May 16, 2017

AL-TAQWA : ISTILAH POPULAR


BBB,  18 Sha`ban 1438H. = 15 Mei 2017M. (Isnin):
Taqwa ialah istilah dan juga konsep terkenal bukan sahaja di dalam tasawuf,  bahkan dari segi ibadat dan akhlak. Taqwa termasuk di bawah hal. Taqwa dari segi lughah ialah `takut` dan juga `taat`. Dari segi istilah antaranya taqwa bermakna, mematuhi titah perintah Allah dan menjauhi dari larangan-laranganNya dan usaha mendekati Allah dengan amalan yang baik.
Di dalam membicarakan tentang (Bab Taqwa) ini, Al-Qushairy  memetik firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya yang terlebih mulia dari kamu ialah yang lebih taqwa dari kalangan kamu.`` (Al-Hujurat: 13).
Manakala Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu al-Hasan `Ali bin Ahmad bin `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-S*aqqar berkata, mengkhabarkan kami Muhammad bin al-Fadhl bin Jabir berkata, bercakapkan kami Ibn `Abd al-A`la al-Qurashiyy berkata, bercakapkan kami Ya`qub al-`Ama daripada Layth daripada Mujahid daripada Abi Sa`id al-Khudhri berkata,
``Datang seorang lelaki menemui Nabi s.a.w., maka katanya, ``Wahai  Nabi Allah, wasiatkan daku, maka Baginda bersabda,``
``Hendaklah engkau bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya dia menghimpun segala kebaikan dan hendaklah engkau berjihad, maka sesungguhnya ia adalah `rahbaniyyah`  muslim dan hendaklah engkau berdzikir kepada Allah kerana dia adalah cahaya bagi engkau.`` (Dikeluarkan oleh Ibn al-Dharis daripada Abi Sa`id).
Manakala pendapat-pendapat sufi tentang taqwa:
Aku mendengar al-Shaykh `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Ahmad bin `As*im berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata,
``Tidak ada yang menolong, melainkan Allah dan tidak ada dalil melainkan Rasulullah dan tidak ada bekalan melainkan taqwa dan tidak ada amalan, melainkan sabar ke atasnya.``
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar al-Kattani berkata, ``Dibahagi dunia di atas balwa dan dibahagikan akhirat di atas taqwa.``
Dan Aku  mendengarnya berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Jariri berkata, ``Siapa tidak menghukum di antaranya dan di antara Allah secara taqwa dan muraqabah, maka dia tidak sampai kepada kashaf dan mushahadah.``
Dan berkata Al-Nas*r Abadzi,  `Al-taqwa ialah bahawa takut hamba  tidak kepada lain, melainkan kepada Allah.``
Berkata Sahl, ``Siapa yang sah baginya taqwa, maka hendaklah dia tinggal segala dosa keseluruhannya.``
Dan berkata Al-Nas*r Abadzi, ``Siapa yang melazimkan taqwa dia rindu kepada memisahkan keduniaan, kerana Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud,
``Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa, oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir ?`` (Al-An`am:  32).
Dan kata setengah daripada mereka itu, ``Siapa yang tahqiq pada taqwa Allah memudahkannya menempuh rintangan dunia.``
Dan kata Abu `Abdillah al-Rudzbari, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala.``.
Dan berkata Dzu al-Nun al-Mis*ri, ``Orang yang bertaqwa ialah orang yang tidak dikotorkan pada zahirnya daripada segala gangguan dan tidak batinnya dari segala penyakit dan dia berdiri bersama dengan apa yang menepati kehendak Allah.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Farisi berkata, aku mendengar Ibna `At*a` berkata,
``Bagi taqwa ada z*ahir dan bat*in, maka zahirnya ialah menjaga had-had dan batinnya ialah niat dan ikhlas.``
Dan berpuisi Dzu al-Nun al-Misri tentang  taqwa:
Tiada kehidupan melainkan dengan lelaki hati mereka
Rindu kepada taqwa dan lidahnya  berdzikir sentiasa
Tenang dengan roh keyakinan segalanya kebaikan
Sebagaimana tenangnya bayi di atas riba ibunya disusukan.
Dan dikatakan dalil taqwa seseorang dengan tiga keindahan:
Keindahan tawakkal di dalam semua hal, keindahan redha dengan apa yang berlaku dan keindahan sabar dengan apa yang telah berlalu.``
Dan berkata T*alq bin Habib, `` Taqwa ialah amalan ketaatan kepada Allah sebagai cahaya daripada Allah, lantaran takut kepada balasan seksa Allah.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba al`Abbas Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Farghani berkata, ``Adalah Al-Junayd duduk bersama Ruym dan Al-Jariri dan Ibn `At*a`, maka berkata Al-Junayd,
``Tidak berjaya orang berjaya melainkan dengan benar, mendapat lindungan,`` lantaran firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan Allah menerima pula taubat tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat mereka)  hingga apabila bumi yang luas ini (terasa) sempit kepada mereka.`` (Al-Taubah:  118).
Dan berkata Ruym, ``Tidak berjaya orang yang berjaya, melainkan dengan benar taqwa,`` lantaran firman Allah Ta`ala bermaksud, ``
``Dan sebaliknya  Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa dengan mereka beroleh kemenangan yang besar, `` (Al-Zumar: 61).
Dan berkata Al-Jariri, ``Tidak berjaya orang yang berjaya, melainkan menunaikan janji.`` Lantaran firman Allah Ta`ala bermaksud,
``Mereka yang menunaikan dengan janji Allah dan tidak merombakkan (mencabuli) perjanjian yang telah diperteguhkan itu.`` (Al-Ra`d: 20).
 Dan berkata Ibn `Ata`, ``Tidak berjaya orang yang berjaya, melainkan dengan tahqiq rasa malu, lantaran firman Allah Ta`ala bermaksud, `` Tidakkah dia mengetahui bahawa Allah itu melihat ? (Al-`Alaq:  14). Dan berkata l-Ustadz al-Imam,
``Tidak berjaya orang berjaya, melainkan dengan hukum dan qadha` `` lantaran firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya  mereka itu  mendahului bagi mereka  memperolehi kebaikan dari Kami`` (Al-Anbiya`:  101).
Dan dia juga berkata, ``Tidak berjaya orang berjaya melainkan dengan apa yang mendahului baginya daripada pemilihan, sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud,
``Dan Kami telah pilih mereka dan kami telah tunjukkan mereka  kejalan yang betul.`` (Al-An`am: 87).
Demikian maksud dan huraian mengenai kalimah dan konsep taqwa yang merupakan istilah popular di dalam bidang ibadat, tasawuf dan akhlak.

Sekian.

No comments:

Post a Comment