May 21, 2017

WACANA ILMIAH SAMBUTAN 40 TAHUN BANDAR BARU BANGI


BBB, 23 Sha`ban 1438H. =  20 Mei 2017M. (Sabtu):Bandar Baru Bangi (BBB) mulai dihuni pada akhir November 1977 berikut dari perpindahan Universiti Kebangsaan Malaysia dari kampus sementaranya di Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur ke kampus tetap (Induk) di Bangi. Tahun 2017 kini bererti usia BBB yang dikatakan sebagai pemangkin kemajuan bagi UKM dan sebaliknya adalah 40 tahun. Perasmian sambutan 40 tahun usia BBB telah diadakan oleh  Persatuan Penduduk BBB pada Ahad 16 April 2017 = 19 Rajab 1438H.  bertempat di tepian Tasik Cempaka, Seksyen 9, BBB. Perasmian dilakukan oleh ADUN Bangi Ustaz Shafie Ngah yang dihadiri antaranya Tuan Haji Sufi Munasir YDP Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Tan Sri Mohd Nor Ismail  Pengerusi Koperasi Penduduk BBB, Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB, Tuan Musa Ketua Polis BBB dan tamu-tamu jemputan. Majlis sekadar pelancaran. Daripada pelancaran ini yang turut dihadiri Penulis yang kemudian hadir ke Pasar Buku di bawah bangunan Perpustakaan BBB pada Sabtu 22 April 2017 atas jemputan, membawa kepada perbincangan Penulis dengan pengendali Pasar Buku yang dikenali dengan PABUBA (Pasar Buku Bangi) untuk mengadakan kegiatan bagi 40 tahun BBB – antaranya mengadakan wacana ilmiah, sebagaimana telah diadakan banyak kali pada masa Penulis menjadi ADUN Bangi (2008-2013) bertempat di Tasik Cempaka dan beberapa tempat yang lain. Hasil dari perbincangan ringkas membawa kepada beberapa mesyuarat yang di adakan di pejabat Penulis yang terdiri dari wakil-wakil seperti Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, Persatuan Penduduk BBB, PABUBA, Sekretariat Kenegaraan dan Pemerkasaan Kominiti Negeri Selangor, Masjid al-Hasanah yang menghasilkan keputusan mengadakan wacana ilmiah pada hatri ini.Pada hari ini Sabtu 20 Mei 2017 adalah merupakan siri pengisian Sambutan 40 tahun BBB, iaitu dengan mengadakan Wacana Ilmiah berhubung dengan  40 Tahun BBB bertempat di pinngir Tasik Cempaka, iaitu tempat yang sama semasa pelancxaran sambutan. Siri sambutan ini dianjurkan secara bersama oleh Pasar Buku Bangi (PABUBA), Persatuan Penduduk BBB, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu dan Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Negeri Selangor.Pengisian Wacana Ilmiah ialah dengan ucapan perasmian oleh Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB.
Pembentang Kertas Kerja Pertama, 40 Tahun BBB: Cabaran oleh Dr. Shafie Abu Bakar
Pembentang Kertas Kerja Kedua bertajuk, Kecendikiawanan BBB, oleh Profesor Ameritus Dr. Shahrir Mohd Zain dan
Kertas Ketiga: Sains Dan Teknologi  Eropah Ke Alam Melayu oleh Dr. Alinor bin Abdul Kadir dari UKM.
Peserta-peserta yang hadir terdiri dari jemputan-jemputan dan mereka yang datang exercise dan jogging dan pembeli-pembeli di Pasar Buku yang dianjur oleh PABUBA  yang telah menjalankan kegiatannya beberapa kali sebelum ini di bawah bangunan Perpustakaan BBB. Wacana Ilmiah ini dimoderator oleh saudara Mohd Firdaus Zulkifli, Pegawai Program, Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Selangor. Turut diadakan Kuis 40 Tahun BBB yang dikendalikan oleh saudara Amir Othman dari Sekretariat Bangi Bandar Ilmu.Dalam Ucapan Perasmiannya Dr. Tajul Ariffin Noordin mengucapkan terima kasih di atas jemputan kepada penganjur wacana Ilmiah dan Penjualan Buku (PBUBA) dan mengharapkan kegiatan sedemikian akan berterusan. Menurutnya kegiatan seumpama ini pernah diadakan dahulu (wacana) dan menurutnya amat memberi manfaat kepada masyarakat, lebih-lebih lagi adanya penjualan buku, termasuk mereka yang datang exercise dan jogging pada pagi Sabtu seperti ini, kerana selepas exercise dan jogging mereka dapat mengikuti wacana bagi pengisian minda. Berhubung dengan Sambutan 40 tahun BBB, menurutnya  sejarah BBB banyak terdapat di dalam buku Bangi Bandar Ilmu, termasuk sejarah bila mulanya Bangi dihuni yang kita sambut pada pagi ini.Menurut Dr. Tajul di BBB ini banyak terdapat pasar malam (Sabtu dan Selasa), termasuk Pasar Tani (Khamis), uptown, kita seolah-olah amat mementingkan makanan fizikal dan kurang memberi perhatian pada makanan minda. Beliau menganjurkan agar satu hari dalam seminggu diperuntukkan kepada pasar buku, atau ruang-ruang disediakan untuk pasar buku pada pasar-pasar malam atau Pasar Tani. Pasar buku yang dianjurkan adalah terbuka kepada mereka yang hendak menjual buku milik sendiri atau yang dikarang sendiri atau syarikat-syarikat yang menerbitkan buku. Beliau membuat contoh yang ada di Jogjakarta dan beberapa bandar di Indonesia yang mewujudkan pasar-pasar buku, atau terdapat deretan kedai-kedai buku di kota-kota tertentu. Beliau juga mencadangkan diwujudkan kios-kios buku yang anak-anak muda dapat mengendalikannya bagi mencari pendapat dan menghidupkan budaya ilmu, khususnya di BBB. Beliau merasmikan wacana Ilmu dan juga Pasar Buku Bangi.
Kertas pertama pembentangan oleh Dr. Shafie Abu Bakar ialah berkait dengan cabaran yang dihadapi oleh BBB sehingga berusia 40 tahun. Beliau bercakap atas pengalamannya sebagai mantan ADUN Bangi. Masalah-masalah yang dihadapi di BBB ialah:
Konsep Bangi Bandar Ilmu kini menjadi identiti bagi BBB, namun kelihatan berbagai pihak lebih bergiat secara sendiri. Misalnya tidak ada kerjasama dan kegiatan ilmiah secara bersama, terutama dari istitusi-institusi pengajian tinggi yang berada di sekitar Bangi, yang ketara ialah kegiatan melalui masjid-surau dan badan-badan NGO sebagaimana yang berlaku pada pagi ini. Kegiatan keilmuan perlu dipertingkatkan sebagaimana yang diharapkan oleh Dr. Tajul sebagaimana dalam ucapan perasmian. Beliau juga membangkitkan soal isu lalulintas di BBB dan mencadangkan supaya dibina jejambat di beberapa bulatan di BBB bagi mengurangkan kesesakan, beliau juga membangkitkan isu kebersihan BBB yang tidak berkesudahan, masalah pentadbiran, masalah lalulintas. Beliau mengharapkan Bangi sewajarnya menjadi Bandar Taman, perlunya ada kompleks bagi kegiatan kemasyarakatan, keilmuan dan berbagai kegiatan budaya di BBB. Kompleks seperti ini pernah dijanjikan untuk didirikan di tepi Tasik Cempaka, tetapi hingga kini belum dilaksanakan. Beliau juga membangkitkan masalah hartanah di BBB yang melambung tinggi yang di luar dari kemampuan dan mengharapkan BBB diperluaskan persempadanan hingga ke sempadan Bukit Mahkota, Sungai Ramal Dalam dan juga Pekan Bangi hingga ke jalan Reko. Kependudukan dan perumahan perlu disusun rapi dengan harga hartanah di dalam kemampuan penduduk, kalau tidak mereka terpaksa berhijrah ke luar-luar.
Beliau juga berharap BBB mempunyai identiti tersendiri, khususnya sebagai Bandari Ilmu, bersih, selesa dan aman. Beliau mahu publisiti tentang Bangi diberi sehingga ianya berada di dalam peta pelancungan yang mempunyai daya tarikan kepada pelancung-pelancung, terutama dari segi keilmuan. Beliau berharap semua pihak dapat memberi kerjasama di dalam meningkatkan kualiti BBB yang menjadi bandar istimewa dan suka dikunjungi.
Pada akhir sesi pembentangan kertas `40 Tahun BBB: Cabaran`` saudara Amir Othman dari Sekretariaht Bangi Bandar Ilmu menjalankan  KUIS tentang BBB. 7 peserta berjaya menjawab soalan dan hadiah-hadiah berupakan buku –  Bangi Bandar Ilmu` dihadiahkan kepada yang memberi jawqapan yang betul.``

Bersambung.

No comments:

Post a Comment