September 5, 2013

Persuratan Batu Bersurat Terengganu


27 Syawal 1434 = 03 September 2013 (Selasa):

(Baris-baris permukaan A):

Rasul Allah dengan yang orang sahabat mereka salam
Asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan ugama Islam
Dengan benar bicara derma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya
Di benuaku ini penentu ugama Rasul Allah Sallallahu wasallama Raja
Mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam
Bumi penentuan itu fardu pada sekalian raja Manda
Lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar
Bicara berbajiki benua penentuan itu maka titah Seri Paduka
Tuhan menduduki tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada
Jumaat di bulan Rejab di tahun Saratan di sasanakala
Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua

(Permukaan B)

Keluarga di benua jauh          kan
Datang berikan Keempat       Orang berpiutang
Jangan mengambil ka              mbil hilangkan emas
Kelima derma barang orang    merdeka
Jangan mengambil tukul buat  emasnya
Jika ia ambil hilangkan emas. Keenam derma barang
Orang berbuat bala cara laki laki perempuan satitah
Dewata Mulia Raya jika merdeka bujang palu
Seratus rutan jika merdeka beristeri
Atawa perempuan bersuami di tanam hingga ka
Pinggang dihembalang dengan batu dimatikan
Jika ingkar ba…hembalang jika anak Mandalika

(Permukaan C)

Bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia
Menteri bujang dandanya tujuh tahil  sepe
Tengah tiga, jika tetua bujang dandanya lima tahil
Tujuh tahil sepaha masuk bendara, jika orang
Merdeka. Ketujuh derma barang perempuan hendak
Tiada dapat bersuami, jika ia  berbuat balabicara bujan ia

(Permukaan D)

… bila tiada benar dendanya setahil sepaha kesembilan derma
--- Seri Paduka Tuhan siapa tiada harta dendanya
…Jadikan anakku, atawa pemainku, atawa cucuku, atawa keluarga ku atawa anak
… tamra ini segla isi tamra ini barang siapa tiada menurut tamra ini laknat  Dewata Mulia Raya
--- dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini.

(Haji Muhammad Salleh Bin Haji Awang (Misbaha), Terengganu Dari Bentuk Sejarah, Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur, 1978: 52 – 66). Lihat juga:
Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, Brunei, 1995: 109-110.

Daripada Batu Bersurat Terengganu dan kandungan banyak persoalan dapat ditimbul dan dibincangkan.

Mengapa Terhasil di Hulu Terengganu ?

Itu antara soalan yang dapat ditimbulkan, mengapa tidak di Kuala Terengganu ? Muara yang menjadi tempat permulaan perahu dan kapal mendarat, tempat yang lebih makmur dan ramai dengan penduduk. Sebagaimana telah disebutkan bahawa sungai adalah menjadi jalan utama bagi pergerakan dan kegiatan. Sungai Terengganu adalah sungai terbesar dan terpanjang dan dapat disusuri ke hulunya dengan baik (kini sungai tersebut menjadi lebih cetek, kerana pengeluaran dan aliran airnya disekat oleh Empangan Kenyir)
.
Tempat didirikan Batu Bersurat Terengganu adalah berada dilokasi strategik. Kampung Buluh berada diantara dua cabang sungai, iaitu Sungai Terengganu dan ke Sungai Berang yang mempunyai anak Sungai Tersat yang di tepinya didirikan Batu Bersurat (Sungai Terengganu menjadi kuala bagi Sungai Berang). Jadi Kampung Buluh dan Kuala Berang adalah menjadi tempat ideal bagi persinggahan dan perniagaan. Pada zaman tradisi melalui Hulu Terengganu juga merupakan jalan pintas bagi jalan darat untuk ke Pahang. Kampung Buluh dan Kuala Berang yang menjadi tempat pemerintahan Raja Mandalika dan pusat perniagaan –  sebagai tempat pertemuan pedagang-pedagang, termasuk pedagang Islam, ditakdirkan menjadi tempat terpilih bagi pedagang-pedagang Islam menyampaikan dakwah mereka kepada penduduk tempatan yang dijangka berlaku pada akhir abd ke 13 M. lagi. Islam berkembang luas dengan kemasukan Raja Mandalika menerima Islam dengan diikuti masuk Islam oleh rakyat setempat dan diisytiharkan menjadi agama negeri sebagaimana pada Batu Bersurat.

Sezaman Dengan Pengislaman Pasai

Pada akhir abad ke 13 berlaku kerancakan dakwah Islamiah di Pasai dan Terengganu seperti kemasukan Raja Merah Silu (Sultan Maliks Salih) menerima Islam (1292) melalui pendakwah seperti Syeikh Ismail yang dihantar oleh Maulana Ishak dari Makkah.
(Abdullah Haji Musa Lubis, Kesah Raja2 Pasai, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 29).
Adalah dijangka dari gelombang dakwah yang sama antara kalangan pendakwah juga ke Hulu Terengganu dan mendekati pembesar-pembesar Raja Mandalika dan mengislamkan Raja, pembasar-pembesar dan rakyat tempatan sekitar akhir abad ke 13 Masihi.

Budaya Merakamkan Maklumat Pada Batu

Kalau kita lihat, bahawa budaya merakamkan maklumat pada batu, tidaklah lumrah berlaku di Semenanjung. Penemuan dan bukti Batu Bersurat di Terengganu adalah satu-satunya yang ditemui di Semenanjung, tetapi budaya menggunakan batu bagi mengukirkan patung-patung dan candi-candi akibat pengaruh Hindu-Buddha memang lumrah berlaku di Sumatera seperti Di Bukit Seguntang dan Di Borobudur di Jawa. Apabila Islam datang, maka tradisi mencatat pada batu dilakukan sebagaimana pernah dilakukan pada batu Kota Kapur (686M.), Batu Bersurat di Minye Tujuh (1380M.) yang walaupun mencerminkan pengaruh Islam, tetapi masih bertulisan Sanskrit dengan menggunakan huluf Pallawa dan berbahasa Melayu purba. Pada batu ini tercatat tarikh Jumaat 14 Zulhijjah 791H./1389M.

Hijrat Nabi Mungstapa yang prasaddha
Tujuh ratus asta puluh savarssa
Hajji Catur dan dasa vara sukra
Raja Iman (Warda) rahmatullah
Gutra bha(ru)bha sa(ng)mpu hak Kadah Pase ma
Tarukk tasih tanah samuha
Ilahi ya Rabbi Tuhan samuha
Taruh dalam swargga Tuhan tatuha.

(Teuku Iskandar, 1995: 110).

Apa yang hendak ditekankan bahawa pengaruh menggunakan batu sebagai bahan maklumat adalah berterusan dari zaman sebelumnya. Cuma pada zaman Islam dilarang dari menggunakan patung yang dianggap syirik, sebab itu pada zaman Islam batu – termasuk pada Batu Nisan dirakamkan maklumat seperti Batu Bersurat Terengganu dan juga di Minye Tujuh.

Siapakah Pengukir Suratan Pada Batu Bersurat Terengganu ?

Berhubung dengan batu yang dijadikan bahan penulisan adalah didapati dari Hulu Sungai Terengganu, kerana di sana kedapatan jenis dan banyak bentuk batu yang sedemikian seperti di Jeram Tumpat di Hulu Terengganu Mati (Muhammad Salleh bin Haji Awang, Sejarah Terengganu, Penerbit ? Tarikh ?: hlm.14-18). Batu ini berwarna kelabu kehitam-hitaman adalah seberat 210 kg. yang mempunyai 4 permukan tertulis (Mohamad Abu Bakar, Fo-lo-an (Kuala Berang, … Dari Sini Ia Bersimi, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Terengganu, Kuala Terengganu, 1991: 10).

Adapun tentang pengukir bagi tulisan Jawi pada Batu Bersurat Terengganu, tidak dapat dipastikan, kerana tidak terdapat sebarang catatan mengenainya. Tetapi sudah pastilah seorang yang telah memahami tulisan Jawi dan sama mendapat bimbingan dan pemantauan dari seorang ulama atau guru yang memahami persoalan yang berhubung dengan Islam. Ada kemungkinan dia adalah dari kalangan penduduk tempatan, kerana dari kuburan-kuburan lama yang terdapat di Terengganu. Antaranya terdapat kuburan yang dipanggil sebagai `Kubur Tuk Surat` yang mungkin merujuk kepada Penulis pada Batu Bersurat. Satu kuburan lagi ialah dikenali dengan Tok Raja Ri, (di Kuala Por – 3km. dari Kuala Berang) ada yang berpendapat dia adalah kalangan ulama` yang datang peringkat awal semasa perisytiharaan Islam di Kuala Berang dan ada kemungkinan berkaitan dengan penulisan Batu Bersurat (Mohamad Abu Bakar, 1991: 12).

Sekian.

1 comment:

  1. Assalam... boleh ambe tau di mana kuburan tok surat...

    ReplyDelete