June 30, 2014

Teori Takmilah, Aplikasi Pada Masjid Al-Umm

-->
BBB, 01 Ramadhan 1435 = 29 Jun 2014 (Ahad):

Menyambut Ramadhan 1435, di hari yang berkat ini Penulis sengaja memilih dan mulai menulis membicarakan Masjid Al-Umm yang sedang dalam pembinaan dengan menggunakan Teori Takmilah sebagai aplikasi pendekatan. Penggunaan teori ini kepada seni bina, khususnya masjid, bukan merupakan permulaan, tetapi sesudah melalui perjalanan panjang yang membawa kepada penemuan-penemuan.

Teori Takmilah terawal dikemukakan pada 1992 sebagai Teori Sastera Islam yang menyedari Kesempunaan Pencipta dan Keindahannya yang mendamba hamba sebagai makhlukNya yang lemah dan kekurangan rindu kepada Kesempurnaan dan KeindahanNya (Shafie Abu Bakar, Takmilah: Teori, Falsafah Dan Prinsip, dlm. Mana Sikana, Teori Sastera Dan Budaya Dalam Kajian Akademik, JPM, UKM, Bangi, 1997: 125). Sesungguhnya tiada siapa yang tidak mau kepada yang sempurna dan indah dan setiap yang kita lakukan kita maukan hasil yang sempurna, indah dan baik, bahkan adalah menjadi budaya yang terpuji jika kita melakukan sesuatu kerja yang menghasilkan sesuatu hasil yang sempurna, indah dan terpuji. Demikianlah Teori Takmilah dihasilkan sebagai mekanisme menggalak, menilai, dan menghasilkan hasil-hasil sastera yang bernilai, bermutu, indah dan baik menurut skima Islam sebagai Teori Sastera Islam. Kita menghasilkan Teori Takmilah lantaran kecintaan terhadap Ilmu dan tidak mau kita selamanya bergantung kepada teori luar dalam melihat sastera, khususnya sastera Islam. Kita juga tidaklah mengharapkan apa-apa sanjungan dari mana-mana pihak di atas usaha membina Teori Sastera Islam ini, walau bagaimana pihak Persatuan Sasterawan Numera Malaysia memberi pengiktirafan di atas usaha membina Teori Takmilah ini dengan menobatkan Penulis sebagai Tokoh Persuratan Dunia Nusantara Melayu Raya (Numera) bagi tahun 2013 pada 20 November 2013 dari Malaysia bersama penulis terkenal Indonesia Profesor Dr. Abdul Hadi W.M. dari Indonesia dan Profesor Madya Dr. Victor Pagadaev  dari Rusia kerana peranan mereka memperkembangkan bahasa Melayu di dunia. Terima kasih di atas pengiktirafan.


Setelah lebih dari dua dekad tumpuan Teori Takmilah terhadap Sastera Islam. Dalam seminar bertemakan ``Teori Takmilah: Perluasan Dan Penafsiran`` yang diadakan di UPSI di bawah anjuran Persatuan Penulis Budiman Malaysia dengan kerjasama UPSI dan DBP pada 27.3.2014 yang penulis adalah salah seorang pembentang kertas kerja, Maka dalam seminar itu Penulis membentangkan kertas kerja berjudul, `Perluasan Teori Takmilah`. Dalam kertas kerja ini Penulis menampilkan gagasan sebagai dimensi baru yang memperluaskan skop Teori Takmilah, kata Penulis:


``Penulis tidak mau mengulangi apa yang Penulis katakana mengenai Teori Takmilah, sebaliknya melalui pengalaman, perhubungan dan pendedahan dengan berbagai episode hidup dari tanggapan estetik hinggalah kepada politik terbuka pandangan yang melihat bahawa Teori Takmilah tidak hanya boleh digunakan bagi menghurai, menilai dan mengkaji terhadap bahan-bahan sastera sahaja, tetapi dapat diperluaskan kepada bidang-bidang lain. Selain dari sastera yang menggunakan berbagai medium bahasa, maka seni-seni yang lain juga yang tidak menggunakan medium bahasa mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sastera …
Kalau penghayatan sastera menggunakan medium bahasa maka seni yang lain yang tidak menggunakan bahasa, tetapi penghayatan, misalnya melalui penglihatan dan pengertian (kefahaman) dapat dinilai dan diaplikasi dengan Teori Takmilah.``
(Shafie Abu Bakar, Perluasan Teori Takmilah, dlm. Abdul Halim Ali (Penyelenggara), Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjung Malim, 2014: 22-23).


Sebenarnya banyak ayat Qur`an mengisyarat kepada kepentingan pembacaan secara minda terhadap `Aayaat-Aayaat`. Antaranya firman Allah: Bermaksud:

``Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan silih bertukar malam dan siang adalah
Aayaat (tanda-tanda) yang dapat dibaca oleh para ulu al-albab.`` (Ali Imran: 190).
Dan lagi firmanNya yang bermaksud:

``Sesungguhnya mereka yang tidak beriman dengan aayaat-aayaat Allah, mereka itu tidak mendapat pertunjuk Allah.`` (Ali Imran: 104).

Semasa membentangkan kertas kerja di UPSI Penulis telah membicarakan secara ringkas lima bidang seni yang dapat diaplikasi dengan Teori Takmilah, iaitu sastera, khat, seni bina masjid, seni suara dan lagi muzium dari segi Takmilah. Berikutnya melalui blog Penulis menambahkan lima bidang yang lain, iaitu seni Al-Qur`an, landscaping dan seni taman, perfileman, seni lukis, grafik dan animasi dan seni kraf, anyaman juga tenunan. Kesemuanya sepuluh bidang dan mungkin boleh ditambah lagi.

Penulis memberi perhatian terhadap seni bina – seni bina masjid, kerana secara kebetulan Penulis kini sebagai Pengerusi Induk bagi jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi. Keterlibatan Penulis sebagai Pengerusi Jawatankuasa banyak memberi kefahaman terhadap keperluan, pembinaan dan aspek seni pembinaan Masjid Al-Umm. Dengan keterlibatan secara langsung ini dan kefahaman yang ada dan dengan bantuan dan kerjasama ahli jawatankuasa diharap Penulis dapat menulis dengan lebih menyeluruh dan lepih tepat. Diharap dengan tulisan ini bukan saja  dapat mendokumentasikan aspek pembinaan Masjid Al-Umm, tetapi juga mengukuhkan Teori Takmilah yang diperluaskan kepada Seni Bina – Masjid.

Sekian.

No comments:

Post a Comment