October 30, 2013

Sosialisasi - Membina Identiti Siswa & Universiti


BBB, 24 Zulhijjah 1434 = 29 Oktober 2013 (Selasa):

Siswa-siswa UKM pada peringkat awal adalah dari pelbagaian latar. Sebahagian siswa berlatarbelakang pendidikan sains. Antara mereka dari Sekolah-sekolah asrama. Satu bahagian berlatarbelakangkan agama yang mendapat pendidikan dari Sekolah-sekolah menengah agama yang antaranya dari Kolej Islam dan yang berpelbagai ialah yang di dalam Fakulti Sastera. Mereka ini dari Sekolah dan sebahagian dari kalangan guru. Pada peringkat permulaan belum ada kesatuan imej di kalangan pelajar. Mereka baik langsung atau tidak langsung bakal membina imej pelajar UKM.

Membandingkan siswa-siswa UKM permulaan dengan siswa kini amat berbeza. Mereka lebih sosial, agak bebas pergaulan dan kurang menjaga aurat (bagi pelajar perempuan). Dari ingatan dan pengalaman, dari gambar-gambar majalah keluaran kolej dan akhbar mahasiswa sukar mencari mahasiswi yang bertudung berbanding dengan yang bermini skirt, bahkan di dalam majalah Kolej Jil. II Bil. 1, ada Pertandingan Ratu di kalangan mahasiswi termasuklah mahasiswi dari Fakulti Islam yang turut sama masuk tanpa bertudung Pertandingan Ratu dan menang (bukan Johan). Trend siswa lelaki pula pada masa itu bersifat rugged dan berambut panjang.

Tetapi kalau kita perhati dalam masa lebih kurang setengah dekad kemudian berlaku perubahan imej mahasiswa dan juga kesan kemasyarakatan – terutama yang Islam. Apakah faktor-faktor yang memabawa kepada perubahan sedemikian ?

Perubahan yang berlaku adalah diakibatkan oleh faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman ialah dari gerakan mahasiswa yang cenderung kepada Islam seperti PKPIM, PMIUM dan ABIM yang lantang dengan perjuangan keislaman. Ada golongan muda di kalangan pemimpin pelajar berwibawa yang dapat memmenuhi idealisme mereka pada masa itu seperti saudara Anwar Ibrahim dan beberapa kepimpinan ABIM yang lain. Mereka pula mempunyai hubungan dengan kepimpinan belia Islam antarabangsa. Di belakangnya ada mahaguru dan penasihat bertaraf antarabangsa baik dari kalangan mahaguru tempatan dan dari peringkat umat dan antarabangsa.

Pengaruh Keislaman ini sampai kepada gerakan mahasiswa UKM. Misalnya dalam Sidang Dewan Mahasiswa kali kedua pada 11 Jun 1972 Presiden PMUKM saudara Ramli Ibrahim menegaskan bahawa identiti yang mahu dibina oleh PMUKM ialah Kebumiputraan dan Keislaman. Antara faktor yang membina identiti pelajar yang selari dengan gerakan pelajar dengan keislaman ialah pendekatan akademik yang memperkukuhkan Islam misalnya Maududi mengetengahkan pandangan bahawa Islam adalah cara hidup, Syed Naguib menegaskan bahawa Islam membina peradaban Melayu dan mengupas tentang Islam dan sekularisma. Pandangan Naguib bukan saja mempengaruhi mahasiswa yang mengikuti kursusnya, tetapi juga masyarakat. Pandangan akademik dan sama dengan gerakan kemahasiswaan banyak memberi impak positif keyakinan masyarakat terhadap Islam. Kesan yang paling penting pada tahun1970an ialah kejayaan revolusi Iran yang bukan saja menjatuhkan Kerajaan Monarchy Iran, tetapi mengalahkan Amerika di Teluk. Kejayaan Negara Republic Iran memberi keyakinan tentang keupayaan Islam bangkit. Turut memberi kesan kepada politik tanahair yang mendukung perjuangan Islam.

Approach Islam bukan hanya ritual dan ibadat, tapi cara hidup yang lengkap membawa kepada penerokaan berbagai-bagai bidang. Misalnya kalau dulu pengajian Islam dianggap ketinggalan dan ianya dipelajari di pondok atau rumah. Tetapi dengan pendekatan baru yang Islamik, sekolah-sekolah menengah agama menjadi sekolah pilihan dan mengeluarkan pelajar-pelajar cemerlang berjaya menyambung pengajian ke berbagai peringkat di dalam atau di luar Negara.

Dari satu segi masa dahulu  orang tidak begitu meyakini dengan system pengajian agama,  tetapi kini bukan saja sekolah-sekolah terutama pada peringkat menengah menjadi rebutan ibubapa kerana terbukti prestasi cemerlang sekolah-sekolah berkenaan bukan saja di dalam bidang akademik, tetapi serentak dengan pembawaan akhlak dan syakhsiah. Daripada peringkat menengah, maka lahir pengajian pada peringkat tinggi dan universiti yang berjenama Islam yang juga menjadi pilihan pelajar-pelajar. Namun dengan nama semata-mata tidak menjamin memancarkan identity yang seharusnya lahir dari jenama yang diberi. Ruang adalah terbuka kepada pengisian terhadap jenama yang diberi atau ianya hanya sekadar nama sahaja.

Berbalik kepada gerakan pelajar di dalam membina identity, keupayaan mereka adalah dilihat makin terhad, lantaran mereka makin dikawal oleh birokrasi dan akta. Mungkin pada masa sekarang persatuan-persatuan yang mengendalikan pelajar di universiti lebih sedikit sahaja daripada persatuan-persatuan pelajar pada peringkat sekolah berbanding dengan kebebasan pelajar yang dinikmati pada awal 1970an, khususnya sebelum diikat dengan birokrasi dan Akta Universiti. Kini kita tidak dapat melihat identity menonjol yang dibawa oleh mana-mana persatuan pelajar di universiti. Sebab itu dapat dikatakan bahawa pihak universiti tidak berjaya di dalam menyediakan suasana yang dapat membentuk kepimpinan pelajar.

Tetapi sebenarnya, bukan saja kalangan pelajar yang dikawal dan tertekan dan terhalang dari membina identity kemahasiswaan, tetapi pusat pengajian tinggi juga. Kita tertarik dari pengalaman sejarah yang dilalui oleh UPM yang ditubuh dan meningkat kepada tahap universiti pada awal 1970an yang diharap menjadi sebuah universiti unggul di dalam bidang pertanian dan tahap ini memang pernah dicapai, tetapi entah macam  mana pihak pimpinan universiti tersebut rasa terikat dengan imej pertanian dan mau bebas sebagaimana universiti-universiti yang lain lantas namanya ditukar kepada Universiti Putra Malaysia, UPM dengan jenama baru terpaksa struggle bagi menonjol imejnya setara dengan imej universiti-universiti yang lain, tetapi nampaknya ianya tidaklah lebih dari universiti terkenal yang lain. Oleh kerana universiti ini meninggalkan imej dan bidang utamanya yang asal, masyarakat merasa perlu dan mendesak agar ada sebuah Universiti Pertanian yang khusus memberi perhatain pada bidang pertanian. Apa yang disuarakan ini menyebabkan Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Selangor selaku Canselor UPM bertitah, ``Tidak perlu diwujudkan sebuah universiti Pertanian yang baru.``  Ini bermakna UPM akan memberi tumpuan (juga ?) pada bidang pertanian. Kita melihat dalam keadaan sekarang UPM berada di dalam krisis imej.

Perkara yang sama barangkali dapat diunjurkan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Apa yang dimandatkan oleh masyarakat terhadap UKM ? Sebuah universiti yang mengunggul dan memperkasakan bahasa Melayu  di dalam bidang keilmuan setara dengan bahasa-bahasa terbesar yang lain di peringkat antarabangsa ? Berjayakah matlamat ini dicapai ? Di dalam perjalanan membina imej UKM sebagaimana diharapkan, kita mendapati UKM makin jauh lari dari mengunggul dan mempekasakan diri melalui bahasa Melayu di dalam bidang kemanusiaan sebagai satu aspek penting yang seharusnya didukung oleh sesuatu bahasa. Dulu ramai tokoh-tokoh sastera yang lahir dan menonjol dari UKM yang dihormati pada peringkat Negara dan antarabangsa, kini sudah kurang, bahkan menjadi makin tiada. Dulu diskusi sastera dan teorinya pada peringkat Negara dan antarabangsa selalunya dari UKM. Kini sumbernya telah kering dari UKM. Bagaimana dapat dibina unggul dan perkasa bahasa Melayu jika tidak bertolak dari kehalusan jiwa sebagai jambatan kepada kekakuan rasa bagi istilah sains dan teknikal ?

Kita tidak mau UKM menjadi Sitenggang yang kehilangan kasih sayang dan kemanusiaan !

Sekian.

No comments:

Post a Comment