September 30, 2013

Tradisi Sastera Islam: Lanjutan - Cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis


BBB, 23 Zulkaedah 1434 = 29 September 2013 (Ahad):

Telah dibincangkan terdapat bahan tradisi sastera Islam di Pengajian Shaykh Abdul Malik (Tuk Pulau Manis) yang berjudul Raudat al-`Ulama` di tarjamah/disadur oleh Abdul Jamal Beladau, iaitu cicit bagi Tuk Pulau Manis. Selain dari Raudat al-`Ulama sebuah karya Tradisi Sastera Islam ialah cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis.
Di dalam kajian sastera Melayu, cerita sedemikian dimasukkan di bawah Cerita Para Nabi di bawah Sastera Melayu Lama.
(Ismail Hamid, Kesusasteraan Melayu Lama Dari Warisan Peradaban Islam, Penerbat Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1983: 44-56).
Di Pengajian Shaykh Abdul Malik terdapat sebuah salinan Cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Balqis. Cerita-cerita mengenai Nabi memang terdapat di dalam al-Qur`an dan terdapat pula cerita-cerita mengenai Nabi-Nabi diolah secara panjang lebar, terutama di dalam kitab yang diberi judul Qisas al-Anbiya`.

Menurut Ismail Hamid, Tukang-tukang cerita itu kebanyakannya terdiri daripada penganut ugama Islam yang berasal dari ugama Yahudi dan Kristian. Mereka ini mempunyai pengetahuan yang dalam tentang warisan ugama-ugama itu. Tokoh-tokoh penulis Islam yang banyak menjadi sumber rujukan dan penulisan tentang cerita para nabi ialah seperti Abdullah bin Sallam (m.663M.) bekas Rahib Yahudi, Ka`b al-Ahbar (m.652M.) berasal Yahudi dari Yaman, Wahab bin Munabbih (m.730M.) berketurunan Parsi tinggal di Yaman. Di samping itu  al-Tabari (839-923) juga turut menulis tentang Tarikh al-Rasul wa al-Muluk dan beberapa yang lain. (Ismail Hamid, 1983: 45.

Antara cerita yang paling popular tentang cerita nabi ialah Cerita Nabi Sulaiman Dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman dikenali sebagai Nabi dan Raja Yang Amat Besar dan dapat menguasai binatang dan memahami peercakapannya. Nabi Sulaiman mempunyai pembantu-pembantu, bukan saja dari tentera dari kalangan manusia biasa, tetapi dibantu oleh jin, ifrit dan mempunyai cincin sakti. Maklumat asas memang terdapat di dalam al-Qur`an dan dipetik ayat-ayat yang berkait dengan penceritaannya. Namun satu corak tradisi cerita lama penggunaan elemen-elemen super natural dan imaginasi yang anih selalu menjadi unsur dan tema penceritaan. Elemen-elemen sedemikian terdapat di dalam cerita seribu satu malam, bahkan terdapat di dalam laporan pelayar-pelayar silam. Ini adalah ciri kebiasaan di dalam penceritaan tradisi, tuduhan yang mengatakan sebagai semuanya unsur Israiliyyat tidak sepenuhnya benar. Kerana ianya merupakan ciri-ciri cerita tradisi zaman Islam. Ciri zaman Hindu-Buddha ada keanihan tersendiri seperti kelahiran dikaitkan dengan buluh betung, menjelma dari buih dan berada di atas kepala gajah.

Cerita Nabi Sulaiman melibatkan burung Hud-Hud sebagai pengantara yang menghantar risalah Islam kepada Raja Saba` - Ratu Balqis. Petikan:

``Maka berkata Abu Abu Abbad (Hud-hud Sulaiman) bagi Abu Shajad (Hud-Hud Yaman), siapa yang memilik negeri kamu ini, maka katanya, ``Satu Raja perempuan namanya Balqis, dan katanya ia baginya dan apa qadar sampai kerajaannya. Maka jawab ia bahawasanya ia memilik akan segala qabail negeri Yaman sekaliannya dan adalah di bawah kerajaannya itu dua belas ribu qala`id dan tiap-tiap seorang daripada qala`id dua ratus ribu orang yang muqatil dan tiap seorang daripada muqati dua orang khadamnya.
Dari gambaran kekuasaan Raja Yaman kedua Hud-Hud terbang melihat kekuatan askar Nabi Allah Sulaiman, tapi bila Hud-Hud Nabi Sulaiman datang beliau dimurkai Raja Sulaiman kerana kehilangannya. Hud-hud tiada semasa Nabi Sulaiman perlu air untuk solat asar, lalu dia menceritakan berkenaan dengan negeri Saba`. Dari maklumat penceritaan Hud-Hud diperintah agar menyampaikan kitab (warqah) dari Raja Sulaiman agar Raja Saba patuh dan menerima Islam. Hud-Hud berusaha menghantar surat Nabi Allah Sulaiman dengan diiringi ribuan burung yang mengejutkan Ratu Balqis dan pengawal-pengawal terlalai, menyebabkan Hud-hud berpeluang menyelinap dan mencampakkan surat kepada Puteri Balqis. Kandungan surat antaranya merupakan petikan dari ayat al-Qur`an Surah al-Naml, 27:30 bermaksud:
Dan bahawasanya ianya dari Sulaiman dan bahawasanya Dengan Nama Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, bahawa engkau janganlah meninggi diri. Datanglah patuh menerima Islam .

Kesampaian surat dan seruan dibincang oleh Ratu Balqis dan pembesar-pembesar. Ratu Balqis bertanya pendapat jika ia dari seorang Rasul, maka tiada jalan mengingkarinya, tetapi jika tidak, tidak akan dipatuhi. Akhirnya jelas surat dari seorang Rasul dan Raja yang Agung. Ratu Balqis datang ke istana Nabi Allah Sulaiman.
Kehadiran Ratu Balqis disambut dengan penuh hebat dan dia tidak menyedari dia seolah-olah melangkah di atas permukaan air laut yang menyebabkan Ratu Balqis mengangkat kainnya yang dikatakan Sulaiman yang memberi salam daripada sembahyang asarnya terlihat akan betis Ratu Balqis yang berbulu. Petikan berkenaan:

``Dan turun ia daripada kudanya dan memegangkan dia segala dayangnya dan kemudian ia mau mengangkatkan kainnya kerana hendak mengarung di dalam laut, maka tatkala cita dengan demikian itu, maka jatuh pengsan dan berkata ia pada dirinya ini laut yang mentergelam orang dan tak dapat tidak daripada tergelam, kemudian  maka bahawasanya menyelakkan betisnya daripada pakaiannya supaya masuk di dalam sarah, maka selesai Nabi Sulaiman daripada sembahyang, maka terpandang ia atas pandangan tiada qasad dan melihat atas dua kakinya, maka tiba-tiba banyak bulu betisnya, maka tatkala memandang Nabi Allah Sulaiman, maka mekembalikan pandangnya daripadanya, maka berkata, Hai Tuhanku bahawasanya pandangku tiada dengan sengajaku.``
Apa yang disifatkan sebagai aib pada puteri Saba` itu kemudian dipulih sempurna. Akhirnya Balqis berkahwin dengan Nabi Allah Sulaiman dan memperluaskan kerajaan di sebuah pulau.

Walau bagaimana keduanya tidak sunyi daripada mendepani ujian. Episod yang boleh dianggap sebagai anti klimek di dalam penceritaan, kononnya Raja Sulaiman kehilangan kerajaan kepada pencuri jin Sarha yang mencuri cincinnya menyebabkan ia diusir keluar dari istana dan berkahwin dengan anak nelayan. Jin Istarha tak senang tinggal di istana kerana diganggu oleh bacaan ayat-ayat suci dan melarikan diri dan mencampakkan cincin ke dalam laut dan ditelan seekor ikan yang ditangkap oleh nelayan dan ikan itu dibelah perut oleh isteri Nabi Sulaiman dan cincin itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman. Dengan itu ia mendapat kembali kerajaannya memerintah di Baitul Maqdis.

Fakta tentang Nabi Sulaiman adalah benar di dalam sejarah dan disebut di dalam al-Qur`an termasuk tentang Ratu Balqis, burung Hud-Hud dan Jin Ifrit . Namun bagi menghidup dan memanjang cerita fakta ditokok tambah dengan gambaran kehebatan istana Ratu Balqis dan kekuatan tentera dan kebijaksanaan pegawai-pegawai. Fakta kewujudan negeri Saba` di Yaman memang benar.  Gambaran kekuasaan Nabi Sulaiman lebih hebat. Dia menguasai angin, memahami bahasa binatang yang tunduk kepadanya termasuk jin dan ifrit.

Episod kunjugan Ratu Balqis sengaja diatur bagi menunjukkan kebesaran Nabi Sulaiman dan menjadikan Ratu Balqis terpesona dengan berbagai keanihan, termasuk perjalanan di atas cermin yang disangka Ratu Balqis ia mengharungi air laut. Untuk menkontras rasa ghirah, pencerita menggambarkan betis Ratu Balqis berbulu dan dikatakan Nabi Sulaiman terpandang dengan tidak sengaja selepas memberi salam pada akhir sembahyang asar.

Tujuan penceritaan bagi mengagungkan Nabi Sulaiman yang tiada tandingan dari segi pemerintahan, tetapi anti klimeks bila digambarkan diusir keluar dari istana dan menjadi nelayan. Ayat-ayat di dalam penceritaan adalah licin. Pembaca perlu ingat, apa yang dibicarakan adalah cerita, bukan kitab agama. Sebagai cerita ianya mengandungi unsur estetik dan kreatif serta mengalami tokok tambah, imaginasi, pengaruh budaya dan konsep penceritaan semasa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment