July 26, 2017

TEKNIK KONTRA : ANEKDOT FUDHAYL BIN `IYADH


BBB,  01` Dzulka`edah 1438H. =  25 Julai 2017M. (Selasa):
Adalah dilihat anekdot berhubung dengan watak Abu `Ali al-Fudhayl bin `Iyadh adalah banyak menggunakan teknik kontra atau bertentangan yang biasanya antara elemen baik  dan jahat atau sebaliknya yang sudah tentu bagi menghidupkan tema tidak sunyi dari menggunakan ciri kreatif dan imaginatif.
Fudhayl bin `Iyadh  sebagaimana digambarkan oleh Al-Hujwiri pada mulanya adalah seorang yang jahat. Dia merompak antara Marwi dan Baward, namun digambar kontra  pula  dari sifat perompak sebenarnya, bahawa dia tidak menyerang kafilah yang membawa perempuan, tidak juga terhadap kafilah yang membawa harta yang sedikit dan tidak juga terhadap musafir. Lantas secara kontra juga kita bertanya, lantas bagi tujuan apa Fudhayl merompak. Tiada penjelasan.
Al-Hujwiri tinggalkan persoalan secara tergantung dan segera membuat situasi kontra dengan menampilkan watak tambahan bahawa seorang pedagang mau berdagang ke Kota Marwi, dia dicadang membawa pengawal, kerana dijalan tidak selamat, kerana adanya perompak Fudhayl. Tapi saudagar pula bagai ada firasat menyatakan bahawa Fudhayl adalah seorang yang baik. Saudagar  merentas perjalanan ke Marwi dengan membawa bersamanya pembaca Al-Qur`an. Dengan membawa teknik cerita secara kebetulan, ketika pedagang tiba ke Marwi, perompak Fudhayl tiba mau merompak, secara kebetulan semasa Fudhayl mau merompak pembaca Al-Qur`an sedang membaca ayat bermaksud:
``Oleh itu pada hari ini tidak diterima penebus diri daripada kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu adalah neraka. Dialah sahaja Penolong kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu ! `` (Al-Hadid: 15).
Dikatakan apabila Fudhayl  mendengar ayat ini menggerunkan  hatinya yang menjadikan dirinya insaf dan kesal di atas kejahatan yang dilakukan selama ini. Dia tidak mau lagi menjadi merompak.
Episod yang membawa keinsafan kepada Fudhayl berkat dari mendengar Al-Qur`an adalah merupakan  klimek, atau puncak kontra yang berlaku pada diri Fudhayl. Bermaksud diri dan perangainya yang buruk berubah selepas insaf dan bertaubat dan membayar hutang-hutang mereka yang berkenaan dan berusaha untuk menjadi orang baik.
Berikut dari keinsafan itu timbul  dalam hatinya keinginan mencari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Tempat bagi mencari ilmu dan mendekati diri kepada Allah tidak lain dari Makkah. Di sini beliau menuntut berbagai-bagai ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan tasawuf dan akidah, selain dari menuntut ilmu Fudhayl juga dapat nenumpukan diri dengan beribadat di Kota Suci Makkah hingga watak dirinya berubah dan kontra sebelumnya. Di sini dia bersahabat bersama-sama kalangan shaykh-shaykh dan ulama` terkenal.
Semasa di Makkah dia didatangi Khalifah Harun al-Rashid dengan pengiringnya dengan tujuan untuk memberi bantuan kepadanya bagi melunaskan hutang-hutang, dia menolak bahkan dengan menerimanya akan membawa dirinya terseret dengan dosa yang menjerumuskan diri ke dalam nereka. Bila  diminta nasihat darinya dia menganjur khalifah supaya mencontohi perjalanan dan pemerintahan Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz. Episod bersama Amiril Mu`mininin dihurai dengan panjang lebar dengan berbagai-bagai  nasihat yang disampaikan kepada khalifah.
Selepas lama berada di Makkah Al-Fudhayl  kembali ke Kufah dengan watak dan imej baru sebagai Shaykh Sufi, kontra dengan wataknya yang dahulu yang kini telah dilupai orang. Bahkan di Kufah dikatakan dia bersahabat dengan Imam Abu Hanifah Nu`man ulama` yang mempelopori madzhab Hanafi. Kehidupan di Kufah ditumpukan kepada kehidupan sufi.
Mesej yang dapat dihayati dari anekdot yang disampaikan oleh Al-Hujwiri antaranya ialah:
Bahawa seorang yang  jahat boleh berubah menjadi baik hasil dari sentuhan yang menginsafkan, sebab itu  jangan dihina dan segera menilai dan menghukum seseorang dengan kesilapan yang dilakukan. Keadaan sebaliknya mungkin berlaku seorang yang baik juga mungkin menjadi sebaliknya dengan sebab-sebab tertentu yang menjadikannya jahat. Sebab itu dalam usaha diri untuk menjadi baik perlu berdo`a kepada Tuhan agar diri mendapat Hidayah daripada  Allah.
Al-Hujwiri  meletakkan Al-Qur`an sebagai kitab hidayah yang menginsafkan Fudhayl bin `Iyadh. Al-Qur`an  sebenarnya berterusan sebagai sumber hidayah dan pertunjukan, bahkan sumber ilmu yang dapat dihayati oleh semua pihak.
Watak Fudhayl bin `Iyadh diangkat oleh Al-Hujwiri ke tahap begitu tinggi, hingga menimbulkan pertanyaan dari segi realiti hingga dibariskan dengan seperti `ulama` Abu Hanifah Nu`man.
Al-Hujwiri juga menampilkan watak  watak ideal, iaitu Abu Hanifah dari segi kealiman –pemimpin madzhab Hanafi. Al-Hujwiri juga menampilkan watak pemerintah yang ideal, iaitu sepeti Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz yang terkenal adil dan menjadi contoh dari segi pemerintahan. Begitu juga digambarkan tentang Khalifah Harun al-Rashid seorang khalifah terkenal pada zaman kerajaan `Abbasiah. Beliau mencintai ilmu dan memanggil ulama mengajar dan berbincang soal-soal keilmuan di istana. Khalifah Harun al-Rashid juga digambarkan sebagai seorang dermawan yang bila ke Makkah khalifah memerintah aga  dicari fakir-miskin dan mereka yang berhutang untuk dibebaskan hutang – termasuklah Al-Fudhayl bin `Iyadh.
Al-Hujwiri menampilkan falsafah  pemikiran Al-Fudhail, bahawa,
 ``Hidup di dunia adalah sebagai berada  di rumah sakit pesakit-pesakit jiwa.``
Dalam erti kata yang lain semua penghuninya bermasalah seperti jahil,  gila harta, gila pangkat, gila  penyakit, mendepani penipuan dari pihak-pihak tertentu dan sebagainya yang menyebabkan manusia tidak tenteram dan sakit jiwa. Tiap kita sebenarnya mencari penawar bagi masalah yang dihadapi. Bagi sufi ialah menjalani kehidupan keagamaan dan kesufian yang dapat menghendar diri dari kegilaan  yang tidak mengenal kebaikan, kebajikan dan kemanusiaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment