October 25, 2013

Tiga Generasi Di UKM: Prestasi UKM Hendaklah Terus Dipertahan bahkan Dipertingkatkan

BBB, 19 Zulhijjah 1434 = 24 Oktober 2013 (Khamis):

Menerima ijazah di konvokesyen adalah lambang kejayaan bagi seorang pelajar di dalam pengajiannya di sesebuah pengajian tinggi. Di dalam hubungan dengan UKM sejak mula pengurniaan ijazah dilakukan pada 1973 hingga kini bermakna sudah 40 kali Ijazah telah dikurniakan setiap tahun kepada graduan-garaduan keluarannya di berbagai-bagai fakulti dan peringkat ijazah. Jika hitung panjang 1,000  orang dikeluarkan setahun (kini tentu lebih ramai) bermakna sudah 40,000 siswazah telah dikeluarkan oleh UKM. Kejayaan pengeluaran siswazah UKM dengan begitu ramai adalah merupakan salah satu kejayaan UKM apa lagi jika keluaran-keluaran berkenaan bermutu dan berjaya di dalam kerjaya masing-masing.


Hingga ke tahun lepas UKM  berjaya mendahului dan meletakkan dirinya ke depan dari universiti-universiti yang lain di Malaysia. Ini tentulah hasil kerja kuat dan dedikasi semua pihak beserta keyakinan dan azam yang tinggi hingga UKM menjadi sebuah universiti terkemuka dan dihormat.
Tanpa bertujuan menonjol diri, penulis yang pada zaman perjuangan bahasa pada 196oan turut sama terpercik dengan perjuangan berkenaan. Dalam masa berkenaan Penulis sebok dengan pembelajaran yang dalam masa yang sama mendokong perjuangan bahasa. Salah satu perjuangan bahasa ialah menuntut didirikan Universiti Kebangsaan yang menjadi isu hangat pada pertengahan 1960an. Penulis sama mendokong perjuangan, antaranya terakam di dalam puisi Penulis yang digubah pada tahun-tahun berkenaan dan menjadi sebahagian dari puisi-puisi yang diterbitkan – Antaranya di dalam Kumpulan Puisi Madu Ilmu terbitan Jabatan Persuratan Melayu UKM (1999). Kumpulan puisi Penulis ini bukan semata-mata kumpulan, tetapi rakaman puisi terpilih yang ditulis selama 30 tahun yang temanya berkait dengan UKM, termasuk tema mengenai tuntutan supaya didirikan UKM. Kumpulan ini dipersembahkan kepada Jabatan Persuratan Melayu sempena persaraan Penulis dari UKM pada tahun 1999.

Dokongan Penulis terhadap perjuangan bahasa dan tuntutan agar UKM didirikan dapat dibuktikan, bukan setakat cakap-cakap, tetapi Penulis sendiri terpercik dengan perjuangan bahasa dan tuntutan didirikan UKM, memang berhasrat untuk memasuki UKM bila universiti itu diumum dibuka  dengan memohon kemasukan sebagai pelajar sulung  ke UKM dan dengan kelayakan yang ada diterima masuk dan menjadi sebagai salah seorang pelajar Sulung UKM. Seterusnya setelah lulus pengajaian berbagai peringkat berkhidmat dengan UKM sebagai tenaga pengajar. Dapatlah ditafsirkan ini adalah sebagai komitmen secara langsung dan praktikal mendukung perjuangan bahasa dan sama berusaha mempertingkan imej UKM di mata dunia – tentulah bukan setakat pengajaran, tetapi dengan menghasilkan penulisan yang bermutu, yang kini terus didukung oleh mereka yang meneruskan keterlibatan.

Keterlibatan Penulis bukan setakat diri Penulis, tetapi juga generasi Penulis. Misalnya dengan tujuan mendukung hasrat dan aspirasi UKM di dalam bidang keilmuan anak sulung (Najiah - perempuan) Penulis yang belajar di Sekolah Sultan Sulaiman Kuala Terengganu dan bertukar ke Sekolah Convent, Kajang dan kemudian layak ke Matrikulasi Sekolah Seri Puteri, Kolam Air, Kuala Lumpur sengaja kami pilih UKM untuk beliau menyambung pengajian sebagai meneruskan dokongan terhadap UKM. Kami sengaja galakkannya memilih Jabatan Biologi UKM agar beliau dapat masuk Fakulti Perubatan UKM, namun walaupun pada akhirnya beliau layak, tetapi kurang minat dan akhirnya beliau memilih bidang perguruan sebagai guru biologi. Hasrat maukan anak memasuki bidang perubatan diteruskan adik ketiga Najiah – juga perempuan (Hidayah) yang belajar di Sekolah Agama Kajang (Sekolah asal Ma`had Hamidiah) dan ke Kolej Islam dan Matrikulasi UKM di Kuala Pilah dan Seremban dan menyambung pengajian dalam bidang perubatan dan kini adalah Doktor Pakar di General Hospital, Kuala Lumpur.

Hasrat yang diletakkan kepada anak sulung Penulis yang kami harap agar beliau menjurus dalam bidang perubatan dahulu disalurkan kepada anak sulung bagi anak sulung Penulis (Najwa Fadhlina, cucu sulung – juga perempuan). Najwa yang bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang juga menyambung pengajian di Matrikulasi UKM dan berjaya menyambung di dalam bidang perubatan UKM. Tulisan ini adalah juga mengucapkan Tahniah kepada cucu sulung Penulis – Najwa yang akan menerima Ijazah Perubatan dalam Konvo UKM pada Ahad  27 Oktober 2013 ini. Beliau kini sedang membuat latihan `housemanship` di Hospital Kajang. Najwa adalah generasi ketiga kami yang terus mendukung cita-cita UKM (adiknya – Nabilah keluar dari Universiti Malaysia Pahang juga pada tahun ini- juga perempaun). Anak-anak lelaki di universiti-universiti lain dalam & luar Negara.

Mungkin tidak perlu disembunyikan, bahawa kami `Peneroka Sulung` UKM dulu, memang tidak menafikan dari rasa rendah diri, kerana memilih UKM sebagai tempat menyambung pengajian tinggi, tetapi oleh kerana semangat memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan rasmi yang penulis melibatkan diri dalam menulis, rasa rendah diri itu kami pendamkan dengan semangat dan cita-cita. Perasaan ini tidak dapat dihapuskan, walaupun UKM telah mengeluarkan generasi-generasi keluarannya. Semangat dan rasa megah terhadap UKM makin terserlah, apabila pujian diberi terhadap kejayaan UKM, terutama di dalam bidang perubatan. Keyakinan mulai tertanam terhadap kemampuan UKM apabila dalam beberapa tahun mutakhir apabila UKM mendapat pengiktirafan sebagai universiti terkemuka di Malaysia. Kita mengucapkan tahniah kepada berbagai pihak di UKM dari Canselor, Naib-Naib Canselor, tenaga-tenaga akademik, pentadbir-pentadbir dan pelajar-pelajar yang menjulang nama UKM dan berharap kejayaan yang dicapai oleh UKM akan terus dipertahankan, bahkan hendaklah dipertingkatkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment