September 13, 2013

Gelombang Kedua Dakwah Islamiyah Dari Hulu Terengganu - Ulama` Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah (Tuk Pulau Manis)

-->
BBB, 06 Zulkaedah 1434 = 12 September 2013 (Khamis):

Gelombang kedua Perkembangan Dakwah Islamiyah ialah dengan kelahiran anak tempatan – Abdul Malik bin Abdullah (1633 -1726M.) sebagai tokoh ulama`, pendakwah dan pengarang kitab-kitab terawal di Tanah Melayu – Setakat diketahui. Sebagaimana disebutkan Pengajian Pondok terawal telah dibangunkan oleh Abdul Qahhar bin Sharif Muhammad di Kampung Pauh, Hulu Terengganu yang tidak jauh dari Kuala Berang dan diteruskan oleh anak Abdul Qahhar, iaitu Abdullah dengan pembantu-pembantu yang lain. Pelajar-pelajar adalah dari sekitar Hulu Terengganu dan tempat-tempat yang lain – termasuk anak Abdullah, iaitu Abdul Malik. Pengajian di sini berterusan sehingga pertengahan abad ke 17. Dalam masa tersebut kegiatan perniagaan dan hubungan dagang terus berlaku antara Hulu Terengganu dengan dunia luar dari Terengganu. Keluarga Abdul Malik selain dari terlibat dengan pengajaran adalah juga sebagai pelayar dan peniaga. Perniagaan menggunakan perahu layar (Perahu Besar) adalah perusahaan dilakukan oleh peniaga-peniaga miritim Terengganu, lantaran negeri tersebut terbuka ke Laut Cina. Pelayar/peniaga sering menjalankan perniagaan hingga ke Patani, Bangkok, Kamboja, Vietnam bahkan hingga ke Cina. Contoh perahu besar dan jenis-jenis perahu yang lain diabadikan di Muzium Negeri Terengganu pada bahagian Muzium Miritim.
(Perayaan Jubli Perak Muzium Negeri Terengganu, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, 2003: 74).


Barang-barang dagangan pada masa itu dari Terengganu ialah  berbagai-bagai bahan keluaran hutan seperti kayu cengal, kuin, kapur, meranti dan rotan antaranya bagi keperluan ubat dan air wangi seperti gaharu, cendana, tongkat Ali dan kasturi. Bahan-bahan logam dari besi seperti kapak, parang, cangkul dan senjata seperti keris, lembing, tombak dan pedang. Terengganu juga terkenal dengan kehalusan kerja tangan seperti barang-barang pakaian dan hiasan dari emas, perak dan tenunan songket. Manakala barang dari luar pula termasuklah  beras, garam, benang kain tenunan, tempayang dan alat-alat dari tembikar. Keluarga Abdul Malik juga terlibat di dalam pelayaran perniagaan hingga sampai ke Johor dan ke Jawa. Menurut cerita Abdul Malik sendiri turut sama sampai ke Jawa.

Pada zaman remajanya Abdul Malik dididik sebagai seorang pemuda yang luas pengalaman hasil dari penyertaannya dalam kegiatan perniagaan dengan keluarga. Pada zaman beliau ini Aceh telah terkenal sebagai Pusat Ilmu pengetahuan yang melahirkan Hamzah Fansuri (1588-1604), Shaykh Shamsuddin as-Sumatrani (m.1630), Shaykh  Nuruddin ar-Raniri (m.1666) dan Shaykh Abdul Rauf Singkel (1620-1693). Abdul Malik bin Abdullah (1633-1726) dihantar belajar oleh keluarganya di Aceh. Di Aceh bidang yang diminati termasuklah aqidah, fiqh dan tasawuf. Daripada Aceh beliau menyambung pengajiannya di Makkah-Madinah. Pada sebuah risalah bertulisan tangan tercatat nama-nama sahabat sepengajian Shaykh Abdul Malik bin Abdullah semasa di Makkah-Madinah, iaitu Faqih Abdul Qadir Palembang, Faqih Abdul Rahman Batawi (Jawa), Faqir (Faqih) Abdul Samad Kedah, Haji Ibrahim Siantan (Shafie Abu Bakar, Shaykh Abdul Malik Ibn Abdillah (Tuk Pulau Manis) Ulama` Sezaman Dengan Shaykh Abdul Rauf Singkel Dalam Konteks Pengislaman Terengganu,, Latihan Ilmiah di IBKKM, UKM, 1973/74: 41).

Menurut satu catatan risalah menunjukkan bahawa Shaykh Abdul Malik bin Abdullah selain dari bersahabat dengan Haji Muhammad Salih As-Semarani semasa di Makkah, beliau berkesempatan bersama dengan Shaykh Abdul Rauf Singkel. Bahkan Shaykh Abdul Malik dan kawan-kawannya semasa di Makkah  menyebut yang mereka tinggal di rumah Tuan Haji Abdul Rauf yang mungkin dimaksud Haji Abdul Rauf Singkal yang memang sebahagian dari umurnya berada di Yaman dan Makkah-Madianah dan memiliki rumah. Shaykh Abdul Rauf Singkel (m. 1693M.) pulang ke Aceh hanya pada penghujung dari hayat beliau dan agak kurang fasih di Sdalam bahasa Melayu (T. Iskandar, Abdurrauf  Singkel Tokoh Shatariyah (Abad ke 17), Dewan Bahasa, Jil. 1X, Bil. 5, Mei, 1965: 197).

Semasa di Makkah Shaykh Abdul Malik berguru antaranya dengan Shaykh Ibrahim al-Kurani yang juga menjadi guru Shaykh Abdul Rauf Singkel. Shaykh Ibrahim al-Kurani ialah murid kepada Shaykh Ahmad al-Qushashi yang merupakan guru Tariqat Shattariyyah yang juga dikenali dengan Tariqat Qushashiyyah (nisbah kepada nama guru ini) yang diikuti oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel yang turut diikuti oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah. (Shafie Abu Bakar, Latihan Ilmiah, 1973/74: hlm. 72).

Shaykh Abdul Malik bin Abdullah berada – belajar dan mengajar di Makkah selama 12 tahun (pulang ke Terengganu sekitar (1673M.). Semasa di Makkah-Madinah bidang yang utama yang dipelajari oleh Shaykh Abdul Malik ialah bidang tasawuf. Sebagaimana disebut beliau mengikut tariqat Shattariyyah daripada antara gurunya, iaitu Shaykh Ibrahim al-Kurani. Beliau amat meminati kitab Hikam karangan Ibn Ata`illah al-Sakandari (m. 1309M.). Kitab yang berasaskan ungkapan-ungkapan yang bersifat kata-kata hikmat. Hikam adalah kata-kata yang amat tinggi nilainya terumus dalam matan yang merupakan ilham suci yang merupakan kurniaan ilmu ladunniyyah dari rahsia-rahsia rabbaniyyah. Tariqat ini diasaskan oleh Abu Madyan Shu`ayb (m.1197M.). Kemudian diperkukuhkan oleh Abu al-Hasan al-Shadhili (m.1258) yang diterima oleh Ibn Ata dari pendukung kedua tariqat tersebut, iaitu  Abu al-Abbas al-Mursi (m. 709H.).

Selain dari mendalami bidang tasawuf, khususnya Hikam, beliau juga mendalami ilmu fiqh menurut mazhab Shafie dan akidah menurut mazhab Ashari yang kesemua ilmu ini kelak menjadi keilmuan-keilmuan utama diajar apabila beliau pulang ke Terengganu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment