July 2, 2014

Masjid Keutamaan Rasulullah: Kesempurnaan Dan Keindahan Makhluk Relatif Dari Segi Takmilah

-->
03 Ramadhan 1435 = 01 Julai 2014 (Selasa):

Dua prinsip utama dalam Takmilah yang meningkatkan kualiti pada pengkarya dan karya yang memberi kesan pada khalayak ialah aspek estetik dan akli (ilmu). Sebuah karya dihasilkan pengkarya yang kental dengan estetik dan diperkukuhkan dengan nilai-nilai ilmu lebih tinggi nilainya daripada sesebuah karya biasa. Telah disebutkan bahawa perjalanan kualiti bagi sesuatu hasil adalah perjalanan bertolak dari tahap paling rendah kepada yang Paling Sempurna. Piawaian tertinggi ini adalah `Puncak Sempurna` yang tidak mungkin sampai oleh yang tidak sempurna. Namun ada sempurna pada yang tidak sempurna secara nisbi dalam menuju tahap-tahap sempurna dan betapa sempurnanya pada tahap perjalanan ini sebenarnya masih tetap tidak sempurna. Pada tahap ini sempurnanya adalah ketidaksempurnaan. Contoh syair Melayu yang dihasilkan oleh Hamzah Fansuri diterima sempurna dan diberi kedudukan sebagai hasil syair ruba`I terawal di dalam bahasa Melayu oleh Hamzah Fansuri. Contoh puisi:


Hamzah nin asalnya Fansuri
Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi,
Beroleh khilafat ilmu yang `ali
Daripada Abdu `l-Qadir Sayyid Jilani.

Persoalan yang boleh ditimbul mencabar ketepatan misalnya dari segi penggunaan bahar dan suku kata, ciri estetika, mengenai Hamzah Fansuri yang mengaitkan dirinya dengan Fansuri dan Shahr Nawi dan di manakah dimaksudkan dengan Shah Nawi itu. Ini adalah aspek-aspek yang boleh ditimbul dan dibahaskan dan merupakan aspek-aspek takmilah bagi puisi berkenaan.

(Syad Muhammad Naguib Al-Attas, The Mysticism Of Hamzah Fansuri University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 11).

Menariknya puisi di atas selain dari sebagai karya puisi syair rubai terawal dihasilkan oleh penyair terawal dalam bahasa Melayu yang membawa makna yang dalam, puisi di atas dihasilkan oleh ulama falsafah Melayu-Aceh yang samar-samar dari segi latarbelakang yang menjadi lebih menarik dikaji dari segi takmilah.

Takmilah boleh dilihat dalam seni yang lain – contoh seni bina. Misalnya sebuah rumah orang asli yang terbina di pinggir bukit dari bahan alam kelilingnya daripada kayu-kayu bulat, berdinding pelupuh (buluh) dan beratap rumbia. Sudah tentulah ianya tidak sempurna berbanding dengan rumah-rumah biasa, tetapi di dalam ketidaksempurnaannya ianya mempunyai nilai estetik dari segi binaan yang mencerminkan kehidupan masyarakat orang asli dalam lingkungan alamnya. Ianya sudah tentu tidak sempurna di dalam konteks perbandingan, tetapi sempurna dan bernilai estetik di dalam ketidaksempunanya. Ianya menarik untuk diabadikan. Hal sedemikian boleh dilihat pada bahan-bahan muzium purba. Misalnya hasil tembikar lama yang pecah dan terserpih bahagian-bahagiannya, tetapi dia menarik perhatian lantaran nilai estetiknya, dari segi kepurbaan, kenadiran dan dekorasi yang ada padanya yang memperlihatkan kebudayaan dan keberadaan pada zamannya. Selain daripada itu dapat dilihat dari segi peradaban di dalam perjalanan mencari sempurnanya manusia. Semuanya tidak sempurna, tetapi semuanya himpunan bahan dan maklumat yang membantu menyempurnakan manusia di dalam ketidaksempurnaannya.


Dari segi sejarah, peradaban dan tamadun Islam, peristiwa Hijratul Rasul s.a.w. dari Makkah ke Madinah adalah antara peristiwa penting di dalam sejarah dan perkembangan Islam, kerana tindakan dan kebijaksanaan Rasulullah s.a.w. strategi hijrah merupakan era penting bagi perkembangan agama Islam dengan terdirinya Negara Madinah dan perluasan Islam. Di dalam Hijratul Rasul, satu keutamaan yang diberi perhatian oleh Rasulullah s.a.w. ialah mendirikna `masjid`.

Selama 13 tahun Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul dan semasa era Makkah, Baginda tidak mempunyai peluang untuk mendirikan masjid, kerana sekatan dan tekanan kuffar Qurasy. Tugas menunaikan solat yang difardukan selepas Rasulullah s.a.w. menerimanya melalui Isra` dan Mi`raj dilakukan di mana kesempatan, sama ada di Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, di rumah dan di zawiah-zawiah bangunan. Walaupun solat Juma`at telah sama difardukan, maka kesempatan untuk mendirikan secara berjamaah tidak ada di dalam keadaan tertekan oleh musuh.

Betapa perhatian dan pentingnya masjid, di dalam peristiwa Hijratul Rasul s.a.w. Rasulullah s.a,w. berkesempatan membina dua masjid dalam perjalanan Hijrah Baginda,
Dalam perjalanan Baginda singgah di Quba` beberapa malam dan selama berada di sini Rasulullah sempat mengasaskan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah yang disifatkan oleh Allah sebagai `Masjid yang dibina di atas Dasar Taqwa (Al-Taubah: 108). Bayangkan Masjid Quba` yang dibina secara asas dengan menggunakan bahan setempat dari batang, pelepah kurma dan batu-batu yang tentunya amat sederhana, tetapi ianya dihasilkan di atas kecintaan yang selama diharap untuk didirikan, tetapi terhalang.
Dengan terdirinya masjid pertama ini kalangan Muhajirin dan Ansar secara simbolik melahirkan syiar perpaduan mereka melalui ibadat paling utama itu – solat. Kali pertama solat dapat didirikan secara berjamaah dalam keadaan aman dan damai. Sifat berjamaah ini berlaku lagi, walaupun tidak didirikan masjid, semasa Rasulullah s.a.w. berada di perkampungan Bani Salim bin `Auf, Rasulullah bersama-sama yang hadir mendirikan solat Jumaat di perkampunga tersebut. Ini pula adalah solat Jumaat pertama didirikan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam Islam dan menyampaikan khutbah. Betapa keamanan penting, hatta bagi mendirikan solat Jumaat. Dua peristiwa penting ini begitu bermakna di dalam sejarah umat dan kekal menjadi `monument` yang terakam di dalam jiwa dan minda umat.


Puncak dari pendekatan yang dilakukan Rasulullah apabila Rasulullah dan pengiring-pengiring tiba di perumahan kaum Ansar dalam mana masing-masing mengharapkan Rasulullah s.a.w. singgah di rumah mereka dan akhirnya unta yang ditunggangi sampai ke rumah Bani `Adi bin Najjar. Mereka adalah keluarga Rasulullah di sebelah ibunya Aminah. Unta singgah di halaman rumah Abu Ayyub al-Ansari. Di situ Rasulullah s.a.w. berhenti dan di tapak itulah Baginda memilih bagi membina Masjid Nabawi Rasulullah s..a.w. sebagaimana diisyaratkan oleh ayat Al-Qur`an bermaksud:

``Dan katakanlah , ``Wahai Tuhanku !`` Turunkanlah daku di tempat turun yang berkat dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat.`` (Al-Mu`minun: 29).

Tanah yang dijadikan tapak masjid, meskipun mau diwaqafkan, tetapi melalui rundingan dengan penjaga dua anak yatim yang memilikinya Rasulullah membayarnya dengan harga yang berpatutan. Adalah disebutkan bahawa tanah itu merupakan tanah kubur lama di dalam ladang kurma. Kuburan dipindah, tanah diratakan dan polol-pokok kurma ditebang bagi tapak masjid. Kerja-kerja pembinaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari pokok kurma dan batu-batu setempat. Tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah-pelepah kurma dan lantainya dari batu-batu setempat dan tingginya melebihi ketinggian orang berdiri. Masjid adalah hasil dari kerja yang sama dilakukan oleh Rasulullah. Sejak itu dan dan dengan perubahan yang berlaku masjid barakah ini berfungsi hingga kini.

(Johari Bin Yaman, Mengenali Rasulullah S.A.W. Nadi Minda Resources, Rawang, Selangor, 2009:226 -230).

Puisi, permuziuman dan seni bina masjid yang dibina oleh Rasulullah adalah merupakan bahan yang dicetuskan dan masjid adalah oleh Rasulullah yang berkait dengan puncak tertinggi dalam skima takmilah (Allah). Pembinaan masjid memberi impak tertinggi kepada khalayak ummah secara horizontal dan memuncak tertinggi kepada Ilahi secara vertical yang memartabatkan diri dan ummah itu sendiri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment