July 19, 2014

Masjid-Masjid Di Dalam Masyarakat Ummah

-->
BBB, 20 Ramadhan 1435 = 18 Julai 2014 (Jumaat):

Masjid-masjid utama di dalam Islam ialah Masjid al-Haram di Makkah, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dan Masjid Al-Nabawi di Madinah. Masjid-masjid ini mempunyai bentuk dan ciri-ciri tersendiri, tetapi tidaklah menjadi ikutan dari segi seni binanya bagi pembinaan masjid di tempat-tempat yang lain di dalam masyarakat ummah. Apa yang perlu bagi sesebuah masjid dan semua masjid sebagai satu kesatuan ialah mengarah ke Kiblat dan mempunyai ruang untuk solat secara berjamaah.


Masjid-masjid yang dibina menurut kesesuaian setempat dan sering memancarkan budaya setempat. Masjid-masjid di Timur Tengah yang beriklim padang pasir adalah bersutuh – rata bahagian atas, kerana kawasan berkenaan jarang menerima hujan. Masjid-masjid di Alam Melayu yang beriklim khattul istiwa dan sering hujan berbumbung telungkup berbentuk V terbalik bagi memudahkan larian dan turunnya hujan. Antara masjid-masjid yang ketara dengan pengaruh budaya tempatan seperti masjid-masjid di China yang mirip kepada bentuk pagoda, di Afrika bangunan masjid yang dibina dari lumpur dan kayu yang kelihatan seperti busut.


Namun hasil dari perkembangan budaya dan nilai ummah, terbina masjid-masjid yang bukan lagi dipengaruhi keperluan setempat, tetapi menjadi monomen penting bagi tamadun ummah seperti Masjid Damshiq, Syria, Masjid Jami` Isfahan, Masjid Jami` Cordova, Masjid Sulaimaniyyah, Istanbul, Turki, Masjid Ibn Talun dan Al-Azhar di Mesir. Masjid-masjid berkenaan mempunyai ciri-ciri seni binanya tersendiri yang bukan setakat seni bina setempat, tetapi merentasi sebagai seni bina ummah.


Masjid bagi masyarakat Islam menjadi land mark bagi sesuatu tempat, lantaran sesebuah kawasan seperti di pekan, bahkan di kampung mempunyai masjid dan kadang-kadang mempunyai lebih dari sebuah masjid. Masjid lebih dikenali ramai dan menjadi tempat berkumpul masyarakat bagi berjamaah. Masjid sebagai bangunan kedua masyarakat Islam berada selain dari rumahnya. Ianya menjadi pusat pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan. Di Malaysia terdapat masjid beridentiti tempatan seperti Masjid Negara Kuala Lumpur yang tidak mengikuti seni bina Asia Barat dan bersifat tempatan. Di Selangor misalnya terdapat lebih dari 600 buah masjid, antara yang terkenal ialah Masjid Salahuddin sebagai Masjid Negeri yang kubah terbesarnya menjadi identity bagi masjid tersebut. Setiap daerah mempunyai masjid daerahnya yang biasa dikenali sebagai Masjid Jami`. Di bawah setiap masjid ada beberapa surau di bawah riayah masjid. Terdapat surau-surau di Selangor melebihi 2,000 buah.. Ini bererti ribuan masjid di Negara Malaysia dengan puluh ribuan surau.


Di samping masjid terdapat di Malaysia nama yang berlainan yang fungsinya adalah hampir sama. Di samping nama masjid terdapat nama seperti surau, langgar, madrasah, musalla, pondok dan balai.

Masjid adalah merupakan sebuah bangunan tempat solat untuk hari Jumaat dan solat-solat yang lain, manakala surau ialah tempat solat yang tidak mendirikan solat Jumaat. Biasanya digunakan bagi solat waktu. Oleh kerana ada kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai, tetapi tidak mempunyai masjid, namun mempunyai surau yang kadang-kadang lebih dari sebuah, maka dibenarkan mendirikan solat Jumaat dalam tempoh terhad sebelum ada masjid. Kadang-kadang ada beberapa surau dibenarkan mendirikan Jumaat di dalam kawasan sesebuah masjid. Contohnya seperti di Bandar Baru Bangi terdapat beberapa surau yang dibenarkan mendirikan solat Jumaat, sebelum didirikan masjid.


