October 10, 2013

Apakah Nasihat Di Dalam Kitab Nasihat Segala Raja-Raja ?


BBB, 04 Zulhijjah 1434 = 09 Oktober 2013 (Rabu):

Nasihat yang terkandung di dalam Kitab Nasihat Segala Raja-Raja, bukanlah sembarangan nasihat, tetapi adalah berprinsipkan al-Qur`an, Hadith Nabi, pendapat-pendapat khalifah, sahabat, tabiin, sultan yang adil, wazir yang bijaksana, hukama`, budayawan umat dan contoh tauladan dari hikayat, cerita, amthal dan ibarat yang diperturunkan di dalam karangan.

Sebagaimana dibicarakan, bahawa Kitab Nasihat Segala Raja-Raja ini adalah kandungan dari satu bab – Bab tiga tentang pemimpin (imam) dan pendukung-pendukungnya serta syarat-syarat dan keterangan mengenai perjalanan para khalifah, sultan yang adil dengan segala syaratnya dan pada menyatakan syarat segala wazir yang bijaksana dan laluan mereka itu.

Fasal Pertama:

Kata segala `ulama`, bahawa menjadikan raja itu fardu atas segala Islam dan wajib mengikutkan dia pada segala pekerjaannya yang berlaku dengan syara`, jika ada ia zalim sekalipun berdasarkan firman Allah:

(Al-Nisa`, 4: 59)
Bermaksud:
``Hai segala mereka yang percaya, berbuat baktilah kamu kepada Allah dan PesuruhNya dan ikut oleh kamu akan yang mengampukan pekerjaan daripada kamu.

Sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam – bermaksud:
``Barang siapa mati itu tiada diketahuinya dan tiada dikenalnya raja pada masanya itu, maka sanya ia mati dengan kematian yang derhaka.
Hujah pengarang, ``Dari kerana itulah didahulukan segala sahabat radiya Allah `anhum menjadikan khalifah daripada menanamkan Nabi salla Allah `alayhi wa sallam.

Di dalam hal ini Nabi s.a.w. juga bersabda bermaksud:
``Barangsiapa enggan daripada menurut yang mengampukan kerajaan, tatkala di hadrat Allah Ta`ala pada hari kiamat tiadalah suatu hujjah baginya dan barangsiapa mati tiada pada batang lehernya suatu perjanjian, maka matilah ia dengan kematian derhaka.

Dan sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:
`Barang siapa berbuat baktikan kepada raja serasa berbuat bakti akan daku dan barang siapa  berbuat bakti kepadaku serasa berbuat bakti akan Allah, masuklah ia ke dalam syurga.

(Banyak lagi ayat Qur`an dan Hadith yang mengukuhkan hujah bagi persoalan di atas).
Penulis juga mengambil pendapat tokoh Islam – yakni kata Luqman al-Hakim bermaksud:
``Hai anakku, jangan engkau peringan-ringankan tatkala engkau mengadap segala raja-raja, maka jika ringankan akan dia nescaya dijadikannya engkau seorang laki-laki yang hina daripada segala yang hina.

Turut diambil pendapat dari raja dan pemikir bukan Islam.

Menurut kata Bahram (Raja Parsi) bermaksud:
``Barang siapa meringankan titah segala raja-raja kepadanya dan kebesarannya daripada tiap-tiap barang yang dititahkan rajanya kepadanya, maka seharusnyalah hiram mukanya dan datanglah kepadanya kecelakaan.

Kata Aflatun al-Hakim bermaksud:

``Apabila sesuatu bicaralah segala hulubalang akan dengan segala raja-raja, maka hendaklah segala rakyat itu ia bersegera menurut titah raja itu, maka jika tiada ia bersegera menurut hukum raja itu ialah yang pertama dimurkainya.

Berkata Aristotlis bermaksud:
``Hakim apabila diserupainya oleh hulubalang akan segala raja-raja pada suatu pekerjaan atau pada suatu perbuatan atau pada suatu perkataan atau pada suatu perangai sesungguhnya seharusnyalah kesakitan dan datanglah atasnya kutuk dan bala dan cerca.
Di dalam hal taat kepada pemerintah, maka diperingatkan dengan sabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Tiada harus mengikut bagi segala makhluk pada berbuat derhaka akan Yang Menjadikannya.

Untuk fasal ini dibawa satu kisah:

Sekali persetua pada suatu hari ditanyai orang hakim, apa terafdal segala raja-raja itu perkasakah atau adilkah. Kata Hakim apabila adil segala raja-raja itu tiadalah kehendak ia kepada perkasa kerana tiada dikehendaki pada raja-raja melainkan adil pada rakyatnya jua seperti sabda  Rasulullah s.a.w bermaksud:
``Demi yang yaitu nyawa  Muhammad pada tangan QudratNya bahawasanya diangkatkan amal raja yang adil kepada langit seperti amal kebajikan segala rakyatnya dan tiap-tiap sembahyang yang menyembahyangkan raja yang adil itu menyamai kebaktian tujuh puluh tahun.

Fasal Kedua

Fasal Kedua (paling panjang 126 hlm. drp. 178 hlm.) pada menyatakan kelakuan Segala Khalifah.

Dan segala raja-raja yang dahulu kala dan segala kisah mereka itu supaya mengambil ibarat dan insaf segala yang budiman pada menengar dia seperti firman Allah Ta`ala  yang tersebut dalam al-Qur`an l-`Azim:
(Taha, 30: 128) bermaksud:
Bahawasanya pada demikian itu ibarat jua pada segala orang yang budiman.

Di dalam fasal ini tidak disebut nasihat dan pengajaran secara direct, tetapi nasihat adalah melalui berpuluh-puluh cetera yang dibawa di dalam fasal kedua. Kesimpulan dapat ditarik dari cetera-cetera berkenaan. Ayat-ayat Qur`an digunakan bagi mengukuhkan perutusan dari kesah dan cerita, iaitu:
(Hud, 11: 120)  bermaksud:
``Tiap-tiap kami certerakan kepadamu (Ya Muhammad) daripada certera segala Rasul yang menetapkan dengan certera itu hatimu supaya bertambah yakin dan tetap hatimu.

Contoh cerita semut berjalan di atas dada Nabi Allah Sulaiman yang sedang tidur, apabila dirasa semut diangkat dan dibuangkan dengan kasar yang menyebabkan semut memprotes dan mengingatkan kita semua hamba Allah yang perlu insaf dan berlemah lembut. Dari cerita semut diambil pengajaran bahawa jangan bersifat sombong, jangan menegah dari permintaan seseorang hamba Allah dan dengan kebesaran kita jangan menegah orang yang tumpang berlindung. Daripada cetera ini diberi Nasihat:
Sayugianya bagi segala raja-raja menahani dirinya daripada anianya. Lihatlah hal semut dengan Nabi Allah Sulaiman alayh al-salam, betapa ia berkata-kata dengan insaf ia akan dirinya minta maaf kepada semut dengan melihat Qahhar Allah Ta`ala.
Cerita berkenaan Amirul Mu`minin Umar Ibn al-Khattab dan Umar Ibn al-Aziz agak banyak.
Contoh cerita Amirul Mu`minin Umar Ibn al-Khattab yang meronda malam dan mendengar rintihan kelaparan ibu dengan anaknya yang merebus batu bagi melalaikan anaknya dari kelaparan. Umar menjadi insaf dan menyedari tanggungjawab dengan membawa sendiri tepung dan makanan kepada perempuan bersama dengan anaknya.
Cerita perutusan negeri Rum ke Madinah mau menyampaikan bingkisan kepada Umar. Bila ditanya dan ditunjuk Umar sedang berbaring di atas tikar di bawah pokok. Utusan terkejut berbanding dengan Raja Rum berada di istana yang hebat, sedang Umar sama dengan detik nadi dan kesusahan rakyat.

Cerita Khalifah Umar ibn al-Aziz yang walaupun waktu pemerintahannya pendek, tetapi penuh perhatian pada rakyat hingga dizamannya begitu banyak dengan hasil mahsul dan hasil zakat, tetapi sukar untuk mendapat orang miskin untuk dikeluarkan zakat. Ironinya masa kematiannya tidak ada sebarang harta yang ditinggalkan kecuali sebilah pedang  dan satu mushaf jua.
Umar Abdul Aziz tidak menggunakan harta kerajaan untuk kegunaan peribadi, beliau mengasingkan minyak pelita kegunaan peribadi dari harta kerajaan, Turut diceritakan cetera Khalifah Harun al-Rashid dengan berbagai cerita seperti baginda dengan Sufyan al-Thawri melalui surat-surat nasihat yang mengingatkan supaya amanah dengan harta kerajaan, perlu laksanakan keadilan dan berbagai cerita berhubung dengan tokoh yang dapat dijadikan contoh dan tauladan seperti cerita tentang Abdullah Yafi`, Nadil bin Rabi`,  Fudail bin Iyad, Fakhr al-Din bin Razi dan al-Busiri.  

Dari cerita-cerita yang dibawa diharap pihak pemerintah mengambil tauladan di dalam menjalankan pemerintahan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment