September 9, 2013

Penerimaan Tulisan Jawi - Istilah Dan Persoalan

-->
BBB, 02 Zulkaedah 1434 = 08 September 2013 (Ahad):

Penerimaan tulisan Jawi terawal sebagaimana terbukti pada Batu Bersurat Terengganu adalah amat istimewa dan amat menarik dari segi sejarah penulisan dan pengislaman di Alam Melayu. Tidak ada tulisan Jawi lebih awal daripada yang terdapat di Batu Bersurat Terengganu.  Bahkan lebih jauh ke belakang didapati, walaupun ada penulisan mengenai Islam, tetapi  masih belum lagi menggunakan tulisan jawi. Kata Teuku Iskandar;

``Daripada prasasti Terengganu ini nampak bahawa penggunaan huruf jawi sudah lebih lama dikenal, kerana pemahat prasasti itu telah mahir dengan penggunaan tulisan Jawi. Walaupun pada tahun 1303 di Terengganu telah digunakan tulisan Jawi naman dalam persuratan di Pasai masih lagi digunakan tulisan Pallava. Pada batu nisan seorang puteri terpahat dalam tulisan Pallava sebuah puisi dengan tarikh Juma`at, 14 Dhulhijjah 791H/1389M.
(Teuku Iskandar, Kesasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei Darussalam, Brunei, 1995: 110).

Apa yang mengkagumkan bahawa huruf-huruf yang diterima bagi tulisan Jawi ini tidak saja dari tulisan bahasa Arab yang huruf abjadnya sebanyak 28 huruf, tetapi mana-mana penyebutan di dalam bahasa Melayu yang tidak kedapatan dalam huruf Arabnya, sudah ada huruf pelengkap yang sama ada dipinjam dari Parsi atau Urdu atau ditambah hasil dari genius dan kreatif penulis dan pemahat tempatan. Contoh huruf-huruf Melayu, bukan dari Arab pada Batu Bersurat tersebut:

Nga, Ga. Ca, nya.

Contoh banyak digunakan dalam tulisan pada Batu Bersurat seperti:

Dengan  =  Huruf Nga
Meneguhkan = Huruf Ga
Bicara    =  Huruf Ca
Dendanya = Huruf nya

Dengan penyesuaian dan penambahan huruf bagi melengkapkan ejaan bahasa Melayu, menandakan tulisan jawi telah lama digunakan secata mahir bagi penulisan dan diikuti pahatan pada Batu Bersurat.
Tulisan pada Batu Bersurat ini tidak sepenuhnya menurut tanda bacaan (baris atas, bawah, hadapan) sebagaimana di dalam tulisan Arab, tetapi lebih cenderung kepada ejaan menurut bunyi, walau tidak sepenuh:

Ejaan menurut baris       Contoh

Diwata,  raya, hamba, agama, fardu, raja, bagi, tahun

Ejaan menurut Bunyi – Contoh:

Bicara, berbajikan, itu, lalu, keluarga, benua, merdeka, palu, bhumi dan lain-lain.

Ini menunjukkan bahawa tulisan jawi tidak sepenuhnya menurut baris-baris di dalam bahasa Arab. Bahkan dalam pembelajaran bahasa dan penulisan Tulisan Jawi tidak menggunakan baris  sebagaimana di dalam bahasa Arab.

Dilihat kepada kata-kata pada Batu Bersurat Terengganu, didapati jumlah kata-katanya ialah sebanyak 255 perkataan, iaitu dijumlahkan dari:
1)  Permukaan A     =    96    perkataan
2)  Permukaan B     =    67    perkataan
3)  Permukaan C     =    41    perkataan
4)  Permukaan D     =    51    perkataan

Jumlah perkataan    =   255   perkataan

(Muhammad Salleh bin Haji Awang (Misbaha), Mengkaji Sejarah Terengganu, Jilid I, Penerbit, Kuala Terengganu, 1954: 31 – 35).

maka kata-kata berasal:


Sanskrit:
Darma maraksa, Dewata Mulia Raya, agama, raja, Mandalika, tamra, sasanakala, bhumi, benua, titah, menteri, bendara (15/255)

Arab:
Rasul Allah s. a. w.,  arwah, sahabi, Islam, fardu, Juma`at, Rajab, syartan, ingkar, laknat
(14/255)

Tempatan: (Sebahagian perkataan berulang)
Meneguhkan, benar, bicara, hamba, sebelah, penentu, berbajikan, menduduku, bulan, baginda, ratus, hutang, denda, Hembalang, sepeha, tahun, lalu, keluarga, emas, tugul, balacara, asa, orang, merdeka, bujan, palu, rautan, beristeri, perempuan, pinggang, sepuluh tengah tiga, tujuh, sepeha, tetua, bersuami, anak, cucu, pamainku, langgar, acara, segala, isi, anak.
Tahil (bahasa Cina)


Dari segi penggunaan istilah dan kata, sebahagian besar perkataan adalah istilah tempatan, di samping istilah Sanskrit, Arab dan Cina, Istilah terbaharu pada masa itu ialah dari agama Islam.
Dari segi bahasa zaman Batu Bersurat Terengganu mencerminkan digunakan oleh satu masyarakat yang sudah bertamadun yang bahasanya sudah lengkap untuk tulisan dan berkomunikasi. Bahasa Melayu di Terengganu pada masa itu bersedia menerima istilah Islam, sebagaimana bahasa tersebut pernah menerima istilah-istilah bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu pada masa itu juga sudah lengkap dari segi nahu dan tatabahasa – umpamanya dari segi nama-nama, ganti nama, perbuatan-perbuatan, haraf-haraf, penambahan seperti – mereka, dengan, yang, pada, kan, bagi, di, di dalam, ber, pe, itu, ini, telah, me, nya, ke, jika, atau, tengah, hendak, ia, siapa, tidak. Pendek kata bahasa yang diperturunkan adalah bahasa yang standard dan lengkap peraturan dari segi peraturan bahasa.

Apa yang tercermin dari kandungan di dalam Batu Bersurat adalah ditujukan kepada masyarakat bertamadun yang nukleusnya dari pemerintah, menteri, pegawai,penjaga keamanan, penguatkuasa, masyarakat,  keluarga yang masing-masing mempunyai norma dan nilai dari segi pentadbiran, kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Masyarakat di Hulu Terengganu pada masa itu selain dari merupakan masyarakat tani, sebahagian dari mereka bergiat di dalam perniagaan, Penggunaan angka-angka dan nombor-nombor adalah lumrah di dalam masyarakat ini.  Penggunaan nombor seperti tujuhratus dua, keempat, kelima, seratus, sepuluh tengah tiga, tujuh, lima dan sepaha, Masyarakat juga mengira peredaran masa dari hari, bulan dan tahun. Lihat bertapa kreatif dari segi penggunaan angka seperti sepuluh tengah tiga 10 1/3, sepeha (1/4)

Dari segi sistem perniagaan menunujukkan peniaga-peniaga berinteraksi dengan orang India, Arab, Cina (guna istilah tahil bagi timbangan) juga bilangan sepaha, sepuluh tengah tiga dan dari sa ke puluh, ratus dan ribu.
Ini semua menunjukkan bahawa masyarakat pada masa telah bertamadun, mereka tidak saja berniaga secara barter, tetapi juga menggunakan nilai emas dan timbangan.

Perkara yang di bawa di dalam Batu Bersurat Terengganu:

1)      Perisytiharan Islam di bawa Rasulullah s.a.w. dengan sokongan sahabat-sahabat bahawa Islam adalah agama Rasmi di negeri Terengganu pada zaman pemerintahan Raja Mandalika
2)      Tarikh perisytiharaan ialah pada hari Jumaat, bulan Rajab, Tahun Sartan 702H.
3)      Semua pemerintah, raja, pegawai dan rakyat diminta patuh di atas arahan memeluk agama Islam
4)      Mereka yang berhutang perlu melunaskan hutang
5)      Orang yang berzina dikenakan hukum rejam – bagi yang sudah berkahwin
Dirutan  dan didenda bagi yang belum berkahwin. Berbagai jenis denda dikenakan mengikut kategori.
6)      Mereka yang membuat keterangan palsu juga dikenakan denda menurut kategori
7)      Mereka yang ingkar, tidak menurut undang-undang dan tidak membayar denda akan menerima hukum dan dilaknat Allah.

Sesungguhnya Batu Bersurat Terengganu menjadi bukti kukuh tentang kehadiran Islam di Alam Melayu, khususnya di Terengganu dan penerimaan tulisan Jawi menandakan permulaan Tamadun dan peradaban baru yang dibawa oleh Islam sebagai sumbangan berharga bagi masyarakat umat di Alam Melayu, khususnya di Terengganu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment