May 28, 2017

TAWADHU` : SIKAP MENYENANGKAN


BBB, 01 Ramadhan 1438H. = 27 Mei 201`7 (Sabtu):
Tajuk `Tawadhu` pada asalnya disekalikan pembicaraan oleh Al-Qushairy. Memandangkan tajuk ini penting dan jika disekalikan  kurang jelas untuk pembezaan. Telah dibicarakan bahawa, khushu` adalah gambaran seorang  yang berada pada  ketenangan, seperti di dalam solat atau di dalam mengikuti pengajaran atau penghayatan terhadap sesuatu yang diberi tumpuan tinggi. Timbul kekhushukan ini oleh adanya persediaan dalaman, bahkan luaran yang membawa orang khushu` itu ke tahap ke khusyukan yang dicapai.
Adapun tawadhu` ialah perlakuan peribadi seseorang yang berjiwa lembut dari orientasi keilmuan dan pembawaan peribadi. Dia biasanya bersifat lembut, amat menghormati orang lain. Tawadhu` dapat dilihat dari cara pergaulan yang dengan penghormatan dan pembawaannya dihormati sebagaimana dia menghormati orang. Tawadhu` adalah tergolong di bawah sifat-sifat terpuji yang menjadi identiti bagi yang bersifat tawadhu`. Perlu diingat tawadhu` adalah di bawah sifat terpuji dan tidak boleh disifatkan kelemahan, kerana jika berlaku demikian, maruah perlu dipertahankan. Contoh tawadhu` sebagaimana digambarkan Rasulullah s.a.w di dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah s.a.w. menunggang unta, menolong kerja rumah, menampal kasutnya yang koyak, menjahit bajunya yang carit, memerah susu biri-biri dan makan bersama khadam dan mengisar gandum. Baginda tidak malu membawa barangnya sendiri daripada pasar untuk keluarganya. Baginda bersalam dengan orang kaya dan orang faqir dan Baginda memberi salam awal kepada yang ditemui dengan wajah manis.``
Baginda juga digambarkan:
``Menziarahi orang sakit, mengiringi janazah, menunggang himar dan menunaikan permintaan seseorang`, yang perbuatan ini adalah tidak menjatuhkan maratabat Baginda dan  tidak  menandakan sifat tawadhu` Baginda.``
Mencatat oleh Al-Qushairy, bahawa:
``Tawadhu` ialah penerimaan yang benar, dan tidak mencanggahi hukum.``
Cerita berhubung dengan tawadhu` dikaitakan dengan Sayiduna `Umar al-Khattab, walaupun sebagai seorang khalifah, dia berbaring di bawah pokok tamar  dengan kesan-kesan tikar melekat pada tubuhnya.
Cerita juga dikaitkan dengannya, bahawa pada malam hari dia keluar bagi mengetahui keadaan rakyatnya. Dikatakan dari jauh dia milihat api dari sebuah khemah. Apabila didekati dilihat seorang ibu sedang memasak batu, bagi melalaikan anaknya yang sedang lapar itu. Melihat keadaan, menimbulkan keinsafan kepada `Umar dan dia sendiri telah pergi ke gudang baitul  mal dan membawa ganduam kepada ibu dan anaknya, bahkan tolong memasaknya.
Antara sifat tawadhu`,  bahawa Khalifah `Umar al-Khattab memberi elaun bulanan kepada isterinya untuk  perbelanjaan harian, tetapi apabila diketahui bahawa elaun yang diberinya itu berlebihan dari keperluan, maka elaun tersebut dipotong kepada jumlah secukup yang diperlukan.
Sifat tawadhu` juga dikaitkan dengan Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz, bahawa beliau tidak menggunakan harta kerajaan untuk urusan peribadi. Dikatakan pelita dinyalakan  untuk urusan kerajaan, tetapi beliau memadamkannya dan menggunakan pelita sendiri bagi urusan peribadi dan persendirian.
Berkata Al-Fudhail bin `Iyadh, ``Siapa yang melihat dirinya berharga, maka tidaklah digolong dari kalangan orang tawadhu`.
Aku mendengar kata Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Ibrahim bin Fatik berkata ditanya Al-Junayd tentang tawadhu`, maka katanya ialah merendahkan sayap diri dan menolong mereka yang memerlukan.``
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Ibrahim bin Shaiban berkata,
``Mengenal tentang al-tawadhu` ialah kemuliaan dari segi tawadhu` yang berkait dengan taqwa dan bersifat qana`ah.``
``Aku mendengar, katanya, aku mendngar Hasan al-Sawi berkata aku mendengar Ibn al-A`rabi, berkata kepada seorang pemuda:.
`Semulia makhluk lima jenis: `Alim yang zahid, faqih sufi, orang kaya yang tawadhu`, faqir yang bersyukur dan orang mulia yang tidak menunjukkan kemuliaannya.``
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, Tawadhu` ialah elok kepada semua orang.
Berkata Ibn `At*a`: Tawadhu` ialah menerima kebenaran dari mana jua.``
Tawadhu` dapat dikatakan bahawa seorang yang merendhkan diri dari kedudukan sepatut yang dengan kedudukan ini bukan bererti menghina diri. Sebaliknya dengan sifat tawadhu`seorang itu lebih tinggi di pandang, ibarat kata pepatah,
``Harimau yang menyusur akan tidak menghilankan bisanya.``
Tawadhu` adalah antara sifat akhlak yang dipuji. Dia adalah kontras dari sifat takabbur dan riya` yang seorang itu mengankat diri di kalangan orang ramai dengan memuji diri, yang mungkin apa yan dipuji tidak  benar seperti yang mau digambarkan.
Tawadhu` adalah hasil dari didikan akhlak yang tinggi. Sikap tawadhu` dihormati oleh semua pihak.

Sekian.

No comments:

Post a Comment