October 7, 2013

Sultan Zainal Abidin 111 Memimpin Majlis Ilmu, Memperkasakan Negeri Terengganu


BBB, 01 Zulhijjah 1434 = 06 Oktober 2013 (Ahad):

Sultan Zainal Abidin (111) memerintah Terengganu antara 1881-1919. Pada zamannya Terengganu semarak dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pusat-pusat pengajian terkenal pada masa itu ialah Tradisi Pengajian Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) yang sedang berkembang di Sungai Rengas di bawah pimpinan Haji Muhammad bin Abdul Malik, Kuala Terengganu, Pengajian di Bukit Bayas yang dipimpin oleh Tuan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas, Pengajian di Pulau Duyung di bawah pimpinan  Haji Wan Abdullah bin Mohd. Amin, pengajian di bawah kepimpinan Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad al-`Idrusi di Paluh, Kuala Terengganu dan turut dibantu pentadbiran oleh Haji Muhammad bin Abdul Malik selaku Tuan Kadhi (Tuk Kali) pada masa itu.

Sultan Zainal Abidin yang diputerakan pada 27 Zulkaedah 1282H.= Mac 1866M. dan dilantik menjadi sultan dalam usia yang agak muda, enam belas tahun, tapi dengan didikan ulama-ulama yang rapat dengan baginda, maka baginda dapat ditanamkan dengan pendidikan Islam. Beliau berguru dengan Haji Wan Abdullah bin Wan Mohd. Amin yang dikenali dengan Tuk Shaykh Duyung dan baginda juga berguru dengan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas, di samping mendapat bimbingan dari Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad yang pernah menjadi sebagai Shaykhul Islam di Terengganu. Hasil dari bimbingan ini,  Sultan Zainal Abdin III disifatkan sebagai Sultan yang alim yang tidak meninggalkan solat lima waktu dan solat Jumaat. Hasil dari pengajian ilmu keislaman, Baginda menguasai bahasa Arab dan banyak menelaah kitab-kitab. Baginda turut mendalami  ilmu Alam, Ilmu Hisab dan ilmu falak (Haji Buyong Adil, Sejarah Terengganu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1974: 139).

Tengku Dalam (Kalthum) bt. Tengku Khazaki di dalam Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga (2 Jilid), pada Jilid Pertama beliau mengarang (Muharram 1355H.= 06 April 1936M.) berhubung dengan Sultan Zainal Abidin ke 111:

Sahibul hikayat empunya warta            Sebuah negeri khabarnya nyata
Seorang Raja sedang bertakhta             Baginda nan wara` lagi pendita
Terengganu Darul Iman nama negeri   Sultan nan sangat bijak bistari
Alim termasyhur tiada terperi               Dengan yang lain sukar dicari
Zainal Abidin Sultan bernama              Badannya hebat tiada umpama
Seperti dia seorang tak sama                 Perangainya lembut selama-lama
Istimewa pula gerak dan gaya               Laku tertib sabar pun ia
Dengan segala hamba dan sahya           Sekaliannya kasih kepada dia.
(Tengku Dalam (Kalthum) bt. Tengku Khazaki, Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga, Penggal Yang Pertama, Al-Ahmadi Press, 61 Jalan Sultan, Singapura, tiada Tahun: 3).
Baginda juga disifatkan:

Sultan Halim lagi ulama                       Terlalu kuat memegang ugama

Baginda juga fasih berbahasa Arab dan menggalakkan alim ulama datang mengajar, katanya:

Lemah lembut laku Sangnata                 Lidahnya fasih berkata-kata
Ilmu `Arab jangan dikata                        Tersangat faham Duli Mahkota
Oleh sangat alim betara                         Tiap-tiap yang masuk ke dalam Negara
Orang yang mengetahui lagi sejahtera  Disuruh periksa dengan segera
Jikalau dapat Duli Junjungan                Orang yang alim sukar bandingan
Dipanggil masuk tiada larangan            Menuntut belajar membuka tangan
Mehambur beberapa daripada harta      Tiadalah sayang oleh Sangnata
Demikianlah hal ku dapat warta            Tiap-tiap yang masuk segala pendita.

