May 19, 2017

DIAM LEBIH BAIK DARI BERCAKAP TIDAK BERMANFAAT


BBB, 21 Sha`ban 1438H. = 18 Mei 2017M. (Khamis):

Bab setrerusnya yang dibicarakan oleh Al-Qushairy yang tidak berkait dengan maqam dan hal ialah `Diam` (al-S*umt). Al-Qushairy berdalilkan kepada Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh `Abdullah bin Yusuf al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami oleh Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Qat*t*ani berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Yusuf al-Sulami berkata, bercakap kepada kami `Abdul Razzak berkata, bercakap kepada kami Mu`ammar daripada al-Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah dia  menyakiti jirannya, dan siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata perkara yang baik atau lebih baik dia diam.`` (Hadith riwayat Bukhari-Muslim dan Abu Da`wud).
Sebuah lagi Hadith yang dibawa oleh Al-Qushairy, bahawa:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata mengkhabarkan kami Bashar bin Musa al-Asadi berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Sa`id al-As*bahani daripada Ibn al-Mubarak daripada Yahya bin Ayyub daripada `Ubadillah bin Zahar daripada `Ali bin Zaid daripada Al-Qasim daripada Abi Umamah  daripada  `Uqbah bin `Amir bekata:
``Wahai Rasulallah, apakah kejayaan ? Maka bersabda Baginda, ``Peliharalah di atas engkau lidah engkau dan luaskanlah rumahmu dan tangisilah  kerana dosa-dosamu.``
Dan berkata Al-Ustaz (Al-Qushairy) menghuraikan maksud `diam`. Diam adalah selamat., iaitu asal  dan bermaksud `kesal`, kerana datang larangan. Maka wajib mengambil iktibar padanya oleh shara` daripada suruh dan tegah dan diam pada waktu-waktu yang menunjukkan sifat kelakian, sebagaimana bercakap tentang tajuknya yang sesuai juga daripada sifat yang terpuji.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,
``Siapa  yang diam daripada kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu dan diam adalah daripada adab yang baik.``
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan apabila dibaca Al-Qur`an, maka hendaklah kamu mendengar kepadanya dan hendaklah kamu diam semoga kamu mendapat rahmat.`` (Al-A`raf: 204).
Dan firman Allah Ta`ala mengkhabarkan tentang jin ke hadhrat Rasulillah s.a.w. bermaksud:
``Maka tatkala mereka  menghadhirnya, maka kata mereka itu hendaklah kamu diam.``(Al-Ahqaf: 29). Dan firman Allah bermaksud:
``Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.`` (Taha:  108).
Dan diam terbahagi dua, diam secara zahir dan diam hati dan hati kecil. Orang bertawakkal diam hatinya daripada menerima kadar rezeki dan yang arif diam hatinya bersamaan dengan hukum yang dimuwafakatkan sebagaimana maksud puisi:
Berlari padamu segala berlaku
Duka selinap bersama berlalu.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, , aku mendengar Mimshadz al-Dinauri berkata:
``Para hukama` mewariskan hikmah secara diam dan tafakkur.``
Berkata setengah hukama``, Adapun dijadikan insan lidah yang satu dan dua mata dan dua telinga yang dia melihat dan mendengar sepatutnya lebih banyak daripada berkata-kata.``
Diceritakan bahawa Ibrahim bin Adham dijemput ke satu majlis. Apabila ramai tiba dalam majlis, mereka bercaka-cakap dan mengumpat. Maka kata Ibrahim,
``Kebiasaan kita memakan roti sebelum  daging, tapi kalian lebih mengutamakan memakan daging.`` Sindirannya difahami yang hadir termasuk sikap mereka  (mengumpat) adalah sebagaimana firman Allah, bermaksud:
``Adakah suka salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah kami benci memakannya.`` (Al-Hujurat:  12).
Kata mereka itu, ``Diam ialah lidah orang bersifat lemah lembut (hilm) dan pelajarlah bagaimana bersikap diam, sebagaimana engkau belajar untuk bercakap. Sesungguhnya kalam kadang-kadang memberi pertunjukan dan kesilapan, tapi diam adalah membetulkan.``
Adalah dikatakan, ``Diam bagi orang awam ialah dengan lisan, diam bagi `arifin dengan hati mereka dan diam bagi yang muhibbin (yang cinta) dengan rahsia jiwa mereka.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah  bin Muhammad al-Razi berkata, aku mendengar Muhammad bin Nas*r al-S*aigh  berkata, aku mendengar Mardawaih al-S*aigh  berkata, aku mendengar  Al-Fudhail bin `Iyadh berkata,
Siapa yang mengira percakapannya dan membandingkan dengan amalannya, nescaya dia mengurangkan percakapannya, melainkan kepada perkara yang bermanfaat.
Lantaran itu jagalah lidah, jagalah kalam utamakan diam  menyelamatkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment