September 10, 2013

Era Baru Perkembangan Islam Di Alam Melayu


BBB, 03 Zulkaedah 1434 = 09 September 2013 (Isnin):

Perkembangan Islam di Alam Melayu pada akhir abad 12M/7H. membawa perubahan besar terhadap pegangan keagamaan dan perubahan dari masyarakat yang tidak menggunakan tulisan kepada yang menggunakan tulisan (Jawi) dan masyarakat yang tidak mementingkan ilmu kepada pembelajaran ilmu.

Kalau pada peringkat permulaan Rasulullah s.a.w. diutus mendakwahkan Islam di Makkah, masyarakatnya bergelumang dengan syirik dalam mana digambarkan di sekeliling Ka`bah terdapat berhala-berhala. Menurut Ibnu Ishaq berdasarkan Hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tentang Amr bin Luhayyi bin Qam`ah ( moyang Bani Qam`ah) yang mengamalkan perbuatan syirik. Dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ibn Hisham turut meriwayatkan tentang kesyirikan Amr bi Luhayyi beliau membawa pulang berhala Hubal dari Ma`b dari Daerah Balqa` ke Makkah dan meminta orang ramai menyembahnya, akhirnya:

``…penyembahan dan kemusyrikan telah tersebar di Jazirah Arab. Mereka telah meninggalkan akidah tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ismail a.s. begitu juga akidah yang dibawa Nabi Ibrahim a.s. Akhirnya mereka tenggelam dalam kesesatan.``

(Johari Yaman, Ustaz, Mengenali Rsulullah s.a.w. Nadi Minda Resources, Rawang, Selangor, 2009: 25-26).

Dalam hubungan dengan masyarakat di Hulu Terengganu, sebagaimana yang berlaku di Sumatera zaman Kerajaan Sriwijaya, bahkan Foloan dikatakan berada di bawah pengaruh San fo chi (Sumatera)  dan juga kerajaan Langkasuka di sebelah utara masyarakat di Hulu Terengganu digambarkan berada di dalam pengaruh Hindu Buddha.

Paul Wheatley menggambarkan masyarakat kerajaan Foloan (Kuala Berang) sebagaimana berikut;

``The Kingdom of Fo-lo-an can be reached in four days from Ling-ya-ssu-chia; one can also travel by land. Two Buddhas flew into the country, one which six, the other with four, arms. When pirate ships are about enter the regions they are inevitably driven back by the wind. This is popularly ascribed to the influence of the Buddhas. The Buddhist temples are tiled with bronze and ornamented with gold. Each year the full moon of the sixth months is kept as the Buddha`s birthday, with processions, music and cymbals. Foreign merchants take part in the celebrations.``

(Wheatley, Paul, The Golden Khersonese, Pustaka Ilmu, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1966: 68).

Untuk membasmikan syirik yang bertapak di Makkah, Baginda berdakwah kepada pegangan tauhid. Selepas mendapat tentangan dan terpaksa berhijrah, antaranya ke Madinah dan berdepan dengan peperangan-peperangan, baharulah Makkah dapat dibebaskan dengan pembukaan kota itu ( Johari Yaman, Mengenali Rasulullah s.a.w., 2009: 511- 516).

Berhubung dengan pengislaman Raja Mandalika dan penduduk-penduduk Foloan, tidak ada sumber tercatat bagaimana permulaan dakwah dilakukan. Namun dari catatan-catatan sejarah menunjukkan daripada abad ke 10 ke tiga belas jalan laut dari Negara-negara Islam dari Timur Tengah adalah menjadi lumrah jalan dagang mereka ke India, ke  kepulauan Melayu hingga ke Cina. Pada masa tersebut lahir pengembara dan pencatat sejarah pelayaran muslim antaranya Sulaiman al-Mahri, Mas`udi, Biruni, Abu Dulaf, Ibn Battutah, Abu Zaid, Ibn Khurdadhbih, Buzurg, Idrisi, Abul Fida, Ibn Yunus, Ibn Said, Ibn al-Majid, Ibn al-Faqih, Ibn Rustah dan lain-lain. Ini bererti kehadiran mereka atau yang mengikuti mereka atau yang mempunyai jaringan hubungan dengan mereka berperanan menyampai atau disampaikan dakwah, termasuklah penduduk tempatan.

Apa yang menarik penerimaan Islam Raja Mandalika di Terengganu tidak dibungai dengan metos dan legenda seperti pengislaman Merah Silu di Pasai dan Pengislaman Raja Kecil Besar Melaka (Iskandar). Dapatlah dijangka penerimaan Islam di Foloan di Terengganu adalah secara aman damai, iaitu melalui dakwah secara rasional yang diterima dari ulama atau pedagang yang mahir dengan keilmuan agama Islam. Baik pemerintah dan pembesar-pembesar dan ulama-pedagang adalah dari kalangan ilmuan. Mereka menerima Islam secara penerangan dan perbincangan (dakwah). Adapun kalangan pegawai-pegawai dan rakyat jelata adalah mengikut apa yang diterima raja dan diarah sama menerima sebagaimana tercatat pada Batu Bersurat Terengganu.

Pengenalan huruf Arab (al-Qur`an) kepada Jawi (nisbah kepada Jawa sebagaimana dikenali orang Arab terhadap kawasan Alam Melayu), ialah melalui pembelajaran al-Qur`an bagi menyempurnakan ibadat. Pada masa itu sudah ada kertas dan naskhah al-Qur`an. Pembelajaran berlaku di istana dihadiri raja dan juga pembesar-pembesar. Mereka tidak saja mengenal huruf dan belajar membaca, tetapi juga mempelajari cara menulis. Kepentingan menulis juga digunakan bagi urusan perdagangan dan surat menyurat sebagai rekod catatan dan perhubungan.

Bagi masyarakat awam dan rakyat, maka tradisi mengaji al-Qur`an bermula di surau dan masjid. Guru-guru mengajar di institusi-institusi berkenaan. Selain daripada itu, ibu bapa atau keluarga yang sudah mahir membaca al-Qur`an mengajarnya di rumah yang dipelajari anak-anak dan turut disertai anak-anak jiran. Guru-guru al-Qur`an yang lebih berwibawa diketuai oleh imam-imam atau mereka yang bertugas mengembangkan agama Islam atau lebih khusus sebagai pendakwah. Kaedah pembacaan dan penulisan berasaskan al-Qur`an dan pengembangan ilmu keislaman berterusan sehingga ianya menjadi budaya dalam masyarakat khususnya di Foloan dan Terengganu dan meluas ke tempat-tempat yang lain.

Sebagai kesannya orang di Terengganu pandai membaca al-Qur`an dan juga pandai menulis. Dalam lawatannya ke Terengganu Abdullah bin Abdul Kadir Munshi menulis di dalam Hikayat Abdullahnya sebagaimana berikut:

``Shahadan dalam negeri Terengganu itu tiadalah tempat orang mengajar bahasa Melayu, melainkan ada enam tujuh anak-anak dalam satu-satu rumah mengaji Qur`an sahaja. Kalakian maka adalah bahasa mereka itu bahasa Melayu, tetapi bunyinya bahasanya itu berlainan daripada bunyi Melayu dan changgong pada telinga, dan pelat mereka itu hampir-hampir seperti pelat Kedah. Maka kata kita `tuan` katanya `tuang`, maka kata kita `Allah`, katanya `Alloh`, kata kita `jangan`, katanya `jangang`, kata kita `bulan`, katanya `bulang`. Tetapi petuturannya sahaja demikian, maka apabila ia menyurat betullah hurufnya seperti kita adanya. Tetapi adalah sedikit orang dalam antara mereka itu yang pandai menulis, lagi pun bagus bekas tangannya menulis Arab seperti Qur`an dan kitab-kitab bahasa `Arab, maka jarang yang dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu kebanyakan terpuji Qur`an Terengganu itu dalam negeri lain-lain. Shahadan di antara mereka itu adalah dua bahagi, yang tiada tahu mengaji, dan sebahagi yang tahu, dan empat bahagi yang tiada tahu membaca surat Melayu dan sebahagi yang tahu.``
(Abdullah Bin Abdul Kadir Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: 32 – 33).

Keintimam masyarakat di Terengganu dengan al-Qur`an sebagaimana disebut Abdullah separuh daripada mereka pandai membaca al-Qur`an adalah hasil warisan mempelajari al-Qur`an secara tradisi sejak menerima Islam. Abdullah memuji tentang kebaikan dan kebagusan orang Terengganu membaca al-Qur`an. Kita kira tradisi sedemikian masih berterusan. Adapun daripada kemahiran menulis, walaupun disebut Abdullah hanya satu perlima sahaja daripada mereka itu yang tahu menulis, tetapi nisbah ini pada zaman tradisi adalah tinggi dari segi celik huruf, tahu membaca dan menulis berbanding dengan tempat yang lain pada masa itu. Sebenarnya kebagusan tidak saja pada pembacaan al-Qur`an, tetapi masyarakat di Terengganu juga mewarisi kepandaian dan keelokan dari segi menulis Jawi.

Budaya memahir diri dengan membaca al-Qur`an dengan elok dan menulis Jawi dengan cantik ini berikutnya berkembang luas, bukan saja di Foloan (Kuala Berang) dan Negeri Tertengganu, tetapi tradisi ini menjadi media dakwah bagi memperkembangkan Islam ke seluruh Alam Melayu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment