May 9, 2017

KONSEP NAFSU : BAIK DAN JAHAT


BBB,  11 Sha`ban 1438H. =  08 Mei 2017M. (Isnin):
Nafsu  adalah istilah yang popular di dalam pembicaraan ilmu tasawuf sebagaimana popularnya istilah  seperti hati dan roh. Namun jika roh dilihat suatu elemen di dalam diri bertaraf tinggi dan mulia, tetapi nafsu dilihat secara terbalik, iaitu dipandang rendah, sebagaimana kata Al-Qushairy, ia adalah sifat rendah dan tercela dari segi akhlak.  Sesungguhnya  nilai perbuatan manusia tertakluk di bawah sama ada terpuji atau tercela. Apa yang terpuji ialah apa yang dinilai oleh   shara` dan akhlak sebagai baik seperti taat kepada perintah Allah , hormat kepada ibu-bapa,  menolong faqir miskin, menderma untuk membina masjid, membantu anak yatim dan sebagainya. Manakala akhlak keji ialah yang sebaliknya misalnya kikir, tamak haloba, dengki, mengumpat dan sebagainya.
Mengapa nafsu tercela ?  Ialah kerana ianya dilarang Allah, sebagai contoh firman Allah bermaksud:
`` Sesungguhnya nafsu cenderung kepada kejahatan`( Yusuf: 53).
Kekejian nafsu selain dari  ianya dilarang, padanya ada kejelekan  dan memudharatkan, semua pihak melihatnya sebagai perkara yang keji dan perlu dihukum terhadap pelaku. Ianya menjadi pengajaran dan yang lain tidak meneladaninya, bahkan menjauhinya, kerana ianya merupakan  penyakit sosial.
Di samping melihat nafsu secara menyeluruh adalah keji, namun walaupun nafsu adalah keji, tetapi tidak semua nafsu adalah keji, sebaliknya  ada martabat-martabat nafsu yang dilihat dari bawah sebagai keji tapi meningkat kepada peringkat atas adalah terpuji. Penyusunan yang dibuat dari bawah ialah:
1)      Martabat Nafsu  Ammarah
Iaitu nafsu sebagaimana telah dibicarakan, nafsu paling rendah dan hina dan nafsu ini cenderung kepada kejahatan. Yang melakukannya merasakan seronok dengan perlakuan kejahatan dan seolah-olah tidak menyedari tentang kejahatannya. Orang yang mengalaminya  seolah-olah sakit jiwa dan sukar memulihkannya, kecuali kembali kepada pendidikan dari asas yang menyedarkannya tentang kejahatan yang dilakukan dan insaf serta kembali kepada kesedaran normal dan menyedari tentang kesalahan yang dilakukan. Adalah tidak adil kepada pelaku, jika dia sememangnya tidak diberi pendidikan akhlak,  terutama oleh dua ibu bapanya atau pihak yang bertanggungjawab agar dia sedar, insaf dan bertanggungjawab dengan tindakan dan perlakuannya.
2. Martabat Nafsu Lawwamah
Erti  lawm ialah mencela`, firman Allah bermaksud:
``Dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawwamah.``  (Al-Qiyamah: 2).
(Nafsu yang senantiasa menegur dan menempelak dirinya semasa ia berbuat baik atau berbuat jahat. Semasa berbuat baik ia menempelak dirinya mengapa tidak membuat lebih baik, sebaliknya bila ia melakukan kejahatan lebih-lebih lagi ia menempelak dan sesal).
 Ia adalah  martabat yang berlaku pada orang awam yang berpendidikan. Kita telah membicarakan tentang `dhamir` atau hati keci. Bahawa di dalam dada kita terdapat satu elimen yang dipanggil hati kecil yang `hidup`. Bahawa hati kecil yang dimiliki tuannya yang baik, maka hati kecil ini adalah sebagai pengaawal dirinya daripada melakukan perbuatan yang jahat. Andainya pemilik tersalah melakukan perbuatan jahat, maka hati kecil akan menempelak diri dari melakukan perbuatan jahat ini dan tuannya yang insaf mungkin tidak akan cuba mengulangi kejahatan. Sebagaimana telah dikatakan, jika perbuatan jahat kembali dilakukan, hati kecil ini  masih mengecam diri dari melakukan kejahatan. Tetapi jika kejahatan terus dilakukan, maka kecaman akan berkurang dan jika terus juga melakukan kejahatan, maka hati kecil ini akan mati dari berfungsi sebagaimana orang seperti  ini termasuk di bawah nafsu ammarah.
3. Martabat Nafsu Mulhamah
Berhubung dengan nafsu ini, firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Demi diri (nafs) manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan jalan yang membawanya kepada bertaqwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran ma`siat.`` (Al-Shams: 7-10).
Ianya adalah gambaran manusia awam yang berjuang bagi menegakkan kebaikan, kebersihan dan akhlak murni diri dan penuh sedar tentang implikasi melakukan kejahatan dan rasuah misalnya. Hanya keinsafan dan usaha ke arah kebaikan dan nasihat menasihati dapat mengawal diri dari terjatuh ke perlembahan kemaksiatan dan kejahatan.
4. Nafsu Mu*tma`innah
Ialah nafsu baik dalam mana pelakunya melakukan kebaikan – mematuhi perintah Allah dengan menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan. Dengan demikian hati dan jiwanya tenang. Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang senantiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. (Al-Fajr:  27).
5. Nafsu Radhiah
Adalah tambahan dari nafsu Mut*mainnah dalam mana dia mendapat keredhaan Allah. Firman Allah bermaksud:
``Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuashati  (radha) dengan segala ne`mat yang diberikan) lagi mendapat keredhaan (di sisi Tuhanmu).`` (Al-Fajr:  28).
Orang yang beriman dan jiwanya tenang mendapat balasan dan ganjaran dari Allah.
6. Nafsu Mardhiah
Ialah nafsu yang lebih tinggi dari radhiah dan lebih tinggi ganjaran.
Mardhiah (Al-Fajr; 28).
7. Nafsu Radhiah-Mardhiah
Kombinasi dari dua elemen nafsu yang merupakan nafsu tertinggi yang mendapat ganjaran syurga tertinggi di sisi Allah. Allah menjemputnya sebagaimana di dalam firmanNya bermaksud:
``Maka masuklah di dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah di dalam syurgaku.`` (Al-Fajr: 29-30).
Demikianlah nafsu pada umumnya memberi tanggapan negatif yang diasosiasikan dengan kejahatan. Tetapi nafsu mempunyai kategori-kategori yang sebahagiannya adalah merupakan nafsu yang baik dan mendapat balasansyurga bagi  yang jiwanya tenang  lagi diredhai Allah.


Sekian.

No comments:

Post a Comment