May 10, 2017

ROH : MISTERI ILAHI


BBB, 12 Sha`ban 1438H. =  09 Mei 2017H. (Selasa):
Antara istilah yang rapat dengan tasawuf ialah `Roh`. Ianya melambangkan kehalusan, kesucian dan kekudusan, kepadanya dinisbahkan kemi`rajan rohani di dalam mendekati Tuhan.
Apakah itu roh yang mau dibincangkan.
Terdapat ayat Al-Qur`an berkenaan roh. Ayat bermaksud:
``Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang roh. Katakanlah , roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberikan ilmu  pengetahuan, melainkan sedikit sahaja.`` (Al-Isra`: 85).
Menurut kitab-kitab tafsir, bahawa beberapa pihak mau menguji kebenaran Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul. Antara orang `Arab, bertanya orang Yahudi, apakah cara menguji Muhammad bagi menandakan kebenaran pengakuannya menjadi Rasul. Dikatakan pihak Yahuda menyuruh pihak yang bertanya itu, supaya bertanya tentang roh. Ada yang mengatakan pihak Yahudi juga bertanya persoalan tentang roh kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Perancangan untuk menguji Rasulullah s.a.w. berhubung dengan persoalan roh diberitahu oleh Jibril a.s. kepada Rasulullah s.a.w. sebelum persoalan itu ditimbulkan oleh pihak yang mau menyoal.  Soalan dijawab sebagaimana firman Allah Ta`ala di atas.
Sesungguhnya persoalan berhubung dengan roh ini rumit dan misteri dan menimbulkan berbagai pendapat, spekulasi dan andaian.
Menurut Al-Qushairi terdapat berbagai pendapat  di kalangan ahli al-tahqiq dari kalangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Antara mereka  berkata,
``Roh itu adalah`hidup`nya diri. Diri hidup menandakan adanya roh. Jika mati tiada lagi roh pada jasad berkenaan yang telah mati.
Ada yang berpendapat menurut Al-Qushairy, ``Roh ialah sesuatu `ayn yang bertempat dalam diri yang terus berbalik-balik yang menandakan dia hidup dan mempunyai roh.``
Roh dimaksudkan dihurai lanjut oleh Al-Qushairy, bahawa roh adalah sesuatu yang latifah (lembut-halus) yang digerak Allah Ta`ala secara adat dengan mencipta kehidupan secara ghalib selama mana roh berada di dalam badan dan manusia hidup dengan roh yang dia hidup dan roh bergerak dan dia boleh keluar dari badan, misalnya ketika pemilik tubuh berkenaan tidur dan kembali kepadanya, khususnya apabila pemiliknya kembali terjaga..
Al-Qushairy  mejelaskan pendapat kalangan Sunni, bahawa roh adalah makhluk, siapa yang mendakwa bahawa ianya qadim, maka ianya salah yang nyata. Roh adalah makhluk yang dicipta. Sebagai makhluk yang lain  dicipta, maka ianya tertakluk di bawah fana.
Meskipun hakikat roh tidak dapat diketahui dan dia merupakan rahsia ilahi, namun istilah berkenaan digunakan secara khusus dan secara umum.
Secara khusus dimaksudkan istilah roh ini digunakan di kalangan para rohaniawan atau tasawuf, bahkan dilihat kehidupan ada yang dinibahkan kepada kehidupan jasmani, dimaksudkan kehidupan yang dilalui oleh kehidupan manusia biasa yang memerlukan usaha bagi meneruskan kehidupan seperti bekerja, memerlukan tempat kediaman dan keperluan-keperluan kehidupan yang lain. Ada pula dinisbahkan kepada kehidupan rohiyyah,  bermaksud didikan yang menekankan pendidikan bagi meningkat jiwa seseorang misalnya mendapat pendidikan agama, mengenal perkara-perkara yang berhubung dengan rohani dan jasmani dan keperluan-keperluan bagi memenuhinya.
Namun ada maksud yang lebih khusus, iaitu orang atau mereka yang langsung terlibat dengan tarbiah rohaniah dan meningkatkan kualiti rohani, bahkan kalangan rohani ini merujuk  kepada  yang terdidik di dalam keilmuan tasawuf dan terlibat di dalam mengamalkannya. Lebih tepat dikenali kalangan rohani, ialah kalangan sufi.
Walau bagaimana dari satu pihak istilah roh yang dilihat bersih dan murni, pada satu pihak berubah dari segi penggunaan. Roh antaranya bertukar kepada makna, dalaman bagi diri,  bahkan bererti nyawa atau bahagian dalaman bagi diri.
Oleh kerana roh adalah misteri ada yang melihat bahawa  bagi setiap sesuatu ada yang bersifat luaran, iaitu bentuk fizikal dan dalaman yang bersifat rohani, bahkan ada yang berpendapat roh itu adalah asal, manakala yang fizikal datang menyempurnakan.
Ada pendapat yang menyeleweng yang melihat roh sebagai `penunggu` yang menjaga sesuatu.  Pendapat sedemikian boleh membawa kepada penyelewengan dari segi akidah, lantaran kepercayaan seperti menjadikan pihak yang tidak kukuh dari segi akidah, mempercayai dan menghormati dan melakukan upacara-upacara bagi mendapat jagaan dari penunggu berkenaan yang sudah tentu salah dari segi akidah.
Ada  pendapat yang lebih mudah, bahawa roh itu adalah `nyawa` bagi tubuh fizikal, tetapi ianya tidak dapat dikesan dari segi fizikal, walaupun diketahui kehidupan yang berterusan misalnya dengan adanya pernafasan, larian darah dan detik jantung, namun begitu tidak diketahui di mana roh sebenar, tetapi apabila berlaku kematian terhadap seseorang, maka diketahui tidak ada lagi roh di dalam diri berkenaan.
Roh adalah misteri, sebagaimana Allah menyebut, dia adalah dari urusanNya yang mencerminkan keagunganNya.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment