September 28, 2013

Haji Abdul Malik Bin Isa: Kegiatan Menyalin Kitab-Kitab


BBB, 21 Zulhijjah 1434 = 27 September 2013 (Jumaat):

Salah seorang turunan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) yang berpengajian ialah Tuan Haji Abdul Malik Bin Isa bin Badaruddin bin Shaykh Abdul Malik cicit kepada Tuk Pulau Manis. Rangkaian pendidikan diasaskan oleh Tuk Pulau Manis berterusan dari Pulau Manis ke Beladau dan ke Sungai Rengas. Terdapat yang berpengajian dari turunan ini meneruskan pengajaran dari masa ke semasa. Antara yang ketara selain dari Abdul Jamal Beladau (juga cicit Tuk Pulau Manis), ialah Haji Abdul Malik bin Isa yang belajar di Makkah (1245-1253H./1829-1837M.).

Semasa di Makkah Haji Abdul Malik bin Isa belajar antaranya dengan guru terkenal ialah Shaykh Daud bin Abdullah al-Fatani (m.1265/1849). Shaykh Daud pada masa di Makkah berperanan sebagai guru, pengarang kitab dan ketua bagi jamaah haji dari Tanah Jawi. Pada zaman tradisi ini belum ada percetakan. Sebab itu kitab-kitab yang dipelajari adalah dengan cara menulis dan menyalin secara tulis tangan. Shaykh Daud sebagai guru yang mengajar giat menulis dan mempunyai kumpulan penyalin kitab-kitab, termasuk kitab-kitab yang dikarangnya (lebih dari 30 buah). Kitab-kitab yang disalin bukan sahaja di dalam bahasa Melayu (Jawi), bahkan lebih banyak kitab-kitab berbahasa Arab. Kitab-kitab disalin oleh kumpulan penyalin kitab-kitab bagi Shaykh Daud ini bukan semata-mata untuk digunakan di dalam pengajarannya, tetapi juga untuk dimiliki oleh jamaah haji yang datang dengan membelinya dan membawa pulang kitab-kitab berkenaan ke tempat masing-masing dan menggunakannya sebagai bahan pengajaran.

Bidang yang dipelajari oleh Haji Abdul Malik bin Isa di Makkah ialah keilmuan usuluddin, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, nahu, saraf, bahasa, sastera dan lain-lain.
Antara pelajar-pelajar yang belajar dengan Shaykh Daud di Makkah dan menjadi sahabat kepada Haji Abdul Malik bin Isa ialah (berdasarkan kitab salinan dan catatan) ialah Shaykh Abdul Halim Kelantan, Haji Jamaluddin bin Lebai Muhammad Kelantan, Shaykh Ali bin Ishak al-Fatani, Shaykh Wan Hassan bin Ishaq Besut al-Fatani, Shaykh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani, Shaykh Wan Musa al-Fatani, Haji Muhammad Saleh Khatib al-Fatani, Shaykh Abdul Samad Pulau Chondong, Kelantan, Shaykh Zainuddin Acheh, Shaykh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas, Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Rahman al-Fatani, Shaykh Muhammad bin Ismail al-Fatani, Shaykh Muhammad Zainuddin bin Muhammad  al-Badawi al-Sambawi, Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Riau, Raja Ali Haji Riau, Raja Haji Abdullah @ Marhum Murshid Riau, Shaykh Ismail bin Abdullah Minangkabau, Shaykh Muhammad Saleh bin Murid al-Rawa, Muhammad Saleh bin Sunan Maulana Qadi @ Tengku Tembusi, Sultan Muhammad Safiuddin Sambas dan Lebai Din bin Long Nik al-Fatani.
(Shafie Abu Bakar, Haji Abdul Malik Bin Isa (Cicit Tuk Pulau Manis, Pesaka Bil. VII, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, 1992: 30).

Haji Abdul Malik bin Isa sebagai pelajar  menyalin tulis tangan kitab-kitab untuk dipelajari dan memiliki. Kitab-kitab yang disalin beliau merangkumi berbagai-bagai bidang seperti fiqh, usuluddin, tasawuf, tafsir, Hadith, nahu-saraf, bahasa dan satera dan lain-lain. Jumlahnya adalah sebanyak 48 buah yang kebanyakannya adalah di dalam bahasa Arab. Antara kitab yang disalinnya adalah seperti berikut:

  1. Fiqh 15 buah antaranya:

a) Daud bin Abdullah, Munyat al-Musalli dikarang pada 1242H. disalin 1277H.
    (24cm x 16.6 cm), 69 hlm.
b) Ibrahim al-Bajuri, Hashiyat al-Bajuri `ala Sharh Ibn Qasim Juz` II disalin 1267H. (23cm x 16.5 cm), 941hlm.
c) Muhammad al-Sharbini al-Khatib, Al-Iqna` (21.5cm x 16.6 cm),  570 hlm.
  
  1. Usuluddin  12 buah antaranya:

a)  Ahmad Ibn Abd al-Fattah al-Millawai al-Mahri, Hashiyat `ala Sharh al-`Allamat al-Qayrawani li al-`Aqidat al-Musammat bi Umm al-Barahin, (22.2 cm x 17 cm), 67hlm.
b)  Ibrahim al-Liqani,  Matn Jauharat al-Tauhid (24.1 cm x 16.8 cm), 11hlm.
c)  Muhammad Yusof al-Sanusi, al-Risalat al-Sanusiyyat (22 cm x x 15.6 cm), ada 7hlm.

  1. Tasawuf 3 buah antaranya:

a)  Daud bi Abdullah al-Fatani, Tariqat Shattariyyah (16.3 cm x 11 cm), 10hlm.

4. Tafsir Hadith 5 buah antaranya:

     a) Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Sharh al-Muqaddimah al-Musamma bi Daqa`iq al-Muhimmat, disalin 1251H. Mengiringinya : Pengarang Nazam al-Qurra` al-Saba`at, disalin 1251H., (22.2 cm x 15.9 cm), 39 hlm.
b)  Jalaluddin al-Sayuti, al-Jami` al-Saghir Min al-Hadith al-Bashir al-Nadhir, disalin 1267H. (20,7 cm x 13.7 cm) ada 894 hlm.

  1. Nahu Saraf 8 buah antaranya:

a)  Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Hassan, Sharh al-Manzumat al-`Umrayti (21.9 cm x 16.4 cm), 266hlm.
b) Muhammad  al-Sharbini al-Khatib, Nur al-Sajiyyat li Hall al-Faz al-Ajarrumiyyat, dikarang 972H., disalin 1245H (21 cm x 13.5 cm), 127hlm.
c) Sayyid Ahmad al-Marzuqi, al-Marzuqiyyat fi Hall al-Ajarrumiyyat, (22.6 cm x 16.3 cm), 116hlm.

  1. Bahasa dan Sastera 3 buah antaranya.

a)  Muhammad al-Hudayni al-Damanhuri, Hashiyat `ala Matn al-Kafi, disalin  1271H. (24 cm x 17.1 cm), 44hlm.

  1. Lain-lain 2 buah antaranya:

a)      Al-Suhaymi al-Qurashi al-Hasni (Ahmad bin Muhammad al-Husni al-Azhari), Hidayat al-Muhtaj ila Qissat al-Isra` wa al-Mi`raj,  (21.5 cm x 15.2 cm) ada 59hlm.
Bagi semua kitab penyalinan lihat:
(Shafie Abu Bakar, Pesaka, Bil VII, hlm. 31 – 33).

Maklumat berkenaan penyalinan biasanya disebut pada bahagian akhir penyalinan. Contoh penyalinan pada akhir kitab Nur al-Sajiyyat fi Hall al-Faz al-Ajarrumiyyat oleh Muhammad al-Sharbini al-Khatib di dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagaimana berikut:
``Sempurna menyalin naskhah yang mulia ini di Makkah al-Mukarrah hari Rabu dua puluh dari bulan Muharram lagi mulia tahun 1245 tahun Hijrah Nabi kepada tuannya (pengarang) setinggi-tinggi tahiyyat yang berkekalan oleh al-Faqir yang memohon keampunan Yang Maha Kuasa, iaitu Abdul Malik al-Jawi al-Makki al-Shafie …
(Shafie Abu Bakar, Pesaka VII, hlm. 35).

Salinan-salinan yang dibuat adalah bertulisan cantik dan kurang mengandungi kesalahan salinan. In mencerminkan kemahiran penulis menulis dan menyalin. Bayangkan betapa banyak tenaga yang digunakan bagi penyalinan bagi keperluan pengajian di Makkah dan luar dari Makkah.

Contoh-contoh kitab di atas adalah merupakan salinan tangan Tuan Haji Abdul Malik bin `Isa dan juga dimiliki dengan mendapat khidmat penyalinan orang lain. Kitab-kitab ini juga bererti dibawa kembali ke Terengganu dan digunakan di dalam pengajaran di samping menggunakan kitab-kitab yang lain. Pelajar-pelajar yang datang tidak saja bersifat tempatan, tetapi datang antaranya dari luar seperti dari Johor dan Patani contoh seperti Ali bin Kadhi Haji Muhammad Patani, Lebai Ja`afar bin Zakariyya al-Fatani, manakala yang datang dari Johor seperti Haji Muhammad Lapok.
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 186).
Manakala dari kalangan pelajar tempatan seperti Abdul Rahim bin Abdul Rahman,, Muhammad Zain bin al-Marhum Haji Muhammad, Abdul Rahman bin Abdul Rauf Dungun, Muhammad Salih bin `Uthman, Haji Abdullah bin Muhammad, Haji Ismail bin Haji Muhammad Zain Beladau, Haji Abdul Qadir bin Haji Musa, Haji Idris Pulau Manis, Muhammad bin Haji Ismail dan Umar bin Haji Idris. (Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah), hlm. 189-190).

Kegiatan menyalin kitab-kitab pada zaman tradisi tidak hanya berlaku di Makkah, tetapi juga di pusat-pusat pengajian tempatan. Nama-nama di atas didapati dari catatan yang terdapat pada kitab yang setengahnya di salin oleh mereka. Mereka mampu menggunakan peralatan tempatan, bahkan mampu menghasilkan dakwat bagi kegunaan tempatan. Untuk menulis khat secara baik antaranya digunakan batang pakis resam dan juga dari buluh. Terdapat catatan bagaimana membuat dakwat:

``Bab pada menyatakan menyukat air dakwat. Pertama cuka yang masam lagi jernih, jikalau hendak dibuat dia, jikalau cuka itu secupak, maka ambil tembikar kawah empat keping, kemudian maka rendam barang tiga malam, kemudian jemur sekali, kemudian ditaruh barang tiga malam pula, sudah jemur sehari kira-kira surut bahagi tiga, hilang dua bahagi, tinggal lagi sebahagian, barangkali hendak dijemur, siring buangkan keladaknya, sudah cuba suratkan, barangkali kembang atau pencah (pecah), tiada baik. Maka adalah tembikar kawah itu jangan kurang daripada besar tapak tangan daripada sekeping, sekeping, jikalau lebih tiada mengapa. Tamat al-kalam.

(Shafie Abu Bakar, Prsaka Bil. VII, hlm. 42 – 43).

Hasil dari pengajian dan kegiatan menulis, maka pada zaman tradisi ramai daripada rakyat negeri Terangganu yang pandai mengaji Qur`an, membaca dan menulis. Dalam tempoh yang sama Abdullah bin Abdul Kadir Munshi pernah melawat ke Terengganu dan menggambarkan kegiatan belajar, membaca dan menulis. Catatnya:

``Shahadan dalam negeri Terengganu itu tiadalah tempat orang mengajar bahasa Melayu, melainkan ada enam tujuh anak-anak dalam satu-satu rumah mengaji Qur`an sahaja …
Tetapi adalah sedikit orang dalam antara mereka itu yang pandai menulis, lagi pun bagus bekas tangannya menulis `Arab seperti Qur`an dan kitab-kitab bahasa `Arab, maka jarang yang dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu kebanyakan terpuji Qur`an Terengganu itu dalam negeri lain-lain. Shahadan di antara mereka itu adalah dua bahagi yang tiada tahu mengaji, dan sebahagi yang tahu, dan empat bahagi yang tiada tahu membaca surat Melayu, dan sebahagi yang tahu.``
(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: 32-33).

Dari gambaran Abdullah ini, walaupun kemampuan rakyat Terengganu pada zaman tradisi itu tidak begitu ramai yang pandai menulis dan membaca Melayu, tapi ramai yang menulis kitab Arab, walau apapun dalam konteks zaman tradisi Terengganu terkedepan dari segi membaca al-Qur`an, menulis khat yang cantik dan menyalin kitab-kitab `Arab di samping jawi, meskipun amat kurang sebagai pengarang.

Sekian

No comments:

Post a Comment