October 1, 2013

Hikayat Nabi Wafat


BBB, 24 Zulkaedah 1434 = 30 September 2013 (Isnin):

Bismillahi al-Rahmani al-Rahim

Wa bihi nasta`in. Inilah certeranya peri tatkala Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam pulang ke rahmatullah Ta`ala. Sekali peristiwa Baginda Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam pergi sembahyang ke masjid, setelah sudah sembahyang maka baginda pun pulanglah dari masjid itu, maka Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam pun berbaring-baring seketika. Firman Allah Ta`ala, ``Hai Jibra`il pergilah engkau turun ke dunia bawa olehmu Malakul Maut kerana aku hendak mengambil nyawa kekasihku Muhammad itu.`` Maka Jibra`il pun pergilah ke rumah Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam. Maka Baginda pun bangunlah daripada tidurnya melihat Jibra`il datang itu. Lalu Jibra`il pun memberi salam `alaikum ya Rasulallah. Maka Rasulullah pun segera menyambut salam Jibra`il itu, ```Alaikum al-salam, hai taulanku Jibra`il, ``Siapakah serta tuanhamba datang ini ?`` Maka sahut Jibra`il, ``Malak al-Maut ada serta dengan hamba datang ini.``
Maka sabda Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam, ``Ya `Izra`il apa kerja tuan hamba turun ke bumi ini hendak mengambil nyawa hambakah atau hendak mengejungi hambakah, ?``  Maka sahut `Izra`il,`` Ya Rasulallah kerana firman Allah Ta`ala menitahkan hamba turun ke bumi itu hendak mengambil nyawa Tuan Hamba, kerana Allah Ta`ala  terlalu amat kasih dan berahi akan bau Tuan Hamba daripada manusia Nabi Allah Adam datang kepada hari ini, melainkan Tuan Hambalah yang terlebih daripada segala Nabinya dan Pesuruhnya.`` Shahadan bacalah oleh Tuan Hamba itu anni, maka dibacalah Rasulullah salla Allah `alaihi wa sallam demikian bunyinya: (Surah al-Zumar, 39: 30-31)
(Bermaksud: Sesungguhnya Engkau (wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu semua, pada hari kiamat, akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu).
Setelah sudah dibaca oleh Rasulullah itu Anni, maka Rasulullah pun tahulah akan dirinya hilang itu.``

Demikianlah petikan dari permulaan Hikayat Nabi Wafat yang agak kreatif. Fakta kematian Rasulullah adalah benar, tetapi tidaklah digambarkan dalam sirah sebagaimana gambaran dalam karya sastera di atas. Di dalam Sirah Nabawiyah digalurkan isyarat kewafatan Rasulullah dengan turunnya ayat terakhir pada Haji Wada`bermaksud:
`Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah ku-cukupkan kepadamu ni`matKu dan telah Ku-redhai Islam menjadi agama bagimu (al-Maidah, 5:3).
Kemudian Rasulullah sakit pada akhir Safar tahun ke 11 H. Dalam pada itu Baginda terus menghantar tentera diketuai Usamah ke Sham. Baginda berkhutbah Wada` (Perpisahan). Khutbah ini difahami Abu Bakar sebagai isyarat pengakhiran hayat Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Rasulullah menyampaikan wasiat kepada kaum Ansar.

Adapun gambaran terakhir secara sejarah menjelang wafat Rasulullah s.a.w. :

``Aisyah berkata, ``Aku masuk kembali kepada beliau (Rasulullah), beliau menatap ke langit dan berkata ``Fir Rafqil A`la ! Fir Rafiqil A`la.`` (Kepada Dhat Yang Maha Tinggi, kepada Dhat Yang Maha Tinggi.

Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa kayu siwak yang masih basah. Baginda saw melihat benda tersebut. Aku (Aisyah) beranggapan beliau menghendaki kayu tersebut. Aku mengambilnya, membersihkannya, dan memberikannya kepada beliau. Beliau menggosok gigi dengan sangat baik. Kemudian beliau menyerahkannya kepadaku, tapi kayu siwak itu terjatuh dari tangan beliau.
`Aisyah berkata, ``Di depan beliau ada bejana yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu membasuh mukanya sambil berkata ``Lailaha illa Allah, inna lil maut lasakarat.`` (Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Kata Aisyah, ``Kemudian beliau meluruskan jari-jari tangan kiri dan berkata: ``Fir Rafiqi A`la ! Fir Rafiqi A`la, `` sampai meninggal dengan tangan mengarah ke air.``
`Aisyah berkata, ``Maut datang kepada Rasulullah saw, ketika kepala beliau berada di pangkuanku. Beliau pengsan sebentar, lalu tersedar. Pandangannya mengarah ke atap dan berkata,``Allahumma Ar-Rafiqal A`la ( Ya Allah ! Dhat Yang Maha Tinggi)``. Itulah kalimah terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah saw.
(Abul Hasan `Ali al-Hasani an-Nadawi, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw –Kata Pengantar Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Mardhiyah Press, Nandan No. 74, RT 7 RW 39 Sariharjo, Ngangik, Sieman, Yokyakarta, 2008: 484-495).

Demikian perbezaan antara gambaran secara kreatif dengan realiti sejarah.
Gambaran Rasulullah sebelum meninggal secara kreatif oleh penulis secara panjang lebar dengan dialog Rasulullah dengan malaikat. Ungkapan sedih Aisyah dan Fatimah. Baginda mencium Fatimah dan berjanji akan bertemu di titian sirat al-mustaqim dan di dalam syurga (percakapan baginda dengan Fatimah digambarkan begitu panjang). Turut menangis Bilal, Abu Bakar, Umar, Othman dan Ali. Rasulullah berjamaah terakhir pada hari Jumaat dan menyampaikan khutbah.

Rasulullah bertanya sekiranya ada sebarang hutang yang sepatutnya beliau lunaskan.. Tapi semuanya diam, namun pada akhirnya seorang sahabat bernama `Aqasah berkata,
``Tatkala Junjunganku pergi perang sabilillah, maka junjunganku pun naik ke atas kuda memalu ke kanan dan ke kiri, maka terpalulah hamba dengan camti kuda Junjunganku yang berat tujuh man itu. Setelah didengar oleh Rasulullah sembah `Aqasah demikian, maka sabda Rasulullah, ``Hai memanda Bilal pergilah tuan hamba ke rumah Fatimah ambil kuda camti kuda hamba hendak membayar hutang hamba dengan `Akasah itu di dalam dunia ini, maka Bilal pun segeralah ia pergi ke rumah Fatimah, maka didapatlah Fatimah lagi menangis, maka Bilal pun memberi salam kepada Fatimah ujarnya ``al-salamu `alaykum ya Khalifatal Jannah !`` Maka segeralah disahut oleh Fatimah salam Bilal itu. Maka katanya ,``Hai memanda Bilal, apa kerja tuan hamba datang ini. Maka sahut Bilal, sebab pun hamba datang ini disuruh oleh Rasulullah, memanti camti kuda yang berat tujuh man itu. Maka kata Fatimah, ``Ya memanda Bilal, mengapa maka tuan hamba memanda camti itu.`` Maka Bilal pun berkata-kata, `` Seorang lelaki bernama `Aqasah ialah yang hendak mendakwa ayahanda itu,` maka ujar Fatimah, ``Ya memanda Bilal, Sampai hatinya `Aqasah itu hendak memalu Junjunganku kerana baginda lagi di dalam uzurnya dengan sakitnya.``

Cerita selanjutnya Bilal dan Fatimah pergi sama ke tempat Rasulullah dengan tangis. Rasulullah minta dirinya dipalu dengan camti dibawa sebagai balasan.  Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali juga Fatimah meminta diri mereka diganti dengan paluan yang lebih, tetapi semuanya ditolak oleh `Aqasah. Sebagai kemuncak apabila Rasulullah membuka pusatnya untuk dipalu, tetapi bukan dipalu, sebaliknya `Aqasah mencium pusat Rasulullah dan sujud kepada Baginda dengan memohon shafaat pada hari akhirat !
Ini merupakan klimeks cerita yang mendebarkan semua pihak dengan penyelesaian dan ending yang amat menarik yang menjadikan cerita Nabi Wafat ini menarik.
Respond Rasulullah terhadap episode dengan `Aqasah, baginda bersabda, ``Hai segala kamu sekalian sidang Jumaat bahawa `Aqasah inilah alamat orang isi syurga.`` Maka sabda Rasulullah, ``Hai `Aqasah daripada siapa engkau menengar kata yang demikian itu, maka kata `Aqasah, ``Daripada Sayyid Junjunganku tatkala lalu daripada rumah Aishah, maka Tuan hamba berkata demikian itu, ``Barangsiapa mencium pusatku, bahawa orang itulah alamat isi syurga, sebab itulah maka hamba perbuat sesuatu hajat hamba supaya janganlah sia-sia adanya.`` Maka muka `Aqasah pun bercahaya-cahayalah seperti bulan purnama empat belas haribulan dan baunya seperti bau orang yang di dalam syurga.`
Episod ini menarik dan mewarnai secara dramatic cerita sedih dan sayu para sahabat menjelang dan kewafatan Rasulullah.

Peristiwa helah menuntut bela terhadap Rasulullah memang berlaku dalam sejarah, tetapi bukan menjelang kewafatan Rasulullah, tetapi secara kreatif pencerita menjadikannya sebagai satu episode dramatis di dalam Kisah Kewafatan Rasulullah. Cerita ini benar-benar hidup dan menarik.

 Menurut Ismail Hamid, ``Dalam kesusasteraan Arab klasik cerita tentang kewafatan Nabi Muhammad telah digubah oleh seorang penulis Islam untuk mengesahkan peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Salah satu cerita yang dimaksudkan itu berjudul Qisah Wafat Rasulullah. Cerita tentang kewafatan Nabi Muhammad itu telah digubah juga oleh penulis Melayu. Cerita kewafatan Nabi Muhammad dalam bahasa Melayu adalah bersumber dari cerita dalam bahasa Arab seperti yang tersebut di atas. Cerita dalam hikayat Melayu terdapat tokok tambah sehingga menjadikan hikayat yang tersebut sebagai sebuah karya fiksyen yang menarik perhatian pembacanya. Sementara itu menurut van Ronkel cerita tentang kewafatan nabi dalam bahasa Melayu telah disalin dari sebuah karya Parsi berjudul Wafat Nameh.``
(Ismail Hamid, Kesusasteraan Melayu Lama Dari Warisan Peradaban Islam, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, Petaling Jaya, 1983: 41-42).

Sesungguhnya karya sastera berunsur Islam sedemikian menjadi bahan tambahan bacaan dalam pengajian yang dapat dijadikan bahan pendidikan tambahan bersama kitab-kitab keilmuan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment