May 14, 2017

MUJAHADAH: PANDUAN DAN PERCANGGAHAN


BBB, 16 Sha`ban 1438H. =  13 Mei 2017M. (Sabtu):
Al-Mujahadah tidaklah diukategorikan di dalam sama ada di bawah maqam atau hal, tetapi ia adalah persoalan tasawuf, bahkan pengalaman yang harus dilalui oleh orang yang memasuki alam tasawuf. Mujahadah yang bermaksud bersungguh-sungguh melibatkan praktik,  jasmani, akli, hati dan rohani. Ianya melibatkan perjalanan kualiti diri yang seharusnya berlaku peningkatan kepada yang lebih baik dan berkualiti, kalau tidak, dan bercanggah tidak bermakna dari segi mujahadah.
Sebagaimana bagi al-taubah, demikian juga bagi al-Mujahadah adalah berdasarkan kepada firman Allah Ta`ala yang bagi al-mujahadah firman Allah bermaksud:
``Dan mereka yang berjihad pada jalan Kami, nescaya Kami tunjukkan mereka jalan-jalan Kami, dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang berusaha membuat  kebaikan.`` (Al-`Ankabut: 69).
Al-Qushairy juga mengukuhkan pendapat tentang mujahadah dengan Hadith Rasulullah s.a.w. dengan riwayat dan sanad yang lengkap, bahawa,
``Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Husain `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-S*affar berkata, mengkhabarkan kami oleh Al-`Abbas bin al-Fadhl al-Isqat*i berkata, mengkhabarkan kami Ibn Kasib berkata, mengkhabarkan kami Ibn `Uyaynah daripada `Ali bin Zaid daripada Abi Nus*rat daripada Abi Sa`id al-Khudhri berkata,
``Disoal Rasulullah s.a.w. daripada seafdhal-afdhal al-jihad, maka bersabda Baginda. ``Kalimah adil di sisi sultan yang z*alim (ja`ir). Dan mengalir air mata dari kedua-dua mata Abi Sa`id. (Riwayat Tirmidzi, Abu Da`wud dan Ibn Majah).
Seterusnya diikuti dengan pendapat kalangan sufi.
``Aku mendengar  Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata, ``Barang siapa menghias z*ahirnya dengan mujahadah, nescaya diperindahkan Allah sara`ir (rahsia-rahsianya) dengan mushahadah, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan mereka yang bermujahadah pada jalan Kami, nescaya Kami tunjukkan mereka itu jalan-jalan Kami.`` (Al-`Ankabut: 69).
Dan ketahuilah  bahawa siapa yang tidak ada permulaannya sebagai orang yang bermujahadah dia tidak dapat melalui tariqat ini sama sekali.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami  berkata, aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata:
``Siapa yang menyangka bahawa terbuka baginya sesuatu daripada ini tariqah atau terbuka baginya sesuatu daripadanya tanpa melazimkan mujahadah, maka dia di dalam kesilapan.``
Aku mendengar  Al-Ustadz  Aba `Ali  al-Daqqaq r.h.a. berkata, ``Siapa yang tidak ada permulaannya berdiri, maka tidak ada pengakhirannya duduk.
Dan aku mendengar dia berkata akan kata mereka itu, ``Al-harakah ialah berkat dengan harakah-harakah zahir yang membawa barakah pada al-sara`ir.``.
Aku mendengar  Al-Shaykh `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar  Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Muhammad bin Hamid berkata, aku mendengar Muhammad bin Khadhrawaih berkata, aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata,
``Tidak mencapai seorang darjah al-salihin sehingga dia dapat mengatasi  enam halangan:
Pertama mengunci  pintu  ne`mat dan terbuka pintu kesusahan
Kedua, mengunci pintu kemuliaan dan terbuka pintu kehinaan
Ketiga, mengunci  pintu  kerehatan dan terbuka pintu kesungguhan
Keempat, mengunci pintu  tidur dan terbuka pintu jaga
Kelima, mengunci pintu kekayaan dan terbuka pintu kefaqiran, dan
Keenam, mengunci  pintu  angan-angan dan terbuka pintu persediaan maut.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, aku mendengar Yusuf bin al-Husain berkata, aku mendengar Dzu al-Nun berkata,
``Tiada lebih kemuliaan  diberi Allah kepada hamba kemuliaan yang dia mulia daripada pertunjukan  tentang kehinaan dirinya. Dan tiada pertunjukan  Allah kepada hamba menghina yang dia hina dengannya daripada disekat  diri  dari mengenal hina dirinya.``
Aku mendengar Shaykh `Abdul Rahman berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Berlaku kekejian pada makhluk tiga perkara, kekejian tabi`at, melazimkan adat dan kerosakan sahabat. Aku bertanya tentang ikatan tabi`at, maka katanya ialah memakan perkara haram, aku tanya tentang melazimkan adat, katanya melihat, mendengar perkara haram dan mengumpat. Kataku apa yang merosakkan persahabatan, maka katanya apabila bergelora hawa nafsu, engkau mengikutinya.
Berkata Dzu al-Nun al-Misri , berlaku kerosakan pada makhluk oleh enam perkara:
Pertama: Lemah niat dengan amalan akhirat
Kedua: Badan dihina dengan kekejian syahwat
Ketiga: Dikalahkan oleh panjang angan-angan pada hal ajal menjelang
Keempat: Lebih meredhai makhluk dari  meredhai Khaliq.
Kelima:  Lebih menurut hawa nafsu dan membelakangi  Sunnah Rasulullah s.a.w.
Keenam: Menjadikan sedikit kesilapan salaf sebagai hujah bagi diri, sedang mengabaikan kebanyakan manaqib mereka itu.
Demikian contoh mujahadah dan percanggahan dari mujahadah yang dapat dijadikan panduan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment