May 3, 2017

DEKAT DAN JAUH - BUKAN KETENTUAN


BBB, 07 Sha`ban 1438H. = 03 Mei 2017M. (Selasa):
Istilah `Dekat` dan  `Jauh` pada asalnya bermaksud kedudukan sesuatu dinisbahkan jarak kepada sesuatu yang lain dengan ukuran seperti batu, kilometer dan sebagainya. Misalnya jika kedudukan sebuah kampung jauhnya 10 km dengan tempat yang dirujuk berbanding dengan sebuah lagi kampung jauhnya 30km. Maka dikatakan kampung yang awal lebih dekat berbanding yang kedua lebih jauh. Ukuran juga dibuat dengan penisbahan kepada masa, misalnya waktu zohor sudah dekat, berbanding dengan waktu asar lebih lambat (jauh). Ukuran dibuat dengan minggu, hari, jam dan sebagainya.  Namun  istilah dekat dan jauh juga diisti`arah juga kepada yang bersifat nilai seperti `Dekat Di hati` mencerminkan keakraban seseorang dengan seorang yang lain, begitu juga dengan `Jauh Di Hati` bermaksud tidak rapat atau tidak mesra seorang itu kepada seseorang tertentu.
Istilah dekat dan jauh dari segi kualiti kerohanian juga dipinjam bagi maksud, misalnya `Dekat dengan Allah` atau ` Jauh dari Allah`.
Menurut Al-Qushairy, istilah Dekat (al-Qurb) digunakan antaranya di dalam mengukur (kualiti) dekatnya seseorang hamba terhadap Allah, ukurannya bersifat hati-rohani misalnya dikatakan;
``Dekatnya seorang hamba dari segi ketaatannya kepada Allah dan dia memenuhi waktu-waktunya di dalam beribadat kepada Allah. Demikian sifat jauh dipinjam bagi menunjukkan  ukuran yang sebalik dari dekat, misalnya dia jauh dari mendapat hidayah daripada Allah.
Al-Qushairy mengambil contoh dekat (juga jauh sebaliknya) daripada Hadith Rasulullah s.a.w. bermaksud (Hadith Arba`in al-Nawawiyyah – Hadih ke 38, Hadith Qudsi) bermaksud:
Dari Abi Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda:
``Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman, ``Barangsiapa yang menyakiti waliKu, maka sesungguhnya Aku memaklumkan perang  kepadanya. Dan tiada MENDEKATI  hambaKu kepadaKu dengan suatu (pekerjaan) yang lebih Aku sukai dari (mengerjakan) yang Aku telah fardhukan ke atasnya. Dan sentiasalah hambaKu mendekatkan dirinya kepadaKu dengan melakukan segala yang sunnat hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya adalah Aku yang (menjadi) pendengarannya yang ia dengar dengan dia, dan penglihatannya yang ia melihat dengan dia dan tangannya yang ia tamparkan dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan demi jika ia meminta kepadaKu, nescaya Aku berikan kepada dia dan demi jika ia meminta perlindungan kepadaKu, nescaya Aku memperlindungi dia. Diriwayatkan oleh Bukhari.
Tentang istilah dekat ini Al-Qushairy memetik firman Allah bermaksud:
``Dan kami lebih DEKAT kepadanya daripada urat lehernya.`` (Qaf: 16).
Dan firman Allah Ta`ala lagi bermaksud:
``Dan Kami lebih  DEKAT kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.`` (Al-Waqi`ah:  85).
Di sebalik perkataan dekat,  tardapat pula di dalam Al-Qur`an  ayat-ayat yang mengandungi istilah yang bererti jauh. Contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Mereka (orang-orang kafir) tidak memperoleh suatu faedah pun dari apa yang  mereka telah usahakan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang JAUH dari dasar kebenaran.`` (Ibrahim:  18). Atau ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah, yang tidak dapat membahayakannya, dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Itulah kesesatan yang JAUH terpesong.`` (Al-Hajj:  12).
Konsep jauh di dalam kedua-dua ayat di atas adalah jauh bermaksud nilai.
Contoh penggunaan istilah dekat dan jauh terungkap dalam puisi oleh Abu `Ali al-Daqqaq:
``Cinta padamu tapi  hijrah menguji kalbu
DEKAT  berseteru  JAUH kecamuk rindu.``
Penekanan dari segi dekat dan jauh di dalam pembicaraan kerohanian adalah dari segi kualiti. Bermaksud `Dekat Dengan Allah` ialah dengan mengerjakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan dan beramal salih, manakala `Jauh Dari Allah` ialah yang tidak mendapat hidayah dari Allah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan berterusan di dalam maksiat dan kejahatan.
Namun bagi mereka yang menjangka dirinya sebagai orang dekat dengan Allah, dan yang menjangka diri jauh dari Allah, bukan ketentuan yang dipastikan. Ianya boleh berubah. Contoh potongan dari Hadith riwayat Abu `Abdul Rahman `Abdullah bin Mas`ud, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud (fragmen):
``Bahawa antara seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu iapun  mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka, sehingga antaranya dan antara neraka melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan lalu iapun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Hadith al-Arba`in al-Nawawiyyah – Hadith ke 4).
Jauh dan dekat ke syurga bukan jaminan dari amalan kita, begitu juga sebaliknya. Kita berusaha beramal dengan amalan-amalan kebaikan dan mendoakan kepada Allah semoga  kita diberi hidayah di atas jalan yang lurus berterusan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment