July 31, 2017

AL-MUHASIBI MENEGAK PENDEKATAN TASAWUF MURNI


BBB,  06 Dzul Kaedah 1438H. = 30 Julai 2017M. (Ahad):
Nama penuh Al-Muhasibi ialah Abu `Abdullah al-Harith bin Asad al-Muhasibi adalah dari kalanagn sufi terawal (m. 243H.). Al-Muhasibi tinggal beberapa lama di Basrah dan kemudian berpindah ke Baghdad. Pada zamannya perkembangan ilmu pengetahuan baik di Basrah, maupun di Baghdad begitu pesat dan berlaku pergeseran keilmuan theosofi, khususnya antara golongan Sunni, Qadariyyah dan Jabariyyah dalam aliran ilmu kalam. Begitujuga terdapat aliran dalam ilmu tasawuf.
Al-Muhasibi yang menjadi guru bagi Al-Imam Junayd adalah salah seorang pendukung ilmu tasawuf. Beliau terkenal dengan gelaran al-Muhasibi, kerana ia amat prehatin memeliharakan kemurnian Islam termasuk ilmu tasawuf.
Bagi menjelaskan keilmuan tasawuf yang didukungnya, beliau menghasilkan beberapa buah karangan
1)      Al-Ri`ayat li Huquq Allah
2)      Al-Masa`il fi `A`mal al-Qulub wa al-Jawarih
3)      Kitab al-Wahm
4)      Risalah al-Mustarshidin
5)      Kitab al-Was*aya
AL-Muhasibi turut meriwayatkan Hadith Rasulullah s.a.w. Salah sebuah Hadith yang beliau menjadi rawi bagi sanad  bagi Hadith Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Seberat-berat apa yang diletak di dalam neraca timbangan ialah elok akhlak``
Beliau amat terkesan dengan maksud dan kandungan dan gagasan `Husn al-Khuluk``, bahkan beliau mengambil matlamat dan inti ketasawufannya adalah berasaskan `keelokan akhlak.
Prof Dr. `Abdul Halim Mahmud, Bekas Rektor Universiti Al-Azhar di dalam muqaddimahnya tentang kitab Al-Ri`ayat  li Huquq Allah berkata,
``Al-Muhasibi mengambil pendekatan tasawufnya dengan mentahqiqkan sifat `ubudiyyah berasaskan Al-Qur`an dan al-Sunnah.`
Al-Muhasibi berkata,
``Apabila engkau tidak mendengar seruan Allah, bagaimana engkau  boleh menjawab tentang dakwah Allah ? Sesungguhnya siapa yang bergantung lain daripada Allah dia sesungguhnya jahil dan tidak mengetahui tentang kekuasaan Allah.``
Al-Muhasibi sesungguhnya amat bermuhasabah dengan dirinya dan mempastikan hidupnya di dalam kebersihan dan tidak mau dirinya  terpalit dengan perkara shubhah. Dia adalah seorang yang zuhud, wara` dan taqwa.
Sebagai buktinya dia menghendarkan diri dari perkara yang haram dan shubhah, adalah dikatakan dia dari keturunan keluarga berada, apabila ayahnya meninggal, dia  meninggalkan sejumlah harta yang banyak antaranya meninggalkan mata wang sebanyak 70 ribu dirham. Dikatakan  Al-Muhasibi tidak mau mewarisi harta itu, kerana dikatakan bapanya menganut faham Qadariyyah, iaitu bertentangan dengan faham Sunni  yang dpegang dan ditegakkannya.
Dapatlah dikatakan pendekatan tasawuf Al-Muhasibi adalah pendekatan murni yang mana Nabi disifatkan oleh Al-Qur`am bermaksud:
``Bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.`` (Al-Qalam: 4).
Dan firman Allah lagi bermaksud:
``Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.`` (Al-Ahzab: 21).
Al-Muhasibi adalah pembuka jalan bagi pendekatan tasawuf secara akhlak yang akan dibina secara lebih lengkap kelak oleh Al-Ghazali dengan kitabnnya  `Ihya` `Ulum al-Din.
Menurut Al-Muhasibi di dalam kitabnya A`mal al-Qulub wa al-Jawarih, bahawasanya gerak daya kita lebih baik dari anggota.``
Baginya diri yang dikendali oleh hati lebih baik dari dikendalikan oleh nafsu.
Baginya pengetahuan adalah menyempurnakan tindakan berbanding dengan jahil merosakkan. Sebab itu katanya, ``Tidur orang alim adalah ibadat berbanding dengan bangunnya orang jahil yang mungkin melakukan kejahatan.``
Dalam hal ini diungkapkan bahawa, ``Berfikir sesaat lebih baik dari beribadat enam puluh tahun.``
Banyak pendapat tentang Al-Muhasibi. Berkata Al-Imam al-Tamimi di dalam  al-Kawakib al-Durriyyah berkata, ``Al-Muhasibi adalah imam bagi kaum muslimin di dalam bidang fiqh, tasawuf, Hadith dan al-Kalam.``
Berkata Ahmad bin Hanbal,  tentang Al-Muhasibi ,``Aku tidak mendengar tentang perkara-perkara hakikat seperti yang dikatakan oleh Al-Muhasibi dan aku tidak melihat seumpamanya sahabat-sahabatnya yang lain.``
Namun Al-Imam Ahmad bin al-Hanbal tidak menyetujuinya melibatkan diri di dalam ilmu al-kalam.
Al-Muhasibi menjawab, ``Menentang perkara bid`ah adalah fardhu.``
Manakala Al-Ghazali berkata, ``Al-Muhasibi adalah sebaik-baik ummah dalam ilmu mu`amalah. Dia mendahului yang lain membicarakan tentang keaiban-keaiban manusia, adab-adab amalan dan  pembaikan ibadat.
Sesungguhnya di tengah simpang siur kepelbagaian fikiran Al-Mhasibi berdiri tegak mempertahankan pendekatan Sunni bersama dengan `Ash`ari, Maturidi bersama dengan pendukung-pendukung mazhab fiqh yang empat – Maliki, Shafie, Hanbali da Hanafi.

Sekian.

July 30, 2017

ABU YAZID AL-BIST*AMI SUFI KONTROVERSI ?


BBB,  05 Dzul-Kaedah 1438H. = 29 Julai 2017 (Sabtu):
Al-Hujwiri memilih Abu Yazid al-Bist*ami sebagai salah seorang daripada 64 sufi diperkatakan. Nama penuhnya ialah Abu Yazid T*aifur bin `Isa bin Sharushan. Adalah datuknya ini, iaitu Sharushan adalah seorang beragama Majusi dan masuk Islam. Abu Yazid mempunyai tiga saudara, iaitu, Adam T*aifur dan `Ali.  Kesemuanya adalah zuhhad dan kuat beribadat. Abu Yazid meninggal tahun 261H. Pendapat yang lain mengatakan dia meninggal 234H.
Abu Yazid dianggap tokoh besar sufi tapi tidak terkecuali dari kontroversi. Al-Hujwiri meletakkannya sebaga antara sufi penting, bahkan beliau memetik pendapat Al-Junayd yang mengatakan,
``Abu Yazid antara kita seperti Jibril antara malaikat.``
AL-Hujwiri memetik pendapat bahawa, Al-Bistami antara 10 sufi terkenal.
Abu Yazid dikatakan banyak meriwayatkan Hadith. Dia antara pencinta ilmu kalam dan menjunjung shari`at dan amalan.
Menurut Al-Sulami, Abu Yazid berkata:
``Aku bermujahadah selama 30 tahun, aku tidak dapati perkara yang lebih baik daripada ilmu, dan mengikutinya. Kalau  tidak ada perselisihan pendapat aku kekal, tetapi jika berlaku perselisihan dia adalah rahmat, melainkan perkara tauhid (seharusnya tidak ada perselisihan).
Al-Sulami juga mencatat pendapat Abu Yazid bahawa, ``Allah melihat hati para awliya`nya, setengah mereka tidak layak mendalami tentang ma`rifat, maka mereka  menumpukan diri beribadat.``
Abu Yazid ditanya tentang ma`rifat dengan Allah, dia mengatakan:
``Aku mengenal Allah dengan Allah dan aku mengenal akan segala yang lain daripada Allah dengan Nur Allah `Azza wa Jalla.``
Dan dia ditanya tentang alamat orang `Arif, katanya,
``Dia tidak dusta dari mendzikiriNya, dia tidak jemu daripada haqqNya dan dia tidak mesra dengan yang lain daripadaNya.``
Abu Yazid tidak menganjurkan doktrin sufi tertentu misalnya seperti Ibn `Arabi dengan doktrin wahdatul-wujud, kalau dapat dikatakan ada baginya madzhab, ialah madzhab cinta. Oleh kerana ungkapan katanya berunsur kreatif dan mendalam yang membawa makna yang mendalam, maka beliau sering diseret dengan aliran-aliran tertentu.
Sebagai sufi dalam waktu-waktu dia ditepui dengan pengalaman intutif dan wajdan, maka ungkapan dalam suasana seemikian  mungkin berbeza daripada dalam keadaan biasa. Misalnya  Al-Bistami berkata,
``Syurga tak ada ertinya dalam pandangan pencinta dan para pencinta terlindung oleh cinta mereka.`` Bagi pencinta apa yang dicinta ialah Allah. Kecintaan kepadaNya seharusnya tidak dikerana oleh kerana sesuatu. Dia seharusnya tidak dikerana oleh balasan atau sebarang habuan.``
Al-Hujwiri mencatat, bahawa  dikisahkan bahawa Abu Yazid al-Bistami pernah naik haji sebanyak tiga kali, hingga ketiga kalinya  dikatakan Abu Yazid tidak dapat menemui kelazatan rohani yang dicari, kecuali melihat binaan batu, akhirnya dikatakan dia kembali kepada dirinya di dalam menanggapi cinta Ilahi.
Keadaan yang sedemikian dia sama meluahkan apa yang diluahkan oleh Hamzah Fansuri di dalam rubai`nya bahawa:
Hamzah Fansuri  di  negeri Makkah
Mencari Tuhan di Baytu al-Ka`bah
Dari Barus ke Kudus terlalu payah
Akhirnya mendapat di dalam rumah !
Apa yang diungkapkan oleh Abu Yazid al-Bastami sebagaimana diungkapkan oleh Hamzah Fansuri di atas adalah sesuatu yang kontroversi. Konsentrasi sufi ialah hubungan cinta Ilahi yang menjadi keutamaan dan tiada tempat yang lain daripadaNya.
Oleh kerana ungkapan sedemikian, sebagaimana Hamzah Fansuri berfaham wahdatul wujud, maka dikatakan bahawa Abu Yazid adalah juga berfaham wahdatul wujud. Sebenarnya tidak semestinya sedemikian kerana kebetulan ada persamaan ucapan.
Contoh penyatuan cinta  digambarkan oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma`
Aku adalah yang dicintai dan siapa yang mencintai aku
Apabila engkau  diperlihatkan  daku engkau diperlihatkan Kami
Kami dua roh bersama pada satu jasad
Allah memakai kepada kami badan.
Adalah dikatakan pengucapan sedemikian adalah merupakan pengucapan sat*hiyyat yang keluar dari mulut  yang jiwa nya tepi dengan  intuisi dan wajdan. Dan maknaya tidak boleh dilihat secara luaran. Di sebalik tuduhan yang dilemparkan terhadap Abu Yazid al-Bistami, maka ada yang mempertahankan kemurniannya sebagaimana dilakukan oleh Al-Junayd.
Tidak ada double standard bagi Abu Yazid al-Bistami, itulah cerminan bagidirinya  dari segi realiti dan rohani.

Sekian.

July 29, 2017

WASPADA SEGI KREATIVITI DAN IMAGINASI : BISHR AL-HAFI


BBB, 04 Dzul-Kaedah `1438H. = 28 Julai 2017M. (Jumaat):
Sebagaimana kita bicarakan tentang watak Ibrahim bin Adham, bahawa ianya dilegendakan. Dengan dilegendakan, maka sebagai sifat cerita atau anekdot yang merupakan bidang sastera, maka  di dalam bidang sastera umum, soal membesar-besarkan watak yang memang ada dan ditokok-tambah dengan berbagai elemen yang meningkatkan ketokohan, bertujuan antaranya bagi mengindahkan cerita. Namun dalam sastera biasa ada kebenaran dari segi kreativiti dan imaginasi:
Penyair boleh saja mengkreativiti dan mengimaginasi misalnya:
Hasratnya menjangkau bulan dan bintang
Untuk mencapai cita-cita kuharungi tujuh lautan dan dan ku daki tujuh gunung banjaran
Di dalam pantun orang tidak kisah dari logik atau tidak dari segi pembayang. Misalnya:
Bila memandang ke muka laut,
   Nampak sampan mudik ke hulu;
Bila terkenang mulut menyebut,
    Budi yang baik ingat selalu.
Yang dipentingkan ialah mesej yang hendak disampaikan. Keadaan yang sama berlaku pada syair dan puisi-puisi yang lain.
Tasawuf sebagaimana sering diperkatakan amat rapat dengan seni sastera. Sebagai contohnya anekdot berkenaan Ibrahim bin Adham. Dia dilegendakan dan ceritanya dikreatif. Misalnya tentang binatang perburuan. Dia menjadi petani, proses dia memurnikan diri dan peningkatannya dari segi kerohanian. Oleh karana anekdot di dalam batas kewajaran dilegenda dikretiviti dan diimaginasi, cerita dilihat adalah normal. Mesejnya jelas ialah `Keinsafan`. Anekdot dianggap indah dan mengesankan.
Namun di luar dari batas normal, penggunaan imaginasi dan kreativiti luar dari batas biasa berhubung dengan akidah dan hukum Islam akan dipersoal.
Misalnya  anekdot berkenaan Bishr bin al-Harith al-Hafi dikatakan asalnya seorang pemabuk, pada satu  hari ia menemui secebis kertas yang tertulis  `Bismillah`i-Rahmani`r-Rahim` di atas tanah, lantas dia mengambil dan membersihnya, mewanginya dan meletakkannya pada tempat yang wajar.
Perbuatan Bishr menghormati basmalah ini yang sebahagian daripada ayat Al-Qur`an adalah baik, tetapi dengan perbuatan baiknya ini, dikreatifkan dengan sesuatu yang boleh dipersoalkan dari segi akidah. Iaitu, pada malamnya Bishr di atas perbuatan baiknya telah bermimpi Tuhan berfirman kepadanya !
``Wahai Bishr, kerana engkau telah mengharumkan Nama Ku, aku bersumpah demi Keagungan Ku bahawa Aku akan mengharumkan namamu di dunia dan akhirat.``
Persoalannya mengatakan Tuhan berfirman kepada Bishr adalah keterlaluan.
Firman Tuhan adalah kepada Rasul, itu pun biasanya melalui perantaraan malaikat, atau wahyu. Jadi mengatakan Tuhan berfirman kepada manusia biasa adalah keterlaluan. Firman Tuhan adalah hukum. Adakah manusia biasa disalurkan hukum.
Perhubungan Tuhan dengan manusia biasa secara firman   dilihat sebagai kurang wajar. Nabi Musa sebagai Rasul tidak mampu berdepan dengan Tuhan di Bukit Tursina dan jatuh pengsan.
Dalam erti kata yang lain, andainya persoalan di atas dikaitkan dengan elemen kreatif dan imaginatif sebagai kebenaran di dalam sastera adalah juga tidak wajar.
Jika seorang sufi, kerana kebersihan dan kesufiannya dibenarkan, mengungkapkan firman Tuhan terhadapnya, maka akan menjadi kacau dari segi konsep firman dan hukum hakam.
Di dalam maksud, bahawa adalah tidak wajar bagi sufi dan siapa juga manusia biasa menggunakan konsep firman Tuhan yang biasanya antara Allah dan para Rasul sahaja digunakan kepada manusia biasa. Ini untuk mengelak kekeliruan dan kekacauan.
Selain dari firman, para sufi juga banyak menggunakan unsur mimpi yang dikaitakan dengan Rasulullah s.a.w. Di samping menerima kemungkinan berlaku dan diakui mimpi dengan Nabi boleh berlaku, tetapi bagaimana mau mempastikan kesahihan yang jika hadith mempunyai perawi dan sanad yang membuktikan kebenaran.
Misalnya suatu yang luar biasa dikatakan, pada malam Dzu al-Nun al-Misri meninggal dikatakan seramai 70 orang sufi bermimpi melihat (mendengar) Rasulullah s.a.w. bersabda,
``Aku datang menemui Dzu al-Nun al-Misri wali Allah !``
Persoalan mimpi mungkin berlaku, tetapi bagaimana untuk mempastikan kebenaran berlakunya mimpi serentak serama 70 orang itu ?
Apakah ini akibat dari penggunaan elemen `Kebebasan kreativiti dan  berimaginasi ? Bertujuan untuk mengangkat watak ?
Kedudukan Hadith Rasulullah adalah murni dan adalah mnenjadi sumber hukum. Kita tidak mau kebersihan ini dikotori dengan campur-aduk dengan perkara yang tidak murni.
Dengan membicarakan perkara ini kita memahami, mengapa ada timbul golongan muhaddithin  yang tidak cococok dengan golomgan sufiyyin.

Kita memperkatakan hal ini kerana tidak mau kemurnian pendekatan golongan sufi dirosakkan oleh pendekatan-pendekatan atau perkara-perkara yang merosakkan pendekatan tasawuf yang  murni itu. Sekian.

July 28, 2017

LEGENDA IBRAHIM BIN ADHAM


BBB, 03 Dzulkaedah 1438H. = 27 Julai 2017M. (Khamis):
Contoh watak sufi yang dilegendakan  ialah Ibrahim bin Adham yang nama penuhnya ialah Abu Ishaq bin Ibrahim bin Adham bin Mansur. Watak ini memang wujud di dalam suatu tempat tertentu (di Balakh), tetapi di dalam penampilan dan pembinaan tokoh dikreatifkan, bahkan terdapat berlakunya perbedaan fakta dan tokok tambah. Terdapat penggunaan unsur mistri  dalam anekdot – menjadikannya lebih menarik  dan mengubah sikap watak, misalnya menjadikan watak insaf dan mejadi sufi. Terdapat kata-kata, ungkapan-umgkapan dari watak yang mencerminkan falsafah pegangan dan pendapat watak yang menjadi panduan bagi pengikut-pengikut. Tujuan anekdot tentang legenda berkenaan, tidak lain  bagi menjadi pengajaran dan contoh tauladan yang seharusnya tidak bercanggah dengan  nilai dan ajaran-ajaran Islam, lebih khusus untuk mengajak secara halus orang ramai mengkuti amalan dan pembawaan kesufian di dalam kelompok berkenaan.
Ibrahim bin Adham, adalah ideal bagi anekdot berkenaam. Ibrahim dari segi latar watak ialah seorang Putera Raja negeri Balakh. Sebagai putera raja yang segak yang hidup di dalam kemewahan, maka masa mudanya dihabiskan secara berpoya-poya. Antara hobinya ialah suka berburu.
Pada satu hari Adham dengan diiringi pengiring-pengiringnya keluar berburu di hutan rekreasi Diraja.. Dalam masa berburu itu Ibrahim terserempak dengan seekor kijang (berhubung dengan binatang perburuan ada yang mengatakan rusa, serigala dan ada yang mengatakan arnab !). Dari segi elemen misterinya, tatkala Adham memamanah kijang dan tepat mengenai sasaran dan kijang terluka, terdengar suara ghaib dan mistri dituju kepada Adham, ``Mengapakah kau seksakan binatang tidak berdosa ? Apakah ini tujuan hidupmu ?``
Peristiwa ini merupakan klimek bagi anekdot yang dari suara itu membuat Adham berfikir dan merenung diri. Terjadi perubahan drastik kepada watak, yang dari peristiwa itu mencetuskan keinsafan dalam jiwa Ibrahim.
Ibrahim segera meninggalkan kuda buruan serta barang-barang bawaan dan secara bersendirian dia berkelana berjalan hingga sampai ke sebuah kebun. Dia mendapat dari tukang kebun baju bulu yang dipakai tukang kebun berkenaan dan memakainya. Dalam perjalanan menyusur sungai dikatakan, oleh kerana lapar dia memakan sebiji  epal yang hanyut di sungai. Mengingati yang dia memakan epal milik orang, dia menyusuri sungai mencari pemilik kebun epal dan memohon maaf dan bekerja dikebun buat seketika bagi membayar harga epal yang di makan. Dikatakan mulai dari masa itu Ibrahim tidak memakan sebarang rezeki, kecuali hasil dari kerja tangannya sendiri. Dikatakan Ibrahim pernah bekerja sebagai petani dan dia didampingi oleh Nabi Khidhir yang mengajarnya dari segi keilmuan dan hikmat-hikmat. Nabi Khidhir juga mengajarnya  `Ismu al-A`z*am.`
Bagi meningkatkan keilmuannya,khususnya di dalam bidang kerohanian Ibrahim belajar dan bersahabat dengan Fudhayl bin `Iyadh  dan Sufyan al-Thauri  - dua tokoh sufi terkenal pada zamannya. Ibrahim mencapai maqamnya yang tersendiri di dalam tasawuf dan darinya terungkap kata-kata kesufiyan yang asli sifatnya. Ibrahim meningkat dari segi kerohanian. Dia adalah Shaykh pada zamannya, bahkan shaykh bagi shaykh-shaykh. Tentang Ibrahim dikatakan Al-Junayd pernah berkata,
``Ibrahim adalah kunci bagi ilmu tasawuf.``
Bagi Ibrahim, antara teori dan amali jauh berbeza. Teori adalah garis panduan tentang sesuatu, sedang amali yang sebenarnya menjadi kiraan, sejauh mana amalan dapat menepati kebaikan maksimum yang dianjurkan. Dalam praktik kehidupan dia memastikan makanan dan hasil dapatan dari kerjanya. Dia mengamalkan sifat wara`, bahawa hasil dan makanan semestinya sesuatu yang halal dan tidak shubhah.Menurut Ibrahim, kiranya perlu kepada barang, jika sesuatu barangan  itu mahal, maka tinggalkan dari membelinya, nescaya harganya turun sendiri.
Antara ungkapan Ibrahim bin Adham yang menjadi panduan, bahawa:
``Jadikan Tuhanmu sebagai sahabat dan tinggalkan manusia yang memasalahkan secara ikhlas.``
Dan katanya,
``Nafsu adalah penghalang cinta murnimu dengan Tuhan, hendarkan dari nafsu paling utama pengganggu. Agar kamu menuju kepadaNya dengan tenang.``
``Hendaklah engkau istiqamah lahir batin dan jangan ada percanggahan antara keduanya yang mencerminkan tidak betulnya pendirian.
Menurut Ibrahim bin Adham lagi,
``Takdir tidak pernah menjadi hujah bagi meolak perintah Tuhan, jika engkau meolak bererti engkau menolak dirimu.``
Ibrahim yang terkenal dengan sifat salih dan wara` berkata,
``Tidak sampai darjah salih seseorang kecuali berjaya menempuhi  enam halangan, iaitu:
1)      Tertutup pintu nikmat dan terbuka pintu seksa
2)      Tertutup pintu mulia dan terbuka pintu hina
3)      Tertutup pintu rehat dan terbuka pintu jihad
4)      Tertutup pintu tidur dan terbuka pintu jaga
5)      Tertutup pintu kaya dan terbuka pintu faqir
6)      Tertutup pintu angan dan terbuka pintu persediaan kematian.
Demikian watak Ibrahim bin Adham dilegendakan. Bagi menghidupkan watak ini dihiasi dengan elemen-elemen sastera  yang meningkatkan daya estetika yang menjadikan cerita menarik. Mesej utama ialah menarik khalayak menikmati pengajaran-pengajaran tasawuf dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi. Di dalamnya elemen dakwah secara seni yang terjalin di dalamnya seni alamiah dan seni rohaniah.

Sekian.

July 27, 2017

WATAK DZU AL-NUN AL-MIS*RI TERLALU DIKREATIFKAN ? DILEGENDAKAN SELEPAS KEMATIAN


BBB,  02 Dzul-Kaedah 1438H. = 26 Julai 2017M. (Rabu):
Tokoh sufi Dzu al-Nun al-Mis*ri yang berasal dari Mesir adalah tokoh sufi terkenal. Ungkapan-ungkapannya mendalam dan bersifat dzauq dan wajdan. Namun menurut  Al-Hujwiri di dalam Kashf al-Mahjubnya, penduduk Mesir meragui tentang Dzu al-Nun dari awal hayatnya hingga ke kematiannya.
Dikatakan pada malam  kematiannya   (Al-Hujwiri menggunakan elemen kreatif imaginatif ?)  bahawa 70 orang bermimpi melihat Rasulullah bersabda,
``Aku datang menemui  Dzu al-Nun al-Mis*ri wali Allah.`` (Tiada disertakan sanad dan perawi. Apakah dia berstatus Hadith ? Atau Hadith Dhaif ?)``
Secara kreatif imaginatif. Al-Hujwiri menyatakan setelah kematiannya, konon tertulis atas keningnya ayat berikut:
``Ia adalah kekasih Tuhan yang mati mencintai Tuhan ...``
Kita cuba mencari maklumat berkenaan Dzu al-Nun al-Mis*ri di atas pada kitab-kitab tasaawuf yang lain, termasuk di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyat yang banyak menggunakan riwayat-riwayat tentang tokoh ,khusus Hadith, maka kita tidak menjumpai seperti yang dikatakan oleh Al-Hujwiri di atas,
Dengan kedudukannya di dalam tasawuf, maka dikatakan orang-orang Mesir menyesal dengan kekhuatiran mereka terhadap Dzu al-Nun al-Mis*ri semasa hidupnya.
Menurut Dzu al-Nun al-Mis*ri, tiap hari bagi setiap sufi seharusnya makin meningkat kesufiannya, kerana makin mendekati Tuhan. Namun walaupun bergitu, sebaik mati tersedar diri betapa jauhnya diri dari Tuhan dan diri semakin miskin. Bandingan dibuat terhadap Nabi Musa yang bertanya, ``Di mana diriMu aku mencari diriMu ?`` Tuhan menjawab, ``Aku di antara keremukan hati manusia. Dan aku berada di mana Engkau berada !``
Antara pendapat Dzu al-Nun al-Mis*ri tentang ma`rifat:
``Seorang yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak miskin dan tidak takut kepaaNya adalah seorang yang jahil dan bodoh dan bukan ahli ma`rifat.``
Pendapatnya lagi,
``Orang yang mendekati Allah hendaklah bersifat tulus dan ikhlas, tulus dan ikhlas adalah sebagai pedang yang memotong segala yang lain dan tiada  tinggal baginya, melainkan Allah.``
Menurut Dzu al-Nun al-Mis*ri, tiap manusia tidak sunyi dari kesalahan, sebab itu manusia perlu bertaubat. Menurutnya  taubat ada dua martabat:
Pertama: Taubat awam, iaitu taubat daripada dosa.
Kedua: Taubat khusus, iaitu taubat dari kelalaian.
Dzu al-Nun al—Mis*ri juga diminta nasihat-nasihat darinya, adalah dikatakan Khalifah Al-Mutawakkil pernah menjemputnya ke istana. Beliau menasihat dan mewa`azkannya agar insaf dan bertaubat, sehingga khalifah dikatakan menangis kekesalan di atas banyak dosa-dosa yang dilakukan.
Sebagai tokoh sufi Dzu al-Nun al-Misri dilegenda dan dikreatif dengan cerita-cerita anih yang menunjukkan kekeramatannya. Antaranya,
Adalah pada suatu hari Dzu al-Nun al-Mis*ri bersama-sama murid-muridnya berperahu memudiki sungai Nil bagi melihat pertanda-pertanda kebesaran Tuhan dan melihat keruntuhan  piramid-piramid Firaun yang zalim sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur`an. Dalam masa belayar tiba-tiba sebuah perahu melintasi mereka dengan  penumpang-penumpang angkuh dan sombong yang di dalamnya mereka bersukaria dan berpesta dengan muzik. Melihat keadaan mereka yang tidak bersifat hormat itu. Murid-murid Dzu al-Nun meminta gurunya mendo`akan untuk kebinasaan. Gurunya berdo`a tapi memohonkan keselamatan dan hidayah kepada mereka. Murid-murid Dzu al-Nun terkejut dengan do`a guru mereka.Lebih-lebih lagi melihat penumpang-penumpaang datang memohon maaf.  Dzu al-Nun  memberi nasihat dan pengajaran kepada murid-murid mereka, bahawa Rasulullah s.a.w. dalam berdakwah diejek dan disakiti oleh kaumnya. Baginda tidak mendo`akan kebinasaan kepada mereka. Sebaliknya Baginda mendoakan:
``Wahai Tuhanku berilah hidayah kepada kaumku, kerana mereka tidak mengetahui !.``
Dzu al-Nun al-Misri juga diceritakan bahawa:
``Pada satu hari dia dalam perjalanan bersama kafilah dari Baitul Maqdis, pulang ke Mesir, pada satu perhentian dia dituju dan didatangi dari jauh oleh seorang wanita tua dan bertingkat untuk menenmuinya. Setibanya Dzu al-Nun al-Misri bertanya kepada orang tua  itu, Dari mana dia datang dan apa tujuan. Orang tua itu menjawab, dia datang dari Allah dan singgah untuk mendapat bekalan perjalanan. Orang tua itu ditanya Dzu al-Nun, ke mana tujuannya untuk mendapat bekalan. Jawabnya `Kembali kepada Allah. Dia memohon dari Dzu al-Nun sebaik-baik bekalan  bersiat nasihat yang menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Orang tua itu menolak bantuan material (dinar  untuknya), lantaran itu menurutnya, bukan tujuannya.
Dzu al-Nun al-Misri juga pernah berkata,
``Menunaikan ibadat adalah kelazatan dengan syarat hendaklah dilakukan dengan tulus dan penuh keikhlasan serta penuh kecintaan.``
Demikianlah Dzu al-Nun yang banyak di dalam pengajaran dan nasihat-nasihatnya menekankan keikhlasan menurutnya:
``Tanpa ikhlas kita kehilangan, tetapi dengan ikhlas kita memiliki segala  dan tiada berlaku kehilangan.``
Demikianlah Dzu al-Nun diabaikan semasa hayatnya, tetapi disanjung lantaran kebernasan pendapatnya, selepas kematiannya.

Sekian.

July 26, 2017

TEKNIK KONTRA : ANEKDOT FUDHAYL BIN `IYADH


BBB,  01` Dzulka`edah 1438H. =  25 Julai 2017M. (Selasa):
Adalah dilihat anekdot berhubung dengan watak Abu `Ali al-Fudhayl bin `Iyadh adalah banyak menggunakan teknik kontra atau bertentangan yang biasanya antara elemen baik  dan jahat atau sebaliknya yang sudah tentu bagi menghidupkan tema tidak sunyi dari menggunakan ciri kreatif dan imaginatif.
Fudhayl bin `Iyadh  sebagaimana digambarkan oleh Al-Hujwiri pada mulanya adalah seorang yang jahat. Dia merompak antara Marwi dan Baward, namun digambar kontra  pula  dari sifat perompak sebenarnya, bahawa dia tidak menyerang kafilah yang membawa perempuan, tidak juga terhadap kafilah yang membawa harta yang sedikit dan tidak juga terhadap musafir. Lantas secara kontra juga kita bertanya, lantas bagi tujuan apa Fudhayl merompak. Tiada penjelasan.
Al-Hujwiri tinggalkan persoalan secara tergantung dan segera membuat situasi kontra dengan menampilkan watak tambahan bahawa seorang pedagang mau berdagang ke Kota Marwi, dia dicadang membawa pengawal, kerana dijalan tidak selamat, kerana adanya perompak Fudhayl. Tapi saudagar pula bagai ada firasat menyatakan bahawa Fudhayl adalah seorang yang baik. Saudagar  merentas perjalanan ke Marwi dengan membawa bersamanya pembaca Al-Qur`an. Dengan membawa teknik cerita secara kebetulan, ketika pedagang tiba ke Marwi, perompak Fudhayl tiba mau merompak, secara kebetulan semasa Fudhayl mau merompak pembaca Al-Qur`an sedang membaca ayat bermaksud:
``Oleh itu pada hari ini tidak diterima penebus diri daripada kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu adalah neraka. Dialah sahaja Penolong kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu ! `` (Al-Hadid: 15).
Dikatakan apabila Fudhayl  mendengar ayat ini menggerunkan  hatinya yang menjadikan dirinya insaf dan kesal di atas kejahatan yang dilakukan selama ini. Dia tidak mau lagi menjadi merompak.
Episod yang membawa keinsafan kepada Fudhayl berkat dari mendengar Al-Qur`an adalah merupakan  klimek, atau puncak kontra yang berlaku pada diri Fudhayl. Bermaksud diri dan perangainya yang buruk berubah selepas insaf dan bertaubat dan membayar hutang-hutang mereka yang berkenaan dan berusaha untuk menjadi orang baik.
Berikut dari keinsafan itu timbul  dalam hatinya keinginan mencari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Tempat bagi mencari ilmu dan mendekati diri kepada Allah tidak lain dari Makkah. Di sini beliau menuntut berbagai-bagai ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan tasawuf dan akidah, selain dari menuntut ilmu Fudhayl juga dapat nenumpukan diri dengan beribadat di Kota Suci Makkah hingga watak dirinya berubah dan kontra sebelumnya. Di sini dia bersahabat bersama-sama kalangan shaykh-shaykh dan ulama` terkenal.
Semasa di Makkah dia didatangi Khalifah Harun al-Rashid dengan pengiringnya dengan tujuan untuk memberi bantuan kepadanya bagi melunaskan hutang-hutang, dia menolak bahkan dengan menerimanya akan membawa dirinya terseret dengan dosa yang menjerumuskan diri ke dalam nereka. Bila  diminta nasihat darinya dia menganjur khalifah supaya mencontohi perjalanan dan pemerintahan Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz. Episod bersama Amiril Mu`mininin dihurai dengan panjang lebar dengan berbagai-bagai  nasihat yang disampaikan kepada khalifah.
Selepas lama berada di Makkah Al-Fudhayl  kembali ke Kufah dengan watak dan imej baru sebagai Shaykh Sufi, kontra dengan wataknya yang dahulu yang kini telah dilupai orang. Bahkan di Kufah dikatakan dia bersahabat dengan Imam Abu Hanifah Nu`man ulama` yang mempelopori madzhab Hanafi. Kehidupan di Kufah ditumpukan kepada kehidupan sufi.
Mesej yang dapat dihayati dari anekdot yang disampaikan oleh Al-Hujwiri antaranya ialah:
Bahawa seorang yang  jahat boleh berubah menjadi baik hasil dari sentuhan yang menginsafkan, sebab itu  jangan dihina dan segera menilai dan menghukum seseorang dengan kesilapan yang dilakukan. Keadaan sebaliknya mungkin berlaku seorang yang baik juga mungkin menjadi sebaliknya dengan sebab-sebab tertentu yang menjadikannya jahat. Sebab itu dalam usaha diri untuk menjadi baik perlu berdo`a kepada Tuhan agar diri mendapat Hidayah daripada  Allah.
Al-Hujwiri  meletakkan Al-Qur`an sebagai kitab hidayah yang menginsafkan Fudhayl bin `Iyadh. Al-Qur`an  sebenarnya berterusan sebagai sumber hidayah dan pertunjukan, bahkan sumber ilmu yang dapat dihayati oleh semua pihak.
Watak Fudhayl bin `Iyadh diangkat oleh Al-Hujwiri ke tahap begitu tinggi, hingga menimbulkan pertanyaan dari segi realiti hingga dibariskan dengan seperti `ulama` Abu Hanifah Nu`man.
Al-Hujwiri juga menampilkan watak  watak ideal, iaitu Abu Hanifah dari segi kealiman –pemimpin madzhab Hanafi. Al-Hujwiri juga menampilkan watak pemerintah yang ideal, iaitu sepeti Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz yang terkenal adil dan menjadi contoh dari segi pemerintahan. Begitu juga digambarkan tentang Khalifah Harun al-Rashid seorang khalifah terkenal pada zaman kerajaan `Abbasiah. Beliau mencintai ilmu dan memanggil ulama mengajar dan berbincang soal-soal keilmuan di istana. Khalifah Harun al-Rashid juga digambarkan sebagai seorang dermawan yang bila ke Makkah khalifah memerintah aga  dicari fakir-miskin dan mereka yang berhutang untuk dibebaskan hutang – termasuklah Al-Fudhayl bin `Iyadh.
Al-Hujwiri menampilkan falsafah  pemikiran Al-Fudhail, bahawa,
 ``Hidup di dunia adalah sebagai berada  di rumah sakit pesakit-pesakit jiwa.``
Dalam erti kata yang lain semua penghuninya bermasalah seperti jahil,  gila harta, gila pangkat, gila  penyakit, mendepani penipuan dari pihak-pihak tertentu dan sebagainya yang menyebabkan manusia tidak tenteram dan sakit jiwa. Tiap kita sebenarnya mencari penawar bagi masalah yang dihadapi. Bagi sufi ialah menjalani kehidupan keagamaan dan kesufian yang dapat menghendar diri dari kegilaan  yang tidak mengenal kebaikan, kebajikan dan kemanusiaan.

Sekian.

July 25, 2017

`ABDULLAH BIN AL-MUBARAK AL-MARWAZI SUFI DAN PENGARANG KITAB TASAWUF TERAWAL


BBB, 30 Syawal 1438H. = 24 Julai 20`17M. (Isnin):
`Abdullah al-Mubarak (m. 181H.) adalah penghasil kitab tasawuf terawal. Kitab berkenaan ialah Kitab al-Zuhdi wa al-Raqa`iq (Kitab Kezuhudan Dan Kehalusan Ciri-cirinya). Sebagaimana pernah dibincangkan pada peringkat awal bahawa gaya karangan kitab ini adalah menurut format dan gaya Hadith. Bermaksud,  `Abdullah al-Mubarak   adalah meriwayat secara bersanad dengan matan adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah atau tokoh-tokoh lain termasuk  `Abdullah al-Mubarak.
Al-Hujwiri mengambil `Abdullah al-Mubarak sebagai salah seorang tokoh sufi selepas kalangan tabi`in. Namun pembicaraan Al-Hujwiri terhadap `Abdullah al-Mubarak dikreatif, diimaginasikan, bahkan dilegendakan.
Kononnya faktor yang membawakan `Abdullah al-Mubarak bertaubat dan menjadi zuhud kononnya dia mencintai seorang gadis. Pada suatu malam purnama di musim dingin dia berdiri di luar rumah gadis berkenaan dan memandang gadis berkenaan yang juga memandnagnya dari bahagian atas rumahnya. Keasyikan mereka berdua berterusan sehingga terdengar bang subuh, si lelaki (`Abdullah) menyangka ianya baru merupakan bang maghrib. Dia terkejut oleh kesiangan dan baru menyedari bang tadi ialah bang subuh. Dia merasa malu kepada dirinya dan jamaah dan merasa gelisah dalam masa menunaikan solat subuh berjamaah. Hati kecilnya menempelak dirinya, bahawa semalam-malaman memerhati gadis tidak dirasanya jemu dan dirasa waktu begitu pendek, sedangkan  bersolat subuh dirasakan imam begitu panjang membaca surah, bagaikan tidak tahan dia menunggu untuk berakhirnya solat.
Peristiwa berkenaan menginsafkan dirinya dan dia bertaubat dan mulai dari masa itu ia tumpukan kepada beribadat dan menghadiri kumpulan-kumpulan sufi, sehingga dia dianggap sebagai shaykh atau ketua shaykh sufi pada zamannya.
Watak `Abdullah juga dilegendakan, bahawa pada suatu hari dia tertidur di dalam kebun  di belakang rumahnya. Ibunya yang mencari dan mendapati dia tertidur di umbi sebuah pokok, dia  terkejut melihat ular besar yang mengelilingi `Abdullah al-Mubarak, menjaganya dari digigit oleh serangga  dan binatang-binatang berbisa. Ular menghembus-hembus bisanya keliling `Abdullah agar serangga-serangga tidak mendekatinya. Cerita ini dan cerita di atas tentulah untuk mengangkat martabat `Abdullah dengan keanihan cerita-cerita  berkenaan. Ianya mungkin benar, tetapi sukar untuk menerimanya secara rasional, tetapi kiranya ianya merupakan dari elemen  kreatif dan imaginatif dan tidak benar, maka lebih baik ianya ditiadakan, kerana ianya bukan untuk menaikkannya sebaliknya merendahkannya dengan sesuatu yang tidak benar.
`Abdullah yang asalnya tinggal di Marwi itu, kemudiannya berpindah dan menetap di Baghdad dan kemudian berpindah ke Makkah dan akhirnya kembali ke Marwi. Di marwi dia disambut baik oleh penduduknya dan diberi kedudukan istimewa dari segi keilmuan sehingga diberi kedudukan khusus (kursi) di dalam bidang kerohanian – bukan atas kehendak `Abdullah al-Mubarak.
Di Marwi  yang pada ketika pulangnya , masyarakat dikatakan berpecah antara yang mendukung Hadith dan antara yang mendukung fikiran bebas (Qadariyyah –Mu`tazilah), dikatakan dia berjaya menyatukan kedua pihak kepada pandangan yang sederhana yang tidak bercanggah dengan Kitab dan Sunnah.
Dikatakan bahawa `Abdullah ditanya, ``Bagaimana jalan bagi mengenali Tuhan. Dia menjawab``
``Jika engkau kenal Tuhan dengan sendirinya engkau mengenal jalannya. Tanpa ada jalan sebelumnya engkau tidak sampai kepada pengenalan.
Katanya, ``Kaum sufi, khususnya kalangan walinya tidak tenang kalbunya. Di dunia kerana dia terus kepada tumpuan perjalanan mencari, sedang di akhirat,  terus dalam cinta dan kerinduan.``
Di dalam kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq (lebih 600hlm.)yang dikarang gaya Hadith,  `Abdullah menjadi perawi di dalam sanad, atau beliau sendiri mengeluarkan pendapat.
Misalnya , ``Bercakap kepada kami `Abdullah al-Mubarak dan al-Fadhl  bin Musa. Keduanya berkata mengkhabarkan kami `Abdullah bin Sa`id bin Abi Hind daripada bapanya daripada Ibn `Abbas  r.`anhuma berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dia nikmat yang selalu tidak disedari manusia, iaitu, kesihatan dan masa lapang.``
Sebagai contoh, peringatan ketika hampir mati:
Mengkhabarkan kamu Abu `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya, katanya, bercakap kepada kami al-Husain berkata, bercakap kepada kami Ibn al-Mubarak, berkata mengkhabarkan kami Sufyan berkata, berkata `Abdullah bin `Abbas:
``Apabila engkau melihat seorang lelaki hampir mati, gembirakannyalah untuk menemui Tuhannya, iaitu bertujuan elok sangka, kiranyaia masih hidup takutkannyalah akan Allah `azza wa Jalla.``
Dan tentang tawakkal dan tawadhu`:
``Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hawawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq, keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya berkata, bercakap kepada kami al-Husain berkata,mengkhabarkan kami Ibn al-Mubarak, berkata  mengkhabarkan kami Habwah bin Shurayh berkata, mengkhabarkan kami Abu Hani` al-Khaulani, bahawa `Umar bin Malik bercakap kepadanya, bahawasanya dia mendengar Fadhalah bin `Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
Berbahagialah (T*uba) siapa yang diberi pertunjuk dengan Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia bersifat qana `ah.``
Demikian ketokohan Ibn al-Mubarak secara kreatif dan intuitif dan realiti. Walau apapun  `Abdullah al-Mubarak  dari kalangan sufi terawal dan menjadi perawi di dalam  sanad-sanad bagi banyak Hadith. Banyak pegajaran dari tokoh ini untuk diteladani.

Sekian.

July 24, 2017

ABU HANIFAH NU`MAN TOLAK DARI MENJADI KADHI


BBB,  29 Syawal 14338H. =  23 Julai 2017M. (Ahad):

Abu Hanifah Nu`man (L. 81H./700M.) adalah terkenal sebagai pengasas Madzhab Hanafi sebagaimana Imam Maliki, Shafie dan Hanbali pengasas madzhab-madzhab. Dia terkenal di dalam bidang akidah dan fiqh dan menghasilkan karangan bagi kedua-dua bidang itu, iaitu al-Fiqh al-Akbar (`aqidah) dan al-Fiqh al-Asghar (fiqh).  Dia jarang dikaitkan dengan bidang tasawuf sebagaimana dikaitkan Ahmad bin Hanbal dengan bidang tasawuf, lantaran beliau menghasilkan  Kitab al-Zuhd  dan Kitab al-Wara`. Namun Al-Hujwiri nampaknya memasukkan beliau sebagai salah seorang tokoh di dalam bidang tasawuf.
Ini dikaitkan beliau sebagai seorang yang wara` dan tidak mau melakukan perkara-perkara yang melibatkan dosa. Al-Hujwiri menyifatkannya sebagai  `Imam bagi segala imam.`` Bahkan dia disifatkan sebagai shaykh di dalam bidang tasawuf.
Abu Hanifah bertekad untuk mengasingkan diri dari pegawai, penguasa dan kebesaran manusia. Dia mau mencontohi seperti Ibrahim bin Adham, Fudhail bin `Iyadh, Da`wud al-Ta`i dan Bishr al-Hafi.
Secara kebetulan sedang Abu Hanifah bersedia untuk pengasingan, dia dianggap orang yang berkelayakan menjadi kadhi. Beliau telah dipanggil oleh Khalifah Mansur zaman kerajaan Umawiyyah untuk memenuhi  jawatan kadhi pada zaman khalifah tersebut.  Bagi mengisi kekosongan jawatan lagi beberapa orang berkelayakan turut dipanggil oleh khalifah bagi perbincangan. Mereka yang dipanggil ialah Abu Hanifah Nu`man, Sufyan Thauri, Mis`ar bin Kidam dan Shurayh.
Berhubung dengan jawatan kadhi atau hakim ini adalah diketahui umum tentang peringatan Rasulullah, bahawa tiap tiga kadhi, maka dua daipadanya masuk neraka. Hanya seorang sahaja masuk syurga. Ingatan ini menjadikan para `ulama` mau menjauhi daripada menjabat jabatan berkenaan.
Keadaan ini berlaku kepada Abu Hanifah, Sufyan al-Thauri, Mis`ar dan Shurayh, namun oleh kerana panggilan Sultan Mansur mereka terpaksa pergi. Namun dikatakan Sufyan al-Thauri bertindak melarikan diri dengan bersembunyi dan menaiki kapal yang membawanya keluar dan terlepas dari arahan menjadi kadhi. Adapun Mi`sar bertindak bercakap meracau semasa di hadapan Sultan dan dia dianggap gila dan kerana dianggap gila, maka dia didapati tidak layak menyandang jawatan berkenaan. Abu Hanifah yang sama hadir mengadap Sultan Mansur, beliau  diminta oleh Sultan menjadi Kadhi. Abu Hanifah menolak dari menerimanya dengan alasan beliau bukan dari turunan `Arab (Kerajaan Umawiyyah ta`assub `Arab). Sultan menjawab bahawa,
``Tidak ada perbezaan antara `Arab dan bukan `Arab, dan engkau seorang `alim dan terkenal pada zaman ini.``
Kata Abu Hanifah, ``Saya bercakap benar, bahawa saya tidak layak dengan jawatan tinggi seperti itu dan jika saya terima saya membohongi diri saya sendiri. Orang bohong adalah tidak layak memegang jawatan kadhi itu.``
Dengan hujah itu dia terlepas dari menjawat jawatan kadhi. Maka yang tinggal ialah Shurayh, dia diminta menjawat jawatan kadhi dan dia terpaksa menerima jawatan tersebut.
Menurut Al-Hujwiri, selepas Shurayh menerima jawatan berkenaan, maka Abu Hanifah tidak pernah bercakap lagi dengan Shurayh sebagai protes terhadapnya kerana menerima jawatan tersebut.
Moral dari perwatakan Abu Hanifah, bahawa dia amat prehatin terhadap  perkara yang menjerumuskannya kepada perkara-perkara yang melibatkan hukuman, khususnya kiranya berlaku ketidakadilan atau tersalah dari segi hukum, sebab  itu dia bertindak menjauhi dari menerima jawatan kadhi, bahkan menolak dari menerimanya, lidak mau terlibat dengan dosa.
Kita telah membicarakan pada peringkat awal, bahawa Abu Hanifah lebih terkenal dari segi keilmuan, ialah di dalam bidang fiqh dan akidah. Sebagai seorang yang mendalam di dalam bidang fiqh, dia tahu berhubung dengan hukum-hukum seperti halal dan haram, perkara yang memberi pahala  dan perkara yang dosa, sudah tentulah watak sedemikian adalah berwatak baik, apa lagi dia alim di dalam bidang akidah. Kekukuhan akidah dan amalan yang betul dari segi syara` meletakkan Abu Hanifah sebagai seorang yang benar-benar mengamalkan suruhan Islam. Sebenarnya jiwa dan peribadi yang ada padanya lebih dari jiwa kesufian, lantaran itu beliau adalah juga berjiwa sufi, bahkan seorang sufi, walaupun tidak tidak dipanggil  sufi.
Dengan hujah di atas kita menyetujui dengan tindakan Al-Hujwiri mengkategorikan beliau sebagai seorang sufi.
Berhubung dengan  ketakutan `ulama` dari menjawat kadhi atau jawatan hakim, mencerminkan bahawa menjadi kadhi atau hakim adalah tanggungjawab yang besar bagi mempastikan bahawa keadilan perlu dijaga dan mereka yang bertanggungjawab di dalam mengeluarkan hukum perlu alim, prehatin dan penuh bertanggungjawab di dalam mengadili pembicaraan dan di dalam mengeluarkan hukum. Peringatan ini adalah menjadi panduan bagi bidang kehakiman dan mereka yang bertanggungjawab di dalam bidang kehakiman agar mempastikan berjalan dengan teratur, baik dan adil.
Dengan keperihatin yang diberi, maka adalah diharap jawatan kadhi atau hakim adalah jawatan yang dipandang tinggi, dihormati dan diyakini.
Sesungguh Allah menyuruh melaksanakan keadilan dan keihsanan.

Sekian.

July 23, 2017

AYAT-AYAT ALLAH ADA PADA SETIAP SESUATU: MUHAMMAD BIN WASI`


BBB, 28 Syawal 1438H. = 22 Julai 2017M. (Sabtu):
``Aku tidak pernah melihat sesuatu tanpa melihat Tuhan di dalamnya.``
Itulah significant yang mau ditonjolkan oleh Al-Hujwiri tentang tokoh Muhammad bin Wasi` ini yang dikatakan sempat bergaul dengan para tabi`in. Ungkapan ini sebenarnya bukan satu keluarbiasaan  lantaran ianya hakikat dan diucap oleh banyak pihak, khususnya dari kalangan sufi. Bahkan terdapat di dalam Al-Qur`an  ayat seperti  bermaksud:
``Sesungguhnya di langit dan bumi ayat-ayat bagi orang mu`minin.`` (Al-Jathiah: 3).
Dan  banyak lagi  `ayat`` di dalam Al-Qur`an.
Cuma ungkapan Muhammad bin Wasi`  lebih kepada mesra cinta, diibaratkan kepada sang kekasih yang mencintai yang dikasihi, maka apa yang dilihat  tiada yang lain dari yang dikasihi. Bahkan lebih dari itu terhapus yang lain dari kelihatan dan yang dilihat hanya yang dikasihi – dimaksudkan Tuhan. Yang dilihat adalah satu yang dikasihi.
Tentang persoalan ini banyak kalangan sufi mengungkapkan kata-kata:
Bahawa ditanya Al-Junayd tentang tauhid khas, katanya,
``Bahawa hamba adalah bayangan berdepan Allah  yang kelihatan bahawa berlaku padanya larian tadbirNya, padanya larian hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidNya dengan fana dirinya dan hilang dakwaan perbuatan. Berdiri haqq Ta`ala padanya.
Ungkapan yang hampir sama tentang tauhid khas, diungkapkan oleh Yusof bin al-Husain,   bahawa adalah hamba dengan sirr, wajdan hatinya adalah berdiri di hadapan Allah `Azza wa Jalla,, berlari di atasnya larian tadbirNya dan hukum-hukum qudratNya di dalam lautan tauhidnya dengan fana` daripada dirinya dan hilang dirinya dengan berdirinya yang haqq.
Berkata Sahl bin `Abdullah tentang cinta, iaitu mewafakat hati dengan Allah.
Berkata Abu Ya`kub al-Sausi, tidak sah cinta sehingga keluar yang bercinta dan melihat hanya yang dicinta.``
Dan disoal Al-Junayd tentang cinta, maka katanya, ``Masuk kepada sifat-sifat yang dikasihi.``
Jelaslah isu cinta diungkapan oleh tokoh-tokoh sufi di atas, namun bukan dari ungkapan bahasa biasa, tetapi adalah pancaran mesra dan kasih cinta, dan bahasanya bersifat intutif dan wajdan. Demikianlah dengan ungkapan Muhammad bin Wasi`.
Namun perlu dingat dengan ungkapan yang bersifat intutif dan wajdan ini tidak bersifat direct dan nyata, bahkan tidak berlaku di dalam situasi nyata dan real. Inya bersifat pengluahan rasa dan jiwa. Sesungguhnya dari segi realiti tidak berlaku kedekatan fizikal dan tidak mungkin berlaku penyatuan antara Yang Abadi dan hamba. Sesungguhnya Allah dengan sifat-sifat Allah dan hmba dengan sifat hambanya. Peningkatan kerohanian adalah peningkatan kebersihan dari segi lahiri dan maknawi yang mencerahkan kemesraan dan kecintaan secara maknawi dan rohani dan bukan penyatuan sebenarnya (lahiri). . Ianya dipengaruhi elemen imaginasi dan intutif.
Sebab itu pendekatan cinta tidak boleh lari dan terlepas dari pendekatan rasional akal. Sementara kita memahami pendekatan cinta adalah pendekatan rasa dan rohani yang meningkat dari segi intuitif dan wajdan, maka ianya tidak terkeluar dari pendekatan minda yang rasional. Dalam maksud mendekati ketuhanan tidak boleh lari dari pendekatan akidah tauhid yang elemen-elemennya adalah di dalam Al-Qur`an dan diolah kepada pendekatan sebagaimana dilakukan oleh pendekatan sunni. Bahawa Allah adalah Dzat yang wujud yang berlainan dari alam, bahawa dia bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan bersifat dengan sifat-sifat wajib wajib, bersifat harus dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil. Bahawa Allah adalah Tunggal sedia dan kekal dan tidak sama dengan makhluk yang bersifat baharu dan binasa.
Biarpun tiap bidang ilmu ada definisi, ruanglingkup  dan penghuraian-penghuraian yang lebih luas, namun jika  ungkapan yang bersifat intuitif dan wajdan  melanggar aspek-aspek akidah dan nembawa kepada  kekeliruan, bahkan penyelewengan maka perlu dielakkan dari pertentangan  yang seharusnya bersifat harmoni  sebagaimana kata Imam Malik:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqah boleh membawa kepada zindiq,
Siapa berfiqah dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq
Dan siapa yang menghimpun antara keduanya dia mencapai tahqiq. ( Iqaz* al-Himam, tt: 5).
Di dalam hal ini tasawuf yang bersifat intuitif hati dan rohani juga mesra dan cinta, kadang-kadang boleh keluar daripadanya ungkapan-ungkapan yang luar biasa seperti bersifat cinta  perlu dikawal dari dalam oleh pengungkap-pegungkapnya agar tidak bercanggah terutama dari segi akidah dan dia perlu dikawal dari segi luaran, iaitu dari segi aturan dan keilmuan akidah itu sendiri.  Dengan pembetulan dari segi tasawuf dan akidah, maka praktif  dari sgi fiqh dan amalan ibadat berlaku secara licin.
Di dalam hal ini kedudukan rasional minda atau akal adalah berada pada peringkat atas. Ini bermakna akidah berada pada puncak mengawal dari segi dalaman seperti tasawuf dan juga amalan  ibadat. Penghimpunan antara keduanya, fiqh an tasawuf di bawah kawalan aqidah sebagaimana kata Imam Malik, nescaya mencapai tahqiq.
Sesungguhnya ada kewajaran pengungkapkan tentang ketuhanan secara intuitif dan wajdan, namun perlu pada kawalan agar tiak berlaku penyelewengan, terutama dari segi akidah.

Sekian.

July 22, 2017

WATAK ABU HAZIM AL-MADANI : PENDAPATNYA DIPERSOALKAN:

BBB,  27 Syawal 1438H. =  21`Julai 2017M. (Juma`at):
Anekdot mengenai Abu Hazim Al-Madani adalah antara yang teringkas dari 54 anekdot mengenai sufi-sufi selepas tabi`in. Persoalan berhubung dengannya.
1)      Dia disifatkan seorang yang benar-benar faqir dan mampu menyekat kemahuan nafsunya.
2)      Amir bin `Uthman al-Makki meriwayatkan  bahawa satu hari watak ditanya apa yang dimilikinya, dia menjawab `Keredhaan dari Tuhan dan kemerdekaan dari manusia.``
3)      Seorang shaykh pergi menemuinya, dia sedang tidur, apabila ia terjaga dari tidurnya dia menyatakan bahawa dia bermimpi menemui Rasulullah yang  menurutnya Baginda berpesan, ``Lebih baik memenuhi tugas terhadap ibu daripada melakukan ziarah haji !``
Apa yang dikaitkan dengan watak ini, Abu Hazim al-Madani, iaitu tokoh yang kurang dikenali dan tidak kedapatan di dalam Al-Qushairy  dan beberapa kitab tasawuf yang lain.
Persoalan faqr adalah merupakan maqam yang terkenal di dalam skema tasawuf. Faqr selalu dikelirukan, bahawa faqr diberi etri faqir, iaitu lebih rendah dari miskin. Ukuran dinilai dari segi material, pada hal faqr ialah situasi jiwa dalam hubungan dengan Allah. Faqir dalam erti biasa, ialah seorang yang amat berhajat pertolongan., khususnya material dari orang atau dari sebarang pihak. Sedangkan maksud faqir ialah orang yang teguh jiwa dalam hubungan dengan Allah dan tidak berharap kepada manusia, bahkan dia menyembunyikan diri dari menampakkan dia memerlukan sebarang pertolongan dari manusia.
Firman Allah bermaksud:
``Bagi fuqara` yang menumpukan diri pada jalan Allah yang tidak berupaya mengembara di muka bumi, dijangka oleh orang yang jahil, mereka itu kaya kerana sifat iffah mereka, kerana mereka menahan diri dari meminta-minta, engkau kenal mereka dengan sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta dari orang ramai dengan mendesak-desak. Ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya.`` (Al-Baqarah:  273).
Dalam erti bahawa ciri kefaqiran dari segi material diterima sebagai ciri kesufian, tetapi tidak bererti yang berada tidak berhak dari segi pencapaian jiwa kefaqiran –  maksud mendekati diri kepada Allah. Bahkan dari satu segi yang berada dari segi material mempunyai peluang lebih  bagi melakukan kebajikan kepada diri dan masyarakat dalam hubungannya dengan Allah.
Persoalan yang kedua yang diberi pendapat oleh Abu Hazim, iaitu usaha mendapat keredhaan daripada Allah. Ini adalah menjadi prinsip yang bukan saja dipegang oleh Abu Hazim, tetapi adalah menjadi pegangan dan harapan bagi setiap orang Islam, bahawa segala amalan yang dilakukan oleh setiap orang Islam ialah untuk mendapat keredhaan daripada Allah, kerana tidak ada gunanya amalan yang banyak, jika tidak mendapat keredhaan dari Allah dan bagi mendapat keredhaan dari Allah ada keperluan dan syarat-syaratnya. Antaranya konsep bersih yang ditekankan dalam tasawuf itu sendiri. Bersih melibatkan aspek  dalaman dan luaran.
Adapun yang bersifat dalaman adalah yang melibatkan hati dan rohani, bahawa hendaklah  bersih dari segi niat. Untuk bersih dari segi niat semestinya segala yang berkait dengan persediaan dan pembinaan hati-rohani juga perlu bersih. Misalnya berkait dengan pembersihan dari segi akidah. Niat amat penting dan perlu ikhlas, ianya menjadi asas bagi sesuatu yag hendak dilakukan, maka kiranya niat tidak betul dan tidak ikhlas, maka tujuan dan hasilnya juga tidak betul.
Adapun keperluan dari segi lahir bagi mendapat keredhaan daripada Allah, antaranya rezeki yang dicari untuk kehidupan dan makan minum hendaklah secara halal. Jika perkara yang tidak halal bagi menjadi sumber makan minum dan apa yang dibelanjakan kepada keluarga  dan kehidupan adalah menjadi halangan untuk diterima Tuhan. Bagaimana untuk diterima Allah, sedangkan do`a yang memakan perkara yang haram tidak diterima Allah, bahkan amal ibadatnya mungkin tidak diterima Allah. Sesungguhnya untuk mendapat keredhaan Allah perlu melalui cara yang bersih, tanpa kebersihan menyukarkan diri dari mendapat keredhaan Ilahi. Sesungguhnya pergantungan kepada Allah memerdekakan seseorang dari mengharap dan menggantungkan keperluan kepada manusia. Ini sendiri membawa maksud kepada kefaqiran, iaitu menggantungkan harap hanya kepada Allah dan membebaskan diri dari manusia.
Berhubung dengan perkara ketiga sebagai pendapat Abu Hazim adalah kotroversi dan dapat dipersoalkan. Persoalan Abu Hazim menemui Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi, mungkin benar berlaku, kerana syaitan tidak dapat menipu berwatak Rasulullah, tetapi apakah konsep mimpinya bertepatan ?   Pernyataan Abu Hazim yang menisbahkan kepada Rasulullah yang bermaksud lebih baik menjaga ibu yang tua daripada melakukan kewajipan haji boleh dipersoalkan. Ini mungkin dikaitakn dengan cerita `Uwais al-Qarni yang tidak bersama jamaah kerana menjaga ibunya dan dia dikatakan dapat memberi syafaat padahari kiamat. Persoalan `Uwais, hanya tidak dapat berjamaah dari segi solat. Adapun persoalan haji adalah merupakan kewajipan dan menjadi salah satu rukun Islam. Kekecualian mungkin boleh berlaku, jika dalam keadaan terdesak, tetapi untuk menjaga ibu, jika berpeluang menunaikan haji ada berbagai cara. Misalnya mendapat pertolongan dari adik beradik dan keluarga yang lain semasa menunaikan haji. Kenyataan Abu Hazim mengenai lebih baik menjaga ibu daripada menunaikan haji dapat diperdebatkan, kerana ia (kenyataan Abu Hazim) bercanggah dari kewajipan menuaikan haji.Lantaran itu kenyataan Abu Hazim yang seolah-olah sebagai fatwa dapat dipersoalkan.

Sekian

July 21, 2017

KEANIHAN DALAM ANEKDOT : PERANAN ESTETIKA


BBB, 26 Syawal 1438H. = 20 Julai 2017M. (Khamis):
Watak Sufi:  Abu Halim Habib bin Salim al-Rayy
Membaca  anekdot-anekdot sufi yang sering membawa keanihan-keanihan dalam cerita menimbulkan pertanyaan, apakah pengkarya – termasuk Al-Hujwiri mementingkan kreativiti (sebagai cerita)  atau fakta dengan keinginan menyampai mesej kesufian ? Apakah konsep kebenaran yang dipakai, kebenaran dari segi fakta dan kebenaran dari segi berimaginasi ?
Kalau dilihat pada cerita, tidak semua fakta dapat diterima dari segi realiti. Di dalam hal ini pengarang atau penggubah melompat kepada alam imaginasi dan menggunakan kemampuan kreativiti di dalam cerita bagi meningkatkan elemen estetika yang dapat memberi kesan maksimum dari segi estetika dan di dalamnya disampaikan mesej yang bertujuan yang selari dengan nilai dan tuntutan agama.
Sebagai contoh anekdot berhubung dengan watak Abu Halim Habib bin Sulaiman al-Rayy. Tokoh ini tidak begitu terkenal dan tidak terdapat di alam Al-Risalat al-Qushairiyyat dan tidak juga di dalam beberapa kitab tasawuf yang lain.
Abu Halim berwatak di dalam anekdot sebagai pengembala biri-biri yang tinggal di pinggir sungai Furat di Iraq. Pencerita yang menziarah Abu Halim yang sedang solat berdepan dengan keanihan dan di luar dari kebiasaan, bahawa kumpulan biri-biri yang makan di pinggir sungai Furat itu dijaga atau digembala oleh serigala. Keanihan bahawa pada kebiasaan serigala bila berdepan biri-biri, maka biri-biri akan menjadi mangsa serigala, sedang di sini serigala menjadi gembala.
Sebelumnya pencerita menyebut tentang pendirian watak, bahawa berdasarkan Hadith Nabi,, `Niat baik lebih baik dari tindakan.`` dan baginya:
``Jalan agama adalah menarik diri dari dunia``
Pegangan, sifat warak, niat baik dan zuhudnya (menarik diri dari dunia) meyebabkan dia diberi Allah ciri kewalian, sehingga serigala bertukar tabiat dari sifat agresif – menangkap dan membunuh habuan, bertukar menjadi baik dan menjadi sebagai pengembala.
Bila ditanya, Bagaimana boleh serigala baik dengan biri-biri ?``
Abu Halim menjawab,  ``Kerana  pengembala (termasuk Abu Halim) adalah selaras dengan kehendak Tuhan.``
Ianya boleh bermaksud, kepatuhan hamba, menyebabkan Allah mengurniakan keanihan dan ciri kewalian kepadanya, juga bermaksud, bahawa,
``Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah terjadi. Apa yang berlaku pada hamba, termasuk keanihan-keanihan yang terjadi adalah dari kemahuan Tuhan yang tidak mampu diatasi manusia.
Dalam pertemuan  pencerita  dengan Abu Halim, maka pencerita diraikan  dengan minuman,
Satu keanihan lagi terserlah dikatakan , bahawa sebuah dulang kecil mempunyai kaki (seperti baki, boko dan sebagainya) , dihidangkan kepada tamu yang datang bertanya itu.
Tatkala dulang kecil berkaki itu diletak di atas permukaan batu, maka dari kaki-kaki dulang kecil itu terpancut dan keluar air melalui kaki-kaki dulang kecil berkenaan.
Bila ditanya, bagaimana boleh air mengalir keluar dari batu di bawah kaki dulang kecil itu ?``
Dia menjawab, ``Dengan mematuhi apa yang disampaikan melalui Nabi Muhammad.``
Peristiwa seperti ini dikaitkan dengan mu`jizah Nabi Musa yang dapat mengeluarkan  susu dan madu dari batu-batu untuk mereka bersamanya minum, awalaupun setengah dari umatnya ingkar dan tidak mengikutnya.
Bila ditanya, kenapa tidak keluar dari kaki dulang susu dan madu sebagaimana peristiwa dengan Nabi Musa,  Abu Halim berkata,
``Jangan  jadi hati yang keranjang, tidak bersyukur dan sentiasa tamak.``
 Sebenarnya jika dari awal ada sifat tamak dari kemahuan, nescaya tidak akan berlaku sebarang keanihan!
Patuhi dan selarilah kehendak diri dengan kehendak Tuhan !
Cerita dan teknik dalam anekdot adalah mudah. Yang menghidupkan cerita adalah keanihan-keanihan. Watak utama ialah Abu Halim dan pengunjung.
Dari perbincagan di atas dapat diambil kesimpulan bahaw,
·         Niat adalah penting, ianya menjadi syarat bagi setiap amalan. Tanpa niat tidak sah amalan. Niat yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan niat yang baik, sekiranya belum sempat dilakukan, ianya dikira mendapat pahala.
·         Jalan agama jalan lurus yang tidak sepatutnya dilencong oleh keduniaan.
·         Hamba hendaklah taat kepada Allah dan menmgikut apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w.
·         Kejujuran  menjadi nilai penting, khususnya dalam kerohanian.
·         Keanihan bukan dipohon untuk mendapatnya.
·         Allah berkuasa memberi keajaiban kepada siapa yang dikehendakinya.
·         Jika jiwa dari awal dipengaruhi nafsu dan tamak, dari awal tidak layak menerima kurnia.
·         Elemen estetika diterima sebagai elemen menyampaikan perutusan (yang baik).
·         Imaginasi yang baik turut sama mewarnai estetika.
·         Seni alami dan seni rohani meningkatkan daya estetika.

Sekian.

July 20, 2017

FOKUS KEPADA HASAN BASRI: ANEKDOT TENTANG MALIK BIN DINAR


Bbb, 18 Syawal 1438H. = 1`2 Julai 2017M. (Rabu):
Anekdot kedua ialah tentang watak Malik bin Dinar, juga tokoh sufi. Sebagaimana Habib al-`Ajam mengaitkan cerita dengan Hasan Basri, demikian juga dengan anekdot Malik bin Dinar. Sebenarnya kedua-dua watak ini dicerita ialah memfokoskan  kepada sufi Hasan Basri. Tokoh Hasan Basri adalah sufi yang besar yang didukung oleh shaykh-shaykh sufi. Dia adalah lambang kesufian. Jalan cerita mengenai dirinya adalah suci dan murni, dia dikatakan berketurunan sesusuan dengan Rasulullah s.a.w. Ummu Aiman adalah pengasuh kepada Nabi Muhammad semasa dari dilahirkan. Apabila `Abdullah bapa Nabi Muhammad meninggal dia makin rapat mengasuh anak yatim ini. Apabila Aminah bersama dengan Nabi Muhammad ke Madinah bagi menziarahi kubur bapa Nabi Muhammad, Aminah meninggal di Abwa` di Madinah, dikebumikan  tidak jauh dari kubur `Abdullah. Aimanlah yang terus mengasuh Nabi Muhammad, sehinggalah dia  remaja.  Ummu Aiman dimerdekakan dan dia berkahwin dengan seorang penduduk Madinah yang bernama `Ubaid dan tinggal di Makkah. Daripada perkahwinan Ummu  Aiman dia mendapat seorang anak bernama Aiman yang ibunya digelarkan Ummu Aiman. Hasan Basri adalah dari turunan yang menjadi susuan kepada Rasulullah dan diakui Rasulullah sebagai saudaranya turun kepada Hasan Basri.
Ada kesamaan antara Hasan Basri yang berketurunan hamba pengasuh  bagi Rasulullah yang berkat dan menjadi orang alim dan sufi, manakala Malik bin Dinar, bahawa dia juga adalah  seorang hamba. Malik dilahirkan sebelum ayahnya dimerdekakan. Sebagaimana Habib al-`Ajam pada mulanya  hidup berpoya-poya pada zaman muda, demikianlah dengan Malik. Dikatakan pada malam dia berpoya-poya dengan alat bunyian gambus kecapi, pada malamnya  dia bermimpi yang dia ditanya tentang berpoya dan tenggelam dalam  perbuatan maksiat. Mimpi itu membawa keinsafan kepadanya yang membawa beliau menemui Hasan Basri dan berjanji untuk benar-benar taubat. Beliau diingatkan pengakuan taubatnya hendaklah dengan ikhlas, kerana tidak ada makna amalan yang banyak tanpa ikhlas. Menurut Malik bin Dinar, amalan adalah perlakuan lahir yang perlu bersekali dengan amalan batin, iaitu ikhlas. Ini menjadi prinsip dan falsafah pegangannya.
Adalah dikatakan pada satu hari Malik bin Dinar belayar menaiki kapal. Dalam pelayaran itu seorang perempuan kehilangan  mutiara yang disayangi. Malik bin Dinar penumpang yang agak asing itu dituduh mencuri permata perempuan berkenaan. Beliau menafikan tuduhan yang beliau mencuri, tetapi tuduhan tidak ditarik balik dan hukuman mau dijalankan ke atasnya.. Dalam masa penerusan tuduhan beliau bermunajat dan mengangkat muka ke langit.
Dengan tiba-tiba  di permukaan air keliling kapal timbul ikan-ikan yang pada mulut setiap ikan adalah mutiara. Malik memangambil satu mutiara dari satu ikan dan memberi kepada yang kehilangan mutiara itu. Melihat keadaan sedemikian penumpang-penumpang menyerbu kepada Malik untuk mendapatkan mutiara darinya yang diharap dia mengambil dari ikan-ikan yang lain, tetapi Malik turun dari kapal dan berjalan di atas air hingga ke pantai.
Malik bin Dinar mempunyai falsafah yang dipeganginya, bahawa hendaklah ikhlas di dalam amal. Baginya dan hakikatnya amal adalah bersifat luaran, rohnya ialah ikhlas, amal tidak bermakna tanpa keikhlasan.
Di dalam anekdot di atas Al-Hujwiri menggunakan elemen estetik dan kreatif di dalam menyampaikan pengajaran melalui anekdot yang berhubung dengan Malik bin Dinar yang dihubungkan dengan sufi tertinggi, iaitu Hasan Basri.
Cerita Malik bin Dinar menarik tentang ketokohan Malik yang bersifat jujur dan ikhlas  di dalam  amalan. Tema anekdot tersebut ialah ikhlas dan dengan  ikhlas  berkenaan dia diberi keanihan-keanihan yang telah diceritakan dan aspek-aspek keanihan adalah merupakan kreativiti yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri hingga ianya merupakan anekdot yang menarik.
Watak utama yang menjadi cerita ialah Malik bin Dinar itu sendiri yang anekdot adalah mengambil judul sempena dengan namanya. Namun sebagaimana disebut Hasan Basri juga menjadi fokus penceritaan sebagai lambang ketinggian rohani sufi.
Konflik dalam cerita ini, adalah `tuduhan terhadap Malik bin Dinar` bahawa dia dituduh mencuri  mutiara yang dimiliki oleh salah seorang penumpang kapal. Sebagai seorang yang ikhlas dan jujur itu. Mistri kehilangan mutiara ini  menjadkan cerita lebih mistri dan menarik, apabila digambarkan bahawa ikan-ikan timbul membawa mutiara di mulut masing-masing untuk diserahkan kepada Malik bin Dinar. Episod meningkatkan wibawa dan kedudukan Malik bin Dinar sebagi sufi. Dia secara ikhlas dan jujur melalui episod-episod berkenaan tanpa bertujuan untuk menunjuk-nunjuk sebarang lelebihan yang ada padanya. Sedang orang ramai dari kalangan penumpang tamak haloba berebut-rebut untuk mendapat mutiara yang diharap Malik mengambilnya dari mulut-mult ikan, keadaan sebaliknya, Malik tidak bersifat sebagaimana jiwa manusia yang tamak haloba, tetapi baginya, tidak kisah dengan harta dan tiada niat bagi dirinya yang ikhlas dan tidak berhajat baginya harta berkenaan.
Dalam anekdot ini terdapat beberapa penyelesaian, iaitu:
Tuduhan Malik mencuri tidak benar
Timbulnya ikan-ikan membawa mutiara dan diambil satu untuk gantian, hilang tuduhan mencuri terhadap Malik.
Sifat jujur mendapat ganjaran dari Allah yang menjelaskan kebenaran dan keikhlasan Malik.
Anatara pengajaran yang dapat diambil:
Jangan menuduh terhadap sesaeorang tanpa bukti
Allah membalas dengan kelebihan terhadap yang ikhlas dan jujur.
Sufi adalah orang yang kaya jiwa dan tidak kaya harta
Kewalian adalah kurniaan Allah terhadap yang dikehendakiNya.
Sempurna amal adalah dengan keikhlasan.

Sekian.

July 19, 2017

AL-HUJWIRI GUNA ELIMEN SENI - ANEKDOT HABIB AL-`AJAM


BBB, 24 Syawal 1438H. =  18 Julai 2017M. (Selasa):
Telah kita sebut berulang kali bahawa tasawuf mempunyai hubungan yang rapat dengan seni. Pegalaman tasawuf antaranya melalui jalur seni. Seni  juga digunakan bagi menyampaikan mesej tasawuf. Ini ialah kerana pengalaman dan jiwa seni sedikit sebanyak ada dalam jiwa seseorang.  Lantaran itu penggunaan medium seni menjadi salah satu cara berkesan bagi penyampaian aspek-aspek kesufian yang dapat diterima. Elimen seni ini  sama ada menggunakan puisi dan kehalusan bahasa yang lain.
Dalam menceritakan tentang tokoh-tokoh, Al-Hujwiri tidak seperti Al-Qushairy  menampilkan tokoh dan persoalan dengan ayat Al-Qur`an, Al-Hadith dan pendapat-pendapat tokoh-tokoh sufi mengenai sesuatu topik, tapi Al-Hujwiri selain menggunakan info biasa, dia menggunakan kaedah cerita, iaitu cerita ringkas yang dikenali dengan anekdot.
Bagi menggunakan kaedah anekdot ada beberapa keperluan. Antaranya:
1)      Ada cerita.
2)      Ada tema
3)      Ada watak
4)      Ada  konflik
5)      Ada peleraian
6)      Ada perutusan
7)      Ada pengajaran
Sebagai contoh tokoh pertama bagi `Imam Selepas Generasi Tabi`in, iaitu:
Habib al-`Ajam.
Cerita Habib al-`Ajam (al-`ajam – orang bukan `Arab)  ialah seorang jahat yang melakukan berbagai kejahatan dan juga seorang pemakan riba. Dengan kejahatannya meyebabkannya dipenjara. Insaf di atas kesalahannya dia bertaubat dan melakukan suruhan Allah termasuk bersolat. Taubatnya adalah merupakan taubat nasuha.
Pada satu hari Hasan Basri, tokoh `ulama` dan sufi melintasi gerobok  yang dihuni oleh Habib al-`Ajam, ketika itu dia sedang solat. Habib sebagai seorang bekas banduan menyebabkan Hasan  tidak berminat untuk bersolat dengannya.  Ertinya ada pandangan rendah terhadap banduan yang benar-benar insaf itu.
Pada malamnya Hasan Basri bermimpi yang dia memohon keredhaan dari Allah di atas segala amalnya.  Dalam mimpinya itu, dia diperingatkan, bahawa dia memang mendapat keredhaan Allah, tapi sekiranya dia tidak bersikap  dengan memandang rendah terhadap Habib al-`Ajam, tingkat keredhaannya lebih tinggi.
Banduan yang telah insaf dan bertaubat nasuha lebih murni dan bersih di sisi Allah, ironinya sebagai puncak dari penceritaan, bahawa Hasan Basri suatu hari telah diburu oleh pegawai-pegawai Hajjaj bin Yusof seorang governor yang terkenal kejam pada zaman Kerajaan Umayyah, dikatakan untuk menyelamatkan diri dia menyelinap masuk ke dalam gerobok yang dihuni oleh Habib, apabila pegawai-pegawai Hajjaj datang mencarinya, mereka bertanya Habib tentang Hasan Basri, Habib memberitahu yang dia di dalam biliknya, tetapi apabila pegawai-pegawai itu memeriksa di dalamnya, tidak diketemui Hasan, akibatnya Habib dipukul oleh pegawai-pegawai Hajjaj, kerana dianggap bercakap dusta. Tetapi selepas mereka berlalu, mereka tidak berpuashati dan datang semula menggelidah bilik bagi mencari Hasan Basri, tetapi mereka tidak menemui Hasan. Selepas mereka pergi, Hasan mengatakan kepada Habib, bahawa pegawai-pegawai tidak nampak diri, kerana barakah Habib. Tetapi Habib menjawab,
``Ianya bukan barakah dari dirinya, tetapi mereka tidak melihat Guru, kerana Allah tidak memberi mereka melihat  !``
Apabila ditanya, apa yang menyebabkan dirinya terlindung ?, maka katanya, `Kerana mereka tidak bersifat munafik ! Dan redha dengan ketentuan Allah.
Di dalam anekdot di atas ada terdapat cerita yang berlegar  tentang Habib al-`Ajam, sebagai watak jahat yang telah insaf, patuh  kepada Allah dan penuh penyerahan kepadaNya.
Di alam cerita ada tema yang boleh disebut sebagai `Taubat Nasuha, atau Allah Menolong Orang Yang Benar, Karamat Sufi dan sebagainya selagi sesuai.
Di dalam cerita di atas watak utama ialah Habib al-A`jam, ianya menjadi judul anekdot dan watak kedua ialah Hasan Basri. Mereka adalah watak-watak baik. Terdapat watak jahat yang disebut secara sepintas lalu ialah Hajjaj bin Yusof dan pegawai-pengawai.
Konflik yang menjadi permasalahan, bahawa Hasan Basri yang mau ditangkap hilang dari penglihatan. Ianya mejadi tanda tanya. Akibatnya Habib menjadi mangsa dipukul.
Peleraian cerita, mereka selamat kerana benar dan tidak munafik dan Allah berpihak kepada pihak yang benar.
Perutusan dan pengajaran yang dapat diambil;
Jangan memandang rendah terhadap bekas orang jahat yang telah benar-benar insaf. Jiwanya mungkin lebih murni dari orang biasa.
Peyerahan sepenuhnya kepada Allah mendapat pertolongan dari Allah.
Allah berpihak kepada orang yang baik dan ikhlas.
Kejahatan yang dilakukan orang (Hajjaj) kekal dalam sejarah dan ingatan sebagai pengajaran.
 Jangan dusta dan munafik.
Ada barakah pada orang-orang `alim dan sufi.
Dan pengajaran-pengajaran lain yang dapat diambil iktibar dan kesimpulan.

Sekian.