( Tengku Dalam (Kalthum) bt. Tengku Khazaki, Shair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga, Penggal Pertama, hlm. 4.
Bagi meluaskan ilmumya menurut pengarang, Sultan Zainal Abidin Ketiga tidak saja belajar dengan ulama tempatan, tetapi menjemput ulama-ulama luar yang berwibawa:

Tersebut kisah Duli Mahkota            Di dalam Terengganu sedang bertakhta
Beberapa menteri kadhi pendita        Baginda nan belum bersukacita
Oleh tak puas Seri Betara                  Menuntut guru di dalam Negara
Seorang Arab masuk Negara             Habib Umar nama ketara
Menuntut belajar Mahkota negeri     Mangkin bertambah bijak bistari
Menjadilah ahli segala qari               Segala ilmu ia pelajari
Tiga puluh tahun Sultan qaryah        Mengaji Qur`an berbagai hayah
Dan menuntut ilmu falaqiyah           Di dalam negeri dibanding payah
Pada hal tiada berapa lama               Belajar menuntut Baginda saksama.

(Tengku Dalam (Kalthum) bt. Tengku Khazaki,  Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga, Penggal Pertama, hlm. 18).

Bagi mencukup rukun Islam  yang lima Sultan Zainal Abidin juga merancang bagi menunaikan Haji. Gambaran persiapan ke Makkah dirakamkan:

Di dalam demikian tak puas juga        Berasalah ingin Seri Paduka
Hendak ke Makkah bersuka-suka       Melihat kekayaan Tuhan yang Baqa`
Putus fikiran Mahkota Negeri             Memanggillah segala jamaah Menteri
Mesyuarat seperti hasrat sendiri         Sekalian  bersetuju demikian peri

Tarikh berangkat disebut:

Hijrat Nabi Rasul Junjungan              Seribu tiga ratus pada bilangan
Tiga puluh satu pula timbangan         Hisab sebenar beta hitungan
Tarikh berangkat Duli Baginda          Serta membawa seorang janda
Lagi kecil usul yang shuhada             Sudah mangkat ayahanda bonda.
(Tengku Dalam (Kalthum) bt. Tengku Khazaki, Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga, Penggal Yang Pertama, hlm. 19).
Turut bersama pergi ialah beberapa kerabat dan keluarga, iaitu sepupu Tengku Abdullah, Tengku Hassan, Tuan Embong dan Naib Menteri pada masa itu al-Haji Ngah seorang anak muda yang bistari. Pemergian tidak sahaja ke Makkah, tetapi lawatan juga dibuat ke Mesir dan Baitul Maqdis
(Tengku Dalam (Kalthum) bt. Khazaki, Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga, Penggal Yang Pertama, hlm. 20).

Kebijaksanaan Sultan Zainal Abidin Ke 111 memerintah, kepintaran pimpinan Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Muhammad Amin, kekukuhan pentadbiran dibawah pimpinan Haji Ngah dan Nasihat daripada Shaykhul Islam Syed Abdul Rahman bin Muhammad Tuan Paluh, Terengganu menjadi sebuah negeri yang kukuh kedudukan, didatangi penentang-penentang penjajah dari Pahang. Namun pimpinan Terengganu pada masa itu waspada terhadap tektik dan hasrat penjajah  – British yang telah meluaskan kekuasaan di barat Semenanjung dan berhasrat mau menguasai – termasuk Terengganu dengan membuat perjanjian sebelah pihak dengan Siam. Untuk mengawasi tektik penjajah Sultan, pentadbir dan penasihat negeri Terengganu merangka Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu bagi pentadbiran Negeri Terengganu dan memperuntukkan enekman bahawa. ``Maka tiada lulus dan tiada sah sekali-kali Raja membuat perjanjian atau ikhtiar melepas atau menyerahkan negeri dan kerajaannya atau suatu bahagian daripada kuasa kerajaan atau huquqnya itu kepada sebarang mana-mana kerajaan atau kuasa-kuasa bangsa Eropah atau lainnya. (Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu, Jabatan Cetak Kerajaan, Kuala Lumpur, 1973:8).

Peruntukan ini bagi mencegah negeri Terengganu dari diambil kesempatan atau dikuasai dengan apa cara oleh penjajah bagi  menguasai negeri tersebut. Peruntukan ini  memperkasakan kedudukan Negeri Terengganu di dalam mendepani penjajah. Ada sejarawan yang berpendapat, walaupun pihak British membuat perjanjian dengan umpamanya siam bagi melindungi negeri Terengganu, tetapi perjanjian berkenaan adalah bersifat sebelah pihak dan dari segi undang-undang sebenarnya kedudukan negeri Terengganu bebas dan tidak pernah dijajah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment