May 2, 2017

SOAL AL-TALWIN DAN AL-TAMKIN: PENGUKURAN DAN KEDUDUKAN


BBB, 04 Sha`ban 1438H. = 01 Mei 2017M. (Isnin):
Dua istilah tidak begitu dibicarakan di kalangan sufi yang lain, tetapi dikemukakan dan disenaraikan oleh Al-Qushairi. Istlah dimaksudkan ialah `al-Talwin` dan `al-Tamkin.``
Makna  al-talwin dari segi loghah, ialah `kepelbagaian warna`, `kepelbagaian pengalaman.
Tetapi sebagaimana yang diberi makna oleh Al-Qushairy ialah `sifat kepelbagaian ahwal`,  kepelbagaian  ujian dalam perjalananan kerohanian, sifat jiwa yang belum mantap, atau proses hal jiwa dalam menuju kemantapan.
Al-Tamkin dari segi loghah, mendapat, mencapai tujuan, kedudukan dan ketenangan.
Manakala  istilah `al-tamkin` dari segi istilah ialah, bertapak, tetap, berpeluang menguasai dan mantap.
Dapat difahami antara dua istilah di atas ada  jurang perbezaan, al-talwin, ialah peringkat permulaan dari segi perjalanan kualiti kerohanian dan masih terus mendapat ujian, manakala al-tamkin sudah bertapak dan mantap. Juga bererti mencapai matlamat dan ketenangan.
Dilihat dari segi proses pendidikan, baik pendidikan formal biasa seperti pengajian persekolahan dari peringkat rendah hingga kepada peringkat tertinggi dan juga proses pendidikan kerohanian melalui pendekatan dan guru kerohanian, bahawa konsep talwin adalah biasa, bahkan perlu, tanpa melalui proses sedemikian  seorang yang dididik tidak mencapai kematangan dan kejayaan. Dan pendidikan memakan masa dan melalui pentahapan dan yang dididik perlu sabar dengan berbagai ujian. Keadaan yang sama juga harus dilalui oleh yang melalui pendidikan rohani. Dia mesti melalui  peringkat bawah dari segi keilmuan dan juga mesti bermula dari bawah bagi pendidikan kerohanian. Tanpa pendidikan sedemikian tidak akan mencapai kejayaan. Adalah dilihat melalui pendidikan pentahapan dan memakan masa ini adalah terbaik bagi mencapai kematangan. Tanpanya tidak akan mencapai kematangan. Pentahapan secara berubah, dan menuju kepada pemantapan memang proses yang terdapat di dalam pendidikan kerohanian. Sebagai contoh pentahapan dan peningkatan memang proses biasa melalui tahaf khauf, raja`, ikhlas, shukur dan taqwa. Bahkan aspek-aspek maqam, juga mencerminkan perubahan dan peningkat, sebagai contoh seperti taubat, zuhd, sabar, faqr, tawadhu`, tawakkal dan redha juga menggambarkan proses dan perkembangan yang berlaku dan berlakunya peningkatan kualiti  bagi yang terlibat di dalam pengajian yang bersifat kerohanian.
Pendek kata al-talwin adalah proses biasa yang seharusnya dilalui oleh setiap orang yang melalui aspek pendidikan. Aspek talwin dan kepelbagaian ini sebenarnya memperkayakan pembelajaran dan pengalaman yang dapat meningkatkan kualiti  yang dididik dan mutu pendidikan itu.
Jelas persoalan berkenaan dengan talwin adalah menjadi pendekatan di dalam bidang pendidikan. Bagaimana pula dengan konsep tamkin ?.
Sebagaimana kata Al-Qushairy ``Sifat atau gambaran ahli al-haqa`iq`
Aspek talwin mudah kita tanggapi dan memahami, kerana ianya berada di atas landasan biasa pendidikan. Bagaimanakah hakikat sebenarnya orang bertahap hakikat ini. Aspek ini lenih sukar untuk dikenal pasti, bahkan sukar untuk dibicarakan – Orang yang mantap dengan ilmu-ilmu hakikat.
Mantap dan tamkin bagi keilmuan umum dan akademik mudah dilihat. Tahap tinggi mereka  dengan tanda  kelulusan mereka seperti  Dr. Falsafahm lebih dari itu drngan kepakaran mereka  dianugerah title  misalnya profesor yang mencerminkan pencapaian akademik mereka. Walau macam mana pencapaian kelulusan pada peringkat Dr. Falsafah, bukan bererti dia  mahir di dalam bidang, Lantaran selepas lulus, kalau dia kaku dari kegiatan ilmiah, menghasilkan buku dan penulisan dan berbagai lagi kegiatan akademik  maka dia sukar berkembang dan mungkin berlalu dan menghilang. Kepakaran dan pencapaian seseorang dalam bidang akademik, bukan dari dakwaan pemilik lulusan tertnggi, tetapi lebih diiktiraf dari segi penyelidikan dan berbagai kegiatan keilmuan. Pengiktirafan adalah dilakukan pihal lain, dan bukan oleh individu berkenaan dan jelas dari segi kelayakan.
Masalah yang lebih rumit ialah konsep tamkin yang dinisbahkan  kalangan sufi, bagaimana kriteria menilainya dan bagaimana mempastikan bahawa seorang sufi itu mantap – tamkin dengan kedudukannya. Sudah tentulah setiap sufi yang benar-benar sufi tidak mau mengaku apa lagi untuk meletakkan diri pada tempat tertentu, jika demikian dia tidak layak sebagai seorang sufi. Untuk mengenal pasti secara yang lebih selamat, ialah dengan mengambil contoh ketara dan tidak dapat dipertikaikan, sebagai contoh Nabi Allah Yusof sebagai seorang yang mantap dari segi kerohanian, sedang adik beradiknya serta juga Zulaikha adalah mereka yang pernah berada pada tahap rendah dari segi kedudukan. Hidup adik beradik Nabi Allah Yusof ditalwin dengan sifat hasad dengki dengan tindakan untuk membunuhnya dan sifat berdusta terhadap bapanya Nabi Allah Ya`kob. Banyak pengalaman yang mereka lalu dari berbagai warna kehidupan dan unjian yang akhirnya membawa mereka kepada keinsafan. Begitu juga dengan Zulaikha diuji dengan sifat nafsu syahwat dengan menggoda Nabi Allah Yusof yang membawa ujian terhadap Nabi Yusof sehingga ia terpenjara, hinggalah beliau keluar dari penjara dan akhirnya hidup sentosa bersama keluarganya. Contoh bagi yang mencapai peringkat tamkin, khususnyua dari segi kerohanian adalah Nabi Allah Ya`kob yang memperlihatkan sifat tabah dan sabar sehingga akhirnya ujian terhadapnya dari karinah anak-anak dapat diselesaikan. Juga contoh dari segi tamkin ialah Nabi Allah Yusof sendiri yang banyak menghadapi ujian sejak dari remaja dibuang ke perigi buta, terjual sebagai hamba, menghadapi godaan Zulaikha yang menyebabkannya terpenjara sehinggalah konflik dapat diselesaikan. Sudah tentulah contoh yang paling utama dari segi ketamkinan ialah Nabi Muhammad s.a.w.
Adapun dari tokoh sufi sendiri, sebagaimana disebutkan tidak mungkin kalangan mereka  meletakkan diri mereka pada tempat tertentu dari segi kerohanian, sebarang pengakuan dan meletekkan diri mereka, bererti menjatuhkan diri mereka sendiri. Walau bagaimana contoh tamkin dari kalangan sufi ialah dari sebutan dan pentarafan yang diberi oleh kalangan sufi terhadap sufi-sufi berkenaan seperti diterima dikalangan mereka ialah seperti Al-Junayd al-Baghdadi, Ibrahim al-Adham, Shaqiq al-Balakh, Sahl al-Tustari, Al-Harith  al-Muhasibi, al-Ghazali dan sebagainya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment