July 20, 2014

Prinsip Dipertahan, Kreativiti Pelbagaian - Ciri-Ciri Dominan

-->
BBB, 21 Ramadhan 1435 = 19 Julai 2014 (Sabtu):


Masjid adalah tempat bersolat dan beribadat kepada Allah Yang Maha Esa. Sebagai penyatuan arah dalam bersolat kiblat hendaklah mengarah ke Masjidil Haram (selepas awalnya mengarah ke  Masjid al-Aqsa). Ini adalah prinsip dan praktik yang tak boleh diubah. Adapun menyediakan tempat ibadat, khususnya solat disediakan tempat dikenali dengan masjid. Seni bina masjid pula biasanya dipengaruhi kedudukan dan budaya setempat. Lantaran itu terhasillah umpamanya Masjid Tompang Bertingkat, masjid Asia Barat dan masjid berbagai tempat.


Walau bagaimana di dalam perkembangan zaman, pengaruh dan budaya tempatan turut menyerlahkan Identiti kemasjidan. Penyerlahan aspek-aspek dominan yang menjadi identiti kemasjidan oleh kerana fungsinya, bahkan disempurnakan oleh nilai-nilai estetiknya yang bersifat Takmilah yang meningkatkan rasa seni quddus bermula dari pengkarya/penghasil yang tercurah pada karya yang meningkatkan halus jiwa – estetika bernilai Islam yang mengagungkan Junjungan yang membawa Islam dan puncaknya keagungan terhadap Allah Maha Pencipta yang Maha Indah (Jamal) dan Maha Sempurna (Jamal). Pengalaman rohani jiwa mungkin berlebihkurang dapat diterima khalayak dan mungkin tidak sepenuhnya, kerana ianya bergantung kepada sejauh mana kesediaan jiwa yang rohaniah yang ada pada diri khlayak – walaupun impak sepenuhnya di harap sama dari khalayak.

Ciri-ciri dominan seni bina masjid antaranya ialah:

1)      Adanya kubah

Kubah digunakan di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Qairawan, Masjid Damshiq, Masjid Ibn Talun, Mesir, Masjid di Cordova, Masjid al-Azhar, Masjid Sulaymaniah, Istanbul membawalah kepada Masjid Salahuddin Abdul Aziz Shah – Masjid Negeri Selangor yang mempunyai identiti utamanya ialah Kubah Terbesarnya. Kubah juga ketara pada Masjid Putrajaya, Masjid India, Kuala Lumpur, Masjid Sultan Sulaiman Kelang, masjid-masjid negeri-negeri membawalah kepada Masjid Kajang dan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi.


Mengapa berkubah ?

Ianya bermula dari estetika alamiyah membawa kepada estetika ubudiyah !

Bagi Teori Takmilah, sebenarnya suatu yang hakikat, bahawa Allah itu Indah dan pada segala yang diciptanya tercermin keindahan. Bentuk kubah yang bulat bujur adalah elemen estetika ketara yang dapat dihayati dengan indera mata dan rasa. Dari segi estetika minda, bahawa bulat melambangkan kesempurnaan. Bulat dibuktikan secara metamatik sempurna dengan 360 darjah. Bulat memudahkan pergerakan. Planet-planet digalaksi dari matahari,bulan, mushtari, marikh dan sebagainya adalah bulat.


Elemen-elemen alamiah di bumi contohnya hasil tanaman seperti buah delima adalah merupakan bentuk bulat yang menawan ditambah dengan seri warnanya yang jika sudah masak berwarna hampir kemerah-merahan. Bulatnya menawan. Contoh bulat yang lain ialah limau dan bawang yang kebulatannya menarik pandangan.

Seniman yang mempunyai persepsi yang tajam dan kreatif memerhati bentuk bulat dan bulat bujur yang indah ini mengangkatnya dari elemen alamiah kepada elemen seni bina. Secara kreatif dilihat bahawa, kerana intimewa dan daya tarikan, bahkan sempurna dirinya dan menyempurnakan pandangan bahawa letak yang paling sesuai ialah paling atas. Lebih dari itu bila diasosiasikan dengan yang bersifat kudus lebih memancarkan rasa ketaabbudiyyah dan kekudusan. Bulat kubah melambangkan ketundukan, kepatuhan dan ketenangan sebagai beriktikaf berpanjangan.

Letaknya di puncak bangunan masjid menjadi lebih indah dan menarik. Meskipun dipandang dari jauh kebulatannya yang disempunakan dengan warna pilihan menyempunakan padangan mata dan imaginasi.

Kubah selain dari keindahan estetika lahiri dan akli bersifat functional.
Melalui kubah angin panas yang berhimpun dan berpusar naik dan dileraikan di atas, selain dari itu dengan adanya kubah sistem bunyi lebih baik dan dapat dikawal. Kubah biasanya dipasang pada bahagian tengah masjid. Ini memberi panduan arah bagi mereka yang baru datang dan masuk ke masjid. Bukti sebagai keberadaan pada bahagian tengah ialah pemasangan lampu thurayya yang mengindahkan padangan dalaman bagi masjid. Kubah juga mengawal pusaran angin di luar dan dengan tunjuk langit pada bahagian atas kubah menserapkan petir dari menyambar bahagian lain dari masjid. Secara tidak langsung ianya merupakan kaedah yang dapat membantu dari segi keselamatan.


Kubah sudah menjadi identiti masjid. Pembinaan sesebuah masjid dilengkapi dengan kubah, walaupun tidak dimastikan. Kubah menyeri dan mengindahkan masjid, bahkan menjadikannya pandangan lebih quddus. Setengah surau juga turut melengkpkan pembinssnnys drngsm Kubah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment