July 29, 2014

Prinsip Dan Perubahan Besar Pelan Masjid Al-Umm

-->
BBB, 01 Syawal 1435 = 28 Julai 2014 (Isnin):

Satu prinsip Takmilah yang sepatutnya telah disebut sejak dari awal, sebagai Teori Sastera Islam dan Seni-Seni Islam yang lain, bahawa segala prinsip Islam dan hukum-hukumnya adalah menjadi prinsip dan hukum bagi Takmilah. Teori ini mestilah mendukung dan tidak mencanggahinya. Sebagai contoh Islam menggalakkan syura di dalam membuat keputusan (Al-Shura: 38 & Ali Imran: 159), maka prinsip membuat keputusan melalui Shura adalah menjadi prinsip bagi Takmilah. Dengan bermesyuarat mampu mencapai natijah yang lebih baik, maka ianya menepati dengan konsep Takmilah yang seharusnya sentiasa bergerak kepada yang lebih baik di dalam menuju Takmilah.


Prinsip Islam yang menjadi dokongan Takmilah dapat dilihat di dalam merangka dan penyediaan pelan bagi Masjid Al-Umm. Membina sebuah bangunan yang mahal harga yang melibatkan firma arkitek yang dilantik, melibatkan perunding-perunding dan kontrektor yang kerja-kerja mereka dibayar menurut kadar sepatutnya, maka pembinaan seharusnya menurut pelan arkitek yang disediakan oleh firma arkitek yang dilantik. Di dalam hal pembinaan Masjid Al-Umm sememangnya pihak Firma Arkitek Urusbina diberi tugas bagi menyiapkan plan arkitek. Tetapi jika dilihat pada lakaran gambaran awal bagi Masjid Al-Umm dengan lakaran gambaran akhir, maka amat jauh berbeza dari segi dua bentuk lakaran gambaran.


Lakaran Gambaran awal semacam sebuah surau sahaja.

Manakala lakaran gambaran akhir memang kelihatan sebagai sebuah masjid – Masjid Al-Umm. Mengapa terjadi sedemikian ?

Ini berlaku, kerana jawatankuasa Induk dan Teknikal yang terdiri dari para professional terus bermesyuarat dan terus membuat cadangan-cadangan pembaikan pada pelan Masjid Al-Umm. Antara hasil yang utama dan penting natijah dari perbincangan demi perbincangan ialah mengubah plan Masjid Al-Umm dari dua tingkat kepada tiga tingkat.
Keputusan diambil berdasarkan faktor-faktor berikut:


1)      Tanah seluas dua ekar (sebenarnya 1.89 ekar) kecil bagi sebuah masjid (seeloknya 5 – 8 ekar). Masjid perlu kepada ruang jamaah yang luas dan tempat parkir yang banyak.
2)      Masjid Al-Umm tidak mempunyai keluasan yang ideal berkenaan dan tidak mempunyai ruang untuk pembesaran pada masa akan datang.
3)      Untuk mengelak masalah pembesaran pada masa akan datang, maka adalah lebih baik untuk jangka panjang masjid Al-Umm perlu dibina sebanyak tiga tingkat yang membolehkan Masjid menampung jumlah jamaah yang lebih ramai.
4)      Masjid Al-Umm mempunyai program akan datang sebagai Induk Wadi Ilmu di Bangi Bandar Ilmu yang memerlukan ruang bagi kegiatan terutama bagi bidang pendidikan dan pengajian.
5)      Ruang-ruang masjid dapat menyediakan keperluan bagi kegiatan keilmuan dan kemasyarakatan.


Hasil dari perbincangan melibatkan perubahan pelan arkitek yang terpaksa diubah bagi kelulusan pembinaan (ini antara faktor kelewatan lulus pelan). Perubahan:

1)      Tingkat Utama (Tingkat Tengah), ialah:
Ruang solat utama, tempat wudhu` utama dan tandas (di belakang berasingan), tempat jenazah (berasingan), bilik mesyuarat, bilik imam dan bilik tamu.
2)      Tingkat Atas
      Ruang solat wanita, bilik mesyuarat (2), kelas tahfiz, bilik IT dan bilik Sumber
      (perpustakaan).
3)      Tingkat Bawah
Ruang sebaguna, ruang seminar, bilik Akad Nikah, bilik peralatan dan bilik persediaan kenduri.

(Ruang-ruang di atas boleh diubahsuai).Adalah dijangka ruang masjid al-Umm dapat memuatkan jamaah seramai 3.000 orang secara serentak.

Dengan pertambahan lapisan Masjid Al-Umm dari dua tingkat kepada tiga tingkat, maka anggaran kos bagi membina masjid ini meningkat dari jumlah asal RM10 juta kepada RM12 juta.

Tanpa merendahkan Firma Arkitek Urusbina, dapat dikatakan bahawa pelan arkitek Masjid Al-Umm bukan merupakan idea dan rekacipta Firma Arkitek Urusbia sepenuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahawa pelan dan bentuk senibina Masjid Al-Umm adalah hasil gabungan idea, rekacipta dan senibina jawatankuasa-jawatankuasa pembinaan (induk), teknikal dan perunding-perunding bersama dengan Firma Urusbina. Sebenarnya ianya tidak menunjukkan kelemahan-kelemahan mana-mana pihak, tetapi mengunggulkan prinsip syura yang menghasilkan natijah-natijah yang lebih baik. Diharap Masjid Al-Umm menjadi masjid yang lebih baik. Insya Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment