July 21, 2017

KEANIHAN DALAM ANEKDOT : PERANAN ESTETIKA


BBB, 26 Syawal 1438H. = 20 Julai 2017M. (Khamis):
Watak Sufi:  Abu Halim Habib bin Salim al-Rayy
Membaca  anekdot-anekdot sufi yang sering membawa keanihan-keanihan dalam cerita menimbulkan pertanyaan, apakah pengkarya – termasuk Al-Hujwiri mementingkan kreativiti (sebagai cerita)  atau fakta dengan keinginan menyampai mesej kesufian ? Apakah konsep kebenaran yang dipakai, kebenaran dari segi fakta dan kebenaran dari segi berimaginasi ?
Kalau dilihat pada cerita, tidak semua fakta dapat diterima dari segi realiti. Di dalam hal ini pengarang atau penggubah melompat kepada alam imaginasi dan menggunakan kemampuan kreativiti di dalam cerita bagi meningkatkan elemen estetika yang dapat memberi kesan maksimum dari segi estetika dan di dalamnya disampaikan mesej yang bertujuan yang selari dengan nilai dan tuntutan agama.
Sebagai contoh anekdot berhubung dengan watak Abu Halim Habib bin Sulaiman al-Rayy. Tokoh ini tidak begitu terkenal dan tidak terdapat di alam Al-Risalat al-Qushairiyyat dan tidak juga di dalam beberapa kitab tasawuf yang lain.
Abu Halim berwatak di dalam anekdot sebagai pengembala biri-biri yang tinggal di pinggir sungai Furat di Iraq. Pencerita yang menziarah Abu Halim yang sedang solat berdepan dengan keanihan dan di luar dari kebiasaan, bahawa kumpulan biri-biri yang makan di pinggir sungai Furat itu dijaga atau digembala oleh serigala. Keanihan bahawa pada kebiasaan serigala bila berdepan biri-biri, maka biri-biri akan menjadi mangsa serigala, sedang di sini serigala menjadi gembala.
Sebelumnya pencerita menyebut tentang pendirian watak, bahawa berdasarkan Hadith Nabi,, `Niat baik lebih baik dari tindakan.`` dan baginya:
``Jalan agama adalah menarik diri dari dunia``
Pegangan, sifat warak, niat baik dan zuhudnya (menarik diri dari dunia) meyebabkan dia diberi Allah ciri kewalian, sehingga serigala bertukar tabiat dari sifat agresif – menangkap dan membunuh habuan, bertukar menjadi baik dan menjadi sebagai pengembala.
Bila ditanya, Bagaimana boleh serigala baik dengan biri-biri ?``
Abu Halim menjawab,  ``Kerana  pengembala (termasuk Abu Halim) adalah selaras dengan kehendak Tuhan.``
Ianya boleh bermaksud, kepatuhan hamba, menyebabkan Allah mengurniakan keanihan dan ciri kewalian kepadanya, juga bermaksud, bahawa,
``Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah terjadi. Apa yang berlaku pada hamba, termasuk keanihan-keanihan yang terjadi adalah dari kemahuan Tuhan yang tidak mampu diatasi manusia.
Dalam pertemuan  pencerita  dengan Abu Halim, maka pencerita diraikan  dengan minuman,
Satu keanihan lagi terserlah dikatakan , bahawa sebuah dulang kecil mempunyai kaki (seperti baki, boko dan sebagainya) , dihidangkan kepada tamu yang datang bertanya itu.
Tatkala dulang kecil berkaki itu diletak di atas permukaan batu, maka dari kaki-kaki dulang kecil itu terpancut dan keluar air melalui kaki-kaki dulang kecil berkenaan.
Bila ditanya, bagaimana boleh air mengalir keluar dari batu di bawah kaki dulang kecil itu ?``
Dia menjawab, ``Dengan mematuhi apa yang disampaikan melalui Nabi Muhammad.``
Peristiwa seperti ini dikaitkan dengan mu`jizah Nabi Musa yang dapat mengeluarkan  susu dan madu dari batu-batu untuk mereka bersamanya minum, awalaupun setengah dari umatnya ingkar dan tidak mengikutnya.
Bila ditanya, kenapa tidak keluar dari kaki dulang susu dan madu sebagaimana peristiwa dengan Nabi Musa,  Abu Halim berkata,
``Jangan  jadi hati yang keranjang, tidak bersyukur dan sentiasa tamak.``
 Sebenarnya jika dari awal ada sifat tamak dari kemahuan, nescaya tidak akan berlaku sebarang keanihan!
Patuhi dan selarilah kehendak diri dengan kehendak Tuhan !
Cerita dan teknik dalam anekdot adalah mudah. Yang menghidupkan cerita adalah keanihan-keanihan. Watak utama ialah Abu Halim dan pengunjung.
Dari perbincagan di atas dapat diambil kesimpulan bahaw,
·         Niat adalah penting, ianya menjadi syarat bagi setiap amalan. Tanpa niat tidak sah amalan. Niat yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan niat yang baik, sekiranya belum sempat dilakukan, ianya dikira mendapat pahala.
·         Jalan agama jalan lurus yang tidak sepatutnya dilencong oleh keduniaan.
·         Hamba hendaklah taat kepada Allah dan menmgikut apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w.
·         Kejujuran  menjadi nilai penting, khususnya dalam kerohanian.
·         Keanihan bukan dipohon untuk mendapatnya.
·         Allah berkuasa memberi keajaiban kepada siapa yang dikehendakinya.
·         Jika jiwa dari awal dipengaruhi nafsu dan tamak, dari awal tidak layak menerima kurnia.
·         Elemen estetika diterima sebagai elemen menyampaikan perutusan (yang baik).
·         Imaginasi yang baik turut sama mewarnai estetika.
·         Seni alami dan seni rohani meningkatkan daya estetika.

Sekian.

No comments:

Post a Comment