September 22, 2013

Syaikh Abdul Malik Bin Abdullah Mengarang Kitab Tafsir ?


BBB, 15 Zulkaedah 1434 = 21 September 2013 (Sabtu):

Semasa menuntut di Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Penulis berkelayakan meneruskan pengajian ke peringkat kepujian setelah lulus Ijazah Am (1973) di IBKKM, Fakulti Sastera UKM. Untuk memenuhi syarat bagi peringkat kepujian pelajar pada peringkat ini perlu menulis Latihan Ilmiah di bawah bimbingan Penyelia masing-masing. Pada peringkat Ijazah Sarjana Muda Kepujian ini Penulis telah berbincang dan memilih tajuk:

``Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) Ulama Sezaman Dengan Shaykh Abdul Rauf Singkel Dalam Konteks Pengislaman Terengganu``

Penulis mendapat pertolongan dan diatur oleh Allah menulis Latihan Ilmiah di atas oleh beberapa faktor berikut:

1)      Atas kehendak ninda Penulis (Abdullah bin Talib) selepas tamat Sekolah rendah (Sekolah Melayu, Kg. Nyiur, Paka - 1955), Penulis dihantar belajar di Pondok (Madrasah Islahiyyah, Kuala Berang (1956-58) Pondok Tuk Faqih Abdullah bin Ismail sambil belajar di Sekolah Arab Kuala Berang (Sekarang Sekolah Agama Menengah Mahmudiah) pada masa itu di tepi Sungai Berang & Sungai Terengganu – Tempat diketemui Batu Bersurat Terengganu. Jadi selama tinggal menuntut selama 3 tahun di Kuala Berang Penulis mengenali tempat dan masyarakat di Hulu Terengganu – Tanah Batu Bersurat itu. Juga tempat asal Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah (Tuk Pulau Manis).
2)      Allah mengatur rancangannya, apabila Penulis menyambung pengajian pada peringkat Thanawi (Menengah) di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin (1959-1962), Penulis menemui isteri Penulis kini (Hajjah Mu`minah Binti Yusoff) dan berkahwin (1965) setelah kami berkhidmat sebagai Guru Sekolah Arab (Menengah Ugama) di Terengganu. Fakta penting bahawa isteri Penulis adalah dari turunan Tuk Pulau Manis (Shaykh Abdul Malik bin Abdullah). Kefahaman Penulis dalam bahasa Arab banyak membantu penyelidikan, terutama membaca kitab-kitab di dalam bahasa Arab.
3)      Apabila Penulis menyambung pengajian di UKM sebagai pelajar sulung, Penulis memilih tajuk Latihan Ilmiah diperkatakan di bawah penyeliaan Pensyarah  Ustaz Wan Muhammad bin Wan Ali (al-Marhum) – Pensyarah Bahasa Arab kami di IBKKM. Pengarah IBKKM pada masa itu ialah Profesor Dr. Syed Muhammad Naguib al-Attas yang luas kefahaman di dalam Pemikiran dan Falsafah Islam. Penulisan yang jangka ditulis bukan berdasarkan cerita popular tentang kekeramatan Tuk Pulau Manis, tetapi semasa pengajian dan pulang ke Kampung Padang Midin, Kuala Terengganu, kampung isteri pada masa-masa kosong Penulis sering membaca kitab-kitab lama, terutama yang bertulis tangan di Balai (Madrasah), warisan orang-orang tua dulu. Madrasah ini digunakan oleh mertua Penulis (Haji Yusoff bin Haji Mat) mengajar agama (Pengajaran berterusan di Balai ini hingga kini). Banyak maklumat Penulis dapati dari bacaan-bacaan terhadap kitab-kitab lama di sini. Ini mendorong Penulis untuk memilih tajuk Ilmiah di atas. (Penulis difahamkan kerana keaslian dan sumbangan maklumat baru – Latihan Ilmiah Penulis ini dianggap bermutu yang membantu Penulis mendapoat Ijazah Sarjana Muda Sastera Kepujian (Kelas Satu).

Semasa membuat penyelidikan, antaranya membuat penyelidikan luar termasuk menemuramah ramai pihak yang mempunyai kaitan dengan kajian. Penulis menemuramah antaranya Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Haji Ahmad Bekas Wakil Rakyat Losong, Kuala Terengganu yang keluarga beliau meneruskan Pondok Pengajian di Losong Kuala Terengganu – Beliau membuat catatan (Buku bertulis tangan) tentang Tuk Pulau Manis. Beliau memberi pinjam kepada penulis Buku Catatannya ini. Antara maklumat yang diberitahu Tuk Pulau Manis selain dari mengarang Kitab Hikam Melayu dia juga mengarang Kitab Tafsir dan Usul Tahqiq. Masa membaca kitab-kitab lama dari khazanah lama di Padang Midin ini, Penulis memang bersua dengan sebuah kitab Tafsir bertulisan tangan. Maklumat-maklumat berkenaan dan maklumat-maklumat yang lain mendorong penulis memperdalamkan kajian.

