September 8, 2013

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 - 2025) Rasional Semasa

-->
BBB, 01 Zulkaedah 1434 = 07 September 2013 (Sabtu):


Kita menganggap (PPPM 2013-2015) yang dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga selaku Menteri Pelajaran Malaysia adalah Rasional Perkembangan Pendidikan Semasa. PPPM yang dirangka sejak setahun lepas tidaklah dapat dikatakan sebagai satu yang `Amat Istimewa` terjelma dari genius gemblengan pemikiran pakar-pakar pendidikan semasa. Ilmu adalah dinamik yang terus bertambah dan memerlukan kepada perubahan pendidikan sesuai dengan keadaan dan keperluan semasa. Perubahan pendekatan sebenarnya bukan baharu, ianya telah dilakukan sejak dari Penyata Razak, Rahman Talib, Hussein Onn, Mahathir dan kini PPPM semasa Muhyiddin. Apa yang diharapkan ianya bukan sekadar perubahan semata-mata kerana berlakunya perubahan pimpinan, tetapi ada dinamika yang melonjakkan kualiti pendidikan di Malaysia.

Apakah yang ditawarkan oleh PPPM 2013 – 2025 ?
Tidak ada yang dapat kita katakan sebagai `Revolusi Pendidikan Di Malaysia`, tetapi dapat kita katakan sekadar `Pengekalan dan Penambahbaikan` semata-mata. Kita bersetuju antara intipati PPPM ialah menjamin pendidikan bahasa etnik menurut Akta 1996 (Seksyen 28), tetapi pihak kerajaan tidak berani menurut syor pakar-pakar akan perlu diwujud hanya satu aliran persekolahan bagi kepentingan perpaduan tanpa menghalang pembelajaran bahasa-bahasa etnik di dalam aliran tersebut. Ketidakberanian ini semata-mata kerana perkiraan politik.

Sesuatu yang wajar, ialah penambahan waktu pembelajaran bahasa Melayu, terutama di sekolah-sekolah bukan aliran kebangsaan, sebagaimana wajar diberi penekanan terhadap bahasa Inggeris dan mewajibkan pelajar-pelajar lulus bahasa berkenaan dalam peperiksaan SPM mulai 2016. Pembelajaran bahasa ketiga juga digalakkan seperti bahasa Arab, Perancis dan lain-lain lantaran bahasa Ilmu, Kadazan dan Dusun lantaran sebagai bahasa etnik. Tetapi apakah mekanisme penggalakan disediakan ? Semua pelajar dikehendaki mengambil matapelajaran agama Islam atau moral bagi membina akhlak dan nilai pelajar. Sejauhmanakah pendekatan yang disediakan bagi menghadapi nilai dan situasi masyarakat yang makin mencabar ?

 Objektif utama bagi PPPM seharusnya ialah `Membina Insan` yang antaranya berkemampuan berfikir pada tahap tinggi. Bagi menjayakan hasrat murni ini perlu disempurnakan keperluan-keperluan seperti jumlah guru-guru yang berkualiti, pentadbiran yang cekap, Guru Besar dan Pengetua dilantik berdasarkan kecekapan, bukan dari segi kelamaan kerja, infra-struktur dan peralatan yang sempurna, mendapat kerjasama yang erat dari pihak PIBG dan juga kerjasama dari pihak pendidikan swasta.

Sekali lagi kita kira semua yang disebutkan adalah merupakan keperluan dan rasional semasa bagi meningkatkan prestasi pendidikan yang berkualiti tinggi. Kita nampak antara yang kurang diberi penekanan ialah kurikulum pendidikan dan menghasilkan bahan keilmuan dan bacaan bagi peringkat rendah dan menengah bagi memenuhi keperluan pembelajaran dikatakan berprestasi tinggi berkenaan. Ada disebutkan bahawa guru-guru akan dipilih dari 30% lulusan terbaik di pengajian tinggi, pemilihan calon guru-guru terbaik ini tidak mencapai objektif terbaik, jika tidak disempurnakan dengan latihan terbaik beserta dengan ganjaran yang baik yang meletakkan mereka ke tahap yang dihormati masyarakat.

Perlu juga diberi perhatian tentang `Pendemokrasian` dari segi pendidikan. Ini bukan saja mereka yang berkelayakan akan sama mendapat peluang, tetapi konsep demokrasi juga bererti memberi peluang dan bantuan kepada yang layak tetapi miskin, pertimbangan juga diberi kepada pelajar dari Sekolah yang kekurangan peralatan dan kekurangan guru tapi menunjukkan prestasi yang baik, perlu mendapat pembelaan, bahkan konsep demokrasi juga melibatkan pelajar yang kurang cemerlang hendaklah disalurkan kepada aliran-aliran yang bersesuaian yang dapat memberi manfaat bagi dirinya dan juga mesayarakat.

Menyebut tujuan pendidikan antaranya melahirkan pelajar-pelajar mampu berfikir pada tahap tinggi,  tetapi seharusnya tidak kepada maksud melahikan pemikir, ilmuan, pencipta dan pereka sahaja, tetapi satu aspek yang penting ialah melahirkan golongan karyawan yang kreatif mempunyai kemampuan seni yang tinggi yang memberi identiti hasil dari kreativiti mereka seperti melahirkan pujangga yang karyanya memberi kesan pada masyarakat, arkitek yang rekacipta seninya dibanggakan, seniman yang hasil kerjanya disanjung, pejuang kemanusiaan yang membela kemanusiaan dan terhadap alam sekitar, mereka tahu dan menyedarkan masyarakat tentang nilai keindahan dan berusaha mengekalkannya, menjaga keaslian dan keklasikan sesuatu yang dapat membentuk rasa kemanusiaan dan keharmonian masyarakat dan sama berusaha mengekalkannya sebagai warisan generasi kini dan akan datang, apa lagi jika warisan berkenaan bertaraf dunia dan sejagat.

PPPM harus sedar dan memberi perhatian terhadap pentingnya nilai budaya murni yang harus dipupuk dan dikekalkan. Sedar atau tidak, bahawa semua pihak hidup dalam lingkungan budaya, keluarga, masyarakat dan Negara. Kita hidup selesa dalam aman damai adalah merupakan nilai budaya yang tidak dapat dibeli dengan nilai material. Nilaikanlah keamanan yang kita kecapi dalam Negara kita yang aman tenteram berbanding dengan Negara yang bergolak dengan perang, berbunuh-bunuhan, persengkitaan kaum dan hilang nilai kemanusiaan. Sebab itu pendidikan budaya, nilai kemanusiaan, seni dan kreativiti hendaklah ditanamkan dalam pendidikan, agar masyarakat akan terus dapat menikmati keamanan dan kebahagiaan.

Akhirnya PPPM juga haruslah mendidik pelajar dengan kebebasan memberi pendapat dan ketelusan maklumat. Mereka tidak seharusnya dikongkong dengan satu pendapat dan pandangan, tetapi digalakkan memberi pendapat dan mengkritik secara wajar. Mereka juga perlu diajar mengenai ketelusan dan kebenaran maklumat yang boleh dipersoalkan jika difikirkan tidak wajar. PPPM haruslah membentuk pelajar tidak bersifat pasif, sebaliknya digalakkan bersifat kritis.

Kurikulum dan Pembelajaran yang dibawa oleh PPPM hendaklah  bertujuan melahirkan individu dan masyarakat yang bersifat dinamik sebagai persediaan untuk menyambung pengajian kepada peringkat yang lebih tinggi dan menghadapi gerbang dunia langit terbuka atau terus berkhidmat di tengah masyarakat sebagai rakyat yang berjasa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment