July 11, 2014

Melangkah Dengan Azam, Bermula Dari Kosong Bermodalkan Idea

-->
BBB, 12 Ramadhan 1435 = 10 Julai 2014 (Khamis):

Adalah dikatakan bahawa `Kemiskinan sebenarnya bukannya miskin harta, tetapi miskin  idea`. Bayangkan seorang seniman ketiadaan ilham/idea dia tidak dapat berkarya. Ilham dan idea adalah modal utama bagi penulis yang dia boleh bergerak dan mengolahnya secara kreatif dan estetik hingga menghasilkan karya yang baik yang diisi dengan katakan dengan nilai-nilai Islam dan memberi impak yang positif dengan karyanya kepada khalayak. Demikian idea dan ilham menjadi syarat bagi keperluan menulis dalam Takmilah dan sebenarnya bagi mana-mana pendekatan di dalam penulisan.


Bayangkan sebuah masjid yang indah berestetika keislaman bakal berdiri megah di Wadi Ilmu Bangi, bagaimanakah ianya dapat didirikan ? Tentulah dengan adanya idea dan kreativiti arkitek yang kreatif (tentulah berdasarkan kemahuan pemilik) dan jurubinanya (kontraktor) yang berkemahiran menurut plan yang dikehendaki.
Pada peringkat permulaan kami melangkah dengan idea bertujuan untuk membina masjid, bukan setakat keperluan untuk solat berjamaah semata-mata, bahkan menjadikannya induk bagi Wadi Ilmu yang dari awal telah dibentangkan dalam mesyuarat awalnya 4 Februari 2010 dan dipersetujui. Untuk bergerak pada peringkat permulaan kami adalah bertolak dari kosong dari segi kewangan. Ia adalah pra-syarat bagi kegiatan. Selepas kelulusan tanah digazet dan kebenaran JAIS mendirikan masjid, maka tumpuan utama dalam mesyuarat ialah bagaimana untuk mendapat dana yang diperlukan.

Antara tindakan yang diambil sebelum menggerakkan usaha bagi mendapatkan dana:
Memhon keizinan dari JAIS bagi memungut derma bagi Masjid Al-Umm. Kelulusan diberi bagi kali pertama yang tarikh akhir bagi kali pertama ialah 9 Ogos 2012 (setengah tahun) diikuti dengan penyambungan-penyambungan.
Jika sebelum ini saudara Setiausaha Tuan Haji Hussin Yunos memberat dengan kerja-kerja kesetiausahaan, maka adalah disetujui untuk mengambil seorang Setiausaha Kerja. Setelah diadakan interview adalah dipersetujui melantik saudara Nik Muhammad Adham bin Nik Anuar yang mula berkhidmat pada 16 April 2012. Adham adalah penduduk BBB berkelulusan Universiti Malaysia Sabah. Selepas percubaan 3 bulan beliau diberi imbuhan sebanyak RM1,500 sebulan.


Sebelum daripada itu sebuah unit kedai di Medan Usahawan beralamat di No. 3 Medan Usahawan Jalan 1/4A Bandar Baru Bangi yang disewa atas nama peribadi Penulis dan digunakan untuk Pejabat Lajnah Sukan dan Kebajikan Adun selepas Penulis menjadi Adun Bangi. Kedai yang lebih bersifat warung ini telah dibaiki dan diubahsuai dan dipasang dengan hawa dingin. Pejabat di sini ditukar kepada Pejabat Setiausaha Kerja Masjid al-Umm selepas Setiausaha Kerja berkenaan dilantik. Bersebelahan bagi unit yang disewa penulis, ialah dua unit bersambung yang diguna oleh Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi. Kedua-dua unit kedai Persatuan Penduduk ini dipecah dinding tengah dan disatukan kedua-dua unit berkenaan menjadi bilik mesyuarat di samping sebahagian dijadikan pejabat Persatuan Penduduk. Dengan berdekatannya pejabat dan ruang mesyuarat PPBBB dengan unit yang diguna oleh masjid ini, maka ruang mesyuarat ini turut digunakan oleh AJK Surau Al-Umm dalam mesyuaratnya. PPBBB makin kurang  menggunakan pejabat di sini selepas siapnya Kompleks Pendidikan Islam Bangi (2013). Pejabat-pejabat ini terletak bersebelahan dengan tapak kawasan Masjid Al-Umm.

Sementara tapak bagi pembinaan Masjid Al-Umm adalah kawasan tanah tinggi yang menjadi kaki bukit bagi lingkungan perbukitan Bangi. Ia merupakan hujungan bagi kawasan perumahan semi D yang didirikan pada kaki bukit Bangi. Tanah di tepi baris terakhir  bagi perumahan semi D ini selepas diratakan oleh PKNS sebagai persediaan tapak masjid ini di tepi padang berdekatan dengan Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi ditinggal tanpa dibangunkan. Lantaran itu kawasan tersebut ditumbuh tumbuhan liar seperti pokok gelam dan gelam Australia (akasia) dan semak samun. Selepas keputusan diambil untuk mendirikan masjid Syarikat saudara Mohd Said telah membersih sebahagian dari tapak masjid dengan memotong sebahagian dari pokok-pokok, tapi pembersihan tidaklah menyeluruh. Pembersihan sekali lagi dilakukan menjelang diadakan Majlis Pelancaran Derma bagi Masjid Al-Umm. Pembersihan hanya melibatkan permukaan kawasan atas, tetapi sengaja tidak dibuang pokok-pokok hijau di tebing tanah tapak Masjid Al-Umm agar tanah tidak menjadi gondol sepenuhnya dan masih ada lagi pohon-pohon menghijau.

Manakala kawasan-kawasan di bekang rumah semi D milik masjid, telah lama digunakan oleh beberapa pemilik rumah menanam pokok-pokok buah-buahan, membuat reban ayam, bahkan court badmintaon. Beberapa AJK termasuk Penulis selaku pengerusi pernah melawat ke rumah yang terlibat dengan kawasan tanah masjid. Rundingan secara baik berlaku. Mereka menerima, perkara-perkara yang tak boleh dialih seperti pokok-pokok jenis besar seperti cempedak, durian dan rambutan terpaksa dikorbankan demi memberi ruang bagi pembangunan Masjid Al-Umm.

Kami bergembira dengan tapak masjid yang menunggu pembinaan, walaupun pada hakikatnya kami bertolak kosong dari segi kewangan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment