July 4, 2014

Kerja Berjamaah Diperlukan Bagi Membangunkan Masjid

-->
BBB, 05 Ramadhan 1435 = 03 Julai 2014 (Khamis):


Kejayaan hasil penulisan kreatif bergantung kepada kemampuan – bakat, ilmu dan kreativiti individu seseorang penulis. Akhirnya bukan setakat hasil, tetapi menjadi identiti penulis berkenaan. Misalnya Nyanyi Sunyi yang bernada lembut bertolak dari cinta makhluk kepada makhluk membawa kepada cinta kepada Khalik adalah menjadi identiti kepada Raja Penyair Amir Hamzah. Asrar Khudi yang bersifat intelektual dan falsafah menjadi identiti kepada penyair Iqbal yang mendambakan sebuah Negara Islam Pakistan, tetapi meninggal (1947) sebelum Negara berkenaan menjadi realiti (1948). Karya-karya berkenaan adalah hasil perseorangan penyair-penyair berkenaan. Keadaan yang sama di dalam bidang-bidang kreatif yang lain misalnya novel Di Bawah Lindungan Ka`bah oleh Hamka, Sebuah Lampu Antik cerpen Harun Haji Salleh dan sebagainya. Karya-karya kreatif tidak boleh dihasilkan oleh lebih dari seorang apa lagi beramai-ramai. Lantaran karya kreatif bergantung pada bakat, pengalaman, penguasaan bahasa, cita rasa seni dan kreativiti seseorang. Jika dihasilkan oleh lebih dari seorang, maka terjadilah kecamuk elemen-elemen berkenaan, kerana ilham, persepsi tema dan gaya pengucapan berlainan, maka hilang keaslian dan identiti. Puisi dan penulisan kreatif yang lain berjiwa keislaman adalah contoh yang baik bagi kesempurnaan Teori Takmilah yang bertolak dari pengarang berjiwa keislaman yang menghasilkan karya berunsur keislaman yang tercerna di dalamnya nada-nada kerohanian, bersifat ilmu meningkat dari aras kealaman kepada juruspandang keislaman yang mengagung dan menghayati keindahan cipta Tuhan dan karya ini memberi impak yang baik bagi khalayak dengan roh keislaman.

Dalam hal mendirikan masjid, aspek cipta lebih bertolak dari skima akal yang meningkat kepada skima keislaman dalam mana mendirikan masjid adalah merupakan tuntutan Islam bagi mendirikan tuntutan Islam dan menegakkan syiarnya dengan membesar Allah yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Berbeza dengan cipta penulisan karya kreatif sebagaimana telah dibincangkan di atas, mendirikan masjid, walaupun terlibat dengan elemen seni terutama dari segi architecture, hiasan dalaman, landscaping dan seni taman tidak dilakukan secara perseorangan. Menyebut masjid saja tergambar dan terpandang kepada kita jamaah yang mengihya`kan masjid. Bahkan dari peringkat awal untuk mendirikan masjid melibatkan jamaah yang kerja dan urusan di dalam Islam adalah sememangnya dituntut secara berjamaah. Segala urusan yang melibatkan jamaah hendaklah dilakukan dan diambil keputusan secara bermesyuarat. Firman Allah bermaksud:

Dan urusan mereka dijalankan secara permesyuaratan
(al-Shu`ara`: 38).

FirmanNya lagi bermaksud:

Dan bermesyuaratlah dengan mereka di dalam satu-satu persoalan. Apabila engkau telah berazam maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya.
(Ali Imran: 159).

Jika timbul keperluan mendirikan masjid dengan ahli kariah yang bertambah, maka anak kariah yang diketuai oleh ketua kampung, imam dan AJK surau yang telah ada sebelumnya dan pemimpin-pemimpin setempat perlu dipanggil bermesyuarat bagi mengambil keputusan perlu atau tidaknya mendirikan masjid. Keadaan yang sama jika sekiranya masjid mau didirikan di pekan dan sebagainya. Keadaan mungkin sedikit berlainan jika cadangan mendirikan masjid dicadang atau diambil oleh pihak pemerintah. Kerajaan mempunyai kewangan, agensi dan pentadbiran dan kerja mungkin lebih cepat disiapkan. Andainya pihak yang bermesyuarat bersetuju, maka perlu ditubuhkan Ahli Jawatankuasa Pembinaan Masjid dan urusan-urusan berikut perlu diambil tindakan.

Paling penting adakah wujud tanah yang hendak dijadikan tapak pembinaan masjid berkenaan. Keluasan normalnya yang sebaik-baiknya 5 ekar. Adakah tanah tersebut sudah dimiliki, jika tanah kerajaan perlu dipohon dan digazetkan. Sebelum daripada itu perlu, jika di negeri Selangor misalnya mendapat keizinan dari JAIS dan kebenaran dari Pejabat Tanah Daerah dan jika berada di dalam kawasan perbandaran, perlu mendapat kebenaran dan kelulusan dari pihak Majlis Perbandaran Tempatan. Semua ini memakan masa yang mungkin bertahun lamanya.

Andainya urusan di atas dilaksanakan atau dalam proses kelulusan, maka perlu kepada pihak arkitek, biasanya melibatkan firma yang akan merangka pelan bangunan sebagaimana yang diingini oleh pihak AJK yang biasanya mengalami perubahan, pembaikan, penambahan dan sebagainya. Pelan ini sendiri perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan dan pihak-pihak yang berkait dengan keperluan kelulusan yang melibatkan berbagai jabatan untuk keselamatan, misalnya dari pihak bomba, elektrik, JKR, Alam Sekitar, Saliran dan sebagainya.

Keperluan yang paling besar yang boleh menggagalkan pembinaan atau berjaya ialah kewangan. Jumlah kewangan yang diperlukan bergantung kepada kos tanah, sebesar manakah bangunan masjid yang mau didirikan dan kos mendirikan masjid berkenaan. Ia mungkin melibatkan kos sebanyak RM7 juta yang kapasitinya dapat memuatkan seramai 2,500 jamaah secara serentak. Dari manakah kewangan mau didapati ? Cara mudah ialah mendapat peruntukan kerajaan negeri, tetapi tidak begitu mudah. Kerajaan biasanya tidak wajar melayan kesemua permohonan, kerana ia melibatkan jumlah peruntukan yang besar, jika dilayan semua akan memohon peruntukan sedemikian. Jika pun dapat adalah tambahan dari peruntukan sebagai bantuan dan galakan, misalnya dengan menjanjikan bantuan dolar to dolar. Dalam kata lain dengan hasrat dari ahli kariah mau mendirikan masjid, bahkan surau, AJK perlu memikirkan cara mendapat peruntukan kewangan bagi mendirikan masjid. Satu cara ialah mendapat tunjangan dari pihak koporat atau hartawan bagi membiayai kos mendirikan masjid. Jika cara ini didapati lebih mudah dari segi kewangan. Cara biasa ialah mendapat dan memohon derma dari orang ramai. Untuk memungut derma perlu mendapat kelulusan, jika di negeri Selangor ialah melalui JAIS dan berusaha mendapat keizinan perlepasan cukai dari pihak Jabatan Hasil Dalam Negeri. Untuk mendapat derma pihak AJK terpaksa bekerja kuat menggunakan berbagai cara dan pendekatan bagi mendapat derma berkenaan. Biasanya untuk pembinaan tidak mesti menunggu semua jumlah RM7 juta didapati baru hendak mula dibangunkan.  Dengan RM2 juta misalnya pembinaan sudah boleh dimulakan, iaitu dengan jangkaan dalam masa pembinaan derma terus dapat dipungut dan dengan harapan orang ramai melihat pembangunan bermula, mereka berkeyakinan dan orang ramai makin bersemangat untuk menderma.

Keperluan sebelum kerja pembangunan bermula ialah menentukan arah kiblat yang dijalankan jika di Selangor oleh pihak MAIS melalui Jabatan Mufti dan setelah urusan selesai yang paling penting ialah melantik kontrektor membangunkan masjid menurut pelan arkitek yang telah dipersetujui. Lantikan kontrektor perlu dilakukan oleh AJK dengan cara teliti dan melalui interview terhadap pemohon yang memasuki tender yang diiklankan. Kontrektor dipilih perlu dilihat pada kemampuannya, sejarah pembinaan yang telah dilalui, kemampuan kewangan, mudah berurusan dan sebaik kontrektor dari kalangan orang Islam kerana yang mau didirikan ialah `Rumah Allah` yang pembinaannya perlu sesuci yang boleh. Selain dari arkitek dan kontrektor bagi memastikan pembinaan menurut yang dicadangkan perlu dilantik perunding kejuruteraan awam, perunding kejuruteraan mekanikal dan elektrikal dan perunding ukur bahan. Bagi pihak Pembinaan Masjid pula adalah pihak induk yang menentukan polisi, memonitor dari segi pembangunan di tapak, teknikal dan AJK Induk  mengawal dan memastikan pembangunan menurut spesifikasi yang ditentukan dan tidak berlaku kecacatan dan segala dipastikan berjalan lancar dan menurut jadual yang ditentukan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment