May 26, 2017

LAPAR LEBIH BERI PENGAJARAN DARI KENYANG DAN SYAHWAT


BBB,  28 Sha`ban 1438H. = 25 Mei 2017M. (Khamis):
Dua faktor – `Lapar dan Kenyang` adalah ujian terhadap diri. Al-Qushairi bertolak bagi membicarakan topik ini dari firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Selagi kamu diuji dengan sesuatu daripada ketakutan dan lapar, kekurangan harta benda, kematian dan kekurangan hasil tanaman. Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.`` (Al-Baqarah: 155).
Seterusnya firman Allah bermaksud: `` Dan mereka terkesan (dengan kesusahan) di atas keutamaan yang mereka beri, walaupun mereka sendiri amat memerlukan.`` (Al-Hashr: 9).
Kemudian diikuti dengan Hadith Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kepada kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-Saqqar berkata,, bercakap kepada kami `Abdullah Ibn Ayyub berkata, bercakap kepada kami Abu al-Walid al-`T*ayali berkata, bercakap kepada kami Abu Hashim S*ahib al-Za`farani berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdullah daripada Anas bin Malik, bahawasanya dia bercakap kepadanya berkata, ``Telah datang Fatimah r. `anha dengan sepotong roti untuk Rasulillah s.a.w. Maka Baginda bertanya, ``Apakah potongan ini wahai Fatimah. Berkata Fatimah  sekeping roti yang anakanda memasak sendiri. Diriku tidak tenang selagi tidak menyampaikan kepingan roti ini. Maka Baginda bersabda, ``Adapun bahawasanya adalah makanan pertama yang masuk ke dalkam perut bapamu sejak tiga hari.`` (Riwayat al-Harith bin Abu Usamah di dalam Musnadnya – dikategorikan Hadith  dhaif). Dalam setengah riwayat yang lain diriwayatkan:
``Datang Fatimah r.`anha dengan sekeping roti syair.``
Ujian lapar dari sifat kaum sufi dan dikatakan adalah merupakan salah satu rukun mujahadah, kerana keperluan  orang suluk ialah bertahap kepada kebiasaan lapar atau menahan diri daripada makan dan darinya sebagai mata air melahirkan hikmah dalam masa lapar. Banyak hikayat yang dicerita berhubung dengan lapar ini.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin `Abdullah bin `Ubaidillah berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Husain al-Arjani berkata, mengkhabarkan kami Abu Muhammad `Abdullah bin Ahmad al-Is*tikhri di Makkah dipelihara Allah Ta`ala baginya berkata,  berkata Sahl bin `Abdullah,
``Tatkala Allah Ta`ala menciptakan dunia dia menjadikan pada kekenyangan maksiat dan kejahilan dan menjadikan dalam kelaparan ilmu dan hikmah.``
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, ``Lapar bagi murid adalah riadhah, bagi orang taubat ujian, bagi para zuhhad ialah siasah dan bagi orang `arifin ialah kemuliaan.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bi al-`Alawi berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim al-Qadhi di Damshiq berkata,, aku mendengar Muhammad bin `Ali bin Khalaf berkata, aku mendengar Ahmad bin Abi al-Hawari berkata, aku mendengar Aba Sulaiman al-Darani berkata,
``Kunci dunia ialah kenyang dan kunci akhirat ialah lapar.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin `Ubaidillah berkata, aku mendengar `Ali bin al-Husain al-Arjani berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Ist*ikhri berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah, dan dikatakan kepadanya seorang lelaki:
``Makan sehari satu makanan, maka katanya makan para s*iddiqin, katanya
Dua makanan, maka katanya, makanan para mu`minin, katanya
Maka tiga, katanya katakanlah kepada keluarga engkau, mereka bergantung keperluan kepada engkau.``
Dan aku mendengarnya berkata, bercakap kepada kami `Abdul `Aziz bin al-Fadhl berkata, bercakap kepada kami Abu Bakar al-Sa`ih* berkata, aku mendengar Yahya bin Mu`adz berkata:
``Lapar itu cahaya dan kenyang itu api. Dan nafsu itu mengandungi kayu api yang menghasilkan bakaran dan tidak padam apinya hingga terbakar tuannya keseluruhan.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Abu al-Farj al-Warthani berkata,, bercakap kepada kami  `Abdullah bin Muhammad bin Ja`far berkata, bercakap kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin al-Harth berkata, bercakap kepada kami Sulaiman bin Da`wud berkata,, bercakap kepada kami Ja`far bin Sulaiman berkata, kami mendengar Malik bin Dinar berkata, ``Siapa yang dapat mengalahkan nafsu syahwat dunia, maka dia dapat memisahkan syaitan dari bayangannya.``
Dan aku mendengarnya, berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah al-As*fahani berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata:
``Apabla engkau mendengar seorang sufi selepas lima hari,  berkata, `Aku lapar,` maka bawalah dia ke pasar dan suruhlah dia bekerja``.
Demikianlah di dalam kehidupan, teruji antara kemiskinan dan kemewahan. Dengan kemewahan biasanya  teruji dan membawa kepada kelalaian dan lupa daratan yang boleh membawa kepada kebinasaan. Demikian juga ada yang teruji dengan kekurangan yang memerlukan usaha dan penjimatan. Darinya dapat pengajaran agar berhati dan berdikit-dikit. Pengajaran secara sederhana dan berdikit biasanya menyelamatkan. Di dalam pengajian dan latihan kerohanian, kesenangan dan kemewahan sukar mendisiplinkan diri dan tidak dapat memberi tumpuan, lantaran itu kesempitan, kekurangan bahkan kelaparan mengajar diri dengan sifat jimat, waspada yang lebih mencabar diri untuk bersungguh dan menghasilkan kejayaan. Sesungguhnya kekenyangan  malas dan melalaikan, manakala lapar dan kesusahan cabaran menjadikan diri bersungguh dan lebih manis dalam mencapai kejayaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment