July 1, 2014

Rasulullah, Persediaan Kerasulan - Bijaksana Dan Kreatif

-->
BBB, 02 Ramadhan 1435 = 30 Jun 2014 (Isnin):

Merujuk kepada skima Takmilah yang mempunyai tujuh tahap itu, tahap tertinggi tahap `Kesempurnaan Ilahi`, manakala pada tahap bawah tahap `Ketidaksempurnaan Insani` yang mengingini kesempurnaan. Tahap bawah (kanan) adalah tahap terpenting di dalam skima dan pergerakannya. Tahap ini jika di dalam bidang penulisan dikenali sebagai `pengarang` dan pada tahap kreativiti yang lain ialah `insan kreatif`` itu sendiri. Untuk berada pada tahap pengarang yang mungkin dikenali sebagai penyair, cerpenes, novelis , pengkritik dan sebagainya tidak semudah sebagaimana mungkin dijangka. Kepengarangan terbina di dalam masa yang panjang yang antaranya bermula dari tradisi lisan, membawa kepada tradisi tulisan  yang berkembang menurut bidang-bidangnya membawalah kepada moden. (Sahlan Mohd. Saman – Shaiful Bahri Md. Radzi, (Penyunting), Persuratan Melayu, Tradisi Ke Moden, Penerbit Universiti Kebangsaan, Bangi, 2014: 17-99). Dia mungkin penyair, cerpenis, novelis, dramatis dan pengkritik. Satu hal yang perlu, dia adalah seorang yang berilmu, mungkin lulusan universiti di dalam bidang penulisan kreatif atau jika tidak lulus universiti mempunyai keilmuan yang diusahakan. Mungkin ilmu dan pengalamannya lebih baik dari seorang yang lulus universiti, tetapi yang paling penting dia mesti menulis di dalam bidangnya. Penulisannya mungkin tidak semudah diterima dan terpaksa berjuang di dalam bidang penulisan dan selepas ditolak, tetapi terus berdegil dan menulis akhirnya hasil tulisannya diterima. Menjadi pengarang terkenal tidak setakat menulis, tetapi mengambil masa yang panjang untuk membuktikan kualiti penulisannya di kalangan khalayak. Dengan mutu penulisannya dia mungkin diterima khalayak sebagai seorang `Sasterawan Negara` dan sebagainya.


Kepimpinan juga adalah melalui kreativiti. Ada pendekatan yang diambil yang membawanya kepada kejayaan. Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. adalah seorang pemimpin, tetapi oleh kerana dia seorang Rasul, maka sering digambarkan kepimpinannya sebagai `campur tangan dari atas` - Allah, sehingga kelihatan baginda sebagai `dipandu secara automatic` dari atas. Tanpa menafikan hakikat – demikian juga pada semua, `Muhammad` sebagai manusia berjihad menempuh rintangan, ugutan, ancaman bunuh, peperangan dan diplomasi sebelum berjaya menyempurnakan dakwah keislaman (al-Ma`idah: 3) dan mendirikan Negara Islam di Madinah.

`Muhammad` sebagai insan bukan di luar dari skop manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu `Aminah` dan seorang ayah `Abdullah` hidup dalam suasana budaya Arab beriklim panas padang pasir, mendapat kasih sayang seorang ninda `Abdul Muttalib` selepas kematian bapanya dan digalang ganti kasih sayang oleh bapa saudaranya Abu Talib selepas nindanya meninggal. Dari didikan mereka berdua dan dengan keinsafan tentang dirinya yang yatim piatu memurni dan menginsafkan jiwa Muhammad dan menjadi sebagai seorang yang berperibadi tinggi.

Muhammad tidak terlepas dari lingkungan budaya mesyarakat Arab yang pada masa kecilnya mengembala kambing dan pada masa remajanya mengikuti bapa saudaranya Abu Talib berniaga ke Sham dan kemudian secara sendiri membawa dagangan Saydatina Khadijah bt. Khuwailid berulang alik berniaga ke Sham.

Tanpa menafikan kehendak Tertinggi terhadap Muhammad, tetapi interaksi Muhammad dengan tokoh-tokoh perniagaan dan ilmuan, lebih dari interaksinya dengan pedagang-pedagang yang datang ke Makkah mendedahkan Muhammad yang sempurna akal dan jiwa bukan saja dengan kemahiran perdagangan, tetapi juga hikmat dan kebijaksanaan, misalnya interaksi Muhammad dengan Pendita Buhaira semasa di perjalanan bersama bapa saudaranya Abu Talib dan interaksi dengan tokoh-tokoh peniaga, rahib dan ilmuan dalam pemergian perdagangan kali kedua ke Sham lebih mematang dan membijaksanakan Muhammad. Muhammad menjadi orang yang dipercayai Khadijah sehingga melamarnya menjadi suaminya dan dipercayai masyarakatnya sehingga di dalam pertikaian untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad di penjuru Ka`bah Muhammad menjadi orang kepercayaan menyelesaikan pertikaian dengan adil dan memberi puashati kepada semua pihak. (Zulkifli Mohd. Yusoff, Noor Naemah Abd. Rahman, Biografi Muhammad bin Abdullah, PTS Islamika  Sdn. Bhd. Batu Caves, Selangor, 2011:31-38).


Selepas Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul Baginda mengambil tindakan bijaksana membentuk kumpulan jamaah Islam awal iaitu Saydatina Khadijah isteri Baginda sendiri, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar diikuti Uthman ibn Affan, Zubair bin Awwam, Sa`ad bi Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidillah yang disifatkan mereka sebagai `al-sabiqun al-awwalun` (Zulkifli Mohd Yusoff, Naimah Abd. Rahman, Bigrafi Muhammad bin Abdullah, 2011: 47).

Rentetan perjuangan Rasulullah dan dakwah mencermin kebijaksanaan dan kreativiti Baginda dengan menjalankan dakwah secara rahsia dan terbuka, berhijrah ke Habasyah, mengatur strategi perutusan ke Madinah (Bai`ah al-`Aqabah – Pertama dan Kedua) dan seterusnya berhijrah ke Madinah.

Dalam kata yang lain perutusan Rasulullah s.a.w. membawa agama Islam berdepan dengan banyak halangan dan rintangan. Dengan kebijaksanaan Baginda mengatur strategi semasa di Makkah, termasuk membuka pusat dakwah dan pendidikan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dapat menarik antaranya yang sebelumnya `musuh` seperti Umar Ibn Al-Khattab dan Abu Zar Al-Ghifari, bergabung di dalam jamaah Islam. Dari ketrampilan strategi dan kreativiti mengatur dakwah dan perancangan Islam makin mendapat kekuatan. Sesungguhnya di dalam apa bidang jua termasuklah penulisan perlu ada ilmu dan kebijaksanaan, lebih dari itu ada kretiviti dan perlaksanaan yang dapat membawa kepada kejayaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment