May 12, 2017

AL-SIRR PUNCAK PENUJUAN ROHANI - ISTILAH TERAKHIR SUSUNAN AL-QUSHAIRY


BBB, 14 Sha`ban 1438H. = 11 Mei 2017M. (Khamis):
Al-Sirr ialah istilah terakhir  daripada 29 istilah yang disusun oleh Al-Qushairy. Jumlah ini berdasarkan pecahan, sedangkan sebahagian daripada 29 pecahan ada terdapat lebih dari satu istilah bagi setiap pecahan.
Al-Sirr dari segi bahasa biasa ialah rahsia, tersembunyi, lawan dari terang dan nyata.
Antara maksud daripada ayat Al-Qur`an mengenai istilah ini bermaksud:
``Dan jika engkau menyaringkan suara dengan d o`a permohonanmu, dan yang demikian itu tidaklah perlu, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi.`` (Taha: 7).
FirmanNya lagi bermaksud:
``Selain dari itu aku (berulang-ulang)  menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang, dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan.`` (Nuh: 9).
Menurut Al-Qushairy `al-Sirr` dari segi kesufian  ialah sesuatu yang latifah bertempat di hati seperti roh. Dia adalah menjadi tempat mushahadah sebagaimana roh adalah tempat mahabbah, manakala hati ialah tempat bagi ma`rifah.
Dan berkata mereka itu dari kalangan sufi bahawa, al-Sirr ialah apa yang bagi engkau  mulia
Dan `al-sirr  al-sirr` ialah sesuatu yang tidak mampu diungkap selain dari Al-Haqq.``
Kalangan kaum sufi melihat bahawa, al-sirr lebih halus daripada roh dan roh lebih mulia daripada hati.
Mereka juga berkata,` `Asrar adalah merdeka yang terlepas dari belenggu dan perhambaan hawa nafsu,  tipu daya dan kesan-kesan darinya.``
Dan dit*laqkan lafaz* al-sirr adalah termaksud kepada hubungan antara hamba drngan Allah Subhanahu wa Ta`ala di dalam hal, sebagaimana difahamkan bahawa mereka  berkata,
``Rahsia kami adalah keperawasan yang tidak luput oleh  tanggapan.``
Bagi menggambarkan  ungkapan diberi ungkapan tambahan yang boleh menjelaskan bahawa,
``Dada-dada jiwa meredaka adalah tersenbunyinya rahsia-rahsia.``
`Al-Sirr` puncak munajat kerohanian ?
Apa yang dapat difahami dan ditnggapi bahawa `AL-Sirr` adalah puncak  kerohanian kalangan sufi yang telah melalui perjalanan kualit rohani.
Perjalanan tersebut mungkin antaranya melalui peringkat lawwamah mencetuskan taubat dan menjalani latihan-latihan kerohanian yang sudah pasti tidak trerpisah dari ibadat dan menginsafkan, sehingga teruji dengan  antara kecenderungan lama dan tumpuan baru, dia berusaha melepaskan diri dari jiwa lwwamah dan mulhamah, iaitu struggle pada tahap jiwa manusia biasa antaranya timbul rasa kemanusiaan dan keinsafan. Perjalanan ini ibarat menyeberangi dan melintasai pada pasir kejiwaan.
Peningkatan yang lebih tinggi daripada itu ialah peringkat rasa mesra yang boleh diibaratkan dari segi perjalanan fizikal, bahawa musafir kerohanian ini tiba ke  kekebun kerohanian yang menghijau dengan pohon-pohon  kerohanian dan mereka merasa mesra di bawah teduhan-teduhan yang menyamankan.
Tahap perjalanan mereka seterusnya tiba kepada peringkat yang bukan saja menarik tetapi mengasyikkan. Ibarat mereka bukan saja berada di bawah pohon-pohon yang rendang,  tetapi kedapatan padanya mata air,  alur dan sungai yang mengalir dengan tenang. Mereka menmgalami tahap jiwa yang disifatkan mut*mainnah`.
Walau bagaimana perjalanan kerohanian tidak terhad di situ, lantara di sana ada peringkat kualiti yang lebih tinggi yang dibaratkan sebagai gunung kerohanian yang menjadi idaman kerohanian mendepaninya, bahkan melonjak bagi mencapai ke puncak tertinggi. Ini dapat digambarkan secara imaginasi yang tidak mungkin dapat meningkat kepadanya secara realiti. Peringkat ini lebih dari roahani sebagaimana dapat dicapai oleh setengah mereka sebagaimna dilambangkan dengan kebun dan taman dengan larian mata air, alur dan sungai. Dan peringkat tertinggi ini diungkapkan dalam istilah `sirr`.  Istilah sirr ini dapat dilambangkan puncak gunung tertinggi yang menyentuh langit rohani. Pejalan  rohani ingin ke kemuncak ini. Perjalanan ini banyak digambarkan oleh kalangan sufi.
Fariduddin al-`Attar menggambarkan secara perlambangan perjalanan rohani ke puncak `sirri` ini  secara alegori di dalam karyanya berjudul `Mantiq al-T*ayr` (Sidang Burung) yang berbeda  burung-burung ini dari segi kemampuan  (rohani). Sekumpulan burung terbang menuju ke langit rohani – `sirri`.   Dalam perjalanan menuuju puncak ini, sebahagian darinya gugur lantaran ketidak mampuan. Sebahagian kecil mampu terbang menuju peringkat tinggi, tapi hampir semua terbakar sebelum sampai ke puncak, manakala yang terakhir  berbaki ghaib dalam cahaya – tanpa penemuan.
Episod merindui hakikat tertinggi yang tidak mungkin dicapai ini digambarkan oleh Jalaluddin Rumi dalam gubahan puisi yang berjudul `Seruling Bambu`. Tiupan bunyi seruling bambu itu adalah perlambangan  bagi jiwa yang rindu mendayu-dayu  yang ingin kembali kepada tempat asalnya – juga bandingan  seruling bambu itu mau kembali kepada rumpun bambu atau buluh kepada perdu yang asal. Bermaksud kita adalah berasal dari Allah dan ingin kembali kepada Allah.
Sebagai kesimpulan bahawa `sirr` adalah ibarat puncak tertinggi yang dapat dicapai di dalam perjalanan kualiti rohani yang menggunakan elemen intuisi, dzauq dan wajdan. Ia adalah mekanisme rohani yang ditempoh para sufi di dalam menuju Ilahi yang tidak mungkin sampai, tapi perjalanan, kepayahan bahkan terbakar itu adalah merupakan kelazatan rohani bagi penujuan rohani berkenaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment