September 30, 2013

Tradisi Sastera Islam: Lanjutan - Cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis


BBB, 23 Zulkaedah 1434 = 29 September 2013 (Ahad):

Telah dibincangkan terdapat bahan tradisi sastera Islam di Pengajian Shaykh Abdul Malik (Tuk Pulau Manis) yang berjudul Raudat al-`Ulama` di tarjamah/disadur oleh Abdul Jamal Beladau, iaitu cicit bagi Tuk Pulau Manis. Selain dari Raudat al-`Ulama sebuah karya Tradisi Sastera Islam ialah cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis.
Di dalam kajian sastera Melayu, cerita sedemikian dimasukkan di bawah Cerita Para Nabi di bawah Sastera Melayu Lama.
(Ismail Hamid, Kesusasteraan Melayu Lama Dari Warisan Peradaban Islam, Penerbat Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1983: 44-56).
Di Pengajian Shaykh Abdul Malik terdapat sebuah salinan Cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis. Cerita-cerita mengenai Nabi memang terdapat di dalam al-Qur`an dan terdapat pula cerita-cerita mengenai Nabi-Nabi diolah secara panjang lebar, terutama di dalam kitab yang diberi judul Qisas al-Anbiya`.

Menurut Ismail Hamid, Tukang-tukang cerita itu kebanyakannya terdiri daripada penganut ugama Islam yang berasal dari ugama Yahudi dan Kristian. Mereka ini mempunyai pengetahuan yang dalam tentang warisan ugama-ugama itu. Tokoh-tokoh penulis Islam yang banyak menjadi sumber rujukan dan penulisan tentang cerita para nabi ialah seperti Abdullah bin Sallam (m.663M.) bekas Rahib Yahudi, Ka`b al-Ahbar (m.652M.) berasal Yahudi dari Yaman, Wahab bin Munabbih (m.730M.) berketurunan Parsi tinggal di Yaman. Di samping itu  al-Tabari (839-923) juga turut menulis tentang Tarikh al-Rasul wa al-Muluk dan beberapa yang lain. (Ismail Hamid, 1983: 45.

Antara cerita yang paling popular tentang cerita nabi ialah Cerita Nabi Sulaiman Dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman dikenali sebagai Nabi dan Raja Yang Amat Besar dan dapat menguasai binatang dan memahami peercakapannya. Nabi Sulaiman mempunyai pembantu-pembantu, bukan saja dari tentera dari kalangan manusia biasa, tetapi dibantu oleh jin, ifrit dan mempunyai cincin sakti. Maklumat asas memang terdapat di dalam al-Qur`an dan dipetik ayat-ayat yang berkait dengan penceritaannya. Namun satu corak tradisi cerita lama penggunaan elemen-elemen super natural dan imaginasi yang anih selalu menjadi unsur dan tema penceritaan. Elemen-elemen sedemikian terdapat di dalam cerita seribu satu malam, bahkan terdapat di dalam laporan pelayar-pelayar silam. Ini adalah ciri kebiasaan di dalam penceritaan tradisi, tuduhan yang mengatakan sebagai semuanya unsur Israiliyyat tidak sepenuhnya benar. Kerana ianya merupakan ciri-ciri cerita tradisi zaman Islam. Ciri zaman Hindu-Buddha ada keanihan tersendiri seperti kelahiran dikaitkan dengan buluh betung, menjelma dari buih dan berada di atas kepala gajah.

Cerita Nabi Sulaiman melibatkan burung Hud-Hud sebagai pengantara yang menghantar risalah Islam kepada Raja Saba` - Ratu Balqis. Petikan:

``Maka berkata Abu Abu Abbad (Hud-hud Sulaiman) bagi Abu Shajad (Hud-Hud Yaman), siapa yang memilik negeri kamu ini, maka katanya, ``Satu Raja perempuan namanya Balqis, dan katanya ia baginya dan apa qadar sampai kerajaannya. Maka jawab ia bahawasanya ia memilik akan segala qabail negeri Yaman sekaliannya dan adalah di bawah kerajaannya itu dua belas ribu qala`id dan tiap-tiap seorang daripada qala`id dua ratus ribu orang yang muqatil dan tiap seorang daripada muqati dua orang khadamnya.
Dari gambaran kekuasaan Raja Yaman kedua Hud-Hud terbang melihat kekuatan askar Nabi Allah Sulaiman, tapi bila Hud-Hud Nabi Sulaiman datang beliau dimurkai Raja Sulaiman kerana kehilangannya. Hud-hud tiada semasa Nabi Sulaiman perlu air untuk solat asar, lalu dia menceritakan berkenaan dengan negeri Saba`. Dari maklumat penceritaan Hud-Hud diperintah agar menyampaikan kitab (warqah) dari Raja Sulaiman agar Raja Saba patuh dan menerima Islam. Hud-Hud berusaha menghantar surat Nabi Allah Sulaiman dengan diiringi ribuan burung yang mengejutkan Ratu Balqis dan pengawal-pengawal terlalai, menyebabkan Hud-hud berpeluang menyelinap dan mencampakkan surat kepada Puteri Balqis. Kandungan surat antaranya merupakan petikan dari ayat al-Qur`an Surah al-Naml, 27:30 bermaksud:
Dan bahawasanya ianya dari Sulaiman dan bahawasanya Dengan Nama Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, bahawa engkau janganlah meninggi diri. Datanglah patuh menerima Islam .

Kesampaian surat dan seruan dibincang oleh Ratu Balqis dan pembesar-pembesar. Ratu Balqis bertanya pendapat jika ia dari seorang Rasul, maka tiada jalan mengingkarinya, tetapi jika tidak, tidak akan dipatuhi. Akhirnya jelas surat dari seorang Rasul dan Raja yang Agung. Ratu Balqis datang ke istana Nabi Allah Sulaiman.
Kehadiran Ratu Balqis disambut dengan penuh hebat dan dia tidak menyedari dia seolah-olah melangkah di atas permukaan air laut yang menyebabkan Ratu Balqis mengangkat kainnya yang dikatakan Sulaiman yang memberi salam daripada sembahyang asarnya terlihat akan betis Ratu Balqis yang berbulu. Petikan berkenaan:

``Dan turun ia daripada kudanya dan memegangkan dia segala dayangnya dan kemudian ia mau mengangkatkan kainnya kerana hendak mengarung di dalam laut, maka tatkala cita dengan demikian itu, maka jatuh pengsan dan berkata ia pada dirinya ini laut yang mentergelam orang dan tak dapat tidak daripada tergelam, kemudian  maka bahawasanya menyelakkan betisnya daripada pakaiannya supaya masuk di dalam sarah, maka selesai Nabi Sulaiman daripada sembahyang, maka terpandang ia atas pandangan tiada qasad dan melihat atas dua kakinya, maka tiba-tiba banyak bulu betisnya, maka tatkala memandang Nabi Allah Sulaiman, maka mekembalikan pandangnya daripadanya, maka berkata, Hai Tuhanku bahawasanya pandangku tiada dengan sengajaku.``
Apa yang disifatkan sebagai aib pada puteri Saba` itu kemudian dipulih sempurna. Akhirnya Balqis berkahwin dengan Nabi Allah Sulaiman dan memperluaskan kerajaan di sebuah pulau.

Walau bagaimana keduanya tidak sunyi daripada mendepani ujian. Episod yang boleh dianggap sebagai anti klimek di dalam penceritaan, kononnya Raja Sulaiman kehilangan kerajaan kepada pencuri jin Sarha yang mencuri cincinnya menyebabkan ia diusir keluar dari istana dan berkahwin dengan anak nelayan. Jin Istarha tak senang tinggal di istana kerana diganggu oleh bacaan ayat-ayat suci dan melarikan diri dan mencampakkan cincin ke dalam laut dan ditelan seekor ikan yang ditangkap oleh nelayan dan ikan itu dibelah perut oleh isteri Nabi Sulaiman dan cincin itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman. Dengan itu ia mendapat kembali kerajaannya memerintah di Baitul Maqdis.

Fakta tentang Nabi Sulaiman adalah benar di dalam sejarah dan disebut di dalam al-Qur`an termasuk tentang Ratu Balqis, burung Hud-Hud dan Jin Ifrit . Namun bagi menghidup dan memanjang cerita fakta ditokok tambah dengan gambaran kehebatan istana Ratu Balqis dan kekuatan tentera dan kebijaksanaan pegawai-pegawai. Fakta kewujudan negeri Saba` di Yaman memang benar.  Gambaran kekuasaan Nabi Sulaiman lebih hebat. Dia menguasai angin, memahami bahasa binatang yang tunduk kepadanya termasuk jin dan ifrit.

Episod kunjugan Ratu Balqis sengaja diatur bagi menunjukkan kebesaran Nabi Sulaiman dan menjadikan Ratu Balqis terpesona dengan berbagai keanihan, termasuk perjalanan di atas cermin yang disangka Ratu Balqis ia mengharungi air laut. Untuk menkontras rasa ghirah, pencerita menggambarkan betis Ratu Balqis berbulu dan dikatakan Nabi Sulaiman terpandang dengan tidak sengaja selepas memberi salam pada akhir sembahyang asar.

Tujuan penceritaan bagi mengagungkan Nabi Sulaiman yang tiada tandingan dari segi pemerintahan, tetapi anti klimeks bila digambarkan diusir keluar dari istana dan menjadi nelayan. Ayat-ayat di dalam penceritaan adalah licin. Pembaca perlu ingat, apa yang dibicarakan adalah cerita, bukan kitab agama. Sebagai cerita ianya mengandungi unsur estetik dan kreatif serta mengalami tokok tambah, imaginasi, pengaruh budaya dan konsep penceritaan semasa.

Sekian.

September 29, 2013

Makkah Sumber Ilmu Islam Dan Aliran


BBB, 22 Zulkaedah 1434 = 28 September 2013 (Sabtu):

Cantiknya mulai dari pembicaraan berhubung dengan bukti terawal sumber pengislaman Alam Melayu dari Batu Bersurat Terengganu bertulisan Jawi (702/1393) atau batu nisan seorang puteri di Pasai tentang keislaman (bertulisan Pallava) bertarikh (791H/1389M)
(Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei, Brunei Darussalam, 1995: 110)
didapati sumber keislaman yang dibawa ke Alam Melayu adalah dari sumber asal keislaman itu sendiri, iaitu Makkah. Pada Batu Bersurat Terengganu, walaupun tidak terakam tokoh yang membawa risalah Islam, tetapi jelas ianya merujuk kepada risalah Islam yang dibawa oleh Junjungan Rasulullah s.a.w. yang tentunya dari Makkah dengan menyebut hukum hakam keislaman yang diperturun bagi dilaksanakan di Terengganu. Bagi negeri Pasai jelas menyebut bahawa perutusan dihantar oleh Sharif Makkah yang meminta Maulana Ishak menghantar Shaykh Ismail dan Faqir Muhammad membawa al-Qur`an dan mengislamkan Merah Silu menjadi Raja Pasai bergelar Sultan Malikul Saleh (Abdullah Haji Musa Lubis, Kesah Raja-Raja Pasai, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 27- 31).
Sejarah Melayu juga merujuk tentang pengislaman Melaka dibawa dari Makkah. Raja Kecil Besar Melaka diislamkan melalui perutusan dari Makkah, iaitu Shaykh Ismail yang memberi gelaran kepada Raja Kecil Besar selepas keislamannya `Sultan Muhammad.
(Sejarah Melayu, Edisi Shellabear, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 72-74)
Di Aceh kita dimaklumkan dengan kehadiran tokoh-tokoh Sunni sejak akhir abad ke 17 seperti  Shaykh Muhammad Yamani yang mendalami ilmu usul, Syeikh Muhammad Jailani Ibn Hassan ibn Muhammad, Hamid nama kaumnya, Quraish bangsanya, Raniri nama negerinya, Shafie mazhabnya. Beliau mengajar di Aceh ilmu mantiq, ma`ani dan ilmu bayan badi`, ilmu usul dan ilmu feqah dalam negeri Aceh Darus Salam.
(T. Iskandar, Dr., Bustanu`s-Salatin Bab 11, Fasal 13, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: 1966: 33).

Aliran Sunni diperkukuhkan lagi dengan kehadiran Shaykh Nuruddin al-Raniri yang berpendidikan Makkah ke Aceh pada 6 Muharram 1047=31 Mei 1637M. pada zaman pemerintahan Iskandar Thani (1636-1641). Bagi mengukuhkan Aceh dengan aliran Sunni yang sebelumnya dipengaruhi aliran falsafah Wahdatul Wujud beliau mengarang kitab-kitab beraliran Sunni yang bukan saja digunakan di Aceh, tetapi diseluruh Alam Melayu, iaitu Kitab Sirat al-Mustaqim (1044H.), Durratul Fara`id (sebelum 1045H.) dan Hidayat al-Habib (1045H.). Sirat al-Mustaqim adalah kitab fiqh lengkap terawal dihasilkan di dalam bahasa Melayu dan digunakan secara meluas di Alam Melayu sehingga hari ini. Kini menjadi hamis (Tepi) bagi kitab Sabil al-Muhtadin oleh Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari.
(Teuku Iskandar, Nuruddin ar-Raniri Pengarang Abad Ke 17, Dewan Bahasa, Jil. VIII, Bil. 10, Oktober 1964: 437).
Bagi menentang aliran wujudiyyah Shaykh Nuruddin al-Raniri semasa di Aceh mengarang kitab Hall al-Zilli, Shifa` al-Qulub dan Tibyan fi Ma`rifat al-Adyan. Dia juga menghasilkan kitab Bustan al-Salatin disamping 13 karangan yang lain.
(Teuku Iskandar, Nuruddin ar-Raniri Pengarang Abad Ke 17,  438-440).
Shaykh Nuruddin Al-Raniri amat penting di dalam menegakkan aliran Sunni di Alam Melayu. Setelah tujuh tahun di Aceh Shaykh Nuruddin kembali ke Gujerat dan meninggal pada 22 Zulhijjah 1069H.= 21 September 1658.

Peranan Makkah di dalam mendidik pelajar-pelajar dari Alam Melayu dapat dilihat peranan Shaykh Ahmad al-Qushashi (m.1661M.) guru Sunni bagi Shaykh Abdul Rauf Singkel (ke Makkah 1642 dan beberapa negeri Arab – termasuk Yaman 19 tahun) dan juga Ibrahim al-Kurani juga dinisbahkan kepada Kurdi. Kedua-dua guru adalah pendukung Mazhab Shafie. Apabila Abdul Rauf Singkel pulang ke Aceh pada zaman pemerintah Sultanah Safiatuddin Taj Alam Shah (1641-1675M.) beliau mengarang kitab-kitab aliran Sunni seperti Umdat al-Muhtajin, Mir`at al-Tullab fi Tashil fi Ma`rifat al-Ahkam al-Shar`iyyah li al-Malik al-Wahhab (Fiqh Mazhab Shafie), Kifayat al-Muhtaj (Tasawuf Sunni mencanggahi aliran Wahdat al-Wujud).
(T.Iskandar, Abdurrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad ke 17), Dewan Bahasa, Jil. IX, Bil. 5, Mei 1965: 193-200).
Sebagaimana maklum bahawa Shaykh Ibrahim al-Kurani dan juga al-Kurdi dan juga Shaykh Abdul Rauf Singkel adalah antara guru-guru Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang memperkukuhkan aliran Sunni di Terengganu dan Alam Melayu, terutama dengan penghasilan Kitab Hikam Melayu yang digunakan, dipelajari dan didukung oleh pencinta dan peminat ilmu tasawuf Sunni. Beliau juga mengarang kitab-kitab fiqh seperti  Kifayah, Kitab Naql dan kayfiyat al Niyyah.

Haji Abdul Malik cicit Tuk Pulau Manis yang belajar selama 12 tahun di Makkah bersama dengan begitu ramai pelajar-pelajar dari tanah Jawi sebagaimana disebutkan, mereka berguru dengan Shaykh Daud al-Fatani seorang tokoh Sunni bermazhab Shafie pengarang kitab Jawi di Makkah (lebih 30 buah kitab). Antara karangan fiqh beliau seperti Furu` al-Masa`il, Bughyat al-Tullab li Murid Ma`rifat al-Ahkam bi al Sawab, Idah al-Bab li Murid al-Nikah, Jawahir al-Saniyyah, Munyat al-Musalli, Ghayat al-Taqrib fi al-Irthi wa al-Ta`sib dan al-Sullam.
Bagi bidang Usuluddin aliran Sunni (Ash`ari-Maturidi) seperti Sifat 20, Al-Durr al-Thamin, al-Bahjah al Saniyyah, Diya` al-Murid dan Sharh Nazm `Aqidat al-Awwam,
Manakala Tasawuf seperti Manhal al-Safi, Kanz al-Minan `ala Hikam Abi Madyan, Minhaj al-Abidin ila Jannat Rabb al`Alamin dan Tariqat Shattariyah.
Bidang tafsir-Hadith seperti Bulughu al-Muram dan Jam`u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala`id.
Bidang yang lain ialah Kifayat al-Muhtaj fi Isra` wa al-Mi`raj.
Peranan Shaykh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani amat besar di dalam menghasilkan kitab-kitab jawi baik segi fiqh, usuluddin, tasawuf dan berbagai-bagai lagi. Sebelum dari adanya percetakan, sebagaimana telah dibincangkan karangan-karangan Shaykh Daud telah disalin tangan oleh kumpulan penyalin-penyalin di Makkah dan disebarkan. Peranan kitab-kitab karangan Shaykh Daud al-Fatani lebih luas penyebarannya apabila kitab-kitabnya dicetak dan penyebaran lebih luas di alam Melayu. Contoh penyebaran sebelum ada percetakan ialah sebagaimana dilakukan oleh Haji Abdul Malik yang menyalin karangan-karangan Shaykh Daud dan karangan-karangan pengarang yang lain di dalam berbagai-bagai bidang.


Dengan melihat kepada penyalinan-penyalinan yang dibuat oleh Haji Abdul Malik bagi pengajian dan pengajarannya, maka dapat dilihat karya-karya salinannya melibatkan keilmuan di dalam bidang Sunni.

Di dalam bidang fiqh digunakan kitab Kifayah menurut mazhab Imam Shafie yang membicarakan soal taharah, solat, zakat, puasa, haji dan qurban. Kitab ini juga pada bahagian permulaan membicarakan soal akidah dengan menghuraikan dua kalimah syahadah disamping rukun-rukun imam yang lain. Kitab-kitab fiqh Sunni yang lain ialah dari karangan Shaykh Daud pada peringkat tulis tangan iaitu Munyat al-Musalli, kitab Idah al-Bab li Murid al-Nikah,  kitab Sharh al-Waraqat fi Usul al-Fiqh oleh  Abu Abdullah Muhammad al-Mahalli, kitab Azhar al-Riyad oleh Ahmad al-Shuja`I, kitab Hashiat Ibn Qasim `ala Shah al-Kifayat oleh Ibn Qasim, Kitab Hashiyat al-Bajuri `ala Shah Ibn Qasim oleh Ibrahim al-Bajuri. Kitab fiqh mazhab Shafie terkenal, iaitu al-Iqna` oleh Muhammad Sharbini al-Khatib, kitab Bahjat al-Sami`in wa al-Nazirin oleh Najm al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Ghayti al-Shafi`e, kitab  Hashiyat al-Bujairimi `ala Sharh al-Khatib oleh Uthman al-Bujayrimi. Kitab-kitab fiqh berkenaan yang digunakan terutama di institusi Pengajian Shaykh Abdul Malik bin Abdullah, khususnya pada zaman Haji Abdul Malik memperkukuhkan aliran mazhab fiqh al-Shafie sama ada di Terengganu dan di tempat-tempat yang menggunakan kitab-kitab fiqh seumpamanya atau kitab-kitab fiqh yang lain yang beraliran Sunni.

Satu bidang yang penting dalam mengukuhkan aliran Sunni ialah bidang usuluddin. Misalnya matan-matan berhubung dengan aqidah Sunni seperti Nazam Aqidat al-`Awwam oleh Muhammad al-Marzuqi, Matan Umm al-Barahin oleh Muhammad Yusof al-Sanusi, Matan al-Burdah oleh al-Busiri, Matn Jauharat al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani, Matn Daw`u al-La`ali oleh Ali bin Muhammad al-Awshi dan Matn al-Samarqandi oleh Sayyid Ahmad al-Millawi dihafal dan disharah oleh berbagai-bagai pensharah yang menghasilkan kitab-kitab sharah dan hashiah. Antara kitab-kitab usuluddin yang menjadi bahan pengajian dan pengajaran di pengajian Tuk Pulau Manis khususnya zaman Haji Abdul Malik ialah Hashiyat `ala Sharh al-`Allamat al-Qayrawani li al-`Aqidat al-Musammat bi Umm al-Barahin, kitab Daw`u al-La`ali fi Sharh Bad`u al-Amali oleh Ahmad ibn al-Nawbi, kitab Hashiyat al-Bajuri `ala Matn al-Burdah li al-Imam `Abd Allah al-Busiri, Sharh Futuhat `ala Khulasat al-Tauhid oleh Muhammad al-Hudayni al-Damanhuri, kitab Sharh al-Mukhtasar `ala Fahmi al-`Aqidat Imam al-Jami` bayn al-Shari`at wa al-Haqiqat (Muhammad Ibn Yusof al-Sanusi) oleh Muhammad bin `Umar bin Ibrahim al-Tilmasani. Demikian contoh-contoh matan dan kitab-kitab usuluddin yang digunakan di dalam pembelajaran dan pengajaran yang mengukuhkan aliran Sunni di dalam bidang aqidah.

Manakalka bagi bidang tasawwuf ialah penggunaan kitab-kitab Hikam Melayu oleh Tuk Pulau Manis, Manhal al-Safi oleh Shaykh Daud al-Fatani, Sharh Hikam oleh Ibn `Abbad dan kitab Ihya` Ulum al-Din oleh al-Ghazali. Manakala bidang-bidang yang lain yang tidak melibatkan mazhab dan aliran ialah berbagai-bagai kitab tafsir dan hadith. Begitu juga dipelajari ilmu-ilmu alat iaitu nahu, saraf, balagah dan sastera.

Sesungguhnya penyalinan, pengajian dan pengajaran ilmu-ilmu di atas mengukuhkan keilmuan Sunni yang dari segi fiqhnya menurut mazhab Imam Shafie, usuluddinnya menurut Ashari-Maturidi, tasawufnya menurut Ghazali dan Shadhili. Dari segi yang lain Makkah tidak saja menjadi sumber perkembangan keilmuan Sunni pada zaman tradisi, tetapi juga pada zaman tersebut menjadi tempat kegiatan intelektual keislaman yang meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang meluaskan penggunaannya melalui penghasilan kitab-kitab di dalam bahasa Melayu yang digunakan di segala pelusuk di Alam Melayu.

Sekian.

September 28, 2013

Haji Abdul Malik Bin Isa: Kegiatan Menyalin Kitab-Kitab


BBB, 21 Zulhijjah 1434 = 27 September 2013 (Jumaat):

Salah seorang turunan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) yang berpengajian ialah Tuan Haji Abdul Malik Bin Isa bin Badaruddin bin Shaykh Abdul Malik cicit kepada Tuk Pulau Manis. Rangkaian pendidikan diasaskan oleh Tuk Pulau Manis berterusan dari Pulau Manis ke Beladau dan ke Sungai Rengas. Terdapat yang berpengajian dari turunan ini meneruskan pengajaran dari masa ke semasa. Antara yang ketara selain dari Abdul Jamal Beladau (juga cicit Tuk Pulau Manis), ialah Haji Abdul Malik bin Isa yang belajar di Makkah (1245-1253H./1829-1837M.).

Semasa di Makkah Haji Abdul Malik bin Isa belajar antaranya dengan guru terkenal ialah Shaykh Daud bin Abdullah al-Fatani (m.1265/1849). Shaykh Daud pada masa di Makkah berperanan sebagai guru, pengarang kitab dan ketua bagi jamaah haji dari Tanah Jawi. Pada zaman tradisi ini belum ada percetakan. Sebab itu kitab-kitab yang dipelajari adalah dengan cara menulis dan menyalin secara tulis tangan. Shaykh Daud sebagai guru yang mengajar giat menulis dan mempunyai kumpulan penyalin kitab-kitab, termasuk kitab-kitab yang dikarangnya (lebih dari 30 buah). Kitab-kitab yang disalin bukan sahaja di dalam bahasa Melayu (Jawi), bahkan lebih banyak kitab-kitab berbahasa Arab. Kitab-kitab disalin oleh kumpulan penyalin kitab-kitab bagi Shaykh Daud ini bukan semata-mata untuk digunakan di dalam pengajarannya, tetapi juga untuk dimiliki oleh jamaah haji yang datang dengan membelinya dan membawa pulang kitab-kitab berkenaan ke tempat masing-masing dan menggunakannya sebagai bahan pengajaran.

Bidang yang dipelajari oleh Haji Abdul Malik bin Isa di Makkah ialah keilmuan usuluddin, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, nahu, saraf, bahasa, sastera dan lain-lain.
Antara pelajar-pelajar yang belajar dengan Shaykh Daud di Makkah dan menjadi sahabat kepada Haji Abdul Malik bin Isa ialah (berdasarkan kitab salinan dan catatan) ialah Shaykh Abdul Halim Kelantan, Haji Jamaluddin bin Lebai Muhammad Kelantan, Shaykh Ali bin Ishak al-Fatani, Shaykh Wan Hassan bin Ishaq Besut al-Fatani, Shaykh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani, Shaykh Wan Musa al-Fatani, Haji Muhammad Saleh Khatib al-Fatani, Shaykh Abdul Samad Pulau Chondong, Kelantan, Shaykh Zainuddin Acheh, Shaykh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas, Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Rahman al-Fatani, Shaykh Muhammad bin Ismail al-Fatani, Shaykh Muhammad Zainuddin bin Muhammad  al-Badawi al-Sambawi, Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Riau, Raja Ali Haji Riau, Raja Haji Abdullah @ Marhum Murshid Riau, Shaykh Ismail bin Abdullah Minangkabau, Shaykh Muhammad Saleh bin Murid al-Rawa, Muhammad Saleh bin Sunan Maulana Qadi @ Tengku Tembusi, Sultan Muhammad Safiuddin Sambas dan Lebai Din bin Long Nik al-Fatani.
(Shafie Abu Bakar, Haji Abdul Malik Bin Isa (Cicit Tuk Pulau Manis, Pesaka Bil. VII, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, 1992: 30).

Haji Abdul Malik bin Isa sebagai pelajar  menyalin tulis tangan kitab-kitab untuk dipelajari dan memiliki. Kitab-kitab yang disalin beliau merangkumi berbagai-bagai bidang seperti fiqh, usuluddin, tasawuf, tafsir, Hadith, nahu-saraf, bahasa dan satera dan lain-lain. Jumlahnya adalah sebanyak 48 buah yang kebanyakannya adalah di dalam bahasa Arab. Antara kitab yang disalinnya adalah seperti berikut:

  1. Fiqh 15 buah antaranya:

a) Daud bin Abdullah, Munyat al-Musalli dikarang pada 1242H. disalin 1277H.
    (24cm x 16.6 cm), 69 hlm.
b) Ibrahim al-Bajuri, Hashiyat al-Bajuri `ala Sharh Ibn Qasim Juz` II disalin 1267H. (23cm x 16.5 cm), 941hlm.
c) Muhammad al-Sharbini al-Khatib, Al-Iqna` (21.5cm x 16.6 cm),  570 hlm.
  
  1. Usuluddin  12 buah antaranya:

a)  Ahmad Ibn Abd al-Fattah al-Millawai al-Mahri, Hashiyat `ala Sharh al-`Allamat al-Qayrawani li al-`Aqidat al-Musammat bi Umm al-Barahin, (22.2 cm x 17 cm), 67hlm.
b)  Ibrahim al-Liqani,  Matn Jauharat al-Tauhid (24.1 cm x 16.8 cm), 11hlm.
c)  Muhammad Yusof al-Sanusi, al-Risalat al-Sanusiyyat (22 cm x x 15.6 cm), ada 7hlm.

  1. Tasawuf 3 buah antaranya:

a)  Daud bi Abdullah al-Fatani, Tariqat Shattariyyah (16.3 cm x 11 cm), 10hlm.

4. Tafsir Hadith 5 buah antaranya:

     a) Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Sharh al-Muqaddimah al-Musamma bi Daqa`iq al-Muhimmat, disalin 1251H. Mengiringinya : Pengarang Nazam al-Qurra` al-Saba`at, disalin 1251H., (22.2 cm x 15.9 cm), 39 hlm.
b)  Jalaluddin al-Sayuti, al-Jami` al-Saghir Min al-Hadith al-Bashir al-Nadhir, disalin 1267H. (20,7 cm x 13.7 cm) ada 894 hlm.

  1. Nahu Saraf 8 buah antaranya:

a)  Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Hassan, Sharh al-Manzumat al-`Umrayti (21.9 cm x 16.4 cm), 266hlm.
b) Muhammad  al-Sharbini al-Khatib, Nur al-Sajiyyat li Hall al-Faz al-Ajarrumiyyat, dikarang 972H., disalin 1245H (21 cm x 13.5 cm), 127hlm.
c) Sayyid Ahmad al-Marzuqi, al-Marzuqiyyat fi Hall al-Ajarrumiyyat, (22.6 cm x 16.3 cm), 116hlm.

  1. Bahasa dan Sastera 3 buah antaranya.

a)  Muhammad al-Hudayni al-Damanhuri, Hashiyat `ala Matn al-Kafi, disalin  1271H. (24 cm x 17.1 cm), 44hlm.

  1. Lain-lain 2 buah antaranya:

a)      Al-Suhaymi al-Qurashi al-Hasni (Ahmad bin Muhammad al-Husni al-Azhari), Hidayat al-Muhtaj ila Qissat al-Isra` wa al-Mi`raj,  (21.5 cm x 15.2 cm) ada 59hlm.
Bagi semua kitab penyalinan lihat:
(Shafie Abu Bakar, Pesaka, Bil VII, hlm. 31 – 33).

Maklumat berkenaan penyalinan biasanya disebut pada bahagian akhir penyalinan. Contoh penyalinan pada akhir kitab Nur al-Sajiyyat fi Hall al-Faz al-Ajarrumiyyat oleh Muhammad al-Sharbini al-Khatib di dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagaimana berikut:
``Sempurna menyalin naskhah yang mulia ini di Makkah al-Mukarrah hari Rabu dua puluh dari bulan Muharram lagi mulia tahun 1245 tahun Hijrah Nabi kepada tuannya (pengarang) setinggi-tinggi tahiyyat yang berkekalan oleh al-Faqir yang memohon keampunan Yang Maha Kuasa, iaitu Abdul Malik al-Jawi al-Makki al-Shafie …
(Shafie Abu Bakar, Pesaka VII, hlm. 35).

Salinan-salinan yang dibuat adalah bertulisan cantik dan kurang mengandungi kesalahan salinan. In mencerminkan kemahiran penulis menulis dan menyalin. Bayangkan betapa banyak tenaga yang digunakan bagi penyalinan bagi keperluan pengajian di Makkah dan luar dari Makkah.

Contoh-contoh kitab di atas adalah merupakan salinan tangan Tuan Haji Abdul Malik bin `Isa dan juga dimiliki dengan mendapat khidmat penyalinan orang lain. Kitab-kitab ini juga bererti dibawa kembali ke Terengganu dan digunakan di dalam pengajaran di samping menggunakan kitab-kitab yang lain. Pelajar-pelajar yang datang tidak saja bersifat tempatan, tetapi datang antaranya dari luar seperti dari Johor dan Patani contoh seperti Ali bin Kadhi Haji Muhammad Patani, Lebai Ja`afar bin Zakariyya al-Fatani, manakala yang datang dari Johor seperti Haji Muhammad Lapok.
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 186).
Manakala dari kalangan pelajar tempatan seperti Abdul Rahim bin Abdul Rahman,, Muhammad Zain bin al-Marhum Haji Muhammad, Abdul Rahman bin Abdul Rauf Dungun, Muhammad Salih bin `Uthman, Haji Abdullah bin Muhammad, Haji Ismail bin Haji Muhammad Zain Beladau, Haji Abdul Qadir bin Haji Musa, Haji Idris Pulau Manis, Muhammad bin Haji Ismail dan Umar bin Haji Idris. (Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah), hlm. 189-190).

Kegiatan menyalin kitab-kitab pada zaman tradisi tidak hanya berlaku di Makkah, tetapi juga di pusat-pusat pengajian tempatan. Nama-nama di atas didapati dari catatan yang terdapat pada kitab yang setengahnya di salin oleh mereka. Mereka mampu menggunakan peralatan tempatan, bahkan mampu menghasilkan dakwat bagi kegunaan tempatan. Untuk menulis khat secara baik antaranya digunakan batang pakis resam dan juga dari buluh. Terdapat catatan bagaimana membuat dakwat:

``Bab pada menyatakan menyukat air dakwat. Pertama cuka yang masam lagi jernih, jikalau hendak dibuat dia, jikalau cuka itu secupak, maka ambil tembikar kawah empat keping, kemudian maka rendam barang tiga malam, kemudian jemur sekali, kemudian ditaruh barang tiga malam pula, sudah jemur sehari kira-kira surut bahagi tiga, hilang dua bahagi, tinggal lagi sebahagian, barangkali hendak dijemur, siring buangkan keladaknya, sudah cuba suratkan, barangkali kembang atau pencah (pecah), tiada baik. Maka adalah tembikar kawah itu jangan kurang daripada besar tapak tangan daripada sekeping, sekeping, jikalau lebih tiada mengapa. Tamat al-kalam.

(Shafie Abu Bakar, Prsaka Bil. VII, hlm. 42 – 43).

Hasil dari pengajian dan kegiatan menulis, maka pada zaman tradisi ramai daripada rakyat negeri Terangganu yang pandai mengaji Qur`an, membaca dan menulis. Dalam tempoh yang sama Abdullah bin Abdul Kadir Munshi pernah melawat ke Terengganu dan menggambarkan kegiatan belajar, membaca dan menulis. Catatnya:

``Shahadan dalam negeri Terengganu itu tiadalah tempat orang mengajar bahasa Melayu, melainkan ada enam tujuh anak-anak dalam satu-satu rumah mengaji Qur`an sahaja …
Tetapi adalah sedikit orang dalam antara mereka itu yang pandai menulis, lagi pun bagus bekas tangannya menulis `Arab seperti Qur`an dan kitab-kitab bahasa `Arab, maka jarang yang dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu kebanyakan terpuji Qur`an Terengganu itu dalam negeri lain-lain. Shahadan di antara mereka itu adalah dua bahagi yang tiada tahu mengaji, dan sebahagi yang tahu, dan empat bahagi yang tiada tahu membaca surat Melayu, dan sebahagi yang tahu.``
(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: 32-33).

Dari gambaran Abdullah ini, walaupun kemampuan rakyat Terengganu pada zaman tradisi itu tidak begitu ramai yang pandai menulis dan membaca Melayu, tapi ramai yang menulis kitab Arab, walau apapun dalam konteks zaman tradisi Terengganu terkedepan dari segi membaca al-Qur`an, menulis khat yang cantik dan menyalin kitab-kitab `Arab di samping jawi, meskipun amat kurang sebagai pengarang.

Sekian

September 27, 2013

Piramid Kezaliman


Penghormatan kita
Terhadap Mesir sebuah Negara
Bertamadun dan berperadaban
Menyerlahkan tradisi tulisan
Pada papyrus dan bangunan
Azhar tertua institusi pendidikan
Bertukar kekesalan.

Episod-episod hitam
Rampas kekuasaan
Pembunuhan seribu rakyat
Pertahan kerajaan pilihan
Mesir mundur ke belakang
Dikhianati Al-Sisi
Talibarut dan proksi
Kuasa luaran
Anti Islam.

Hari ini
23 September 2013
Sekali lagi tercatat sejarah hitam
Ikhwan & Partinya diharamkan
Mampukah mereka berdepan kebenaran ?

Firaun dan Al-Sisi
Piramid Kezaliman
di wajah zaman.

Shafie Abu Bakar,
Bandar Baru Bangi,
20 Zulkaedah 1434
26 September 2013.

September 26, 2013

Raudat Al-`Ulama`: Tradisi Sastera Islam


BBB, 19 Zulkaedah 1434 = 25 September 2013 (Rabu):

Mengenai Raudat al`Ulama` sebagai sebuah karya sastera Islam, tidak dapat dinafikan ianya adalah contoh sebuah karya sastera Islam yang kukuh. Jika dilihat pada pendapat tentang, apa dia sastera Islam, maka Raudat al-`Ulama lebih dari syarat dan ciri-ciri sastera Islam. Kita ambil dari berbagai pendapat. Misalnya Yusof Zaky Yaakob berpendapat, Sastera Islam ialah sastera yang mengandungi unsur dakwah, pendapat Shahnon, bahawa Sastera Islam ialah Sastera kerana Allah berhikmat untuk manusia sejagat, Muhammad Uthman El-Muhammady melihatnya Sastera Islam sebagai karya seni muqaddas (suci), manakala Dr. Kamal Hassan berpendapat sastera Islamiah sastera yang dilahirkan oleh penulis yang komited dengan pandangan hidup Islam dan sistem nilainya dan Dr. Ismail Ibrahim berpendapat sastera Islam ialah sastera berasaskan tauhid.
(Kesusasteraan Melayu dan Islam, Sarjana Enterprise, Kuala Lumpur, 1980: 44).

Sebenarnya semua kriteria di atas baik dilihat dari pengarang, kandungan dan tujuan karya dikarang wujud di dalam Raudat al-`Ulama`. Karya dihasilkan oleh ulama yang memahami Islam dan komited dengan keilmuan, pendidikan dan dakwah yang terpancar dari jiwa yang kukuh dengan pegangan akidah tauhid.

Raudat al-`Ulama dikarang bertujuan untuk mengukuhkan Islam sebagaimana dibicarakan pada bab awal daripada 19 bab ialah mengenai Fadilah `La ilaha illa Allah yang diibaratkan sebagai kota bagi mereka yang berada didalamnya (maksud Hadith). Kalimah syahadat tidak dapat dipisahkan selepas kepercayaan kepada Allah, ialah pengakuan Nabi Muhammad Pesuruh Allah. Dari segi kecintaan terhadap Rasulullah s.a.w. menurut Anas bin Malik, Rasulullah menerima maklumat dari Jibril, bahawa sesiapa yang bersalawat ke atas Rasul sekali akan menerima ganjaran sepuluh kali ganda. Anas bin Malik juga menceritakan yang Rasulullah s.a.w. menyatakan tiada daripada dua orang Islam, melainkan mereka  bersalam dengan bersalawat ke atas Nabi, maka diampunkan dosanya (Olahan dari Hadith). Budaya ini menjadi budaya pergaulan masyarakat Islam dengan bersalawat kepada Nabi bila bertemu dan bersalam yang mengukuhkan ukhuwwah di dalam Islam itu sendiri, Dengan riwayat-riwayat secara bercerita ini sudah cukup memenuhi karya yang diperlukan di dalam sastera Islam.

Cerita-cerita yang diistilah sebagai cetra atau certera di dalam Raudat al-`Ulama` begitu banyak, lantaran dalam setiap bab diselitkan dengan beberapa cetera yang releven dengan bab-bab yang diperkatakan. Di bawah hanya dibawa tiga cetera yang dapat memperlihatkan kandungan cetera yang begitu tinggi dengan nilai Islam dan ciri sastera Islam.

Di dalam Raudah al-`Ulama` diceritakan antaranya mengenai kesabaran di dalam bab mengenai `Sabar` bahawa antara mereka yang berhijrah ke Madinah terselit cetera bagaimana Abu Jahal menyekat Bilal, Habbab, Yasir dan Ammar daripada berhijrah. Mereka diseksa oleh Abu Jahal ini menjadi contoh kekuatan iman ummah berdepan dengan kekejaman musuh – Abu Jahal di dalam sejarah umat Islam adalah berwatak musuh. Cerita tentang penyeksaan terhadap Bilal dikreatifkan oleh pengarang:

``Cetera daripada Abu Bakar al-Siqqiq radiyallahu `anhu,  seorang lelaki bernama Umayyah anak Hak Jamji nama benuanya terlalu artawan ia dan ada baginya menyembah berhala dan sahayanya dua belas orang, maka tiada dikasihinya dari sahaya  seorang jua pun yang terlebih daripada Bilal, maka ada ia disuruhnya mepohon berhala, sungguhpun demikian Bilal itu tiada disembah berhala; sediakala ia sujud akan Allah juga, maka disebatnya dalam sujud itu. Maka sampai khabarnya kepada Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam, terlalu sukacita Rasulullah mendengar khabar demikian itu, maka didengar tahanan, Umayyah peri ianya menyembah Allah Tuhan Muhammad, maka katanya akan dia, ``Hai Bilal Tuhankukah yang engkau sembah atau Tuhan Muhammadkah ? Maka sahut Bilal, ``Sanya tiada harus disembah lain daripada Allah Yang Maha Besar itu Tuhan Muhammad yang menjadikan tujuh langit dan tujuh bumi dan menjadikan antara keduanya``,  serta didengarnya kata Bilal itu demikian, maka bangkit ia  serta memalunya akan Bilal dan diseksanya  dengan bagai-bagai seksanya. Apabila sangat panas dijemurkannya ia dengan ditelanjanginya tubuhnya dan dibubuhnya minyak zaitun pada tubuhnya, maka didirikannya pada kersik yang hangat, maka disuruhnya helakan kepada segala kanak-kanak, tatkala dirasanya panas matahari dan hangat kersik itu, maka disebutnya Ahad ! Maka kata Abu Bakar. Pada suatu hari pergi ia kepada Umayyah, maka kulihat Bilal itu diseksanya dengan bagai-bagai seksa, maka kataku,`` Hai Umayyah, Berapa lamanya  kau seksa ini?`` Maka sahut Umayyah, ``Apa pedulimu bertanya kerana sahayaku, kutebus dengan artaku, seharusnya aku menyeksa dia.`` Maka kataku akan dia, ``Beroleh kebajikan bagimu menyeksa hamba Allah ini yang menyebut La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah.`` Maka Abu Bakar bergheran-gheranlah kami akan dia sebab menegahkan menyiksa Bilal itu, maka kataku akan dia buatku tebus seorang ia dengan sahaya laki-laki yang putih itu. Maka jawabnya, ``Sepuluh tahil dirham,`` maka kataku akan dia, belilah kutebus darimu lima puluh tahil dirham dengan seorang sahaya laki-laki yang putih itu. Maka kata Umayyah akan dia, ``Ngapa bahana, maka engkau perbesarkan  harganya sekian, jikalau ku berkehendak seemas dirham pun nescaya kujuallah padamu``, maka kataku akan dia, ``Ngapa kau marahkan  sekian bahana, jika kuhargakan dengan barang ada milikku sekalian kutebus jua daripadamu. (Akhirnya Bilal dimerdehekakan).

Kreativiti Tentang Cerita Asiah dengan Firaun:

Cetera  daripada Muhammad Anak Ka`b Fardi nama Benuanya, katanya diceterakan kepada kami seorang perempuan bernama Asiah isteri Firaun ada ia Islam lagi pertapa dibunyikannya Islamnya daripada Firaun dan daripada kaumnya tiada pernah Firaun setubuh dengan dia, apabila hendak setubuh maka gantikan Allah dengan syaitan, pada hati Firaun itu Asiah yang setubuh dengan dia, Sesungguhnya Asiah  serta bikirnya ke akhirat Nabi kita Muhammad Rasulullah mengambil bikirnya dalam syurga, ialah akan isteri Rasulullah di dalam syurga. Sungguhnya adalah hal ehwal Asiah itu berbagai-bagai kesakitan daripada Firaun menyuruh dia meninggalkan agamanya, tiada jua ia mau, demikian ditandanya orang yang berbahagia  serta kurnia Allah akan dia. Maka pada suatu hari Asiah duduk serta kemenakannya bernama Mashitah anak Firaun daripada isteri yang lain, maka disisiri Asiah akan dia, takdir Allah Ta`ala gugur sisir itu daripada tangan Asiah, maka tatkala diambil Asiah sisir itu disebutnya `Bismillah`seperti adat segala Islam, tatkala mengambil barang sesuatu menyebut `Bismillah`, demikianlah ia pun, maka serta dilihat Mashitah pekerjaan demikian itu, katanya, `` Hai Asiah, Adakah Tuhanmu lain daripada bapaku Firaun itu,`` maka sahut Asiah sanya bapamu Firaun itupun hamba  Allah kerana tiada Tuhan lain hanya Yang Esa yang Allah keras murkanya  iaitu Tuhan Musa alayhi al-salam.`` Serta didengar Mashitah katanya demikian, maka pergi ia segera kepada bapanya, maka diceterakannya kepada bapanya segala barang kata Asiah dan segala pekerjaan, maka amarah Firaun kepada Asiah, maka dijabatnya akan dia katanya, `` Sungguh engkau bertuhan lain daripadaku; maka tiada kuubah i`tiqadmu kubunuh engkau.`` Maka tiada jua ia mahu mengubah katanya dan tiadalah  didengar katanya. (Berterusan dengan cerita dengan Nabi Musa).

3)      Lailat al-Qadr:

Sebermula Qur`an pun diturunkan Allah sekaliannya pada malam Qadr ke langit dunia, maka dari sana dibawa Jibrail kepada Rasulullah suatu ayat dan dua ayat dan tiga ayat. Adapun setengah mengatakan tatkala diturunkan Allah Qur`an kepada Rasulullah berkata segala kafir Quraysh, adapun kami tiada percaya akan Qur`an itu kerana empat perkara:

Pertama: Kami tiada percaya mengapa tiada diturunkan  Qur`an kepada sudah seorang daripada dua orang yang besar-besar Penghulu segala kaum, iaitu Abu Jahal dan Walid anak Mughirah, mengapa maka diturunkan kepada Muhammad, kerana ia terlalu faqir daripada segala Quraysh, bahawa orang dua itu terlalu kaya, maka diturunkan firman Allah akan menolakkan kata mereka itu demikian bunyinya:  (al-Zukhruf, 43:32)
Ertinya: Mereka itulah kuasa membahagikan rahmat Tuhanmu yang Muhammad.

Kedua: Perkara mereka itu ngapa tiada diturunkan  Qur`an kepada Muhammad sekalian  jua, maka diturunkan firman Allah menolakkan kata mereka itu demikian bunyinya: (al-Furqan, 35:32)

Ertinya: Demikianlah diturunkan Qur`an itu dengan menyatakan segala mu`min supaya menetapkan yaqinmu dan kami bacakan kepada kamu dengan sempurna peringan baca.

Ketiga: Perkara kata mereka itu diturunkan Allah Qur`an akan menyuruhkan berbuat suatu pekerjaan, maka diturunkannya demikian itu dengan ayat yang lain daripada dahulu itu, maka diturunkan firman Allah Ta`ala  menolakkan kata itu demikian bunyinya (al-Nahl, 16:101):
Ertinya: Sesekali itu kami jua menugerahi ayat akan ganti suatu bahawa Kami mengetahui segala sesuatu  demi yang kami turunkan.

Keempat: Kata mereka itu ngapa mulanya Qur`an diturunkan Allah pada malam , tiada pada siang seperti firman Allah  (al-Qadr, 97:1)
Yakni seperti firman Allah Ta`ala, bahawa Kami turunkan Qur`an pada malam yang banyak berkat.

Suatu firman Allah Ta`ala, bahawa Kami menolakkan kata mereka itu. Adapun Malam Qadar terbaik daripada seribu bulan, yakni berbuat kebaktian pada Malam Qadar itu. Maka akan umat Muhammad Rasulullah s. terbaik mereka itu daripada segala kebaktian umat Nabi yang lain yang berbuat bakti mereka itu seribu bulan. Kata setengah erti
Khairun min alfi shahr – Yakni diturunkan rahmat pada Malam Qadar terbaik dan terbanyak daripada rahmat dalam seribu bulan. Demikianlah diberi Allah rahmat pada malam itu akan segala hambanya yang berdosa.

Masalah yang dihadapi seperti dalam karya Raudat al-`Ulama` dan karya-karya yang seumpamanya, ialah penggunaan kebebasan imaginasi dalam sastera (poetic Licence) hingga kepada peringkat yang boleh mengelirukan. Misalnya penghuraian terhadap firman Allah hingga ke peringkat seolah-olah Allah berdialog dengan hamba biasa atau dialog Nabi dengan seseorang yang melibatkan – adakah ianya bersifat Hadith atau olahan pengarang berdasarkan imaginasi pengarang. Ini berlaku pada tempat-tempat tertentu di dalam Raudat al-`Ulama`, tetapi memikirkan bahawa pengarang menterjemah atau menyadur dari karangan asal, maka ianya bukan tindakan penterjemah atau penyadur, tetapi pengarang asal. Lantaran itu apa yang diperturunkan mungkin didasarkan kepada tulisan-tulisan, tafsir atau huraian dari pendapat-pendapat tertentu yang mempunyai asas yang memerlukan kepada penyelidikan.

Di dalam hal ini, menulis berhubung dengan soal agama Islam yang melibatkan al-Qur`an, hadith atau hukum hakam keislaman, penulis perlu teliti di dalam penulisan agar tidak melanggar batas-batas keislaman sehingga tidak berlaku kesilapan atau kekeliruan. Berhubung dengan hal ini Penulis masih ingat bahawa sebelum melancarkan peraduan menulis novel Anugerah Darul Iman I pada 20 April 1981 dan Anugerah Darul Iman II, pada 4 November 1987, anjuran Persatuan Penulis Terengganu (PELITA) di taja Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama Gapena dan Dewan Bahasa dan Pustaka, maka Penulis sebagai Panel bersama telah beberapa kali bermesyuarat bersama AJK, bahkan membentangkan kertaskerja tentang garis panduan di dalam menulis novel berunsur Islam. Lantaran itu lahirlah novel pemenang utama seperti Novel KuIngin Kasihmu (lupa pengarang) dan Fajar Di Hujung Malam (Hasan Ali). Setakat ini penghasilan karya-karya berkenaan tidak menimbulkan kontroversi.

Penulisan kreatif adalah satu dari pendekatan dakwah melalui penulisan di dalam Islam seperti Raudat al-`Ulama` oleh Abdul Jamal Beladau pada zaman tradisi dan seperti Fajar Di Hujung Malam oleh Hasan Ali pada zaman moden. Namun menulis karya kreatif mengenai Islam menuntut ketelitian dari penulis agar tidak berlaku kesilapan.

Sekian.

September 25, 2013

Rawdat Al-`Ulama` Dikarang/Disadur Oleh Abdul Jamal Beladau: Cicit Tuk Pulau Manis


BBB, 18 Zulkaedah 1434 = 24 September 2013 (Selasa):

Sebuah karangan yang dihasilkan di Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah ialah berjudul `Rawdat al-`Ulama` yang bererti `Taman `Ulama`. Kitab ini adalah merupakan sebuah karangan yang dikarang/disadur oleh Abdul Jamal Beladau (Beladau ialah Kampung di tepi Sungai Terengganu yang tidak jauh dari Pulau Manis.

Bukti kepengarangan bagi kitab ini dapat difahami daripada halaman (hlm. 206) akhir bagi kitab ini yang pengarangnya mencatat:

``Telah selesailah hamba menyurat kitab ini daripada naskhahnya kepada Hijrah Nabi salla Allah `alayhi wa sallam kepada seribu dua ratus dua puluh esa, kepada tahun Jin (Jim) akhir kepada sepuluh haribulan Safar kepada hari Thulatha`, yang empunya menyurat sendiri, iaitu Abdul Jamal Beladau bin Abu Bakar bin Yusof bin Abdul Malik Pulau Manis.``
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 53).

Dari catatan di atas Penyurat Abdul Jamal ialah cicit kepada Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis). Kata Penyurat bahawa beliau adalah `menyurat sendiri` yang boleh memberi makna `mengarang` atau `menyadurnya` sendiri dari teks berbahasa Arab yang disiapkan pada  10 Safar 1221H.

Tetapi jika dibaca daripada pembukaan kitab terdapat maklumat berikut (selepas basmalah, hamdalah, salawat dan salam):

``Maka inilah suatu risalah yang simpan dikeluarkan oleh faqir yang daif daripada kitab yang bernama Rawdat al-`Ulama` al-lati hiya min al-ahadith wa al-tafasir min aqawil al-qadim, iaitu diambil daripada Hadith dan Tafsir daripada segala certera orang dahulu wan min akhbar al-Anbiya` wa al-Awliya` wa al-Hukama` dan daripada certera segala nabi dan segala wali dan hukama` wa min al-zuhhad wa al-`ibad wa fi al-ard wa al-sama` dan daripada segala cetera orang yang mebelakangi dunia dan segala yang berbuat kebaktian di bumi dan langit.`` (hlm. 1).

Difahami di sini bahawa Abdul Jamal menulis secara menyadur daripada kitab Rawdat al-Ulama` di atas, tetapi tidak dinyatakan nama pengarang bagi kitab tersebut. Untuk lebih selamat dapat diambil kesimpulan kalaupun beliau tidak mengarang sepenuhnya bahawa Abdul Jamal menyadur kitab daripada kitab Rawdat al-Ulama` di dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu (Jawi).

Judul Rawdat al-`Ulama` bermaksud sebuah taman, bahawa di dalam taman berkenaan ada pohon-pohon menghijau indah rendang dan teratur yang memukau pandangan dan menarik perhatian. Dimaksudkan di dalam Rawdat al-`Ulama ` ada bab-bab cerita yang diibaratkan kepada pohon-pohon cerita yang menawan dan `ulama` adalah menjadi tema dan watak di dalam cerita yang bukan saja menghidupkan cerita, tetapi melalui cerita-cerita menjadi makanan rohani dan jiwa dan memberi berbagai-bagai pendidikan kepada khalayak yang menghayatinya. Sebagai hasilnya ianya merupakan buah-buah manis dan lazat yang dapat dinikmati oleh khalayak yang dengan cerita berbagai-bagai tema dan watak berkenaan dapat membentuk nilai dan peribadi mulia bagi khalayak. Ulama yang dimaksudkan dalam makna yang luas. Cerita dan watak melibatkan cerita dan watak dari al-Qur`an dan Hadith, para rasul dan nabi, tokoh-tokoh yang lain dari nabi dan Rasul dalam al Qur`an, para sahabat, tabi`in, khalifah, peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam kisah mengenai perang Badar, Hijrat al-Rasul, bahkan juga melibatkan tema-tema nilai seperti sabar doa dan sebagainya.

Rawdat al-`Ulama` sebenarnya `Himpunan Cerita` mengenai cerita, tokoh dan nilai keislaman yang dipecahkan ceritanya kepada 19 bab sebagaimana berikut:

1)      Fadilat Lailaha illa Allah
2)      Fadilat Salawat
3)      Mininggalkan Dosa Kerana Takutkan Allah
4)      Fadilat Sabar
5)      Fadilat Tawakkal
6)      Memohonkan Barang Kehendak Kita Kepada Allah
7)      Kemuliaan Bagi Barangsiapa Berbaik Rahsianya Dan Peri Rahsianya.
8)      Peri Dosa Sekian Segala Islam Dan Pahala Berbuat Baik
9)      Thawab Mengambil Air Sembahyang
10)   Certera Daripada Muhammad Anak Ibrahim
11)  Bab Menyatakan Sembahyang Pahalanya
12)  Kemuliaan Hari Jumaat
13)  Fadilat Ashura`
14)  Fadilat Malam
15)  Fadilat Malam Laylat al-Qadr
16)  Fadilat  Ghazz
17)  Pahala Memberi Sadaqah
18)  Bersengeraha Mati
19)  Peri Menyebut-Nyebut Mati

Melihat kepada bab-bab yang disusun ianya seolah-olah kandungan sebuah kitab agama yang diguna bagi pengajaran di masjid dan surau atau dibaca secara bersendirian sebagai panduan. Tetapi pendekatan adalah berlainan. Pendekatannya adalah pendekatan sastera.  Dari aspek yang lain jika himpunan cerita-cerita pendek dihimpunkan ke dalam satu penerbitan buku, maka himpunan bab-bab di atas yang setiap bab berlainan certera, maka Rawdat al-`Ulama sebagai Antologi Sastera Tradisi bertemakan Islam.

Sebagai contoh diperturunkan bab pertama daripada 19 bab berkenaan.

Bab yang pertama pada menyatakan Fadilat Lailaha illa Allah – Keseluruhan bab satu (Konsep):

Qala al-Nabiiy sallallahui `alayhi wa sallam:

``Awsa  Allah Ta`ala  ba`d anbiyaihi, ``Ya ibadi Lailaha illa Allah  hisni wa man dakhala hisni amina min `adhabi.``
Ertinya Firman Allah Ta`ala datang kepada setengah anbiya`nya, adapun kalimah `Lailaha illa Allah` itu kotaku, barangsiapa masuk di dalam kotaku terpelihara ia daripada siksaku. Ya`ani barangsiapa sediakala menyebut `Lailaha illa Allah` nescaya dipeliharakannya ia daripada azabNya.
Kata segala `ulama adapun isyarat dalam kitab sesungguhnya barangsiapa masuk ke dalam kota tauhid, maka terpelihara ia daripada seksa neraka, telah reda  Allah daripadanya kudengar sabda Rasulullah salla Allah alaihi wa sallam, ``
``Bahawa segala hamba Allah yang mu`min apabila diucapnya kalimah `La ilaha illa Allah Muhammadul Rasulullah dikeluarkan Allah daripada mukanya seorang malaikat seperti serupa burung yang hijau kiri kanan dua sayapnya daripada ma`nikam yang hijau sebelah sayapnya, ke mashriq sebelah sayapnya ke Maghrib jikalau dikembangkannya ia ke atas `Arsh baginya berdengung seperti dengung mad.
Maka kata segala malaikat yang menjunjung Arash, ``Diamlah engkau demi kebesaran Allah dan kenang kabirnya. Maka kata burung itu, tiada aku mau diam hingga dihimpun Allah bagi barang siapa mengucap `Lailaha illa Allah Muhammad Rasullah itu maka firman Allah Sesungguhnya telah dihimpun bagi barangsiapa hambaku yang mengucap Laila illa Allah Muhammadu Rasulullah itu, maka dianugerahkan  Allah pulang akan burung itu tujuh puluh ribu lidah. Maka memohonkan ampun ia dengan segala lidahnya itu akan yang mengucap Lailaha illa  Allah hingga hari kiamat. Apabila datang hari Kiamat maka dihelanya tangan taulannya yang menyebut kalimah Lailaha illa Allah itu maka dibuat, maka dibawanya melalui Titi Sirat al-mustaqim, maka dimasukkan ia ke dalam syurga
Cetera Anas ia mendengar daripada Mu`adh anak Jabal radiyallahu `anhu. Kata Mu`adh,``Adakah berkenderaan serta Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam. Maka bersabda Rasulullah akan dia, ``Hai Mu`adh, ``Adakah kau ketahui haq apa Allah atas hambanya dan haq hambanya  pada Tuhannya ?``, maka sembahku, ``Allah dan Rasulullah juga terlebih tahu akan demikian itu``. Maka sabda Rasulullah,
``Adapun haq Tuhan atas hambanya bahawa diesakanNya Allah Subhanahu wa Ta`ala dengan sempurna sifatnya dan tiada dengan disekutukannya dengan sesuatu. Adapun haq hamba pada TuhanNya apabila diesakanNya Ia dengan sempurna tauhid dan tiada disekutukannya Ia dengan sesuatu, bahawa diampuni segala dosanya.
Cetera daripada `Umar radiyallahu `anhu, sabda Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam, Sesungguhnya dibawa oleh seseorang malaikat daripada umatku dihadapan segala khalayak pada hari kiamat, maka dibukakan baginya sembilan puluh sembilan surat amalnya, suatu surat amal itu panjangnya saujana mata memandang dalam surat itu segala dosanya dan ma`siatnya, maka firman Allah Ta`ala akan dia, ``Kusengkalikan dosamu yang tersurat dalam  sijjil ini atau dikananya Kiraman Katibinkah akan dikau diperbanyaknya surat kejahatanmu, maka sembahnya, ``Tiada disengkali hambamu ya Tuhanku dan tiada hambamu dianinyai Kiraman Katibin sekaliannya itu, sungguhlah dosa hambamu, maka firman Allah Ta`ala, ``Ada padaku suatu kebajikanmu, maka carilah ia. Maka sembahnya ya Tuhanku, ``Suatu jua pun tiada ada amalku yang baik bagiMu. Maka firman Allah Ta`ala, ``Ada suatu amalmu yang baik padaku, sesungguhnya tiada siapa dapat menyamai dikau pada hari ini, maka keluarkan Allah baginya sekeping qirtas yang kecil dalamnya tersurat:

Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Maka sembahnya ya Tuhanku sijjil kecil ini adakah menyamai sijjil banyak itu. Maka firman Allah, ``Sesungguhnya tiada engkau terananyai pada hari ini, maka dihantarkan sijjil yang sembilan puluh sembilan itu pada suatu daun neraca dan dihantarkan sijjil yang kecil itu pada suatu daun neraca, maka ringan segala sijjil yang banyak itu dan jadi berat sijjil yang kecil sanya tiada memberat nama Allah suatu pun melainkan nama Allah jua yang memberat semata sekalian.

Contoh berkenaan nilai sifat terpuji (Sabar) – Bab 4

Bab pada menyatakan fadilat sabar atas yang mengidap kesakitan kerana dalam agama. Qala Allah Ta`ala: ( Surah:al-Ma`idah 5:5)

Yakni barangsiapa kafir ia dalam iman dengan disengajanya sanya binasalah amalnya, maka ada ia dalam akhirat daripada kaum yang menyesal.

Maka bahawasanya bagi segala mu`min memeliharakan agamanya pada ketika kesakitan.
Cetera daripada Mujahid ia mendengar daripada anak Abbas, kata anak Abbas, bersabda Rasulullah akan segala sahabat, tatkala hendak pindah dari Makkah ke Madinah, ``Pergilah kamu dahulu ke Madinah, jangan semuanya kamu bersama-sama dengan daku, barangsiapa kamu berani dan pantas berjalan baik kamu berjalan pada ketika dinihari, barangsiapa kamu kuasa, maka berjalan  pohon petang, maka apabila kamu dengar tetaplah aku dibumi Madinah, maka dapatilah oleh kamu aku. Kalakian maka berjalanlah segala sahabat yang Rasulullah pun kesiangan lagi dan Ammar anak Yasir dan Habbab dan seorang perempuan daripada kaum Quraysh yang telah membawa iman di hadapan Rasulullah, maka ditangkapnya oleh Abu Jahal orang empat itu, maka disuruh Abu Jahal kufur Bilal itu akan Rasulullah, maka tiada ia mau kufur Bilal, maka diambil suatu baji besi, maka dijemurkannya kepada panas matahari, setelah hangatlah maka dikenakannya kepada tubuh Bilal itu, maka disebutnya Bilal nama Allah, katanya Ahad ! Ahad !
Adapun jadi, maka dijurusnya  mereka itu kepada duri dan pada bukit yang tajam batunya itu pun tiada jua ia mau kufur mengikut mereka dan Ammar, tatkala itu disuruh mereka itu  ia mengucap kalimah kufur, tiada ia mau, maka disuruh Abu Jahal pasak tubuhnya dengan empat batu pasak seperti dipentakkannya, maka diperbuatkannya suatu lembing daripada tembaga dikeluarkannya daripada mulutnya hingga dengan demikian itu dilepaskannya Bilal dengan Habbab dan Ammar, maka datang mereka itu kepada Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallm diceterakan mereka itu halnya kepada Rasulullah, maka suka Rasulullah akan riwayat itu dan merka akan Ammar. Maka sabda Rasulullah akan Ammar, betapa ada dalam hatimu, tatkala kau sebutkan kalimah kufur dengan lidahmu itu, maka sembahnya ya Rasulullah, ``Tatkala hamba sebutkan kalimah kufur itu hati tetap dengan iman hamba jua. Maksud hamba menolakkan azab jua.

Kalakian tiada jua suka hati Rasulullah akan dia, maka turun Jibra`il membawa Qur`an demikian bunyinya (al-Nahl, 16:106)
Ertinya: Barangsiapa kufur ia akan Allah kemudian daripada sudah percaya ia maka baginya seksa yang maha besar, melainkan barangsiapa digagah ia menyebut kalimah kufur, tatkala itu hatinya tetap jua dengan iman diampun baginya setelah mendengar itu diamlah Rasulullah, maka dipuji Habbab dan Bilal maka meminta doa Rasulullah akan keduanya pada Allah dengan banyak doanya.

Maka kata  segala ulama adapun hikayat ini menyatakan teguh kita jua, bahawa pekerjaan Bilal dari kerana tiada ia takut akan Abu Jahal, maka tiadalah mau ia mengucap kalimah al-kufr dengan lidahnya, sesungguhnya terbaik daripada pekerjaan Ammar mengatakan kalimah kufur, sebab takutkan Abu Jahal itu.

Daripada bab satu dan sebahagian daripada bab empat memperlihatkan bahawa kitab Rawdat al-`Ulama bukan kitab pengajaran agama biasa, tetapi adalah kitab yang bersifat cerita, iaitu cerita yang bertemakan Islam yang melibatkan ayat-ayat Qur`an, Hadith, Rasulullah, sahabat Umar Ibn al-Khattab, Anas, Mu`adh Bin Jabal, Bilal, Habbab, Ammar, Mujahid, Ibn Abbas dan musuh Abu Jahal. Latarbelakang berlaku antaranya di Makkah dan Madinah yang melibatkan juga Jibra`il, Kiraman dan Katibin. Persoalan yang dibawa tentang tauhid dan menanamkan sifat terpuji kepada orang Islam, balasan baik dan buruk.

Peranan Kitab Rawdat al-`Ulama` tidak lain dari menyampaikan pengajaran dan didikan keislaman melalui cerita-cerita sebagaimana yang terkandung di dalam Rawdat al-Ulama`’

Sekian.

September 24, 2013

Pengukuhan Aliran Sunni


BBB, 17 Zulkaedah 1434 = 23 September 2013 (Isnin):

Melihat kepada kandungan Batu Bersurat Terengganu, kita tidak dapat maklumat detail berhubung dengan pengajaran berkenaan akidah yang dipegang mereka. Istilah Allah atau Tuhan belum digunakan, sebaliknya yang digunakan bagi Tuhan, ialah Dewata Mulia Raya (ada sebutan Allah pada salawat salla al-Allah a.w.s), tetapi tidak digunakan istilah ini pada tempat Dewata Mulia Raya. Cuma dari segi pengukuhan aqidah disebut `Esa pada Dewata Mulia Raya``. Adapun dari segi perundangan disebut berhubung dengan jual beli, hutang piutang, penggunaan emas sebagai nilai matawang, hukuman ke atas mereka yang mencuri dan berzina (lelaki, perempuan dan bujang), jenis hukuman – rotan dan hembelang (rejam).

Bahan bersurat terawal dihasilkan di Terengganu ialah berhubung dengan pegangan akidah dan amalan dari segi syariat, ialah apa yang digariskan di dalam Kitab Kifayah yang membicarakan persoalan aqidah bagi satu pertiga peringkat awal dan syariat selebihnya. Sesungguhnya panduan yang dihasilkan pada akhir abad ke 17 dan awal abad ke 18 cukup bagi panduan masyarakat. Konsep niat dan bilangan yang wajib didirikan Jumaat melengkapkan lagi panduan ibadat bagi masyarakat umat. Adapun dari segi tasawuf seperti Hikam Melayu dan turut diketahui tentang Ihya` Ulum al-Din, adalah dipelajari pada peringkat atasan.

Menyebut karya-karya yang dihasilkan oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah di dalam beberapa bidang disebutkan, tidak bererti kitab-kitab ini saja digunakan. Kerana bagi guru-guru pada pengajian Shaykh Abdul Malik – termasuk Shaykh Abdul Malik juga juga menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang disalinkan.

Berhubung dengan pengukuhan aliran Sunni di Alam Melayu, diluar dari Terengganu yang turut mempengaruhi masyarakat umat, Shaykh Nuruddin al-Raniri memaklumkan di dalam Bustan al-Salatin mengenai ramai ulama-ulama Sunni datang ke Aceh sejak akhir abad ke 16M. Mereka ialah Shaykh Muhammad Azhari bermazhab Shafie yang mengajar ilmu ma`qulat dan metafizik. (T.Iskandar, Hamzah Fansuri, Dewan Bahasa, Jil IX,  Bil. 2, Februari 1965: 53). Ilmu ma`qulat (perbahasan bersifat akliah) termasuklah usuluddin. Ilmu ini mensyaratkan seseorang yang hendak mempelajari usuluddin harus memahami hukum akal, iaitu wajib, harus dan mustahil. Di dalam perbahasan misalnya sifat-sifat Allah amat memerlukan kefahaman akal. Misalnya memahami sifat-sifat Allah, membahaskannya dari segi dalil-dalil akli dan naqli.

Dalam gelombang yang sama Shaykh Nuruddin al-Raniri juga memaklumkan tentang  Shaykh Abul- Khayr ibn Shaykh Ibn Hajar yang mengajar ilmu fiqh dan tasawuf dan Shaykh Muhammad Yamani yang mengajar ilmu usul di Aceh.
(T.Iskandar, Hamzah Fansuri,  Dewan Bahasa, Jilid IX, Bil. 2 Februari 1965: 53)
Juga dimaklumkan tentang kehadiran Shaykh Muhammad Jaylani dari Gujerat (keluarga Shaykh Nuruddin)  yang mengajar fiqh, usuluddin, mantiq dan Balaghah (ma`ani, bayan dan badi`) juga tasawuf. Ini bermakna pengajian di Aceh mencapai peringkat tinggi – termasuk mantiq yang diperlukan bagi pengajian, terutama usuluddin yang banyak menggunakan akal dan logik. Begitu juga pengajian bersifat sastera dan adabiyyah yang meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastera. Kegiatan ini berlaku semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah al-Sayyid al-Mukammil (966-1012H/1585-1604). Ketinggian pencapaian pengajian dan pencapaian dari segi persuratan dapat dilihat pada masa tersebut Bukhari al-Jauhari menghasilkan Taj al-Salatin kitab ketatanegaraan terpenting di dalam bidang berkenaan di dalam bahasa Melayu.

Kehadiran tokoh-tokoh Sunni dan penghasilan karya-karya dari satu segi dapat dilihat, bahawa pendukung-pendukung aliran Sunni cuba mengekang perkembangan aliran Falsafah Wujudiyyah yang juga sedang berkembang di Aceh yang diketua Hamzah Fansuri dan pendukungnya Shamsuddin al-Sumatrani.

Tokoh yang paling penting yang mengepalai penentangan terhadap aliran Falsafah Wujudiyah ialah Nuruddin al-Raniri. Beliau adalah ulama berketurunan Quraisy datang dari Gujerat ke Aceh. Sebelum ke Aceh beliau telah belajar bahasa Melayu di Makkah dan berbahath mengenai aliran wahdatul wujud dan menentangnya.

Nuruddin adalah pendukung faham Ithnainiyatul wujud atau pendukung Sunni. Semasa di Aceh beliau mengarang banyak bidang termasuklha Bustan al-Salatin sebuah kitab ketatanegaraan. Beberapa karangan Shaykh Nuruddin dalam bidang usuluddin turut dipelajari di Pengajian Shaykh Abdul Malik seperti Perbezaan Makhluq Dengan Khaliq bidang usuluddin yang membicarakan sifat yang wajib bagi Allah (dibicarakan 13 sifat), Nurul Yaqin tentang ma`rifat, tauhid, Iman dan Islam dan  Umur Dunia.

Shaykh Nuruddin al-Raniri terkenal sebagai ulama` fiqh yang merupakan tokoh yang mula-mula mengarang kitab fiqh dalam bahasa Melayu yang berjudul Sirat al-Mustaqim dikarang (1004H.). Setelah memuji Allah dan salawat ke atas Rasulnya kata Pengarang:

``Sesungguhnya telah meminta daripadaku oleh seorang sahabatku yang besar pada menghimpunkan suatu kitab pada menyatakan ilmu fiqh atas mazhab Imam Shafie ridayallahu anhu menterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi supaya beroleh munafaat barang siapa yang tiada mengetahui bahasa Arab. Maka diperkenankan faqir yang muhtaj kepada Allah yang Maha Besar, iaitu Shaykh Nuruddin namanya Muhammad Jaylani bin Ali bin Hasanji ibn Muhammad Hamid nama bangsanya Shafie mazhabnya Raniri Negeri tempat kediamannya, serta kurang ilmunya dan amalnya pada hal berpegang ia kepada Allah Ta`ala dan dijadikannya kitab ini kerana tulus ikhlas bagi hadratnya lagi disampaikannya kiranya pahalanya haluan kepada ruh Penghulu segala Nabi Allah dan segala Nabi yang Rasul, iaitu Muhammad salla Allah alaihi wa sallam. Dan kunami kitab ini dengan Sirat al Mustaqim dan lagi kupohonkan Allah Ta`ala Yang Maha Besar barang beroleh manfaat kiranya dengan kitab ini seperti yang telah manfaat dengan segala pohon kitab ini.``

Seterusnya Shaykh Nuruddin al-Rani menyebut sumber bagi kitab Sirat al-Mustaqim, ``Seperti Kitab Mihaj al-Talibin bagi Imam Muhyiddin Nawawi radiyallahu anhu dan seperti kitab Manhaj al-Tullab dengan sharahnya Fath al-Wahhab bagi Shaykh al-Islam Abi Zakariyya Yahya Ansari radiyallahu anhu dan seperti kitab Hidayat al-Muhtaj sharah bagi Mukhtasar Ibn Haj bagi Imam Shihab al-Din Ahmad Shaykh Ibn Hajar Makki radiyallah `anhuma dan seperti kitab Anwar bagi Imam Ardabili radiyallahu anhu, tetapi adalah faqir yang memeliharakan qawl yang sahih lagi yang muwafaqat dengan daif dan seperti kitab Umdat al-Salik bagi Imam al-Alim al-Fadil Ibn l-Qayb Mukhtasar Minhaj.

(Nuruddin ar-Raniri, Sirat al-Mustaqim, Tepi bagi Kitab Sabil al-Muhtadin bagi Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari, Maktabat Nur al-Thaqafat al-Islamiyyat, Jakarta, tt.: 4-5).

Dari segi pendekatan kitab ini sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain memulai pembicaraan mengenai Taharah dan berakhir dengan Haji dan Qurban.

Karangan-karangan Nuruddin yang berhubung dengan aqidah dan fiqh dan yang lain-lain mengukuh aliran Sunni di Alam Melayu.

Apa yang diusahakan oleh Nuruddin al-Raniri ini diperkukuhkan oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel, terutama dengan karangan-karangan fiqhnya seperti Mir`at al-Tullab, Umdat al-Muhtajin, Kifayat al-Muhtajin dan Tafsir Baydawi yang diterjemahnya mengukuhkan aliran Sunni di Alam Melayu. Peranan guru-guru di Makkah dan di Madinah yang menjadi guru kepada Shaykh Abdul Rauf Singkel seperti Shaykh Ahmad al-Qushashi dan guru bagi Shaykh Abdul Rauf dan juga Shaykh Abdul Malik bin Abdullah iaitu Shaykh Ibrahim al-Kurani dan kitab-kitab mereka sama membantu mengukuhkan aliran Sunni di Alam Malayu. Peranan Shaykh Abdul Malik bin Abdul Malik bin Abdullah dan karangan-karangannya seperti Hikam Melayu, Kifayah, Kayfiyat al-Niyyah, Naql dan lain-lain, begitu juga institusi pengajian yang diasaskannya yang berlanjutan sama mengukuhkan aliran Sunni di Alam Melayu. Selepas dari ini generasi ulama yang lahir di Banjar, Palimbang,  Patani, Kedah, Kelantan dan berbagai-bagai tempat terus mengukuhkan aliran Sunni di Alam Melayu.

Sekian.

September 23, 2013

Usul Tahqiq Bukan Karangan Shaykh Abdul Malik


BBB, 16 Zulkaedah 1434 = 22 September 2013 (Ahad):

Sebagaimana disentuh pada makalah yang lepas, bahawa ada dikatakan bahawa salah sebuah karangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah ialah Usul Tahqiq – yang bermaksud `Umbi Pengukuhan`, iaitu membicarakan Asal Segala Persoalan Hakikat Yang Mengukuhkan Pegangan. Persoalan berhubung dengan Usul Hakikat ini juga dikenali dengan `A`yan Thabitah` yang dikaitkan dengan ilmu Allah pada peringkat Ahadiyyah (rumusan kesegalaan wujud di dalam ilmu Allah), Wahdah (Peringkat dilihat secara satu persatu di dalam ilmu Allah) dan Wahidiyyah (Peringkat kelahiran Wujud dari ilmu yang sedia ada di dalam ilmu Allah). Pandangan dan pegangan sedemikian juga dikenali dengan Wahdatul Wujud.

Falsafah Wahdatul Wujud ini berasal usul dari tokoh Falsafah Wujudiyyah (panggilan kepada Wahdatul Wujud), iaitu Muhyiddin Ibn `Arabi (560-638H./1164-1240M.) berkelahiran Murcia (Andalusia), Spanyol semasa tamadun dan peradaban Islam sedang memuncak di sana. Beliau bergerak ke Lisbon, Seville, Cordova, Tunis,  Mesir, Palestin, Makkah, Baghdad dan terakhir ke Damascus dan meninggal di sana. Beliau mendalami teologi, Hadith dan perundangan. Tapi yang paling menonjol di dalam bidang Falsafah Wahdatul Wujud yang antara kitab terkenal beliau ialah Fusus al-Hikam dan Futuhat Makkiyyah. Pandangan Ibn `Arabi dikaitkan dengan `Idea of Plato dan Plotinus`. (Affifi, A.E, The Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibnul `Arabi, Sh. Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan), 1964: XIX). Pandangan Ibnu `Arabi dilanjutkan oleh pendukung fahamannya iaitu Abdul Karim al-Jili yang antara karangan terkenalnya  al-Insan al-Kamil dan pendukung-pendukung yang lain.

Pandangan Wahdatul Wujud Ibn Arabi boleh difahami dari antara huraian dibuat oleh Affifi berhubung dengan, `The One and the Many: Haqq and Khalq``
``According to Ibnul Arabi there is only One Reality in existence. This Reality we view from two different angles, now calling it Haqq (the Real) when we regard it as the Essence of all phenomena; and now Khalq when we regard it as the phenomena manifesting that Essence. Haqq and Khalq: Reality and Appearance ; the One and the Many are only names for two subjective aspects of One Reality; it is a real unity but empirical diversity. This Reality is God. ``If you regard Him through Him``, Ibnul Arabi says (i.e, if you regard the Essence from the point of view of the Essence), ``then He regards Himself through Himself, which is the state of unity; but if you regard Him through yourself (i.e. from your point of view as a form) then the unity vanishes.`` This seems to echo Plotinus` doctrine that the  Primal One is everywhere and nowhere. But there is a fundamental difference between the two doctrines as will be shown later. Plotinus` One is everywhere as a Cause : Ibnul `Arabi`s  One is everywhere as an Essence. and nowhere as the  universal Essence which is above all ``where`` and ``how`` and which is different from all things that have ``where`` and ``how``.
(Affifi, A.E., The Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibnul Arabi, 1964: 10-11).

Pengaruh pemikiran Ibnul `Arabi dan pendukung-pendukungnya tentang wahdatul wujud begitu luas termasuk terhadap penulis dan penyair dari kalangan berbahasa Arab, Parsi dan Turki. Kata Haji Muhammad Bukhari Lubis:

``Ibn `Arabi`s impact on Muslims was truly tremendous. One must agree with Muhsin Jahangiri who writes that ``almost all of the important and famous lineages in Sufism after Ibn `Arabi recognize him as the Supreme Master, accept his leadership on the Sufi path, and observe his rules and principles.`` Sufi from one century the next have continuously diffused the teachings of Ibnu `Arabi`s school, and some have written books commenting on various works of the Supreme Master. The Fusus in particular has attracted many Sufis, with the result that there are plenty of commentaries on this work in various Islamic languages. Numerous commentaries have been written in Arabic ranging from those of classical commentators like `Abd al-Razzaq al-Kashani (d. 730/1330), Dawud al-Qaysari (d. 751/1350), and Abu al-Ghani al-Nabulusi down to Mahmud al Ghurab in our time. As far as Persian commentaries are concerned, the names of Qunawi, Fakhr al-Din `Iraqi, Sa`d al-Din Hamuya, Mu`ayyad al-Din Jandi, Sa`id Farghani, Rukn al-Din Mas`ud Ibn `Abdi`Llah Shirazi (known as Baharukna), Amir Sayyid `Ali Hamadani (known as `Ali-yi Thani or Shah-I Hamadan), Sayin al-Din `Ali Turka Isfahani, `Abd al-Rahman Jami, Muhibbu`Llah Ilahabadi, Shams al-Din Ibrahim Abarquhi, and Taj al-Din Husayn Khawarazmi deserve to be mentioned. There are several commentaries on the Fusus in Turkish, among which are those by Seyh Abdullah Bosnawi (d. 1054/1644) and Ahmad Avni Konuk (d. 1938).
(Haji Muhammad Bukhari Lubis, The Ocean of Unity, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: 1993: XIV-XV).

Pengaruh Wahdatul Wujud juga berkembang di Alam Melayu, khususnya di Aceh, pada akhir abad ke 16 dan awal abad ke 17 terutama pada zaman pemerintahan Iskandar Muda Perkasa Alam, berkembangnya aliran Wahdatul Wujud didukung antaranya oleh Hamzah Fansuri yang berasal dari Barus (wujud dari pertengahan abad ke 16 ke awal 17) dan pengikut-prngikutnya. Hamzah menulis dalam bentuk rubai yang dianggap oleh Profesor Syed Naguib tokoh penggubah puisi syair pertama dalam bahasa Melayu. Puisi-puisinya membawa pengaruh Wahdatul wujud yang berkembang di Aceh pada zamannya. Contoh puisinya::

Hamzah Fansuri di dalam Makkah
Mencari Tuhan di Baytu`l-Ka`bah
Dari Barus ke Kudus terlalu payah
Akhirnya dapat di dalam rumah

(Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 9).

Atau beberapa ungkapan berikut:

Sidang Talib ke dalam hutan,
Pergi uzlat berbulan-bulan
Dari muda datang berhuban
Tiada bertemu dengan Tuhan

Oleh riadat tubuhnya rusak,
Hendak melihat serupa budak,
Menghela nafas ke dalam otak –
Supaya minyaknya jangan orak !
….
Ilmu Haqiqat tiadakan sukar
Bukan diminta kaupusar-pusar !
Urat pusat kau puta-putar
Olehnya itu Mahbubmu gusar !

(Syed Muhammad Naguib al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, 1970: 18).

Pendukung setia Faham Wahdatul Wujud ialah Shaykh Shamsuddin al-Sumaterani ulama di Aceh pada zaman Iskandar Muda. Jika Hamzah Fansuri menulis dalam bentuk puisi, maka Shamsuddin as-Sumatrani menulis dalam bentuk prosa, antaranya menulis:
``Adapun ertinya tiada wujudku ini hanya wujud Allah, ertinya tiada wujudku ini: esa sendirinya hanya dengan kuasa Allah, kerana wujudku ini hanya wujud wahmi juga.``
(T. Iskandar, Shamsuddin as-Sumatrani Tokoh Wujudiyah, Dewan Bhasa dan Pustaka, Jil IX, Bil. 4, April 1965: 153).

Sebenarnya faham Wahdatul Wujud selepas Ibn `Arabi menjadi sebagai satu pegangan akidah ketuhanan dan berpengaruh di banyak tempat pada zaman tradisi, sebagai terbukti pada zaman Pasai dan Melaka ada unsur-unsur Wahdatul Wujud sebagaimana telah dibicarakan,
(Sejarah Melayu, Versi W.G. Shellabear, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 148-153) dan memuncak di Aceh pada akhir abad ke 16 dan awal abad ke 17. Aliran ini juga turut sampai ke Terengganu.Contoh (Teks dalam bentuk soal jawab):

``Maka ini suatu risalah yang simpan daripada perkataan Usul Tahqiq yakni jalan segala orang yang mengenal Haqq Ta`ala.
Soal: Tatkala la ta`ayyun dan ta`ayyun awal dan ta`ayyun thani itu tatkala mana bernama Allah dan tatkala nama Rahman.
Jawab: Tatkala la ta`ayyun bernama Huwa, tatkala ta`ayyun awal bernama Allah, tatkala ta`ayyun thani bernama Rahman.
La ta`ayyun  awal itu martabat apa, ta`ayyun thani itu apa.
Jawab la ta`ayyun itu martabat dhat mutlaq dan ta`ayyun awal itu dhat al-muqayyad dan ta`ayyun thani itu martabat sifat al-muqayyad.
Soal: Mana dhat mutlaq dan mana dhat al-muqayyad dan sifat al-muqayyad.
Jawab: Dhat mutlaq iaitulah yang bernama ghaybul-ghuyub yakni ghaib lenyap lanjutnya dan yang al-muqayyad itulah al-muqayyad dengan sifat yang muqayyad, itulah muqayyad dengan segala asmanya dan alam yang empat itu.
Soal: Apa sebab maka dikata oleh segala ulama itu yang tiga martabat itu tiada ia kepada baharu.
Jawab: Sebab martabat yang tiga itu tempat ketuhanan Haqq Ta`ala daripada ahwa dan cahaya dan jauhar dan `arad supaya jangan samar. …

Naskhah ini sebenarnya tidak diketahui siapa penulis atau penyalin. Tetapi sekurang-kurangnya menunjukkan keilmuan berkenaan turut tiba di Terengganu seperti pernah tiba di Pasai, Melaka dan Aceh.

Naskhah Usul Tahqiq (22hlm.) bukan karangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah, kerana tiada sebarang catatan yang mengaitkan dengan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah. Aliran Wahdatul wujud ini sebenarnya tidak selari dengan karangan-karangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang mendukung aliran Sunni. Karangan Hikam Melayu adalah mendukung tasawwuf Sunni. Kitab Kifayah beliau dari segi akidah adalah mendukung aliran Ash`ari dan fiqh mendukung Mazhab Shafie sebagaimana juga dengan Risalah Naql mendukung pendapat mazhab Shafie. Kewujudan tulisan-tulisan mengenai Usul Tahqiq adalah terpencil sebagai tinggalan aliran yang tidak lagi diikuti dan tidak lagi dipelajari.

Dengan aliran Wahdatul Wujud menurut mazhab  `Cinta Ilahi Sufi` bukan atas rasional realiti banyak membawa implikasi dari segi perundangan, aturan  dan nilai yang mau ditegakkan.

Sekian.