Langgar ialah juga tempat solat berjamaah, tetapi tidak mendirikan solat Jumaat. Langgar mempunyai fungsi lebih dari tempat solat, tetapi ianya lebih kepada pusat pengajian seperti pondok pengajian keagamaan. Terdapat beberapa tempat nama langgar yang menunjukkan tempat ini asalnya ialah tempat pengajian keagamaan seperti Langgar di Kedah, Langgar di Kota Bharu, Kelantan dan juga Kg. Langgar di Hulu Terengganu. Tempat-tempat ini asalnya tempat pengajian agama.


Madrasah juga adalah sebagaimana surau yang di tempat berkenaan ada pengajian. Madrasah dengan maksud lebih moden ialah Sekolah Agama atau Sekolah Arab. Adapun musalla ialah merupakan bangunan kecil, atau ruang kecil di dalam satu-satu bangunan yang dikhaskan untuk bersolat. Contoh musalla di perhentian bas atau di kawasan rehat dan rawat. Pondok asalnya ialah nama bagi `rumah kecil` yang mempunyai ruang terhad yang menjadi tempat tinggal orang yang daif. Atau sengaja didirikan bagi tempat lindungan seperti pondok bagi kawasan huma sebagai tempat berteduh dari panas matahari dan hujan semasa berihat dari bekerja. Tetapi istilah pondok menjadi istilah khusus. Ianya bermaksud ialah pusat pengajian agama dalam  mana terdapat padanya madrasah atau balai tempat pengajaran/pengajian yang juga menjadi tempat solat. Keliling tempat ini terdapat pondok-pondok yang didirikan dalam mana pelajar-pelajar tinggal sebagai asrama, tapi mereka berdikari dari segi makan minum. Pengajian dipimpin oleh Tok Guru dan guru-guru yang mungkin tinggal di dalam kawasan pondok pengajian. Pembelajaran berlaku secara berterusan. Ada pondok yang besar dan menjadi pusat pengajian terkenal contoh seperti Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan, Pondok Sungai Durian Kelantan, Pondok Lubuk Tapah juga di Kelantan. Pondok Haji Mat Shafie Losong Kuala Terengganu, Pondok Tok Faqih Abdullah Kuala Berang, Pondok Haji Bidin, Sura Dungun, Pondok Haji Hussein Kedah, Pondok Langgar Kedah dan sebagainya (Balai sebagaimana disebutkan adalah sebagai surau dan pusat bagi tempat pengajian). Menarik semua tempat-tempat di atas menjadi tempat solat dan pengajian. Sebenarnya Al-Azhar di Mesir dan Qairawan di Maghribi adalah pusat-pusat ibadah (masjid) yang menjadi tempat pengajian dan berkembang menjadi dua buah universiti tertua bukan saja di kalangan umat Islam, tetapi juga dunia.


Dari segi prinsip Takmilah bahawa falsafah utama menjadi prinsip yang tidak berubah (Akidah tauhid dan solat) tetapi di dalam perkembangan lanjut ia melahirkan  kepelbagaian bentuk tempat solat yang bentuknya dipengaruhi oleh budaya, keadaan setempat dan kepentingan kelompok sosial contoh pendidikan. Contoh `Solat` ibadat terhadap yang Maha Esa adalah falsafah dan prinsip. Dengan melahirkan tempat ibadat `Masjid` atau yang fungsi hampir bersamaan sama mengarah ke Kiblat dari segi kewajipan, tapi melahirkan berbagai jenis bangunan yang berbagai bentuk yang mencerminkan berbagai budaya. Institusi Masjid dan yang hampir bersamaan dengannya menjadi agen yang mendidik masyarakat melalui ibadat dan pendidikan yang mengharmonikan masyarakat berkenaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment