lagi beliau berpendapat, tidaklah bermaksud hanya `ulama` agama, tetapi juga di dalam berbagai-bagai bidang dengan syarat dia juga mempunyai asas pegangan keagamaan.
Catatan: Istilah `Takut`   (khauf, khashyah dan taqwa berbeza maksud dari segi kesufian:
Khauf =  Takut yang menyebakan seorang lari dari yang ditakuti
Khashyah  = Takut yang menyebabkan seorang pergi kepada yang ditakuti.
Taqwa: Membuat segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang.

Sekian. (Bersambung).

May 21, 2017

WACANA ILMIAH SAMBUTAN 40 TAHUN BANDAR BARU BANGI


BBB, 23 Sha`ban 1438H. =  20 Mei 2017M. (Sabtu):Bandar Baru Bangi (BBB) mulai dihuni pada akhir November 1977 berikut dari perpindahan Universiti Kebangsaan Malaysia dari kampus sementaranya di Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur ke kampus tetap (Induk) di Bangi. Tahun 2017 kini bererti usia BBB yang dikatakan sebagai pemangkin kemajuan bagi UKM dan sebaliknya adalah 40 tahun. Perasmian sambutan 40 tahun usia BBB telah diadakan oleh  Persatuan Penduduk BBB pada Ahad 16 April 2017 = 19 Rajab 1438H.  bertempat di tepian Tasik Cempaka, Seksyen 9, BBB. Perasmian dilakukan oleh ADUN Bangi Ustaz Shafie Ngah yang dihadiri antaranya Tuan Haji Sufi Munasir YDP Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Tan Sri Mohd Nor Ismail  Pengerusi Koperasi Penduduk BBB, Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB, Tuan Musa Ketua Polis BBB dan tamu-tamu jemputan. Majlis sekadar pelancaran. Daripada pelancaran ini yang turut dihadiri Penulis yang kemudian hadir ke Pasar Buku di bawah bangunan Perpustakaan BBB pada Sabtu 22 April 2017 atas jemputan, membawa kepada perbincangan Penulis dengan pengendali Pasar Buku yang dikenali dengan PABUBA (Pasar Buku Bangi) untuk mengadakan kegiatan bagi 40 tahun BBB – antaranya mengadakan wacana ilmiah, sebagaimana telah diadakan banyak kali pada masa Penulis menjadi ADUN Bangi (2008-2013) bertempat di Tasik Cempaka dan beberapa tempat yang lain. Hasil dari perbincangan ringkas membawa kepada beberapa mesyuarat yang di adakan di pejabat Penulis yang terdiri dari wakil-wakil seperti Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, Persatuan Penduduk BBB, PABUBA, Sekretariat Kenegaraan dan Pemerkasaan Kominiti Negeri Selangor, Masjid al-Hasanah yang menghasilkan keputusan mengadakan wacana ilmiah pada hatri ini.Pada hari ini Sabtu 20 Mei 2017 adalah merupakan siri pengisian Sambutan 40 tahun BBB, iaitu dengan mengadakan Wacana Ilmiah berhubung dengan  40 Tahun BBB bertempat di pinngir Tasik Cempaka, iaitu tempat yang sama semasa pelancxaran sambutan. Siri sambutan ini dianjurkan secara bersama oleh Pasar Buku Bangi (PABUBA), Persatuan Penduduk BBB, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu dan Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Negeri Selangor.Pengisian Wacana Ilmiah ialah dengan ucapan perasmian oleh Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB.
Pembentang Kertas Kerja Pertama, 40 Tahun BBB: Cabaran oleh Dr. Shafie Abu Bakar
Pembentang Kertas Kerja Kedua bertajuk, Kecendikiawanan BBB, oleh Profesor Ameritus Dr. Shahrir Mohd Zain dan
Kertas Ketiga: Sains Dan Teknologi  Eropah Ke Alam Melayu oleh Dr. Alinor bin Abdul Kadir dari UKM.
Peserta-peserta yang hadir terdiri dari jemputan-jemputan dan mereka yang datang exercise dan jogging dan pembeli-pembeli di Pasar Buku yang dianjur oleh PABUBA  yang telah menjalankan kegiatannya beberapa kali sebelum ini di bawah bangunan Perpustakaan BBB. Wacana Ilmiah ini dimoderator oleh saudara Mohd Firdaus Zulkifli, Pegawai Program, Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Selangor. Turut diadakan Kuis 40 Tahun BBB yang dikendalikan oleh saudara Amir Othman dari Sekretariat Bangi Bandar Ilmu.Dalam Ucapan Perasmiannya Dr. Tajul Ariffin Noordin mengucapkan terima kasih di atas jemputan kepada penganjur wacana Ilmiah dan Penjualan Buku (PBUBA) dan mengharapkan kegiatan sedemikian akan berterusan. Menurutnya kegiatan seumpama ini pernah diadakan dahulu (wacana) dan menurutnya amat memberi manfaat kepada masyarakat, lebih-lebih lagi adanya penjualan buku, termasuk mereka yang datang exercise dan jogging pada pagi Sabtu seperti ini, kerana selepas exercise dan jogging mereka dapat mengikuti wacana bagi pengisian minda. Berhubung dengan Sambutan 40 tahun BBB, menurutnya  sejarah BBB banyak terdapat di dalam buku Bangi Bandar Ilmu, termasuk sejarah bila mulanya Bangi dihuni yang kita sambut pada pagi ini.Menurut Dr. Tajul di BBB ini banyak terdapat pasar malam (Sabtu dan Selasa), termasuk Pasar Tani (Khamis), uptown, kita seolah-olah amat mementingkan makanan fizikal dan kurang memberi perhatian pada makanan minda. Beliau menganjurkan agar satu hari dalam seminggu diperuntukkan kepada pasar buku, atau ruang-ruang disediakan untuk pasar buku pada pasar-pasar malam atau Pasar Tani. Pasar buku yang dianjurkan adalah terbuka kepada mereka yang hendak menjual buku milik sendiri atau yang dikarang sendiri atau syarikat-syarikat yang menerbitkan buku. Beliau membuat contoh yang ada di Jogjakarta dan beberapa bandar di Indonesia yang mewujudkan pasar-pasar buku, atau terdapat deretan kedai-kedai buku di kota-kota tertentu. Beliau juga mencadangkan diwujudkan kios-kios buku yang anak-anak muda dapat mengendalikannya bagi mencari pendapat dan menghidupkan budaya ilmu, khususnya di BBB. Beliau merasmikan wacana Ilmu dan juga Pasar Buku Bangi.
Kertas pertama pembentangan oleh Dr. Shafie Abu Bakar ialah berkait dengan cabaran yang dihadapi oleh BBB sehingga berusia 40 tahun. Beliau bercakap atas pengalamannya sebagai mantan ADUN Bangi. Masalah-masalah yang dihadapi di BBB ialah:
Konsep Bangi Bandar Ilmu kini menjadi identiti bagi BBB, namun kelihatan berbagai pihak lebih bergiat secara sendiri. Misalnya tidak ada kerjasama dan kegiatan ilmiah secara bersama, terutama dari istitusi-institusi pengajian tinggi yang berada di sekitar Bangi, yang ketara ialah kegiatan melalui masjid-surau dan badan-badan NGO sebagaimana yang berlaku pada pagi ini. Kegiatan keilmuan perlu dipertingkatkan sebagaimana yang diharapkan oleh Dr. Tajul sebagaimana dalam ucapan perasmian. Beliau juga membangkitkan soal isu lalulintas di BBB dan mencadangkan supaya dibina jejambat di beberapa bulatan di BBB bagi mengurangkan kesesakan, beliau juga membangkitkan isu kebersihan BBB yang tidak berkesudahan, masalah pentadbiran, masalah lalulintas. Beliau mengharapkan Bangi sewajarnya menjadi Bandar Taman, perlunya ada kompleks bagi kegiatan kemasyarakatan, keilmuan dan berbagai kegiatan budaya di BBB. Kompleks seperti ini pernah dijanjikan untuk didirikan di tepi Tasik Cempaka, tetapi hingga kini belum dilaksanakan. Beliau juga membangkitkan masalah hartanah di BBB yang melambung tinggi yang di luar dari kemampuan dan mengharapkan BBB diperluaskan persempadanan hingga ke sempadan Bukit Mahkota, Sungai Ramal Dalam dan juga Pekan Bangi hingga ke jalan Reko. Kependudukan dan perumahan perlu disusun rapi dengan harga hartanah di dalam kemampuan penduduk, kalau tidak mereka terpaksa berhijrah ke luar-luar.
Beliau juga berharap BBB mempunyai identiti tersendiri, khususnya sebagai Bandari Ilmu, bersih, selesa dan aman. Beliau mahu publisiti tentang Bangi diberi sehingga ianya berada di dalam peta pelancungan yang mempunyai daya tarikan kepada pelancung-pelancung, terutama dari segi keilmuan. Beliau berharap semua pihak dapat memberi kerjasama di dalam meningkatkan kualiti BBB yang menjadi bandar istimewa dan suka dikunjungi.
Pada akhir sesi pembentangan kertas `40 Tahun BBB: Cabaran`` saudara Amir Othman dari Sekretariaht Bangi Bandar Ilmu menjalankan  KUIS tentang BBB. 7 peserta berjaya menjawab soalan dan hadiah-hadiah berupakan buku –  Bangi Bandar Ilmu` dihadiahkan kepada yang memberi jawqapan yang betul.``

Bersambung.

May 20, 2017

KONSEP KHAUF (TAKUT) - BERBAGAI PENDAPAT


BBB,  22 Sha`ban 1438H. = 19 Mei 2017M. (Juma`at):
Khauf adalah bermakna takut dan termasuk di bawah hal.
Bagi permulaan bab ini,  Al-Qushairy bertolak dari ayat Al-Qur`an berhubung dengan khauf yang bermaksud:
``Mereka berdo`a kepada Tuhan mereka dengan penuh takut dan harap.`` (Al-Sajdah: 18).
Kemudian diikuti dengan sabda Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Hiri al-`Adl berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Dalwayh al-Daqqaq berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yazid berkata, bercakap kepada kami `Amir bin Abi al-Qurat berkata, bercakap kepada kami Al-Mas`ud daripada Muhammad bin `Abd al-Rahman daripada `Isa bin T*alhah daripada Abi Hurairah berkata,
Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, ``Tidak masuk neraka, siapa yang menangis kerana takutkan Allah Ta`ala sehingga terus mengalir susu dari seorang ibu dan tidak berhimpun debu pada jalan Allah dengan asap api Jahannam pada batang hidung seorang hamba selama-lamanya.``(Hadith riwayat al-Rafi`e).
Seterusnya dikemukan oleh Al-Qushairy sebuah lagi  Hadith berhubung dengan takut ini,
Bercakap kepada kami Abu Nu`aim Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahrajani berkata, bercakap kepada kami Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad bin al-Husain bin al-Sharafi berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Hashim berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Sa`id al-Qat*t*an berkata, bercakap kepada kami Shu`bah berkata, bercakap kepada kami Qatadah daripada Anas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kurang ketawamu dan nescaya  banyak tangismu.`` (Hadith Bukhari dan Tirmidzi).
Seterusnya Al-Qushairy memberi ta`rif tentang al-khauf, katanya, ``Al-Khauf bererti sesuatu yang berkait dengan masa depan. kerana bahawa sesungguhnya apa yang ditakutkan bahawa terjadi dengannya sama ada secara terpaksa atau hilang sesuatu yang dikasihi dan adalah ini tidak berlaku melainkan bagi sesuatu yang terhasil pada masa depan. Dan khauf tidak tertakluk dengannya.
Dan takut daripada Allah Ta`ala bahawa dia takut diaklbatkannya oleh Allah Ta`ala sama ada di dunia atau pun di akhirat. Sesungguhnya Allah Ta`ala telah memfardhukan ke atas hamba-hambaNya supaya takut kepadaNya. Sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Maka takutlah, jika kamu orang-orang beriman (Ali `Imran: 175).
Dan firmanNya lagi yang bermaksud:
``Maka hendaklah kepadaKu kamu menyembah.`` (Al-Nahl: 51)
Dan Dia memuji orang muminin yang takut, dengan firmanNya yang bermaksud:
``Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa ke atas mereka.``(Al-Nahl; 50).
Seterusnya dipetik pendapat-pendapat sufi tentang takut:
``Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata, ``Takut adalah di atas martabat khauf, khashyah dan al-haibat, dan khauf daripada syarat iman dan perkaitan dengannya, lantaran Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud: ``Takutlah kepadaKu jika kamu orang-orang yang beriman.`` ( (Ali Imran: 175),
Dan al-Khashyah adalah dari syarat ilmu. Firman Allah T`ala bermaksud:
``Sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah dari kalangan `ulama.`` (Fat*ir: 28)..
Dan haibat ialah daripada syarat ma`rifat. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan dia  memperingatkan kamu terhadap diriNya.`` (Ali `Imran: 28).
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman  al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Hiri berkata,  aku mendengar Mahfuz* berkata, aku mendengar Aba H*afs* berkata,
``Takut ialah camti Allah yang dihukum dengannya.`` Berkata Abu al-Qasim al-Hakim, takut di atas dua jenis. Menggerunkan (ru`bah)  dan takut orang gerun cuba lari dari yang ditakuti dan takut khashyah berlindung kepada Tuhan.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Razi berkata, aku mendengar,  Aba `Uthman berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``Khauf adalah pelita hati yang melihat apa yang di dalamnya daripada kebaikan dan kejahatan.``
Berkata Shah al-Karmani, ``Alamat takut ialah duka yang berterusan.``
Dan berkata Abu al-Qasim al-Hakim, ``Siapa takut daripada sesuatu, dia lari daripadanya dan siapa takut kepada Allah `Azza wa Jalla dia lari kepadanya.``
Berkata Abu `Uthman, ``Takut sebenarnya ialah wara` daripada melakukan dosa zahir dan batin.``
Berkata Dzu al-Nun al-Misri, `` Manusia berada di atas jalan yang betul selama ada ketakutan apabila dia gelincir daripada takut dia sesat daripada jalan yang betul.``
Berpuisi Al-Ustadz `Ali al-Daqqaq:
Hatimu tenang dengan hari-hari yang tenteram
Tidak takut dengan takdir baik-buruk mendatang
Engkau mengingati malam yang menggerunkan
Tapi  hanya satu dari malam terhapus oleh harapan.

Demikianlah berbagai-bagai pendapat mengenai takut.

Sekian.

May 19, 2017

DIAM LEBIH BAIK DARI BERCAKAP TIDAK BERMANFAAT


BBB, 21 Sha`ban 1438H. = 18 Mei 2017M. (Khamis):

Bab setrerusnya yang dibicarakan oleh Al-Qushairy yang tidak berkait dengan maqam dan hal ialah `Diam` (al-S*umt). Al-Qushairy berdalilkan kepada Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh `Abdullah bin Yusuf al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami oleh Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Qat*t*ani berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Yusuf al-Sulami berkata, bercakap kepada kami `Abdul Razzak berkata, bercakap kepada kami Mu`ammar daripada al-Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah dia  menyakiti jirannya, dan siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata perkara yang baik atau lebih baik dia diam.`` (Hadith riwayat Bukhari-Muslim dan Abu Da`wud).
Sebuah lagi Hadith yang dibawa oleh Al-Qushairy, bahawa:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata mengkhabarkan kami Bashar bin Musa al-Asadi berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Sa`id al-As*bahani daripada Ibn al-Mubarak daripada Yahya bin Ayyub daripada `Ubadillah bin Zahar daripada `Ali bin Zaid daripada Al-Qasim daripada Abi Umamah  daripada  `Uqbah bin `Amir bekata:
``Wahai Rasulallah, apakah kejayaan ? Maka bersabda Baginda, ``Peliharalah di atas engkau lidah engkau dan luaskanlah rumahmu dan tangisilah  kerana dosa-dosamu.``
Dan berkata Al-Ustaz (Al-Qushairy) menghuraikan maksud `diam`. Diam adalah selamat., iaitu asal  dan bermaksud `kesal`, kerana datang larangan. Maka wajib mengambil iktibar padanya oleh shara` daripada suruh dan tegah dan diam pada waktu-waktu yang menunjukkan sifat kelakian, sebagaimana bercakap tentang tajuknya yang sesuai juga daripada sifat yang terpuji.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,
``Siapa  yang diam daripada kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu dan diam adalah daripada adab yang baik.``
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan apabila dibaca Al-Qur`an, maka hendaklah kamu mendengar kepadanya dan hendaklah kamu diam semoga kamu mendapat rahmat.`` (Al-A`raf: 204).
Dan firman Allah Ta`ala mengkhabarkan tentang jin ke hadhrat Rasulillah s.a.w. bermaksud:
``Maka tatkala mereka  menghadhirnya, maka kata mereka itu hendaklah kamu diam.``(Al-Ahqaf: 29). Dan firman Allah bermaksud:
``Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.`` (Taha:  108).
Dan diam terbahagi dua, diam secara zahir dan diam hati dan hati kecil. Orang bertawakkal diam hatinya daripada menerima kadar rezeki dan yang arif diam hatinya bersamaan dengan hukum yang dimuwafakatkan sebagaimana maksud puisi:
Berlari padamu segala berlaku
Duka selinap bersama berlalu.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, , aku mendengar Mimshadz al-Dinauri berkata:
``Para hukama` mewariskan hikmah secara diam dan tafakkur.``
Berkata setengah hukama``, Adapun dijadikan insan lidah yang satu dan dua mata dan dua telinga yang dia melihat dan mendengar sepatutnya lebih banyak daripada berkata-kata.``
Diceritakan bahawa Ibrahim bin Adham dijemput ke satu majlis. Apabila ramai tiba dalam majlis, mereka bercaka-cakap dan mengumpat. Maka kata Ibrahim,
``Kebiasaan kita memakan roti sebelum  daging, tapi kalian lebih mengutamakan memakan daging.`` Sindirannya difahami yang hadir termasuk sikap mereka  (mengumpat) adalah sebagaimana firman Allah, bermaksud:
``Adakah suka salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah kami benci memakannya.`` (Al-Hujurat:  12).
Kata mereka itu, ``Diam ialah lidah orang bersifat lemah lembut (hilm) dan pelajarlah bagaimana bersikap diam, sebagaimana engkau belajar untuk bercakap. Sesungguhnya kalam kadang-kadang memberi pertunjukan dan kesilapan, tapi diam adalah membetulkan.``
Adalah dikatakan, ``Diam bagi orang awam ialah dengan lisan, diam bagi `arifin dengan hati mereka dan diam bagi yang muhibbin (yang cinta) dengan rahsia jiwa mereka.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah  bin Muhammad al-Razi berkata, aku mendengar Muhammad bin Nas*r al-S*aigh  berkata, aku mendengar Mardawaih al-S*aigh  berkata, aku mendengar  Al-Fudhail bin `Iyadh berkata,
Siapa yang mengira percakapannya dan membandingkan dengan amalannya, nescaya dia mengurangkan percakapannya, melainkan kepada perkara yang bermanfaat.
Lantaran itu jagalah lidah, jagalah kalam utamakan diam  menyelamatkan.

Sekian.