Fakta yang Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) mengarang kitab tafsir ini antara fokus penelitian penulis merujuk dan membandingkan berbagai-bagai kitab tafsir sama ada di perpustakaan-perpustakaan dan milik-milik orang perseorangan. Penyelia Penulis – Ustaz Wan Muhammad Bin Wan Ali (rahimahullah) seorang yang warak dan seorang sufi yang baik hati dan berbudi. Dia banyak menolong menyelesaikan banyak masalah Penulis di dalam kajian. Antaranya memberi pinjam berbagai buku miliknya, bahkan Ustaz Wan Muhammad bin Wan Ali menghadiahkan kepada Penulis pada 26 Ramadhan 1393 = 22.10.1973 sebuah kitab tafsir (Arab-Jawi) berjudul:

                                      Al- Qur`an al-Karim
                        Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta`wil
                        Abdullah Bin Umar Bin Muhammad Al-Shirazi
                                           Tarjamah
                        Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi
                        Diterbitkan oleh Maktabat wa Matba`at Sulaiman Mar`i
                               Singapura. Diterbitkan pada  1370H./1951M.
                        Tashih Muhammad Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi al-Azhari

Kitab Tafsir al-Baydawi dibeli oleh Ustaz Wan Muhammad bin Wan Ali pada Selasa 2 Rabiul Awwal 1391 = 27 Tshishan 1971 di Kuala Lumpur.

Kitab yang dikenali dengan Tafsir Baydawi ini adalah tafsir lengkap 30 juz` yang dibahagi kepada dua Nisf (juz`). Nisf (Separuh)` kedua  bermula dari Surah al-Kahfi. Kedua nisf setebal 612 halaman (lengkap).

Ertinya kitab Tafsir Baydawi ini adalah kitab Tafsir yang dikarang oleh Abdullah bin Umar bin Muhammad al Shirazi al-Baydawi dan tafsir ini adalah diterjemahkan oleh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi yang juga dikenali sebagai Shaykh Abdul Rauf
Singkel (m. 1693M.).

Hasil dari kajian terhadap kitab tafsir yang diberi oleh Pensyarah Penulis Ustaz Wan Muhammad bin Wan Ali Penulis membuat perbandingan dengan naskhah yang dikatakan sebagai Tafsir karangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (?).
Naskhah yang pada permulaan dijangka dikarang oleh Tuk Pulau Manis ini tidak lengkap (mungkin asalnya lengkap). Yang ada hanya tafsir daripada awal Surah al-Kahfi sehingga akhir Surah Fatir sahaja. Dibandingkan tulisan salinan dengan naskhah-naskhah salinan yang lain, memang ianya bersamaan dengan gaya tulisan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis m. 1726M.). Ertinya disalin oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah.

Namun setelah perbandingan dibuat ternyata apa yang dikatakan sebagai tafsir karangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah jelas secara kata demi kata dari segi tafsiran di dalam bahasa Melayunya adalah disalin oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah dari tulisan gurunya dan tokoh sezamannya iaitu Shaykh Abdul Rauf Singkel yang juga dnisbahkan kepada Fansuri dari Aceh itu.

Contoh tafsir awal dari Surah al-Kahfi:

``Segala puji thabit bagi Allah Tuhan yang menurunkan atas hambanya Muhammad sallallahu `alayhi wa sallam Qur`an pada hal tiada dijadikannya dalamnya ikhtilaf yang berlawanan. Faidah: Pada menyatakan ikhtilaf antara segala qari` yang tiga pada membaca ``Iwaja`, maka Hafas membaca dia ``Iwaja` dengan saktah yang latifah dengan tiada ditanwin dan tiada qata` pada wasal dan Qalun serta Dauri dengan tuntut pada wasal pula – Wallahu a`lam

Dari segi pendekatan: Ayat Qur`an diterjemah dan dihurai dari segi hukum hakam, suruh dan larang. Di dalam tafsir ini banyak diterangkan khilaf bacaan antara tokoh-tokoh bacaan al-Qur`an seperti Hafas, Abu Amrin, Nafi`, Warash, Qalun, Dauri dan sebagainya. Juga banyak ditambah huraian dengan kisah-kisah.

Walau apa pun kitab Tafsir Baydawi yang diterjemahkan oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel dan Fansuri, setakat yang diketahui kini ia adalah kitab tafsir (Terjemahan) terawal di dalam bahasa Melayu. Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang turut berada di Aceh dan Makkah dan pernah bersama dengan Shaykh Abdul Rauf Singkel sebagai gurunya menyalin tafsir karangan gurunya ini dan dapatlah difahamkan bahawa pengajian tafsir juga menjadi sebahagian dari pengajian yang dipelajari di Terengganu sejak dari zaman kepulangan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah ke Terengganu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment