May 7, 2017

AL-WARID ITU ILHAM ? TITIK PERSAMAAN


BBB,  09 Sha`ban 1438H. =  06 Mei 2017 (Sabtu):
Antara istilah kesufian yang dibicarakan oleh Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahnya ialah istilah `Al-Warid`. Apakah maksud  al-warid itu ?
Menurut Al-Qushairy, `` Al-warid ialah apa yang datang ke atas hati daripada lintasan-lintasan (al-khawat*ir) yang terpuji daripada perkara yang bukan dari kesengajaan hamba dan dia juga bukan  dari perkara yang berlaku sebelum sedikit daripada khawat*ir. Warid terkadang dari Haqq dan terkadang dari keilmuan. Menurut Al-Qushairy, al-waridat lebih umum daripada khawat*ir, kerana khawat*ir khas kepada jenis ucapan (al-khitab) atau yang mengandungi makna khitab itu. Sedang waridat terkadang warid yang bersifat gembira dan kadang kala bersifat dukacita, terkadang bersifat tertutup (qabdh) dan terkadang bersifat terbuka (bast*) dan makna-makna yang seumpama dengannya.
Membaca keterangan Al-Qushairy berhubung dengan waridat yang secara lafaz lughahnya bererti `sesuatu yang datang`, `yang mendatang dan yang menjelma di luar jangkaan. Penulis melihat dan mendapati ia adalah bermaksud `ilham`. Istilah ini tidak termasuk sebagai istilah dalam pilihan Al-Qushairy.
Melihat kepada Kamus Dewan, maka Ilham dberi maksud:
Ilham adalah petunjuk dari Tuhan, memberi sesauatu sebagai ilham atau petunjuk yang diberi, sebagai contoh Ibu Nabi Musa diberi ilham oleh Tuhan untuk menghanyutkan anaknya (Musa) di dalam perahu kecil di Sungai Nil sehingga perahu ini hanyut ke pinggir istana  Fir`aun dan diselamatkan oleh isteri Fir`aun (Asiah).
Jadi al-warid, sesuatu yang tiba (bukan secara fizikal), tetapi adalah merupakan penjelmaan tanpa disangka-sangka  ke dalam hati dan amat dihargai dengan penerimaan. Ianya dianggap sebagai pemberian atau anugerah.
Al-warid dan ilham ada kesamaan di antara ahli sufi  dan seniawan  (ahli seni). –bersifat  kudus – murni.
Sebagaimana Penulis berulang kali menyatakan bahawa  kesufian dan kesenian mempunyai titik persamaan di dalam proses peningkatan kualiti  dalaman diri dan proses penghayatan dan `penemuan`, sebagai contoh ialah istilah al-warid yang ada persaamaan dengan konsep ilham yang merupakan proses penghasilan, Cuma al-warid lebih dikaitkan dengan pengalaman kerohanian yang dilihat lebih kudus dan ilham adalah proses yang sama yang dilihat bersifat kealaman dan lebih terbuka.
Al-warid dan ilham ialah penerimaan sesuatu – al-warid dan ilham adalah secara spontan dan bukan dibuat-buat. Walau bagaimana baik al-warid dan ilham adalah merupakan cetusan dari suasana yang telah terbina di dalam hati dan jiwa penerima warid dan ilham yang menjadi infra-struktur bagi penerima al-warid dan ilham, ertinya ia tidak berlaku dalam kekeringan dan kekosongan.
Sebelum menerima al-warid seorang sufi telah berada di dalam alam dan suasana kesufian terlebih dahulu. Ia bermula dari kepatuhan diri seorang muslim sebagai abid yang salih. Ia mendapat tarbiah kerohanian dari peringkat awal melalui pengajian dengan guru-guru kerohanian dan dia beramal dan praktik dengan ilmu, tarbiah dan alam kesufian. Ia melalui pendidikan yang meningkatkan kualiti dirinya dengan maqam dan hal. Jiwa digilat dan dibersih dengan amal-amal kesufian. Dengan jiwanya yang gemerlap dengan nilai-nilai kerohanian yang tinggi mencetuskan kepadanya warid-warid yang tercermin di dalamnya ketinggian mutu kerohanian. Misalnya apabila Al-Junayd ditanya tentang tauhid yang , maka katanya:
``Bahawasanya hamba adalah bayang dihadapan Allah `Azza wa Jalla, berlari di atasnya larian tadbirNya menurut hukum qudratNya di dalam gelombang lautan tauhidnya dengan fana` dari dakwaan  daripada diri dan makhluk. Dia adalah jawapan dengan hakikat wujud wahdaniyyatNya pada haqiqat kedekatanNya dengan hilang rasa dan geraknya dengan mendirikan haqq bagiNya  menurut apa yang dikehendaki darinya. Dia adalah kembali akhir hamba kepada awalnya, maka adalah Dia seperti mana telah ada Ia sebelum  dan  kekinian. Tambah Al-Junayd lagi: Tauhid ialah keluar dari kesempitan garisan zaman kepada keluasan fana al-samadaniyyah (Al-Luma`).
Ungkapan apakah ini ? Sesungguhnya ungkapan sedemikian  tidak lahir dari jiwa yang kosong dari kekuatan akidah, kebersihan jiwa dan gemerlap rohani. Apa yang keluar yang diungkapkan hanyalah helai-helaian kata dari rimbun yang kaya dengan gugus-gugus kerohanian. Hayatilah bahasanya yang bersifat intuitif dan kaya dengan cita rasa kerohanian. Di dalam ungkapan ini kaya dengan elemen-elemen bahasa yang segar dan indah, bahkan kreatif.
Keadaan yang sama berlaku kepada para sasterawan dan seniawan, mereka juga mengalami masa yang lama untuk menjadi sasterawan dari pembelajaran, menghimpun pengalaman, mempertajam persepsi, meperturunkannya ilham kepada pengungkapan dan mengkreatifkannya di dalam penulisan.
Tidak jarang warid diperturunkan sebagai ilham, bahkan kedua-duanya  dengan menggunakan mekanisme puisi bagi mengungkapkan apa yang diterima sebagaimana kita katakan sebagai ilham. Contohnya sebagaimana ungkapan  Abdul Rahman Jami tentang:
Kawanku
Kawanku seharusnya bagai cermin cerlang
Memantulkan cermin kelemahanku dari depan
Tiada rasa dipendam jauh di dalam
Bukan seperti sisir bergigi ratusan
Menyelip, menyikat ke sana ke mari
Menyingkap, menyatakan kelemahanku dari belakang
Seraya berlindung mencemohku seorang demi seorang.
                                    (Sastra Sufi, Abdul Hadi W.M.).
Jelas memperlihatkan bahawa eratnya hubungan antara tasawuf dan seni. Kedua-duanya mengalami pengalaman intuisi sama ada alami atau rohani, mereka mengungkapkan pengalaman yang bersifat kreatif, mereka menggunakan istilah-istilah yang sama atau sama maksudnya seperti al-warid, ilham dan sebagainya, kedua-dua bidang memperhaluskan perasaan dan kerohanian sama ada pendekatan kealaman, kerohanian bahkan ketuhanan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment