October 9, 2013

Nasihat Segala Raja-Raja: Naskhah Dan Kepengarangan


BBB, 03 Zulhijjah 1434 = 08 Oktober 2013 (Selasa):

Setakat ini, naskhah ini adalah satu-satunya didapati yang dimiliki oleh Sultan Zainal Abidin III bin Sultan Ahmad Sultan Terengganu yang memerintah antara (1881-1919).  Naskhah asal tersimpan di Muzium Negeri Terengganu. Naskhah bersaiz kitab, tetapi lebih panjang dan lebar dari permukaan saiz kitab biasa, saiz Nasihat Segala Raja-Raja bagi ruangan tulisan iaitu (24cmx15cm) setebal 178 halaman, Saiz kitab biasa ialah (21 x 11.5cm). Setiap muka surat biasanya mengandungi 21 hinga 23 baris yang setiap baris antara  18-19 perkataan.

Kitab bertulis tangan ini adalah  terang, tidak ada kerosakan dari segi kertas dan sukar mencari kesalahan dari segi penyalinan kecuali beberapa tempat. Tulisan tidak bersifat nasakh, tetapi lebih bersifat raq`ah yang membolehkan ditulis dengan laju. Misalnya huruf sin tiada berumah, tetapi ditarik secara rata. Gaya tulisan adalah konsisten dan sama. Ini bermakna ianya ditulis dan disalin oleh seorang penulis sahaja dari bahagian awal hingga ke akhirnya. Ini menandakan bahawa penulis adalah seorang yang mahir menulis.  Tercatat tarikh pemilikan naskhah, iaitu Sultan Zainal Abidin 1300H.  Pada judul permulaan terdapat tulisan:

Nasihat Segala Raja-Raja Namanya

           Tamm  1300

Dapatlah difahami kerja menulis dan menyalin dilakukan dalam tempoh yang agak baru dalam lingkungan tahun 1300H. Demikian juga dengan pemilikan. Tarikh ini ialah tarikh penyalinan naskhah dan pemilikan, tetapi tarikh asal kepengarangan  yang di dalam bahasa Arab tidak diketahui. Apa lagi penulisan dan penyalinan kitab Nasihat Segala Raja-Raja tidak dibuat dari permulaan kitab, sebaliknya dari bab ketiga. Mungkin dua bab awal dianggap kurang berkenaan, lantas ditinggalkan.

Karangan Nasihat Segala Raja-Raja ini ada mirip kepada karangan Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri. Kitab Nuruddin ini terlalu panjang dengan tujuh bab dan 40 fasal yang setiap bab tidak sama dari jumlah fasal. Bab yang paling banyak fasal ialah bab kedua dengan 13 fasal dan bab-bab yang paling kecil dengan fasal ialah bab 4, 5 dan 6 dengan 2 fasal bagi satu bab. Adalah dijangka kitab Nasihat Segala Raja-Raja asalnya adalah sebuah Kitab Ketatanegaraan yang panjang, kerana bab ketiga ini mempunyai 6 bab sudah menjadikannya sebuah kitab yang panjang. Bab ini diambil, kerana bab inilah sebagai bab yang penting yang membincang tentang pembentukan sebuah negeri dari perlantikan khalifah atau raja, menteri, pegawai, keperluan sifat amanah, perlu ditegakkan keadilan dan kasihan belas kepada rakyat. Kitab Nasihat Segala Raja-Raja ini ada persamaan dengan Taj al-Salatin dari segi persoalan yang dibicarakan, tetapi Taj al-Salatin tidak dipecahkan kepada bab-bab, tetapi kepada fasal (24) yang disebut sebagai `Peri` bagi setiap fasal.

Kitab Nasihat Segala Raja-Raja ini dikarang secara bersambung-sambung. Maksudnya pengarang dan penyalin tidak memberi ruang pecahan berasingan, hatta kepada bab sekalipun bersambung terus tanpa pengasingan bab dengan diberi ruang sebelah atas.
Bab yang diperturunkan ialah bab ketiga sebagai permulaan, Tiada bahagian pujian kepada Allah (hamdalah) dan tiada juga bahagian salawat dan salam kepada Rasul Junjungan. Sebaliknya bagi permulaan ditulis bahagian atas bagi permulaan muka surat

                                          Hamim

                    Bismi`l-Lahi`r-Rahmani`r-Rahim

 Keadaan yang sama bagi fasal, tidak diberi pengasingan, sebaliknya diteruskan bercampur di tengah bahagian yang dahulu dengan yang kemudian bagi fasal berkenaan.
Cuma kita dapat melihat dari segi pemecahan, bahagian fasal ditulis dengan lebih besar sama ada di awal atau di tengah baris.

Pemecahan-pemecahan bahagian juga dibuat dengan secara membesarkan tulisan dengan kata-kata yang memulakan ayat seperti Shahadan, Sekali Persetua, Kata Sahibul Hikayat, Kata Sahib Uns al-Julasa, Kata (Nama) Tokoh, Hatta, Kata Yang Empunya Cetera, Maka Kata Ibad al-Taliqan, Kalakian, Nasihat, Kata Ahli Tawarikh, Arakian, Kata Rawi, Kata Ahlu al-Muhaddithin, Ya`ni, Nuktah, Kata Hukama`, Kata Arif. Kata Sahib al-Minhaj dan Kata Sahib dhu al-Qarar. Daripada ayat-ayat permulaan di atas, Kata Sahib al-Hikayat paling banyak yang mencerminkan banyak cerita-cerita secara hikayat yang dibawa di dalam Nasihat Segala Raja-Raja. Jumlahnya menjadi lebih banyak dengan `Kata, Kata` yang lain yang sebenarnya membawa cerita juga.

Daripada penggunaan kata lama seperti shahadan, sekalipersetua, arakian, kalakian, sahib al-Hikayat dan lain-lain mencerminkan bahawa bahasa yang digunakan adalah bahasa klasik yang sekaligus juga sebagai bahasa kitab yang juga terpengaruh dengan penggunaan nahu bahasa Arab, di samping banyak sekali berlaku pinjaman istilah-istilah bahasa Arab menjadi istilah Melayu-Islam.

Meneliti dari segi kepengarangan dan melihat kepada kandungan Kitab Nasihat Segala Raja-Raja tidak membawa atau menyentuh sebarang isu, peristiwa atau tokoh tempatan sebagaimana yang dibawa di dalam Bustan al-Salatin, tidak pula disebut penulis bahawa dia menulis ditujukan kepada Sultan tertentu dan tiada pula nama  yang menulis yang menyebut tujuan dia menulis, (penulis ada merujuk dirinya sebagai `faqir`)  maka jelaslah Nasihat Raja-Raja bukan dari buah tangan tempatan. Nasihat Segala Raja-Raja adalah terjemahan dari sebuah kitab besar berhubung dengan ketatanegaraan. Namun penterjemahnya menyembunyikan diri, tidak mencatat namanya sama ada pada permulaan karangan atau pada pengakhiran. Walau apa pun adanya kitab Nasihat Segala Raja-Raja berkemungkinan adalah terjemahan tempatan dan digunakan, bahkan dimiliki oleh Sultan Zainal Abidin Ke III, menandakan bahawa Baginda amat prihatan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dari segi menjalankan pemerintahan menurut tadbiran dan nilai keislaman. Kitab ini sudah tentulah menjadi kitab perbincangan Sultan Zainal Abidin III dengan ulama dan penasihat-penasihat Baginda seperti Wan Abdullah bin Muhammad Amin (Tuk Shaykh Duyung), Haji Abdul Kadir Bukit Bayas, Haji Muhammad bin Abdul Malik dan Syed Abdul Rahman bin Muhammad (Tukku Paluh).

Kewujudan kitab Nasihat Segala Raja-Raja baik secara langsung atau tidak langsung merupakan pengisian bagi aspirasi Batu Bersurat Terengganu yang mengisytiharkan bahawa Islam sebagai agama negeri Terengganu dan penegasasan di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu – Itqan al-Muluk bi Ta`dil al-Suluk bahawa pemerintahan di negeri Terengganu adalah berdasarkan Islam.

Oleh kerana ini adalah satu-satu kitab ketatanegaraan yang diguna di Terengganu pada zaman Sultan Zainal Abdin III dan Kitab ini milik Baginda, maka sewajarnya kita menyebut dan mengkaitkan Kitab Nasihat Segala Raja-Raja Milik dan Panduan Pemerintahan Sultan Zainal Abidin Ke III Terengganu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment