July 25, 2017

`ABDULLAH BIN AL-MUBARAK AL-MARWAZI SUFI DAN PENGARANG KITAB TASAWUF TERAWAL


BBB, 30 Syawal 1438H. = 24 Julai 20`17M. (Isnin):
`Abdullah al-Mubarak (m. 181H.) adalah penghasil kitab tasawuf terawal. Kitab berkenaan ialah Kitab al-Zuhdi wa al-Raqa`iq (Kitab Kezuhudan Dan Kehalusan Ciri-cirinya). Sebagaimana pernah dibincangkan pada peringkat awal bahawa gaya karangan kitab ini adalah menurut format dan gaya Hadith. Bermaksud,  `Abdullah al-Mubarak   adalah meriwayat secara bersanad dengan matan adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah atau tokoh-tokoh lain termasuk  `Abdullah al-Mubarak.
Al-Hujwiri mengambil `Abdullah al-Mubarak sebagai salah seorang tokoh sufi selepas kalangan tabi`in. Namun pembicaraan Al-Hujwiri terhadap `Abdullah al-Mubarak dikreatif, diimaginasikan, bahkan dilegendakan.
Kononnya faktor yang membawakan `Abdullah al-Mubarak bertaubat dan menjadi zuhud kononnya dia mencintai seorang gadis. Pada suatu malam purnama di musim dingin dia berdiri di luar rumah gadis berkenaan dan memandang gadis berkenaan yang juga memandnagnya dari bahagian atas rumahnya. Keasyikan mereka berdua berterusan sehingga terdengar bang subuh, si lelaki (`Abdullah) menyangka ianya baru merupakan bang maghrib. Dia terkejut oleh kesiangan dan baru menyedari bang tadi ialah bang subuh. Dia merasa malu kepada dirinya dan jamaah dan merasa gelisah dalam masa menunaikan solat subuh berjamaah. Hati kecilnya menempelak dirinya, bahawa semalam-malaman memerhati gadis tidak dirasanya jemu dan dirasa waktu begitu pendek, sedangkan  bersolat subuh dirasakan imam begitu panjang membaca surah, bagaikan tidak tahan dia menunggu untuk berakhirnya solat.
Peristiwa berkenaan menginsafkan dirinya dan dia bertaubat dan mulai dari masa itu ia tumpukan kepada beribadat dan menghadiri kumpulan-kumpulan sufi, sehingga dia dianggap sebagai shaykh atau ketua shaykh sufi pada zamannya.
Watak `Abdullah juga dilegendakan, bahawa pada suatu hari dia tertidur di dalam kebun  di belakang rumahnya. Ibunya yang mencari dan mendapati dia tertidur di umbi sebuah pokok, dia  terkejut melihat ular besar yang mengelilingi `Abdullah al-Mubarak, menjaganya dari digigit oleh serangga  dan binatang-binatang berbisa. Ular menghembus-hembus bisanya keliling `Abdullah agar serangga-serangga tidak mendekatinya. Cerita ini dan cerita di atas tentulah untuk mengangkat martabat `Abdullah dengan keanihan cerita-cerita  berkenaan. Ianya mungkin benar, tetapi sukar untuk menerimanya secara rasional, tetapi kiranya ianya merupakan dari elemen  kreatif dan imaginatif dan tidak benar, maka lebih baik ianya ditiadakan, kerana ianya bukan untuk menaikkannya sebaliknya merendahkannya dengan sesuatu yang tidak benar.
`Abdullah yang asalnya tinggal di Marwi itu, kemudiannya berpindah dan menetap di Baghdad dan kemudian berpindah ke Makkah dan akhirnya kembali ke Marwi. Di marwi dia disambut baik oleh penduduknya dan diberi kedudukan istimewa dari segi keilmuan sehingga diberi kedudukan khusus (kursi) di dalam bidang kerohanian – bukan atas kehendak `Abdullah al-Mubarak.
Di Marwi  yang pada ketika pulangnya , masyarakat dikatakan berpecah antara yang mendukung Hadith dan antara yang mendukung fikiran bebas (Qadariyyah –Mu`tazilah), dikatakan dia berjaya menyatukan kedua pihak kepada pandangan yang sederhana yang tidak bercanggah dengan Kitab dan Sunnah.
Dikatakan bahawa `Abdullah ditanya, ``Bagaimana jalan bagi mengenali Tuhan. Dia menjawab``
``Jika engkau kenal Tuhan dengan sendirinya engkau mengenal jalannya. Tanpa ada jalan sebelumnya engkau tidak sampai kepada pengenalan.
Katanya, ``Kaum sufi, khususnya kalangan walinya tidak tenang kalbunya. Di dunia kerana dia terus kepada tumpuan perjalanan mencari, sedang di akhirat,  terus dalam cinta dan kerinduan.``
Di dalam kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq (lebih 600hlm.)yang dikarang gaya Hadith,  `Abdullah menjadi perawi di dalam sanad, atau beliau sendiri mengeluarkan pendapat.
Misalnya , ``Bercakap kepada kami `Abdullah al-Mubarak dan al-Fadhl  bin Musa. Keduanya berkata mengkhabarkan kami `Abdullah bin Sa`id bin Abi Hind daripada bapanya daripada Ibn `Abbas  r.`anhuma berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dia nikmat yang selalu tidak disedari manusia, iaitu, kesihatan dan masa lapang.``
Sebagai contoh, peringatan ketika hampir mati:
Mengkhabarkan kamu Abu `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya, katanya, bercakap kepada kami al-Husain berkata, bercakap kepada kami Ibn al-Mubarak, berkata mengkhabarkan kami Sufyan berkata, berkata `Abdullah bin `Abbas:
``Apabila engkau melihat seorang lelaki hampir mati, gembirakannyalah untuk menemui Tuhannya, iaitu bertujuan elok sangka, kiranyaia masih hidup takutkannyalah akan Allah `azza wa Jalla.``
Dan tentang tawakkal dan tawadhu`:
``Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hawawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq, keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya berkata, bercakap kepada kami al-Husain berkata,mengkhabarkan kami Ibn al-Mubarak, berkata  mengkhabarkan kami Habwah bin Shurayh berkata, mengkhabarkan kami Abu Hani` al-Khaulani, bahawa `Umar bin Malik bercakap kepadanya, bahawasanya dia mendengar Fadhalah bin `Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
Berbahagialah (T*uba) siapa yang diberi pertunjuk dengan Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia bersifat qana `ah.``
Demikian ketokohan Ibn al-Mubarak secara kreatif dan intuitif dan realiti. Walau apapun  `Abdullah al-Mubarak  dari kalangan sufi terawal dan menjadi perawi di dalam  sanad-sanad bagi banyak Hadith. Banyak pegajaran dari tokoh ini untuk diteladani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment