July 27, 2017

WATAK DZU AL-NUN AL-MIS*RI TERLALU DIKREATIFKAN ? DILEGENDAKAN SELEPAS KEMATIAN


BBB,  02 Dzul-Kaedah 1438H. = 26 Julai 2017M. (Rabu):
Tokoh sufi Dzu al-Nun al-Mis*ri yang berasal dari Mesir adalah tokoh sufi terkenal. Ungkapan-ungkapannya mendalam dan bersifat dzauq dan wajdan. Namun menurut  Al-Hujwiri di dalam Kashf al-Mahjubnya, penduduk Mesir meragui tentang Dzu al-Nun dari awal hayatnya hingga ke kematiannya.
Dikatakan pada malam  kematiannya   (Al-Hujwiri menggunakan elemen kreatif imaginatif ?)  bahawa 70 orang bermimpi melihat Rasulullah bersabda,
``Aku datang menemui  Dzu al-Nun al-Mis*ri wali Allah.`` (Tiada disertakan sanad dan perawi. Apakah dia berstatus Hadith ? Atau Hadith Dhaif ?)``
Secara kreatif imaginatif. Al-Hujwiri menyatakan setelah kematiannya, konon tertulis atas keningnya ayat berikut:
``Ia adalah kekasih Tuhan yang mati mencintai Tuhan ...``
Kita cuba mencari maklumat berkenaan Dzu al-Nun al-Mis*ri di atas pada kitab-kitab tasaawuf yang lain, termasuk di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyat yang banyak menggunakan riwayat-riwayat tentang tokoh ,khusus Hadith, maka kita tidak menjumpai seperti yang dikatakan oleh Al-Hujwiri di atas,
Dengan kedudukannya di dalam tasawuf, maka dikatakan orang-orang Mesir menyesal dengan kekhuatiran mereka terhadap Dzu al-Nun al-Mis*ri semasa hidupnya.
Menurut Dzu al-Nun al-Mis*ri, tiap hari bagi setiap sufi seharusnya makin meningkat kesufiannya, kerana makin mendekati Tuhan. Namun walaupun bergitu, sebaik mati tersedar diri betapa jauhnya diri dari Tuhan dan diri semakin miskin. Bandingan dibuat terhadap Nabi Musa yang bertanya, ``Di mana diriMu aku mencari diriMu ?`` Tuhan menjawab, ``Aku di antara keremukan hati manusia. Dan aku berada di mana Engkau berada !``
Antara pendapat Dzu al-Nun al-Mis*ri tentang ma`rifat:
``Seorang yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak miskin dan tidak takut kepaaNya adalah seorang yang jahil dan bodoh dan bukan ahli ma`rifat.``
Pendapatnya lagi,
``Orang yang mendekati Allah hendaklah bersifat tulus dan ikhlas, tulus dan ikhlas adalah sebagai pedang yang memotong segala yang lain dan tiada  tinggal baginya, melainkan Allah.``
Menurut Dzu al-Nun al-Mis*ri, tiap manusia tidak sunyi dari kesalahan, sebab itu manusia perlu bertaubat. Menurutnya  taubat ada dua martabat:
Pertama: Taubat awam, iaitu taubat daripada dosa.
Kedua: Taubat khusus, iaitu taubat dari kelalaian.
Dzu al-Nun al—Mis*ri juga diminta nasihat-nasihat darinya, adalah dikatakan Khalifah Al-Mutawakkil pernah menjemputnya ke istana. Beliau menasihat dan mewa`azkannya agar insaf dan bertaubat, sehingga khalifah dikatakan menangis kekesalan di atas banyak dosa-dosa yang dilakukan.
Sebagai tokoh sufi Dzu al-Nun al-Misri dilegenda dan dikreatif dengan cerita-cerita anih yang menunjukkan kekeramatannya. Antaranya,
Adalah pada suatu hari Dzu al-Nun al-Mis*ri bersama-sama murid-muridnya berperahu memudiki sungai Nil bagi melihat pertanda-pertanda kebesaran Tuhan dan melihat keruntuhan  piramid-piramid Firaun yang zalim sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur`an. Dalam masa belayar tiba-tiba sebuah perahu melintasi mereka dengan  penumpang-penumpang angkuh dan sombong yang di dalamnya mereka bersukaria dan berpesta dengan muzik. Melihat keadaan mereka yang tidak bersifat hormat itu. Murid-murid Dzu al-Nun meminta gurunya mendo`akan untuk kebinasaan. Gurunya berdo`a tapi memohonkan keselamatan dan hidayah kepada mereka. Murid-murid Dzu al-Nun terkejut dengan do`a guru mereka.Lebih-lebih lagi melihat penumpang-penumpaang datang memohon maaf.  Dzu al-Nun  memberi nasihat dan pengajaran kepada murid-murid mereka, bahawa Rasulullah s.a.w. dalam berdakwah diejek dan disakiti oleh kaumnya. Baginda tidak mendo`akan kebinasaan kepada mereka. Sebaliknya Baginda mendoakan:
``Wahai Tuhanku berilah hidayah kepada kaumku, kerana mereka tidak mengetahui !.``
Dzu al-Nun al-Misri juga diceritakan bahawa:
``Pada satu hari dia dalam perjalanan bersama kafilah dari Baitul Maqdis, pulang ke Mesir, pada satu perhentian dia dituju dan didatangi dari jauh oleh seorang wanita tua dan bertingkat untuk menenmuinya. Setibanya Dzu al-Nun al-Misri bertanya kepada orang tua  itu, Dari mana dia datang dan apa tujuan. Orang tua itu menjawab, dia datang dari Allah dan singgah untuk mendapat bekalan perjalanan. Orang tua itu ditanya Dzu al-Nun, ke mana tujuannya untuk mendapat bekalan. Jawabnya `Kembali kepada Allah. Dia memohon dari Dzu al-Nun sebaik-baik bekalan  bersiat nasihat yang menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Orang tua itu menolak bantuan material (dinar  untuknya), lantaran itu menurutnya, bukan tujuannya.
Dzu al-Nun al-Misri juga pernah berkata,
``Menunaikan ibadat adalah kelazatan dengan syarat hendaklah dilakukan dengan tulus dan penuh keikhlasan serta penuh kecintaan.``
Demikianlah Dzu al-Nun yang banyak di dalam pengajaran dan nasihat-nasihatnya menekankan keikhlasan menurutnya:
``Tanpa ikhlas kita kehilangan, tetapi dengan ikhlas kita memiliki segala  dan tiada berlaku kehilangan.``
Demikianlah Dzu al-Nun diabaikan semasa hayatnya, tetapi disanjung lantaran kebernasan pendapatnya, selepas kematiannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment