July 3, 2014

Masjid: Istilah Dan Asal Kata

-->
BBB, 04 Ramadhan 1435 = 02 Julai 2014 (Rabu):

Seorang pengarang atau pengkarya, sebenarnya tidak menghasilkan karyanya secara asli dari dirinya sepenuhnya. Sebelum berkelayakan menjadi pengarang atau pengkarya dia adalah berada di dalam kategori khalayak yang belajar di dalam berbagai-bagai keilmuan dan pengalaman sehingga melayakkannya menjadi pengarang atau pengkarya. Selepas dari berkelayakan pun dia masih lemah dan bergantung pada pengalaman orang terdahulu yang menghasilkan istilah dan bahasa yang mempunyai makna dan maksud tertentu. Dia mengisinya dengan ilmu, pengalaman, intuisi ilham seni dan menyusunnya dengan gaya bahasa sendiri, contoh:

Petang Condong

Petang condong tiba di usiaku
Membawa warna lembut ke wajahku
Serta mengubah pandanganku
Pada gerak dan tindak
Dan jalan yang kupilih
Pada sikap dan tanggap
Dan fikiran yang kuatur.

Petang turun perlahan
Membawa tenang ke dalam langkahku.

Kerana usiaku kian melengkung
Maka hidupku harus sederhana.

1990.
(T. Alias Taib, Petang Condong, Pustaka Cipta Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1996: 88).

Secara sendirian kata-kata dalam Petang Condong tidak ada yang baharu dan tidak ada yang sukar, tetapi dari kemampuan penyair berimaginasi, menggunakan elemen matafora seperti `petang condong`, `warna lembut ke wajahku` `petang turun perlahan` dan `membawa tenang ke dalam langkahku` , membawa mood lembut dan rasa keinsafan, khususnya tentang larutnya usia diri. Sifat kreatif penyair T. Alias Taib berjaya membawa suasana insaf  dan ketenangan diri. Namun dalam bahasa biasa penggunaan bahasa merupakan `kitarkata` yang digunakan di dalam berkomunikasi, tetapi tidak menambah apa-apa.


Namun ada kata-kata merupakan istilah yang berat dengan makna, mempunyai sejarah panjang dan mempunyai fungsi penting di dalam sejarah dari segi pendidikan dan peradaban. Misalnya seperti perkataan falsafah, tauhid, adab, tamadun dan sebagainya.
Antara istilah yang bersejarah. kaya dan mendalam dari segi makna ialah istilah:

                                                 MASJID
Penggunaan istilah `Masjid` diwarisi dari sejarah generasi sebelum lagi.
Istilah `Masjid` antaranya diguna oleh Rasulullah s.a.w.  antaranya dari penerimaan wahyu seperti peristiwa Isra` Mi`raj (Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa) dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur`an. Terdapat di dalam al-Qur`an sebanyak 28 tempat yang menyebut perkataan masjid (termasuk jamaknya masajid). Antara terbanyak di dalam surah al-Baqarah enam tempat (144,149, 150, 191, 196, 217), al-Taubah tujuh tempat (7, 17, 18, 19, 28,107, 108), al-Isra tiga (1, 1, 7), al-A`raf dua tempat (29 dan 31), al-Hajj dua tempat (25 dan 40) dan al-Fath dua tempat (35 dan 37) dan surah-surah yang lain ialah al-Ma`idah (2), al-Anfal (34), al-Kahfi (21) dan al-Jinn (18).

Menurut Tafsir al-Azhar bahawa masjid tertua ialah Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s. yang mendahului Masjid al-Aqsa. Ini bererti berubah kiblat dari Masjidil Aqsa bererti perkembalian kepada kiblat yang asal.
(HAMKA, Tafsir al-Azhar, Jilid 1,Pustaka Nasional PTE Ltd., Singapura, 2001:334).

Antara ayat-ayat menyebut `masjid dan masajid`:
Ayat Al-Qur`an bermaksud:


Janganlah engkau bersolat di masjid itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya Masjid (Quba` yang engkau bina wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau bersolat padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin).
Maka adakah orang yang mebangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka ? dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi pertunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Al-Taubah: 108-109.

FirmanNya lagi bermaksud:
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan dia tidak takut melainkan kepada Allah, semoga mereka itu tergolong di dalam kalangan mereka yang mendapat pertunjuk (Al-Taubah: 18).

Nama masjid sebagai `ismu makan` (nama tempat, tempat sujud) adalah dari akar kata sa – ja – da, iaitu perlakuan yang paling merendah diri dalam rukun fi`li di dalam solat, lantaran itu nama bagi tempat bersolat dinamakan `masjid` (tempat sujud) kinayah bagi semua ibadat yang dilakukan di masjid. Ini bererti masjid walaupun dari segi maknanya tempat solat, tetapi masjid digunakan sebagai tempat bagi aktiviti berbagai ibadat, pengajian, pendidikan dan kegiatan kebajikan juga kemasyarakatan.

Dari perbincangan di atas dapat difahami bahawa masjid telah wujud sejak zaman Nabi Allah Ibrahim a.s. Ka`bah yang dikenali dengan Masjidil Haram telah didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s. Konsep masjid itu diwarisi Rasulullah s.a.w. Baginda sendiri mendirikan masjid-masjid zaman Madinah, termasuk dalam penghijrahan ke Madinah, iaitu mendirikan Masjid Quba` dan Masjid Al-Madinah.

Masjid seharusnya didirikan atas dasar taqwa untuk bersolat dan beribadat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment