May 30, 2017

HASAD-DENGKI KEKEJIAN NAFSU UTAMA


BBB, 03 Ramadhan 1438H. = 29 Meiu 201`7M. (Isnin):
Di dalam pembicaraan Al-Qushairy berhubung dengan `Penentangan Terhadap Nafsu Dan Mengenali keaiban-keaibannya,`` Kelihatan Al-Qushairi belum dapat membuat rumusan berhubung dengan sumber sifat-sifat nafsu. Sebaliknya terus disusuan dan dibicarakan satu persatu berhubung dengan sifat nafsu ini, Di sini ditampilkan sifat nafsu yang utama, iaitu hasad.
Walau bagaimana, selepas pendekatan tasawuf yang dikenali dengan maqam dan hal, maka Al-Qushayri adalah dengan secara peka membicarakan tentang jenis-jenis sifat nafsu. Ini membuka jalan kepada pendekatan yang mengkategorikan sifat-sifat nafsu jahat kepada muhlikat dan yang baik kepada munjiyat sebagai dibuat pebdekatan oleh Al-Ghazali kelak, yang dikenali sebagai pendekatan akhlak. Lebih dari itu dikenali bahawa bagi diri manusia ada diri fizikal dan ada diri maknawi (batini). Sebagaimana diketahui diri fizikal manusia  jika tidak dijaga, maka ianya  boleh  menagalami penyakit yang merosakkan fizikal, bahkan boleh membawa kepada kematian. Demikian dengan diri maknawi, yang diistilahkan sebagai `Hati` - bukan bermaksud sekeping hati fizikal di dalam dada, tetapi konsepsi hati, sebagai induk bagi diri maknawi.
Hati maknawi ini mungkin berada di dalam keadaan sihat, apabila ianya dididik dengan didikan yang baik, tetapi sebagaimana diri fizikal boleh mengalami penyakit, kerana terabai dari pendidikan dan jagaan, maka demikianlah dengan diri maknawi boleh mengalami penyakit jika ianya diabai dan tidak diberi perhatian. Hasad dengki adalah penyakit hati yang boleh berlaku pada diri seseorang.
Tentang hasad dan dengki sebagai kekejian nafsu Al-Qushairi mengambil hujah dari ayat Al-Qur`an, iaitu Surah Al-Falaq sepenuhnya yang bermaksud:
``Katakanlah (ya Muhammad) aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk
Dan dari kejahatan makhluk-makhluk apabila ia menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan)
Dan kejahatan orang-orang yang hasad dengki, apabila ia melakukan kedengkian.``
Sifat hasad dengki timbul dari jiwa yang tidak merasa senang dengan kenikmatan atau kurniaan yang diteriam oleh seseorang. Kalau dapat dia mau memiliki nikmat yang dimiliki orang dihasad dan sekaligus maukan nikmat itu hilang dari yang mendapat kurniaan.
Rasa tidak puashati – hasad dengki, tidak terhenti setakat itu. Hasad dengki menjadi gangguan mental dan emosi yang dengki yang menyebabkan dia tidak tenteram serta gelisah. Pada peringkat tertentu dengan desakan nafsu jahat ini, pihak yang hasad dengki sanggup melalukan tindaklan di luar dari kewajaran seperti memusnahkan harta benda atau keluarga yang dihasad bahkan sanggup menggunakan orang upahan bagi memusnahkan orang dihasad dengki. Demikian akibat dari hasad dengki, tidak saja merosakkan hati orang yang dengki dan merosakkan segala yang berkaitan dengan orang yang didengki.
Contoh Hadith Rasulullah s.a.w. di bawa oleh Al-Qushairy:
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Hasan al-Ahwazi, berkata mengkhabarkan kami oleh Ahmad bin `Ubaid al-Bas*ri, berkata, bercakap kepada kami Ismai`il bin al-Fadl, berkata bercakap kepada kami Yahya bin Mukhallad berkata, bercakap kepada kami Mu`afin bin `Amran daripada al-Harth Ibn Shihab daripada Sa`id daripada Abi Qallabah daripada  Ibn Mas`ud berkata, bahawa Nabi s.a.w. bersabda:
``Tiga perkara yang menjadi asal bagi kesalahan, maka takutlah kamu dan berwaspadalah kamu:
Kamu jaga daripada takabbur, maka sesungguhnya Iblis membawa takabbur supaya tidak sujud kepada Adam.
Dan jaga daripada tamak, kerana Adam membawa tamak daripada makan buah daripada pokok
Dan jaga daripada hasad, kerana anak Adam membunuh salah seorang daripada mereka, lantaran hasad. (Dikeluarkan oleh Ibn `Asakir dari Abi Mas`ud).
Berkata Mu`awiyah, ``Tiap-tiap manusia merelakan apa yang diberikan kepadanya, melainkan orang yang hasad, kerana ia tidak meredhainya, melainkan jika hilang nikmat apa yang didapati oleh orang yang dihasad.``
Kata `Umar bin `Abdil  `Aziz ``Aku tidak melihat orang yang zalim, melainkan orang yang hasad. Dia gelisah dan risau.``
Dikatakan alamat orang hasad bahawa dia tidak tenang melihat yang dihasad dan dia mengumpatnya bila di belakang. Dia suka bila yang dihasad mengalami musibah.``
Pendek kata hasad dengki ialah penyakit dalaman diri (hati) yang dialami oleh yang tidak mendapat didikan agama dan akhlak. Penyakit yang sepatutnya tidak  ditanggung, tetapi menjadi beban baginya, bila dia iri hati dan tidak senang dengan kelebihan seseorang dan tanpa fasal, dia  menanggung penyakit dengki. Dengan demikian dia mengalami beban dan hilang ketenangan dan kebahagiaan. Orang dengki tidak merasa nikmat dan ketenteraman yang diberi Allah kepadanya, namun dia lebih melihat kepada nikmat yang didapati orang lain dan berusaha supaya orang berkenaan hilang nikmat berkenaan.
 Orang bersifat hasad-dengki tidak berjaya di dalam hidup. Dengki sebagaimana dibandingkan oleh Rasulullah s.a.w. menyimpan dendam adalah sebagai api yang memakan sekam di dalam dirinya. Kebaikan yang ada pada dirinya menghilang, bahkan dia terbakar dan binasa dengan sifat hasadnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment