July 23, 2017

AYAT-AYAT ALLAH ADA PADA SETIAP SESUATU: MUHAMMAD BIN WASI`


BBB, 28 Syawal 1438H. = 22 Julai 2017M. (Sabtu):
``Aku tidak pernah melihat sesuatu tanpa melihat Tuhan di dalamnya.``
Itulah significant yang mau ditonjolkan oleh Al-Hujwiri tentang tokoh Muhammad bin Wasi` ini yang dikatakan sempat bergaul dengan para tabi`in. Ungkapan ini sebenarnya bukan satu keluarbiasaan  lantaran ianya hakikat dan diucap oleh banyak pihak, khususnya dari kalangan sufi. Bahkan terdapat di dalam Al-Qur`an  ayat seperti  bermaksud:
``Sesungguhnya di langit dan bumi ayat-ayat bagi orang mu`minin.`` (Al-Jathiah: 3).
Dan  banyak lagi  `ayat`` di dalam Al-Qur`an.
Cuma ungkapan Muhammad bin Wasi`  lebih kepada mesra cinta, diibaratkan kepada sang kekasih yang mencintai yang dikasihi, maka apa yang dilihat  tiada yang lain dari yang dikasihi. Bahkan lebih dari itu terhapus yang lain dari kelihatan dan yang dilihat hanya yang dikasihi – dimaksudkan Tuhan. Yang dilihat adalah satu yang dikasihi.
Tentang persoalan ini banyak kalangan sufi mengungkapkan kata-kata:
Bahawa ditanya Al-Junayd tentang tauhid khas, katanya,
``Bahawa hamba adalah bayangan berdepan Allah  yang kelihatan bahawa berlaku padanya larian tadbirNya, padanya larian hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidNya dengan fana dirinya dan hilang dakwaan perbuatan. Berdiri haqq Ta`ala padanya.
Ungkapan yang hampir sama tentang tauhid khas, diungkapkan oleh Yusof bin al-Husain,   bahawa adalah hamba dengan sirr, wajdan hatinya adalah berdiri di hadapan Allah `Azza wa Jalla,, berlari di atasnya larian tadbirNya dan hukum-hukum qudratNya di dalam lautan tauhidnya dengan fana` daripada dirinya dan hilang dirinya dengan berdirinya yang haqq.
Berkata Sahl bin `Abdullah tentang cinta, iaitu mewafakat hati dengan Allah.
Berkata Abu Ya`kub al-Sausi, tidak sah cinta sehingga keluar yang bercinta dan melihat hanya yang dicinta.``
Dan disoal Al-Junayd tentang cinta, maka katanya, ``Masuk kepada sifat-sifat yang dikasihi.``
Jelaslah isu cinta diungkapan oleh tokoh-tokoh sufi di atas, namun bukan dari ungkapan bahasa biasa, tetapi adalah pancaran mesra dan kasih cinta, dan bahasanya bersifat intutif dan wajdan. Demikianlah dengan ungkapan Muhammad bin Wasi`.
Namun perlu dingat dengan ungkapan yang bersifat intutif dan wajdan ini tidak bersifat direct dan nyata, bahkan tidak berlaku di dalam situasi nyata dan real. Inya bersifat pengluahan rasa dan jiwa. Sesungguhnya dari segi realiti tidak berlaku kedekatan fizikal dan tidak mungkin berlaku penyatuan antara Yang Abadi dan hamba. Sesungguhnya Allah dengan sifat-sifat Allah dan hmba dengan sifat hambanya. Peningkatan kerohanian adalah peningkatan kebersihan dari segi lahiri dan maknawi yang mencerahkan kemesraan dan kecintaan secara maknawi dan rohani dan bukan penyatuan sebenarnya (lahiri). . Ianya dipengaruhi elemen imaginasi dan intutif.
Sebab itu pendekatan cinta tidak boleh lari dan terlepas dari pendekatan rasional akal. Sementara kita memahami pendekatan cinta adalah pendekatan rasa dan rohani yang meningkat dari segi intuitif dan wajdan, maka ianya tidak terkeluar dari pendekatan minda yang rasional. Dalam maksud mendekati ketuhanan tidak boleh lari dari pendekatan akidah tauhid yang elemen-elemennya adalah di dalam Al-Qur`an dan diolah kepada pendekatan sebagaimana dilakukan oleh pendekatan sunni. Bahawa Allah adalah Dzat yang wujud yang berlainan dari alam, bahawa dia bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan bersifat dengan sifat-sifat wajib wajib, bersifat harus dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil. Bahawa Allah adalah Tunggal sedia dan kekal dan tidak sama dengan makhluk yang bersifat baharu dan binasa.
Biarpun tiap bidang ilmu ada definisi, ruanglingkup  dan penghuraian-penghuraian yang lebih luas, namun jika  ungkapan yang bersifat intuitif dan wajdan  melanggar aspek-aspek akidah dan nembawa kepada  kekeliruan, bahkan penyelewengan maka perlu dielakkan dari pertentangan  yang seharusnya bersifat harmoni  sebagaimana kata Imam Malik:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqah boleh membawa kepada zindiq,
Siapa berfiqah dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq
Dan siapa yang menghimpun antara keduanya dia mencapai tahqiq. ( Iqaz* al-Himam, tt: 5).
Di dalam hal ini tasawuf yang bersifat intuitif hati dan rohani juga mesra dan cinta, kadang-kadang boleh keluar daripadanya ungkapan-ungkapan yang luar biasa seperti bersifat cinta  perlu dikawal dari dalam oleh pengungkap-pegungkapnya agar tidak bercanggah terutama dari segi akidah dan dia perlu dikawal dari segi luaran, iaitu dari segi aturan dan keilmuan akidah itu sendiri.  Dengan pembetulan dari segi tasawuf dan akidah, maka praktif  dari sgi fiqh dan amalan ibadat berlaku secara licin.
Di dalam hal ini kedudukan rasional minda atau akal adalah berada pada peringkat atas. Ini bermakna akidah berada pada puncak mengawal dari segi dalaman seperti tasawuf dan juga amalan  ibadat. Penghimpunan antara keduanya, fiqh an tasawuf di bawah kawalan aqidah sebagaimana kata Imam Malik, nescaya mencapai tahqiq.
Sesungguhnya ada kewajaran pengungkapkan tentang ketuhanan secara intuitif dan wajdan, namun perlu pada kawalan agar tiak berlaku penyelewengan, terutama dari segi akidah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment