May 24, 2017

KONSEP AL-RAJA` - PSIKOLOGI ROHANI MEMANTAPKAN DIRI


BBB, 25 Sha`ban 1438H. = 22 Mei 2017M. (Selasa):
Al-Raja` bererti `Harap`, ia adalah merupakan satu tahap kualiti perjalanan rohani.  `Al-Raja`termasuk di bawah `Hal`. Al-Qushairy bertolak membicarakan tentang hal dengan mengambil firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Siapa yang berharap menemui Allah, maka yang ditentu Allah nescaya akan datang.`` (Al-`Ankabut: 5).
Manakala Hadith Nabi yang berhubung dengan  al-raja`:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad, katanya mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata, bercakap kepada kami Bashar bin Musa berkata, bercakap kepada kami Khalaf bin al-Walid berkata bercakap kepada kami Marwan bin Mu`awiyah al-Qazari berkata, bercakap kepada kami Abu Sufyan T*arif daripada `Abdillah al-Harth daripada Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Berfirman Allah Ta`ala pada hari kiamat, keluarkan mereka daripada api neraka, siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji syair daripada iman. Kemudian Ia berfirman, keluarkan mereka dari api neraka siapa yang ada di dalam hati seberat biji sawi (khardal) daripada iman. Kemudian dia berkata , Demi KemuliaanKu  (Izzati) dan JalalKu, Tidak aku jadikan siapa yang beriman denganKu sesaat daripada malam atau siangnya seperti orang yang tidak beriman denganKu.`
(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Da`wud, daripada `Abdullah bin Mas`ud).
Kemudian Al-Qushairy menerangkan tentang konsep al-raja`, bahawa  al-raja` ialah ta`allq atau sesuatu yang berhubung dengan hati yang mengharapakan – secara baik, berpihak kepada kemahuannya apa yang akan terjadi pada masa hadapan, sebagaimana takut juga berlaku pada masa depan dari masa yang bakal berlaku. Begitu juga al-raja` berlaku daripada yang diharapkan pada masa hadapan.  Dengan al-raja ada hidup hati dan kebebasannya. Perbezaan antara al-raja` dan angan-angan, bahawa, angan-angan boleh membawa kepada yang berangan-angan bersifat malas dan tidak ada kesungguhan dan perjuangan, iaitu sebalik dari sifat al-raja`. Sebab itu al-raja`  adalah terpuji dan angan-angan dikeji.
Memperkatakan tentang al-raja`, berkata Shah al-Karmani, ``Alamat al-raja`, ialah baik dari segi ketaatan.
Dan berkata Ibn Khabiq, ``al-raja` ada tiga jenis.
Lelaki yang elok, maka dia mengharapkan diterima raja`nya.
Lelaki yang mengamalkan kejahatan, kemudian dia taubat dan mengharapkan keampunan dari Allah, dan terakhir (ketiga), lelaki yang berdusta yang bergelumang dengan dosa dan berkata, ``Aku mengharapkan keampunan.
Dan siapa yang menyedari dirinya banyak melakukan kejahatan, sayugia dia lebih takut dan lebih tinggi daripada raja`nya. Dikatakan raja` itu  pada kemurahan daripada Allah yang al-Karim dan al-Wadud. Dikatakan al-raja` ialah melihat Allah dengan mata al-Jamal. Dan raja` juga dikatakan dekat hati daripada kelembutan al-Rabb dan dikatakan gembira hati dengan keelokan kembali . Dan al-raja` juga melihat kepada keluasan rahmat Allah. 
Aku mendengar al-Shaykh Aba  `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Khauf dan raja` kedua-duanya  seperti dua sayap burung, apabila seimbang, maka seimbang dan sempurnalah terbang, apabila kekurangan sebelah, maka tidak seimbang yang boleh membawa kepada jatuh dan kemalangan, bahkan boleh membawa maut.
Dan dia berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata,, aku mendengar Ibn H*atim berkata, aku mendengar `Alin bin  Shahradzan berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi  disoal, apa alamat al-raja` pada seseorang hamba, maka katanya,
``Apabila meliputi seseorang hamba dengan ihsan, terilham kepadanya rasa syukur, mengharapkan sempurna ne`mat daripada Allah Ta`ala di dunia dan sempurna kemaafanNya di akhirat.
Dan berkata Abu `Abdillah bin Khafif , raja` ialah rasa gembira dengan kelebihanNya.``
Dan dikatakan, ``Lapang hati kerana melihat kemuliaan kekasih yang dikasihi.``
Demikianlah bahawa kehidupan manusia di dalam waktu, sama ada yang telah berlalu yang jika apa yang dilakukan baik dia bersyukur dan jika tidak baik dia kesal dan bertaubat, dan masa yang akan datang dihadapi manusia di dalam tidak ketentuan, lantaran ada di dalamnya harap atau raja`. Seharusnya di dalam menghadapi masa depan perlu ada sifat positif dan raja`  , bersifat tafa`ul – bersangka baik. Dengan bersangka baik, terdorong kepada berbuat baik dan insya Allah natijah dari sangka baik Allah meluluskan harapan baik dengan hasil yang baik dan bersyukur. Sebaliknya, tidaklah selari dengan raja` jika, ada padanya sangka jahat, dengan sangka jahat terhadap Yang Berkuasa, bererti dari awal sudah diletakkan buruk sangka dan keciwa yang bukan sebenarnya raja` tetapi, tiada harapan dan keciwa yang membawa natijah kekeciwaan yang membawa kepada kegagalan. Al-Raja` sebenarnya ada elemen psikologi yang berpandangan positif dan negatif. Seharusnya seorang Islam selalu memandang positif dan meletakkan `raja` terhadap sesuatu bersifat baik dan insya Allah berbagai kebaikan dilakukan bagi mencapai natijah raja` yang baik dan orang itu dari awal bersikap dan berharap yang baik yang biasa mencapai natijah yang membawa kepada kesyukuran. Tetapi andai natijahnya negatif dan keciwa maka yang menghadapi ujian, dia dituntut agar bersabar dan pada peringkat yang lebih tinggi membawanya kepada redha. Ianya merupakan didikan rohani yang menjadikan seseorang lebih matang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment